Dit is nieuwsbrief 132 van 13 september 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 132 van 13 september 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Tweede ledencongres: Genereus ambitieus – 22 januari 2019
►  Nieuwe persverantwoordelijke Pieter-Jan Crombez
►  Samenstelling en start van de adviesraad Brussel
►  Education at a glance 2018: Vlaams onderwijs niet excellent in gelijke onderwijskansen
►  September-oktobernummer van In dialoog verschenen
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Meer studenten KdG slagen na Zomerschool
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Werkjaar vormingen voor besturen gaat van start!
►  Nieuwe raamovereenkomst stookolie voor West-Vlaanderen
►  Voorbereiding aanmelding UBO-register
Personeel
►  Nascholing personeelsreglementering
Lerenden
►  Wijzigingen in het inschrijvingsrecht
►  Privacywetgeving en uitwisseling van leerlingengegevens tussen school en CLB
►  Nascholing ouderbetrokkenheid
Curriculum & vorming
►  Uitwisselingsproject voor talen van het Prins Filipfonds
►  Formaprim: nascholingsnamiddagen ‘Spelenderwijs Frans leren!’ en wedstrijd
►  Nieuw aanbod NT2020 online
►  Studiebezoek Bett Show in Londen – 24 en 25 januari 2019
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
►  Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
 
 

   Algemeen

 
 
Tweede ledencongres: Genereus ambitieus – 22 januari 2019
 
Genereus ambitieus     We nodigen jou als bestuurder en directie van harte uit op ons tweede ledencongres Genereus ambitieus op 22 januari 2019 in de Elisabethzaal in Antwerpen. Inschrijven kan vanaf 15 oktober 2018. We lichten de komende weken en maanden graag een tipje van de sluier.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe persverantwoordelijke Pieter-Jan Crombez
 
Pieter-Jan Crombez  
 
Op 3 september 2018 begon Pieter-Jan Crombez als persverantwoordelijke van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In die functie verzorgt hij de interne en externe communicatie van onze organisatie. Je kunt hem contacteren voor crisiscommunicatie in plaats van Marijke Van Bogaert.
 
Pieter-Jan is bereikbaar op pieter-jan.crombez@katholiekonderwijs.vlaanderen en op 0473 11 78 59.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Samenstelling en start van de adviesraad Brussel
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen start dit schooljaar met een adviesraad Brussel. Het is de bedoeling dat deze adviesraad mee de krijtlijnen uitzet voor een krachtig en eensgezind Brussels katholiek onderwijs.
 
De samenstelling van de adviesraad Brussel vind je op onze website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Education at a glance 2018: Vlaams onderwijs niet excellent in gelijke onderwijskansen
 
Begin deze week verscheen de editie 2018 van Education at a glance. De OESO beschrijft daarin trends die zij vaststelt in een groot aantal aangesloten en geassocieerde landen, op basis van tal van parameters. De editie 2018 staat voor een groot deel in het teken van equity, gelijke kansen, billijkheid in onderwijs. De cijfers worden er voor België gegeven, wat soms toch twee verschillende realiteiten verhult. In de bij het OESO-rapport toegevoegde landenbrochure over België nuanceert de OESO de data voor de twee onderwijsgemeenschappen wel enigszins.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
September-oktobernummer van In dialoog verschenen
 
In dialoog  
 
Deze week verscheen het september-oktobernummer van In dialoog.
 
Via de artikelzoeker van In dialoog krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je ook oudere artikels opzoeken en downloaden.
 
Het tijdschrift ontvang je ook tweemaandelijks in je mailbox. Ken je collega's die In dialoog ook digitaal willen ontvangen? Bezorg hen de inschrijvingslink.
 
Voorzitters van schoolbesturen en directeurs van scholen ontvangen gratis een papieren versie. Meer informatie over betalende abonnementen vind je op onze website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Meer studenten KdG slagen na Zomerschool
 
Karel de Grote Hogeschool richttte van 5 tot 7 september opnieuw de Zomerschool in voor nieuwe studenten van wie de ouders niet verder hebben gestudeerd. Honderd pioniersstudenten volgden drie dagen workshops en trainingen om hun slaagkansen in het hoger onderwijs te vergroten. Intern onderzoek toont aan dat dit initiatief zijn vruchten afwerpt.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We zoeken een gedreven collega om in de Dienst Bestuur & organisatie aan de slag te gaan als stafmedewerker financieel beleid (100%).
 
Volgende vacatures brengen we graag nog eens onder de aandacht:
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Antwerpen (halftijds)
 
► 
 
pedagogisch begeleider taal basisonderwijs regio Antwerpen
 
► 
 
pedagogisch begeleider lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding regio Limburg
 
► 
 
pedagogisch begeleider wetenschappen regio Limburg
 
► 
 
 
 
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Onderwijs Revalidatiecentrum Pulderbos vzw zoekt een directeur.
 
► 
 
Het Sint-Michielscollege Brasschaat vzw zoekt een pedagogisch directeur.
 
► 
 
De scholengroep Katholiek Onderwijs Hinterland zoekt een directeur voor het Sint-Godelievecollege in Gistel.
 
► 
 
De vzw Insituut Sint-Carolus zoekt een pedagogisch directeur voor de afdeling HBO5 Verpleegkunde in het Instituut Sint-Carolus.
 
► 
 
OC Sint-Ferdinand zoekt een pedagogisch directeur.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? E-mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een international marketing & communication officer.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Werkjaar vormingen voor besturen gaat van start!
 
Het jaarthema voor de vorming voor besturen draait rond organisatiestructuur en -cultuur vertrekkende vanuit missie, visie en kernwaarden.
 
In september en begin oktober gaan we van start met:
 
 
► 
 
Onthaal van kandidaat- en startende bestuurders - 17  en 20 september
 
► 
 
Masterclass door Jean-Pierre Roelands – 25 en 27 september
 
► 
 
BOS & Preventie en welzijn – 8, 9, 11, 15 en 17 oktober
 
Daarnaast willen we graag de vormingen in het kader van de vernieuwde vzw Wetgeving in samenwerking met PROCURA nog even onder de aandacht brengen. De eerste sessie daarvan is op 10 oktober.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe raamovereenkomst stookolie voor West-Vlaanderen
 
De huidige raamovereenkomst tussen vzw ServiKO en Power Oil N.V. voor de levering van stookolie aan scholen in West-Vlaanderen liep in september ten einde. West-Vlaamse scholen kunnen instappen in de nieuwe raamovereenkomst met PROXIFUEL, die vzw DOKO na een openbare aanbesteding afsloot voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen.
 
In de nieuwsbrief van 17 januari kon je lezen dat de vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen hun krachten bundelen in vzw DOKO om je bij overheidsopdrachten nog beter te ondersteunen.
 
Besturen, Voor iedereen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Voorbereiding aanmelding UBO-register
 
UBO  
 
Een nieuwe Europese anti-witwasrichtlijn verplicht vzw’s en stichtingen binnenkort om de persoonsgegevens van de uiteindelijke begunstigden van de vzw aan te melden bij het UBO-register. De nieuwe registratieverplichting is ook van toepassing op stichtingen.
 
De aanmelding van de uiteindelijke begunstigden moet gebeuren voor 30 november 2018. Aanmelden kan vermoedelijk vanaf 31 oktober 2018.
 
We informeren je verder over de nieuwe richtlijn wanneer we meer informatie krijgen van de FOD Financiën – Administratie van de Thesaurie. We laten ook weten wanneer het UBO-register operationeel is en wanneer het Ministerieel Besluit gepubliceerd is.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Nascholing personeelsreglementering
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende nascholingssessies voor startende medewerkers in het domein van personeelsreglementering.
 
 
► 
 
Voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs vinden de sessies plaats op donderdag 20 september en dinsdag 25 september. Schrijf je gratis in. 
 
► 
 
Voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs vindt een sessie plaats op vrijdag 28 september. Schrijf je gratis in. 
 
► 
 
Voor internaatsmedewerkers vindt een nieuwe sessie plaats op vrijdag 28 september en vrijdag 5 oktober. Schrijf je gratis in.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Wijzigingen in het inschrijvingsrecht
 
De bestaande inschrijvingsregels konden niet verhinderen dat voor sommige scholen nog steeds kampeerrijen gevormd werden tijdens inschrijvingsperiodes. Daarnaast waren er ook heel wat scholen die complexe inschrijvingsregels moesten volgen, hoewel ze toch elke leerling konden inschrijven.
 
De Vlaamse Regering bereikte nu voor het gewoon onderwijs een akkoord, waardoor kamperen voor de school tot het verleden behoort. Ook schaft ze voor scholen die niet moeten weigeren, de meeste inschrijvingsregels af. De grondwettelijk gewaarborgde vrije schoolkeuze blijft daarbij het leidend principe. Ook het maximaliseren van de capaciteit van scholen blijft een doel. 
 
De volgende twee uitgangspunten vormen de basis van de wijzigingen:
 
 
► 
 
Scholen met genoeg plaats gaan in op elke inschrijvingsvraag en weigeren niemand. Voor die scholen vervallen heel wat regels en worden inschrijvingen eenvoudiger.
 
► 
 
Scholen met capaciteitstekort die (mogelijk) moeten weigeren, worden verplicht om leerlingen digitaal aan te laten melden vooraleer ze in te schrijven.
 
De wijzigingen aan het bestaande inschrijvingsrecht moeten nog concreet uitgewerkt worden en in regelgeving gegoten. Hieronder vind je alvast alle informatie waarover wij al beschikken in FAQ’s. Voor het buitengewoon onderwijs zijn er ook wijzigingen op til, maar daar kregen we nog geen verdere informatie over. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we je verder.
 
 
► 
 
Wat verandert er voor het gewoon basisonderwijs?s
 
► 
 
Wat verandert er voor het  gewoon secundair onderwijs?
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Privacywetgeving en uitwisseling van leerlingengegevens tussen school en CLB
 
De nieuwe privacywetgeving zorgde vorig schooljaar voor enige onduidelijkheid rond het uitwisselen van leerlingengegevens met het CLB. Om de onduidelijkheid weg te werken, verspreidden we samen met het Vrij CLB Netwerk een gezamenlijk nieuwsbericht.
 
Ondertussen werd het decreet leerlingenbegeleiding gepubliceerd en kreeg de uitwisseling van leerlingengegevens tussen school en CLB een nieuwe wettelijke basis.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing ouderbetrokkenheid
 
ouders   Heel wat onderzoek geeft aan dat ouderbetrokkenheid een sleutel is voor schoolsucces van leerlingen. Je leest er ook dat een groot draagvlak op school en wederzijds vertrouwen twee voorwaarden zijn voor een goede samenwerking met ouders.
 
In de nascholing 'Ouders x school x vertrouwen => succesvolle schoolloopbaan' nemen we ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie onder de loep. Een duurzame verbondenheid met de ouders van je leerlingen kan ervoor zorgen dat alle leerlingen, in het bijzonder de leerlingen met een lage socio-economische status, in de school optimale leerkansen krijgen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Uitwisselingsproject voor talen van het Prins Filipfonds
 
Ben je op zoek naar mogelijkheden om met je leerlingen Frans te kunnen gebruiken in concrete, levensechte situaties, maar heb je er in jouw omgeving niet meteen de gelegenheid toe? Dan biedt het uitwisselingsproject van het Prins Filipfonds een mooie kans.
 
Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds samen met de departementen Onderwijs uit de drie gemeenschappen van België een uitwisselingsproject. Het project wil scholen uit het lager en secundair onderwijs aanmoedigen om uitwisselingen te organiseren met scholen uit de andere gemeenschappen.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Formaprim: nascholingsnamiddagen ‘Spelenderwijs Frans leren!’ en wedstrijd
 
Formaprim   Voel je als leraar of lerares Frans in Vlaanderen de behoefte of heb je gewoon zin om te werken aan je eigen niveau, expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal? Dan ben je welkom bij Formaprim.
 
We werken rond het thema ‘Spelenderwijs Frans leren!’. Het ‘spel’ als didactische werkvorm is niet meer weg te denken uit het onderwijs Frans in het basisonderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw aanbod NT2020 online
 
www.nt2020.be is dé portaalsite voor de professionalisering op het vlak van Nederlands als tweede taal (NT2) in Vlaanderen. De website kwam tot stand vanuit een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV, OVSG, GO! en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo). Je kunt je via de website onder andere inschrijven voor nascholingen en lerende netwerken speciaal ingericht voor NT2-professionals. Ook het professionaliseringsaanbod van de universiteiten kun je nu via onze portaalsite raadplegen. 
 
We zetten het aanbod voor dit schooljaar en de nieuwe website graag in de kijker.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiebezoek Bett Show in Londen – 24 en 25 januari 2019
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert eind januari 2019 een studiebezoek aan de Bett-beurs in Londen. Een bezoek aan de ‘Bett Show’ is een aanrader voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor innovatie in het onderwijs. De beurs met een oppervlakte van 43 000 m² en ongeveer 850 exposanten vindt plaats van 23 tot 26 januari 2019. De organisatie voorziet tal van voordrachten waarbij de focus uiteraard volledig op onderwijsvernieuwing ligt.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
► 
 
Op woensdag 19 september 2018 vindt de zevende editie plaats van de actie ‘Breng je sportclub naar school’. Sport Vlaanderen, Moev, ISB en VSF roepen opnieuw alle leerlingen op om in de outfit van hun sport(club) naar school te komen. Het is het ideale moment om jongeren te laten vertellen over hun mooiste sportmoment en zo ambassadeur te worden van hun sport op school. Scholen met de leukste sportfoto’s en sportverhalen van hun leerlingen maken kans op één van de 25sportieve prijzenpakketten.
 
► 
 
Is de tijd van handboeken en krijt voorbij? Tijdens het wetenschapscafé 'Meesterapp. Onderwijstechnologie anno 2018' op 25 september 2018 in Gent kom je het te weten.
 
► 
 
Op donderdag 27 september 2018 organiseert Thomas More een vormingsavond over het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding in het secundair onderwijs. Schrijf je in.
 
► 
 
Op 10 oktober 2018 vindt de thema-avond 'Getekend Damiaan: met de nieuwe Damiaanstrip aan de slag in de klas' plaats.
 
► 
 
De Week van het bos vindt dit jaar plaats van 14 tot 21 oktober 2018. Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan: het thema voor de leukste week van 2018 is ... RAVOTTEN! Alle educatieve opdrachten sluiten aan bij de eindtermen en kunnen zowel in het bos, als in de turnzaal of zelfs in de klas worden uitgevoerd. Ravot mee en win een bosexcursie met de Helden van Ketnet! Meer info op www.weekvanhetbos.be/indeklas.
 
► 
 
Orbit vzw organiseert op 21 november 2018 de netwerkdag racisme keren: 'Hoe zetten we racisme in het onderwijs aan de deur'?
 
► 
 
Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) organiseert op 22 en 23 november 2018 een conferentie over ‘Onderwijs in Vlaanderen, 30 jaar na Grondwetsherziening en 60 jaar na Schoolpact’. De herziening van de grondwet leidde tot de meest omvangrijke bevoegdheidsoverdracht vanuit het federale niveau naar de Gemeenschappen in 1988. In november 2018 herdenken we eveneens het Schoolpact, 60 jaar geleden. Bekijk het programma en schrijf je in.
 
► 
 
SOK nodigt je uit op haar congres Interne kwaliteitszorg op school op vrijdag 7 december 2018 in Affligem. Elke school werkt aan kwaliteit. Kwaliteitszorg is ieders ding. Maar waarmee moet je rekening houden? Wat zijn belangrijke kenmerken van interne kwaliteitszorg? Op dit congres leer je over de diverse aspecten van kwaliteitszorg op school.
 
► 
 
Alle leraren en leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs worden uitgenodigd deel te nemen aan de vijfde editie van de ‘Grote prijs voor sociologie’. Een uitdagende en leerrijke wedstrijd met een slotevent aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van KU Leuven. 
 
► 
 
Bestuurlijke optimalisering is een belangrijk, maar complex proces. Voor besturen die fuseren, stellen zich niet alleen inhoudelijke, maar ook juridische, personeelsgebonden, financiële, infrastructurele en andere meer technische uitdagingen. Een goede planning en organisatie van de fusie is dan ook noodzakelijk. Zo mogen besturen zeker niet vergeten om tijdig hun lopende contracten te bekijken en hun overdracht voor te bereiden. IC Verzekeringen wijst ons erop dat besturen er niet altijd aan denken om hun verzekeringsdossiers over te dragen. Vaak stellen zij pas vast dat zij dat vergeten zijn wanneer zich een schadegeval voordoet. Besturen die hun verzekeringsdossier bij IC Verzekeringen hebben, nemen in aanloop naar de fusie best tijdig contact op met hun directieafgevaardigde bij IC.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Guislain   Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst deze vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Academy   Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook