Dit is nieuwsbrief 147 van 17 januari 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 147 van 17 januari 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst so
►  Laatste dagen om in te schrijven voor het colloquium buo ‘Samen op weg naar meer inclusie’
►  Mail van VCOV om schoolgegevens te verifiëren
►  Wat is vorming? We vragen jouw mening!
►  Leerlingen ondersteunen onze nieuwjaarsreceptie
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature vakbegeleider biologie – chemie - natuurwetenschappen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Elektronische facturatie bij overheidsopdrachten binnenkort verplicht
►  Vormingen in het voorjaar 2019
►  Vormingen overheidsopdrachten voor starters en gevorderden in het voorjaar 2019
Personeel
►  Nieuwe procedure terugvordering aanvullende eindejaarspremie
►  Vormingen GroepINTRO voor bedienden
►  Zorgkrediet en pensioen: correctie bericht gepubliceerd in nieuwsbrief 146
►  Vakbondspremie bedienden
Lerenden
►  Nieuws vanuit de externe stuurgroep ondersteuningsmodel
Curriculum & vorming
►  Inschrijven voor de gevalideerde toetsen voor het einde van het basisonderwijs kan nog tot eind februari
►  Cursusaanbod Frans voor leraren basisonderwijs
►  De ontwikkelgroep wereldoriëntatie is op zoek naar creatieve kleuterleid(st)ers
Nascholingen
►  Directiecongres secundair onderwijs regio Limburg
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  Vlaamse competitie IdeaalDuaal
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacature van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst so
 
Leerplan rkg   Deze week werd het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het secundair onderwijs aan het brede publiek voorgesteld tijdens de Didachè-studiedag aan de KU Leuven. Het kreeg brede aandacht in alle media. Na lezingen van dr. Jürgen Mettepenningen, ere-inspecteur-begeleider Ronald Sledsens en prof. dr. Rik Torfs drukte mgr. Johan Bonny op de startknop.
 
Daarmee werd de digitale versie ontsloten, waardoor het leerplan volledig te consulteren is via de Thomas-website. Eveneens overhandigde mgr. Bonny een eerste exemplaar van de boekversie van het leerplan aan een van de vijfduizend godsdienstleraren die er vanaf 1 september 2019 mee aan de slag gaan. De boekversie bestel je bij uitgeverij Halewijn.  
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Laatste dagen om in te schrijven voor het colloquium buo ‘Samen op weg naar meer inclusie’
 
Ben jij ook zoekende in nieuwe wegen naar meer inclusief onderwijs? Ben je geïnteresseerd in vernieuwende samenwerkingsvormen tussen buitengewoon en gewoon onderwijs? Wil je graag kennis maken met inspirerende voorbeelden van ondersteuning? Wil je weten hoe inclusief ze werken in naschoolse opvang, kinderopvang of op de werkvloer? Dan biedt het colloquium buitengewoon onderwijs van 30 januari tot en met 1 februari 2019 een unieke gelegenheid. Ontdek het volledige programma.
 
Je kunt nog tot en met 20 januari 2019 inschrijven voor die inspirerende driedaagse.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mail van VCOV om schoolgegevens te verifiëren
 
VCOV, de ouderkoepel van het Vrij Onderwijs, zal binnenkort een e-mail sturen met de oproep om de gegevens van je school en van je ouderraad/oudercomité/ouderwerking te vervolledigen of te verbeteren. Is alles correct? Dan hoef je de e-mail enkel met 'oké' te beantwoorden. Goed communiceren kan maar dankzij de juiste gegevens!
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wat is vorming? We vragen jouw mening!
 
Vorming   Vorige week vroegen we je ons te vertellen wat volgens jou ‘vorming’ is. Misschien vond je nog niet de tijd om dit te doen. Daarom deze herinnering. Ga naar www.mentimeter.com en geef daar de code 58 95 03 in. Je kan dan drie sleutelwoorden doorgeven. Op het congres worden alle sleutelwoorden samengebracht en besproken. Geef ons dus zeker jouw kijk op vorming mee!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leerlingen ondersteunen onze nieuwjaarsreceptie
 
Nieuwjaarsreceptie   Op vrijdag 11 januari 2019 organiseerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de vernieuwde schoolgebouwen van de Sint-Lukas Kunstschool Brussel. We werden hartelijk ontvangen door de leerlingen van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie secundair onderwijs uit Sint-Niklaas. 
 
Rhizo   De leerlingen van RHIZO Hotelschool Kortrijk zorgden voor een geslaagde receptie met lekkere hapjes. We bedanken hen allen voor de goed georganiseerde nieuwjaarsreceptie!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement   Schriftelijke vragen

We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je een bondig commentaar bij de gedachtewisseling op 10 januari 2019 over het Tijdsbestedingsonderzoek leraren.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 16 januari 2019 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
 
► 
 
Voorafgaande controle bij individueel huisonderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature vakbegeleider biologie – chemie - natuurwetenschappen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken een gedreven collega om in de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Antwerpen aan de slag te gaan als vakbegeleider biologie - chemie - natuurwetenschappen (100%).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Arteveldehogeschool zoekt
 
 
► 
 
een (praktijk)lector design & UX
 
► 
 
een lector pedagogische wetenschappen
 
Odisee zoekt een personeelsadviseur.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Elektronische facturatie bij overheidsopdrachten binnenkort verplicht
 
De ministerraad keurde op 11 januari 2019 een voorontwerp van wet in tweede lezing goed over elektronische facturatie bij overheidsopdrachten. Het voorontwerp zal na inwerkingtreding de wet van 17 juni 2016 over overheidsopdrachten wijzigen.
 
Het voorontwerp zorgt voor de omzetting van de richtlijn 2014/55/EU over elektronische facturatie bij overheidsopdrachten. De Europese Commissie wil dat de elektronische facturatie de meest gangbare facturatiemethode wordt in de Europese Unie.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingen in het voorjaar 2019
 
Voor de kandidaat- en startende bestuurders voorzien we onthaalsessies op 28 en 30 januari. Er zijn nog enkele vrije plaatsen!
In het voorjaar van 2019 staan de prioritaire vormingen voor besturen gepland:
 
 
► 
 
Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd op de katholieke dialoogschool nog in Assebroek op 29 januari en in Mechelen op 6 februari
 
► 
 
 
► 
 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingen overheidsopdrachten voor starters en gevorderden in het voorjaar 2019
 
In het voorjaar 2019 kun je deelnemen aan drie vormingen over overheidsopdrachten:
 
 
► 
 
Een basisopleiding inkoopbeleid en overheidsopdrachten, waarbij je gedurende twee volle dagen leert over de duurzame organisatie van het inkoopbeleid vanuit de regelgeving rond overheidsopdrachten.
 
► 
 
Een opleiding voor gevorderden rond rechtspraak, waarbij je gedurende een dag zicht krijgt op de relevantie van de belangrijkste en meest bruikbare rechtspraak wetgeving overheidsopdrachten van 2018.
 
► 
 
Een opleiding over E-procurement, waarbij je gedurende een halve dag op weg gezet wordt in het gebruik van het elektronisch publiceren van overheidsopdrachten en het openen van offertes.
 
Je kunt op voorhand vragen doorsturen, waarmee de lesgevers dan in de mate van het mogelijke rekening houden bij het vorm geven van hun sessies.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Nieuwe procedure terugvordering aanvullende eindejaarspremie
 
De schoolbesturen konden de aanvullende eindejaarspremies van het arbeiderspersoneel terugvorderen bij het Tewerkstellingsfonds. Voor de terugvordering van de eindejaarspremie van december 2018 zullen wij een nieuwe procedure hanteren waarbij wij gebruik maken van de gegevens uit de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
 
Dat betekent concreet dat het niet langer nodig is om aangiftes in te vullen en door te sturen. 
 
Vanaf maart 2019 zijn de gegevens beschikbaar en communiceren we verder over de procedure.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingen GroepINTRO voor bedienden
 
Graag vestigen wij de aandacht op de opleidingen voor het meesters-, vak en dienstpersoneel (MVD-personeel). We willen graag extra de focus leggen op mensen die tewerkgesteld zijn als bedienden. Zij komen er immers ook voor in aanmerking. Dat betekent dat het schoolbestuur de gederfde loonkost ook kan terug vorderen bij het Sociaal en Waarborgfonds.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zorgkrediet en pensioen: correctie bericht gepubliceerd in nieuwsbrief 146
 
We hebben intussen recentere informatie over zorgkrediet en invloed op het pensioen. In tegenstelling tot wat we eerder hebben gepubliceerd, komt het zorgkrediet wél in aanmerking voor het overheidspensioen.
 
Op vrijdag 14 december 2018 werd in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit (van 2 december 2018) gepubliceerd dat regelt hoe het zorgkrediet in aanmerking komt voor het pensioen met terugwerkende kracht tot 2 september 2016 (de invoering van dat verlofstelsel). Het zorgkrediet komt daardoor wel degelijk in aanmerking voor het overheidspensioen, en dat samen met de vroegere gewone loopbaanonderbreking en binnen dezelfde beperkingen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vakbondspremie bedienden
 
Het departement Onderwijs heeft het aanvraagformulier voor de vakbondspremie voor het referentiejaar 2018 online geplaatst. Het schoolbestuur moet dat formulier voor 31 januari 2019 bezorgen aan het bediendenpersoneel (pc 225). 
 
Voor de arbeiders (pc 152) gebeurt de uitbetaling van de vakbondspremie automatisch. Voor die personeelsleden hoeft het schoolbestuur geen tewerkstellingsattesten te bezorgen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nieuws vanuit de externe stuurgroep ondersteuningsmodel
 
 
► 
 
Nieuw financieringsmechanisme ondersteuning kleine types
 
Het was van 14 november 2018 geleden dat de externe stuurgroep ondersteuningsmodel vergaderde over de open end financiering van de ondersteuning kleine types. Enkele dagen geleden heeft de administratie de meerderheidsamendementen bij Onderwijsdecreet XXIX opgeladen op de sharepoint van deze stuurgroep. Ze behandelen het nieuwe mechanisme voor de financiering van de ondersteuning kleine types. Dit vervangt de voorafname (mei 2018) en de overgangsmaatregel (20 juli 2018). Lees de krachtlijnen van het nieuwe mechanisme voor de ondersteuning kleine types.
 
 
► 
 
Bezorgdheden over de vraagstelling in de online bevraging van ondersteuners
 
In het kader van de evaluatie van het ondersteuningsmodel vinden we het positief dat de ondersteuners rechtstreeks bevraagd worden (zie nieuwsbrief 20/12/2018). De online bevraging is voor de kerstvakantie zeer kort voorgesteld aan de stuurgroep personeel, maar deze heeft geen feedback kunnen geven, hoewel dit beloofd was. We hebben volgende opmerkingen ingebracht.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Inschrijven voor de gevalideerde toetsen voor het einde van het basisonderwijs kan nog tot eind februari
 
Tot en met 28 februari 2019 kun je als directeur of ICT-coördinator je klas(sen) inschrijven om deel te nemen aan de gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Decretaal ben je als school verplicht om op het einde van het basisonderwijs bij alle leerlingen voor minstens drie leergebieden een gevalideerde toets af te nemen.
 
Onze gevalideerde toetsen vervangen de interdiocesane proeven voor het zesde leerjaar (IDP6). Meer uitleg over de gevalideerde toetsen en hoe je je ervoor kunt inschrijven, vind je op de themapagina ‘evaluatiebox basisonderwijs’ onder het tabblad ‘Hoe gebruik ik de evaluatiebox?’.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Cursusaanbod Frans voor leraren basisonderwijs
 
 
► 
 
Parlons français!
 
► 
 
Cric-Crac, raconte-moi une histoire
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
De ontwikkelgroep wereldoriëntatie is op zoek naar creatieve kleuterleid(st)ers
 
Wil jij actief meewerken aan de ontwikkeling van praktijkvoorbeelden wereldoriëntatie ter illustratie van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!? Dan is het nu je kans: we willen bij Zin in leren! Zin in leven! praktisch haalbare suggesties en illustraties bij generieke doelen ontwikkelen voor de hele basisschool. Daarvoor willen we een beroep doen op jouw expertise.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Directiecongres secundair onderwijs regio Limburg
 
Directiecongres so Limburg   Een van de belangrijkste pijlers van een school of scholengemeenschap is haar pedagogisch project. ‘Waar staan wij voor? Wat willen wij voor onze leerlingen betekenen? Hoe kunnen wij dat gestalte geven?’
 
Dit directiecongres 'Kwaliteit door identiteit - Een onderwijs voor hart, hoofd en handen' wil inspirerende, theoretische en praktische handvatten geven om ons onderwijs nog kwaliteitsvoller te maken, vertrekkende van de eigenheid van elke school of scholengemeenschap, even uniek als onze vingerafdruk, met aandacht voor hart, hoofd en handen.
 
Wij nodigen al onze directieleden uit, maar ook de collega 's die op beleidsniveau meewerken met het directieteam ontmoeten wij graag op 7 en 8 februari 2019. Inschrijven kan tot en met 24 januari 2019.
 
Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 
Nascholingen in de kijker
 
 
► 
 
Een eenvoudige app bouwen - Volwassenenonderwijs
 
► 
 
Start to program - Volwassenenonderwijs
 
► 
 
Stap voor stap opzetten van netwerkmonitoring met Zabbix - ICT-nascholing
 
► 
 
Lansweeper: Zwitsers zakmes voor de ICT-coördinator - ICT-nascholing
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Vlaamse competitie IdeaalDuaal
 
IdeaalDuaal  
 
IdeaalDuaal is een Vlaamse competitie waarbij op zoek wordt gegaan naar de beste en meest innovatieve ideeën om duaal leren vorm te geven. Ideaalduaal gaat op 14 januari 2019 voor de tweede keer van start.
 
Opnieuw zijn leerlingen, studenten , bedrijven aan zet om ideeën in te dienen om de brug te bouwen tussen opleidings- en bedrijfswereld.
 
Wij, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, steunen deze wedstrijd en nodigen je graag uit om ideeën in te dienen vanaf 14 januari op www.ideaalduaal.be.
 
Mocht je graag gebruiken maken van ondersteuning om een brainstormsessie of hacketon te organiseren, mail dan naar info@ideaalduaal.be
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Academy  
 
Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
 
 
Voor iedereen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Vormingscentrum Guislain   Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst deze vormingen in de kijker.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
In het voorjaar van 2019 organiseert Het Archief voor Onderwijs opnieuw een reeks vormingen met de steun van het Departement voor Onderwijs en Vorming. Het Archief voor Onderwijs gaat voor het eerst voluit voor een dagvullend programma dat je onderdompelt in alle mogelijkheden van de beeldbank. De kalender is zo opgesteld dat je een halve dag workshop kunt combineren met een vorming van KlasCement. In de workshops van KlasCement leer je efficiënt leermiddelen zoeken en ontdek je minder gekende functies van het recent vernieuwde platform.
 
► 
 
Op woensdag 20 maart en 27 maart 2019 organiseert Thomas More de Impulsdagen ‘Hoever gaat onze zorg?’. Net zoals de voorbije edities focussen we op zorg en zorgbeleid in het Vlaamse onderwijs. Je kunt kiezen uit vijf boeiende thema’s: flexibele leerwegen, anders- en meertaligheid, co-teaching, inspirerend onderwijs en moeilijk gedrag. Per onderwijsniveau wordt binnen elk thema een workshop en bijhorend schoolbezoek voorzien.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature van externen
 
AHOVOKS zoekt een vakverantwoordelijke wiskunde.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook