We bezorgen je in deze extra nieuwsbrief onze eerste reactie op het regeerakkoord.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
We bezorgen je in deze extra nieuwsbrief onze eerste reactie op het regeerakkoord.

 

   Algemeen

 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft partner voor excellent onderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakt donderdag een grondige analyse van het nieuwe regeerakkoord, waarvan de tekst pas morgen beschikbaar zou zijn, op een bijeenkomst van de raad van bestuur. Die zal dat akkoord aftoetsen aan de eisen van onze besturen en hun scholen, die in het memorandum voor de verkiezingen werden geformuleerd. Onderstaande mededeling biedt een korte, voorlopige reactie op het onderwijshoofdstuk in de samenvatting van het Vlaams regeerakkoord.
 
“De maatregelen en ambities die vandaag worden voorgesteld zijn nog weinig concreet, maar het is positief dat de nieuwe Vlaamse Regering klemtonen legt op excellent onderwijs voor elke leerling. Onze netwerkorganisatie wil haar rol daarin voluit blijven opnemen”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Eerste reactie

 
Enkele voorstellen vallen nu al op. De focus op kwaliteitsvol onderwijs dat alle leerlingen laat excelleren is een goed uitgangspunt. Eveneens is de klemtoon op de vrijheid van onderwijs, die schoolbesturen de ruimte geeft om samen met directeurs en leraren onderwijs te organiseren, belangrijk. Uiteraard gaan we ervan uit dat het opstellen van gestandaardiseerde toetsen in samenwerking met alle onderwijspartners gebeurt en dus ook op basis van onze leerplannen. Zo kunnen scholen ze als volwaardig instrument gebruiken om aan hun kwaliteitsbeleid te werken. Daarom is het goed dat er niet langer sprake is van centrale examens.
 
Onze scholen vragen al lang om het lerarentekort aan te pakken door de job aantrekkelijker te maken en de drempel voor zij-instromers te verlagen. Investeringen in capaciteit zijn broodnodig. We kijken ook uit naar meer middelen om verouderde scholen te vernieuwen.
 
Het is positief dat al onze kinderen met onderwijs- of zorgnoden de juiste begeleiding zullen krijgen. De volgende Vlaamse regering zal hiervoor voldoende middelen moeten voorzien ter ondersteuning van scholen en leraren.

Verwachtingen bij het volledige regeerakkoord

 
In het memorandum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen formuleerden onze directeurs en bestuurders verwachtingen waarvan we hopen dat ze in de volledige tekst van het regeerakkoord opgenomen zijn. Het gaat onder andere om het koopkrachtherstel van de werkingsmiddelen van scholen, substantieel meer middelen voor het basisonderwijs (onder meer voor de beleidsondersteuning van de schoolleider), een correcte verloning van schooldirecteurs, bijkomende inspanningen voor schoolinfrastructuur, en het mogelijk maken van betere samenwerking tussen scholen.
 
“In een eerste lezing van de samenvatting van het regeerakkoord vinden we zeker al elementen terug van maatregelen waar onze besturen en hun scholen om vroegen. We kijken nu uit naar het volledige regeerakkoord voor de concrete uitwerking van wat er momenteel bekend is, en hopen er ook een antwoord te vinden op de vele andere vragen van onze scholen”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Raad van bestuur

 
Op donderdag 3 oktober buigt de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich over de volledige tekst van het regeerakkoord. Nadien volgt een meer uitgebreide reactie via de nieuwsbrief.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook