Met deze extra nieuwsbrief informeren we je over het voorstel van het COV en Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor een nieuwe masteropleiding basisonderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze extra nieuwsbrief informeren we je over het voorstel van het COV en Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor een nieuwe masteropleiding basisonderwijs.

 

   Inhoud

    
 
 

   Algemeen

 
 
Een plaats voor masters in het basisonderwijs
 
In haar advies over een toekomstplan voor het basisonderwijs van 8 maart 2017 pleit de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) voor een specifieke masteropleiding voor het basisonderwijs. De Vlor roept de overheid op om versneld werk te maken van het onderzoek naar de opportuniteit en de meerwaarde daarvan.
 
Het Christelijk Onderwijzersverbond (COV), de grootste vakbond voor het basisonderwijs, en Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de netwerkorganisatie van katholieke besturen en hun scholen, hebben dat onderzoek niet afgewacht. De afgelopen maanden werkten we samen een voorstel uit voor een nieuwe masteropleiding basisonderwijs. Je leest er alles over in het persbericht 'Een plaats voor masters in het basisonderwijs'.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook