De directiecommissies van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het leerplichtonderwijs worden opnieuw samengesteld. 
 
Deze nieuwsbrief is het officiële kanaal waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen de directies secundair onderwijs over de verkiezingen voor de directiecommissie secundair onderwijs informeert. Voor de directiecommissie basis- en buitengewoon onderwijs dragen de regionale directievergaderingen vertegenwoordigers voor. 
 
De verkiezingsnieuwsbrief verschijnt nog op 5 juni. Meer informatie over het verloop van de verkiezingen vind je op deze pagina.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
De directiecommissies van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het leerplichtonderwijs worden opnieuw samengesteld. 
 
Deze nieuwsbrief is het officiële kanaal waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen de directies secundair onderwijs over de verkiezingen voor de directiecommissie secundair onderwijs informeert. Voor de directiecommissie basis- en buitengewoon onderwijs dragen de regionale directievergaderingen vertegenwoordigers voor. 
 
De verkiezingsnieuwsbrief verschijnt nog op 5 juni. Meer informatie over het verloop van de verkiezingen vind je op deze pagina.

 

   Algemeen

 
 
Waarom nieuwe samenstelling directiecommissies leerplichtonderwijs?
 
Het mandaat van de leden van de directiecommissies voor het leerplichtonderwijs loopt na vier schooljaren af. De directiecommissies voor het basis-, buitengewoon en secundair onderwijs moeten dus opnieuw worden samengesteld. Ze vormen een belangrijke schakel in de advies- en besluitvormingsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
De directies komen maandelijks bijeen om over uiteenlopende onderwijsthema’s te overleggen. Ze doen dat een week voor de adviesraden (cf. art.11, §12 uit het organiek reglement). De adviezen van de directiecommissies gaan naar de verschillende niveaugebonden adviesraden. De leden van de adviesraden (besturen, directies, ouders, studenten en diverse experten) doen beleidsaanbevelingen en bereiden standpunten voor de raad van bestuur voor. 
 
Als ledenvereniging en netwerkorganisatie vinden we het belangrijk om in onze advies- en besluitvormingsprocedure een brede betrokkenheid van ons katholiek onderwijsveld te waarborgen. Dat betekent dat onze overleg- en adviesorganen representatief zijn en dat leden spreken namens de geleding die ze vertegenwoordigen. 
 
Als directeur secundair onderwijs bepaal je mee wie er in de directiecommissie secundair onderwijs zit en zo ook wie de directies vertegenwoordigt in de adviesraad secundair onderwijs. Met jouw engagement én jouw stem kun je het verschil maken. We rekenen op jou!
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verkiezingen voor directiecommissie secundair onderwijs?
 
De leden van de directiecommissies basis- en buitengewoon onderwijs worden voorgedragen door de regionale directievergaderingen.
 
De directiecommissie secundair onderwijs werkt met regionale verkiezingen die georganiseerd worden door de Stafdienst.
 
Tijdens een extra raad van bestuur op 20 juni worden de nieuwe directiecommissies bekrachtigd. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Samenstelling directiecommissie secundair onderwijs
 
Als ledenvereniging en netwerkorganisatie vinden we het belangrijk om in onze advies- en besluitvormingsprocedure een brede betrokkenheid van ons katholiek onderwijsveld te waarborgen. Dat betekent dat onze overleg- en adviesorganen representatief zijn en dat leden spreken namens de geleding die ze vertegenwoordigen
 
Met representativiteit wordt bedoeld: grote en kleine scholen, scholen van grote en kleine schoolbesturen, scholen gelegen in grootsteden, periferie en meer landelijke gebieden, verschillende finaliteiten, doorstroom-, campus- en domeinscholen, studiedomeinen, types en opleidingsvormen, directeurs en coördinerend directeurs, gender …
 
Vanuit die twee principes wordt de directiecommissie secundair onderwijs als volgt samengesteld, waarbij elke scholengemeenschap maximaal 1 vertegenwoordiger kan hebben.
 
 
► 
 
Elke regio heeft 5 vertegenwoordigers, waarvan:
 
► 
 
1 coördinerend directeur;
 
► 
 
1 directeur van een doorstroomschool;
 
► 
 
1 directeur van een campus- of domeinschool;
 
► 
 
1 directeur van een school met het studiedomein STEM of Land- en tuinbouw;
 
► 
 
1 directeur van een school met het studiedomein Taal en cultuur of Economie en organisatie of Maatschappij en welzijn of Voeding en horeca of Kunst en Creatie of Sport
 
► 
 
DIVO en LIEN hebben recht op 1 vertegenwoordiger.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe word je kandidaat?
 
Zin om in de directiecommissie secundair onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen te zetelen? Ken of ben je de geschikte persoon? Dit verwachten we van jou.
 
 
Hoe verloopt de kandidaatstelling?
 
 
► 
 
‚ÄčAls directeur word je voorgedragen door je scholengemeenschap via dit formulier. Als coördinerend directeur word je voorgedragen door de regionale vergadering van coördinerend directeurs via dit formulier.
 
► 
 
Het formulier van kandidaatstelling wordt uiterlijk op 29 mei om 12 uur bezorgd aan marijke.vanbogaert@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Meer informatie over de kandidaatstelling.
 
Wat gebeurt er daarna?
 
De regionale kieslijsten worden samengesteld. De verkiezingen starten op 5 juni.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook