Dit is nieuwsbrief 153 van 28 februari 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 153 van 28 februari 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Prettige krokusvakantie
►  Memorandum – Integraal zorg- en kansenbeleid en evolutie richting inclusief onderwijs
►  Netwerkorganisatie in beeld: Hans Vanhulle
►  Parlementaire activiteiten
►  Vlaanderen Wees Wijs-dag
►  CEEC Symposium
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Vorming over de recente rechtspraak rond overheidsopdrachten
►  Fiscale fiches - aandachtspunten
Personeel
►  Decretale verankering van de nieuwe TADD-regeling
Lerenden
►  Omvorming van de kinderbijslag naar het Groeipakket
►  Voorlopig document inschrijving buitengewoon onderwijs
►  Aangepaste mededelingen integrale jeugdhulp
►  Schrijf je nu in voor het nascholingsproject 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'
Curriculum & vorming
►  Tool Taalgericht (vak)Onderwijs verschenen
►  Gezocht: inspirerende praktijkvoorbeelden rond kleuterparticipatie
►  Ideeën voor IdeaalDuaal: last call
Identiteit & kwaliteit
►  Aanbod voor de vasten volledig online
►  Vasten weekbezinning 1
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Prettige krokusvakantie
 
Krokus   Wij wensen je een deugddoende krokusvakantie. Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart 2019 zijn de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel in een beperktere bezetting bereikbaar. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 14 maart 2019.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Memorandum – Integraal zorg- en kansenbeleid en evolutie richting inclusief onderwijs
 
Memorandum   Tijdens ons congres van 22 januari gaven we toelichting bij de tien prioriteiten van ons memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024. De komende weken berichten we in de nieuwsbrief telkens over één prioriteit.
 
In dit bericht leggen we de focus op een integraal zorg- en kansenbeleid en evolutie richting inclusief onderwijs.
 
Zorg- en kansenbeleid behoort tot de kern van ons pedagogisch project. We vragen dan ook aan de overheid dat zij de randvoorwaarden creëert opdat onze scholen een beleid kunnen ontwikkelen dat elke leerling laat excelleren en dat de leerkansen van alle leerlingen maximaliseert.
 
De visie over inclusief onderwijs omschreef Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de nota Onderwijs voor alle leerlingen in 2025. De wervende kracht van een droom. In de nota pleiten we voor een stappenplan dat onze ambitie kan ondersteunen. We willen evolueren naar een inclusief onderwijssysteem, rekening houdend met de beschikbare middelen en de draagkracht van scholen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerkorganisatie in beeld: Hans Vanhulle
 
Hans Vanhulle   Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.
 
Deze maand laten we Hans Vanhulle aan het woord. Hans is algemeen directeur van vzw Óscar Romeroscholen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Commissie Onderwijs
 
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 27 februari 2019 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vlaanderen Wees Wijs-dag
 
Vlaanderen wees wijs   De Vlaamse verkiezingen staan voor de deur en de directiecommissie basisonderwijs (dcbao) schreef voor de komende Vlaamse regering een nieuw memorandum 2019-2024. We bezorgen jou dat memorandum binnenkort via de nieuwsbrief.
 
Om het memorandum kenbaar te maken aan de politici, organiseert dcbao voor de vierde keer een Vlaanderen Wees Wijs–Dag, in aanwezigheid van de Vlaamse voorzitters van de grootste democratische en relevante partijen en hun onderwijsdeskundige. 
 
Deze dag vindt plaats in de Ancienne Belgique op woensdag 24 april 2019 van 10 tot 12.30 uur. 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
CEEC Symposium
 
Het Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs (CEEC) organiseert op 14 en 15 maart 2019 in Brussel een internationaal symposium over 'De katholieke school en de interculturele en interreligieuze uitdagingen'.
 
Sprekers zijn allen belangrijke denkers over het thema, onder wie ook directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen prof. dr. Lieven Boeve en prof. dr. Didier Pollefeyt. Daarnaast komen ook enkele getuigenissen vanuit diverse Europese landen aan bod. We bevelen het symposium heel warm aan. Alle inhoudelijke en praktische informatie vind je op www.ceec.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt een
 
 
► 
 
voltijds pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Limburg voor het project Ontdek Techniek Talent
 
Deze vacatures plaatsen we graag nog eens in de kijker:
 
 
► 
 
nascholer Zill-coach regio Antwerpen
 
► 
 
halftijds pedagogisch begeleider studiegebied personenzorg regio Antwerpen
 

Raadpleeg onze andere vacatures via www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw Don Bosco Onderwijscentrum zoekt een adjunct-directeur voor het Don Boscocollege in Hechtel.
 
► 
 
De Kraal vzw zoekt een directeur voor de basisschool Centrum in Herent en een algemeen directeur basisonderwijs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
 
► 
 
De Arteveldehogeschool zoekt een (praktijk)lector professionalisering, team en organisatie voor de bacheloropleiding Pedagogie van het jonge kind.
 
► 
 
De Karel de Grote Hogeschool zoekt een ict-coördinator Systemen en netwerk.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vorming over de recente rechtspraak rond overheidsopdrachten
 
Wil je een overzicht krijgen van de rechtspraak uit 2018 rond overheidsopdrachten? Dan kun je terecht op onze vorming op 2 mei 2019 in Brussel. Gitte Laenen zal de vorming geven.
 
Door de onbeschikbaarheid van de lesgever verplaatsten we de sessie naar 2 mei. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor wie nog wenst aan te sluiten.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Fiscale fiches - aandachtspunten
 
Op de valreep vestigen we nog even de aandacht op de fiscale fiches die betrekking hebben op inkomstenjaar 2018-2019. 
 
Meer uitgebreide informatie over fiscale fiches vind je op de webpagina 'Fiscale fiches' en in het document 'Fiscale fiches - aandachtspunten'. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Decretale verankering van de nieuwe TADD-regeling
 
De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft het decreet tot uitvoering van maatregelen uit cao XI op woensdag 27 februari aangenomen. De wijzigingen rond tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) zijn opgenomen in het decreet. De regeling kun je nalezen in onze mededelingen over TABD en TADD voor de respectievelijke onderwijsniveaus.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Omvorming van de kinderbijslag naar het Groeipakket
 
Op 1 januari 2019 nam Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag heet nu het Groeipakket en bevat enkele nieuwe principes. Eén van de principes is de automatische toekenning van onder andere de schooltoeslag (voorheen schooltoelage) en de kleutertoeslag (nieuw). Ouders moeten dus geen aanvraag meer indienen om een schooltoeslag te ontvangen.
 
In de mededeling Omvorming van de kinderbijslag naar het Groeipakket vind je meer informatie. We vulden de mededeling aan met enkele veelgestelde vragen over onder andere de toekenning van de kinderbijslag voor werkende studenten.
 
Je vindt de mededeling ook op onze website onder het thema Gelijke onderwijskansen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Voorlopig document inschrijving buitengewoon onderwijs
 
Om in te schrijven in het buitengewoon onderwijs geldt het principe dat het verslag beschikbaar moet zijn bij inschrijving. Als overgangsmaatregel werd in het verleden beslist dat het ook volstaat om bij inschrijving een voorlopig document van het CLB voor te leggen. Het kabinet heeft intussen bevestigd dat die werkwijze kan worden verdergezet. Dat werd al aangepast in de omzendbrief over de toelatingsvoorwaarden en verslag voor leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs. De aanpassing aan de omzendbrief over structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs volgt nog.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aangepaste mededelingen integrale jeugdhulp
 
Met het decreet integrale jeugdhulp werd de jeugdhulpverlening in 2013 grondig hervormd. Jeugdhulp moet nu voor iedereen bereikbaar, beschikbaar, begrijpelijk, betaalbaar en bruikbaar zijn.
 
Met de drie onderstaande mededelingen maken we je wegwijs in het decreet en zoomen we in op de samenwerking tussen scholen en residentiële voorzieningen. Daarnaast gaan we dieper in op de interne werking van de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams Detentiecentrum.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schrijf je nu in voor het nascholingsproject 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'
 
Stos   Tijdens het gratis nascholingstraject ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ bouw je een armoede- en kostenbewust beleid uit met je school (gewoon en buitengewoon) secundair onderwijs. Ook in het schooljaar 2019-2020 kun je intekenen op het traject. 
 
Elk traject bestaat uit zeven contactmomenten met een projectmedewerker en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. De school kan ook de pedagogische begeleiding bij haar traject betrekken.
 
Inschrijven kan tot en met 30 april 2019 via het aanmeldingsformulier. Meer info vind je op www.aanpakschoolfacturen.be, bij de projectcoördinator colette.victor@welzijnzorg.be (0473 567 279) of bij de Dienst Lerenden bij peter.bracaval@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Tool Taalgericht (vak)Onderwijs verschenen
 
Taalgericht vakonderwijs   In de Tool Taalgericht (vak)Onderwijs vind je 100 tips om met taalgericht (vak)onderwijs in je klas aan de slag te gaan. Met die tips ondersteunen we vooral leerlingen en cursisten in het secundair onderwijs en volwassenonderwijs, maar ook leraren van de basisschool kunnen ze inzetten in de klas.
 
 De fiches met tips zijn handig onderverdeeld in zes hoofdstukken op basis van de noden van leerlingen. De fiches zijn uitneembaar en geplastificeerd zodat je ze actief kunt gebruiken bij je lesvoorbereiding, als geheugensteuntje tijdens de les of bij overleg met collega’s.
 
Via taalgericht (vak)onderwijs vermijd je talige drempels én stimuleer je taalontwikkeling tijdens niet-talige lessen en activiteiten. Wil je meer weten over taalgericht lesgeven? Neem dan een kijkje op onze themapagina Taalgericht vakonderwijs of ga aan de slag met de Tool Taalgericht (vak)Onderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gezocht: inspirerende praktijkvoorbeelden rond kleuterparticipatie
 
Op 20 mei 2019 plant het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) een infosessie waarbij ze de instrumenten die de Vlaamse kleutercoördinator Sara De Meerleer ontwikkelde in het kader van het actieplan kleuterparticipatie toelichten. 
 
Die dag geeft de onderwijsinspectie ook een stand van zaken over hun onderzoek naar kleuterparticipatie
 
Afsluitend wil AgODi aan enkele scholengemeenschappen het woord geven om te getuigen over hun acties ter bevordering van de kleuterparticipatie. 
 
Heeft jouw school een interessante werking of bruikbare materialen die inspirerend kunnen werken voor andere scholen? Meld dit dan zeker aan Stijn De Milde, pedagogisch begeleider kleuteronderwijs, Dienst Curriculum & vorming (stijn.demilde@katholiekonderwijs.vlaanderen) en aan Sara De Meerleer (sara.demeerleer@ond.vlaanderen.be) van AgODi. De voorbeelden komen ook op de website van het Departement Onderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ideeën voor IdeaalDuaal: last call
 
IdeaalDuaal   IdeaalDuaal is een Vlaamse competitie die op zoek gaat naar de beste en meest innovatieve ideeën om duaal leren vorm te geven. Opnieuw zijn leerlingen, studenten en bedrijven aan zet om ideeën in te dienen die de brug bouwen tussen de opleidings- en de bedrijfswereld.
 
Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen steunen we de wedstrijd. Ook Lieven Boeve lanceerde een uitdaging. Vind jij een manier waarop we leerlingen kunnen begeleiden om alles uit zichzelf te halen? Dien je idee nog voor 7 maart 2019 in op www.ideaalduaal.be!
 
Mocht je graag gebruik maken van ondersteuning om een brainstormsessie of hackaton te organiseren, e-mail dan naar info@ideaalduaal.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Aanbod voor de vasten volledig online
 
Vasten   We vervolledigden het aanbod voor de vastenwerking op school met een bezinnende diamontage. Ze kan een eye-opener zijn voor het team en is ook geschikt als intro van een bijeenkomst, bezinning of les, als kader voor een viermoment of als doorlopende teaser in de stille ruimte of een centrale plaats in de school.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vasten weekbezinning 1
 
Vasten   Met de slogan Ga ervoor! op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen. Naast het aanbod op de website willen we jou iedere week van de vasten een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Het departement Onderwijs en Vorming organiseert op 24 april 2019 de studiedag rond krachtige leeromgevingen en scholenbouw in Gent. Tijdens de studiedag ga je samen met onderwijsprofessionals en architecten dieper in op de vraag hoe de fysieke leeromgeving kan bijdragen tot 21ste-eeuws leren. Welke innovatieve en ruimtelijke oplossingen kunnen het ondersteunen? Een gedetailleerd programma en de mogelijkheid tot inschrijving volgt midden maart.
 
► 
 
De Arteveldehogeschool organiseert op 16 mei 2019 de studiedag 'Goesting doet leren!' over participatie in de klas.
 
► 
 
CNO, de Arteveldehogeschool en Taborgroep organiseren op vrijdag 17 mei 2019 de studiedag HR in Onderwijs met als thema 'Veranderen ... maak er samen een spel van!'.
 
► 
 
Op zoek naar educatief materiaal in verband met duurzaamheid? ‘MOS – Duurzame scholen, straffe scholen’ heeft voortaan een eigen deelsite op KlasCement. Daar vind je allerlei interessante leermiddelen in verband met duurzaamheidsthema’s. De deelsite bevat zowel educatief materiaal van MOS zelf als van andere organisaties en leraren.
 
► 
 
Waarom en hoe komen vluchtelingen naar België? Hoe bouwen ze een nieuwe toekomst uit? Welke rol kunnen Vlaamse jongeren spelen? Dankzij PeaceCraft, een project van !DROPS en U Move 4 Peace dat bestaat uit een interactief theaterstuk en een game, kunnen 16- tot 18-jarigen op een creatieve en beklijvende manier kennismaken met thema’s als migratie, vluchtelingen en diversiteit. Op 29 april vindt het gratis ‘PeaceCraft congres’ in Brussel plaats waarmee !DROPS en U Move 4 Peace scholen en jeugdorganisaties warm willen maken om zelf met die thema’s aan de slag te gaan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook