Met deze extra nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de reactie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de goedkeuring van de schaalvergroting in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze extra nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de reactie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de goedkeuring van de schaalvergroting in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen.

 

   Algemeen

 
 
Schaalvergroting, geen school- of centrumvergroting
 
Net zoals in het leerplichtonderwijs pleit Katholiek Onderwijs Vlaanderen in het volwassenenonderwijs voor een vergroting van de schaal op niveau van het centrumbestuur. De vergroting van de schaal op dat niveau biedt meer garanties om het beleidsvoerend vermogen te optimaliseren en juiste en duurzame keuzes te maken rekening houdend met de specificiteit van de lokale context, het groeiperspectief van samenwerking tussen de verschillende centra en de inzetbaarheidsmogelijkheden van personeelsleden.
 
Een vergroting op het niveau van het centrumbestuur biedt meer garantie om de doelen te realiseren die de overheid vooropstelt zoals verhoging van de slagkracht en zichtbaarheid, verhoging van de rationele aanwending van de middelen, het aanbieden van volledige trajecten voor cursisten, maximaal inspelen op de noden van specifieke doelgroepen en een verhoogde kans op professionalisering van personeelsleden.
 
Ondanks aandringen en ondanks het protocol van niet-akkoord bij OD XXVII door Katholiek Onderwijs Vlaanderen vinden we dit principe in het decreet niet terug. De Vlaamse Regering heeft er immers voor gekozen om de verhoogde rationalisatienorm op niveau van het centrum te leggen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook