Dit is een extra nieuwsbrief waarmee we jou informeren over de definitieve goedkeuring van de reparatiebesluiten voor de beschutte en sociale werkplaatsen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is een extra nieuwsbrief waarmee we jou informeren over de definitieve goedkeuring van de reparatiebesluiten voor de beschutte en sociale werkplaatsen.

 

   Curriculum & vorming

 
 
1 juli 2016 - definitieve goedkeuring reparatiebesluiten beschutte en sociale werkplaatsen
 
Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, heeft op 17 juni 2016 in een brief laten weten dat de 'reparatiebesluiten beschutte en sociale werkplaatsen', naar aanleiding van de schorsing van maatwerk, wellicht goedgekeurd zullen worden op de Ministerraad van de Vlaamse Regering van 1 juli 2016. Op die manier komt er dus eindelijk schot in de zaak.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook