Dit is nieuwsbrief 181 van 21 november 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 181 van 21 november 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Sociale verkiezingen - Hoe inloggen in de applicatie van FOD WASO?
►  Herinnering: betalen betwiste Reprobel-facturen
►  Nieuw: het energieverbruik van je school monitoren en inzetten in je lessen nu nog makkelijker!
►  Bestek handboeken basisonderwijs gepubliceerd
►  Inschrijvingen Warm Water IV open
►  Vorming rond copyright en auteursrechten
►  Open COBES-vergadering regio Antwerpen
Lerenden
►  Inschrijvingsrecht: financiële ondersteuning voor aanmeldende scholen
Curriculum & vorming
►  Zill-uitbreiding 0-2,5 nu downloadbaar
►  Maak werk van begrijpend lezen: alle dagen voorleesweek
►  Eigen doelenkaders in LLinkid
►  Nieuwsflash curriculumontwikkeling en EVC volwassenenonderwijs - november 2019
►  Studiebezoek Bett Show in Londen
Identiteit & kwaliteit
►  Adventsaanbod vervolledigd met bezinnende diamontage
►  Aan de slag met Damiaan in jouw klas: nieuwe educatieve Damiaanpakketten
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  Wordt jouw school een Rode Neuzen School?
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 20 november 2019 door Ben Weyts, minister van Onderwijs, beantwoord werden:
 
 
► 
 
toelatingsexamen geneeskunde
 
► 
 
bevorderen van leesplezier
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Het schoolbestuur van de vzw vrije basisschool Zonnekind in Kalmthout zoekt een geëngageerde directeur ter vervanging van de huidige directeur die met pensioen gaat per 1 september 2020.
 
► 
 
De vzw Scholengroep Sint-Michiel zoekt een directeur secundair onderwijs
 
► 
 
De vzw V.K.O. Lochristi-Zaffelare zoekt een directeur basisonderwijs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een financieel beleidsmedewerker.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Sociale verkiezingen - Hoe inloggen in de applicatie van FOD WASO?
 
sociale verkiezingen   Bij de vorige editie van de sociale verkiezingen kreeg je als werkgever een dossiernummer en paswoord toegekend om te kunnen inloggen in de applicatie van FOD WASO. Voor de verkiezingen van 2020 is dat gewijzigd. De toegang tot de webapplicatie gaat nu via het eID van de persoon die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de organisatie van de sociale verkiezingen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Herinnering: betalen betwiste Reprobel-facturen
 
In 2016 adviseerden wij onze scholen om de vergoeding die zij aan Reprobel moeten betalen voor het fotokopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken ter illustratie bij onderwijs, gedeeltelijk te betwisten. Dat advies was gebaseerd op een arrest van het Europees Hof van Justitie dat de wettigheid van de Reprobel-inning op de helling zette.
 
In het licht van recentere rechtspraak stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen vast dat de juridische onzekerheid over de wettigheid van de vergoeding aan Reprobel die in 2016 bestond, is weggevallen. Daarmee vervalt ook de reden voor de inhouding. Daarom adviseren wij onze besturen nu om het saldo van de betwiste facturen  te betalen. Reprobel zal op die achterstallige bedragen geen verwijlintresten of andere toeslagen aanrekenen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw: het energieverbruik van je school monitoren en inzetten in je lessen nu nog makkelijker!
 
Led-lampen installeren, zonnepanelen op je dak of toch maar eerst leerlingen en leraren sensibiliseren om energie te besparen?
 
Innovatieve scholen met duurzame ambities monitoren gegevens over energie, afval, water, mobiliteit en voeding via de GoodSchool DigiTool. Zo weten ze precies met welke technische ingrepen of welke duurzaamheidsacties ze hun doelstelling kunnen bereiken.
 
Nieuw: dankzij onze raamovereenkomsten energie koppelen we de verbruiksgegevens van je school automatisch met EnergieID, het meest gebruikte energie-monitoringsplatform in België.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bestek handboeken basisonderwijs gepubliceerd
 
Handboek   De raamovereenkomsten voor handboeken basisonderwijs van vzw IRO en vzw ServiKO zijn afgelopen. Vzw DOKO doet nu een nieuwe aanbesteding voor de schooljaren 2020-2021 en volgende. Je vindt het gepubliceerde bestek van deze nieuwe aanbesteding op de DOKO-website.
 
Wij verwachten de aanbesteding net na de jaarwisseling te kunnen gunnen, zodat schoolbesturen vanaf eind januari 2020 hun scholen kunnen inschrijven op de nieuwe raamovereenkomst. We houden je erover verder op de hoogte.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inschrijvingen Warm Water IV open
 
Warm water  
 
Dit werkjaar brengen we opnieuw alle lokale preventieadviseurs en coördinerende (centrale) preventieadviseurs samen om op een leuke manier te netwerken en kennis uit te wisselen in het congres Warm Water IV. 
Door het grote succes gebeurt dat terug op twee plaatsen:
 
► 
 
op 11 februari 2020 in d’Abdij in Brugge;
 
► 
 
op 20 februari 2020 in de lokalen van Odisee in Brussel.
 
Schrijf je snel in via www.nascholing.be.
 
Prijs: 95 euro per persoon - dagcatering inbegrepen
 
In bijlage vind je de poster waarmee je het initiatief bij collega’s onder de aandacht kunt brengen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming rond copyright en auteursrechten
 
copyright  
 
Weet jij welk materiaal je mag gebruiken in je nota, verslag, bericht of cursus of op de website van de school?
Eind november en in december organiseren we een vorming van een halve dag waarin je een antwoord krijgt op de volgende vragen:
 
 
► 
 
Wat is een auteursrechtelijk beschermd werk? Hoe kun je zien of een werk auteursrechtelijk beschermd is?
 
► 
 
Wat is het algemeen wettelijk kader voor auteursrechten?
 
► 
 
Welke uitzonderingen gelden voor gebruik van beschermde werken in een onderwijscontext?
 
► 
 
Welke regels gelden voor materiaal gemaakt door leraren of leerlingen? Wie heeft welke rechten?
 
Zit je nog met andere vragen in dat verband, dan maken we graag tijd om daarop een antwoord te voorzien.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Open COBES-vergadering regio Antwerpen
 
Op dinsdag 10 december 2019 om 19 uur organiseert het DSKO een open COBES-vergadering waarop alle bestuurders van regio Antwerpen van harte welkom zijn. Die vergadering vindt plaats in de lokalen van DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen.
 
COBES (Comité Besturen) is het regionaal platform dat schoolbesturen vertegenwoordigt in tal van overlegorganen, tot de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen toe.
 
Besturen, Regio Antwerpen
 
 
 

   Lerenden

 
 
Inschrijvingsrecht: financiële ondersteuning voor aanmeldende scholen
 
Gisteren publiceerde AgODi de aangepaste omzendbrieven over het inschrijvingsrecht. Met die aanpassingen is meteen ook duidelijk dat de verwachte financiële ondersteuning voor aanmeldende scholen beschikbaar is. Daarnaast geven ze ook duidelijkheid over de wijze waarop scholen voor gewoon onderwijs de melding doen als ze willen werken met digitale aanmeldingen.
 
Net zoals vorig jaar kiest de overheid ervoor om aanmeldende scholen financieel te ondersteunen. De grootte van de ondersteuning is afhankelijk van het aantal leerlingen en van het feit of er al dan niet wordt samengewerkt binnen het grondgebied van een gemeente. Meer info over de financiële ondersteuning kun je vinden via de website van het departement.
 
Daarnaast is vanaf nu ook duidelijk op welke wijze de aanvragen (voor 15 december 2019) voor de aanmeldingsprocedure dienen te verlopen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Zill-uitbreiding 0-2,5 nu downloadbaar
 
Zill-uitbreiding   Op vraag van onze scholen publiceren we een pdf met een afdrukbare versie van de uitbreiding 0-2,5 als aanvulling bij het leerplanboek Zin in leren! Zin in leven! (Zill). In die versie hebben we ook de eerste ontwikkelstappen van de goedgekeurde leerlijnen (2,5-12) opgenomen. Die waren richtinggevend om te bepalen waar er opstapjes nodig waren. De ontwikkelstappen voor de ontwikkelleeftijd 0-2,5 geven zicht op de onderliggende ontwikkeling.
 
Er zijn twee versies beschikbaar:
 
 
► 
 
A4-pdf
 
► 
 
A5-pdf waarbij telkens vier pagina’s recto-verso op A4 kunnen worden afgedrukt
 
Je kunt meer lezen over de Zill-uitbreiding 0-2,5 op onze website.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maak werk van begrijpend lezen: alle dagen voorleesweek
 
Vaardigheden voor begrijpend lezen ook buiten de begrijpend-leesles, buiten de school en zelfs thuis (een vorm van ‘transfer’) stimuleren, is belangrijk. Dat kan onder andere door niet alleen voor te lezen in de klas, maar ook tijdens de speeltijd of in de pauzes, in de jeugdvereniging of voor het slapengaan. Leerlingen kunnen ook aan elkaar voorlezen of je kunt een geheime voorlezer (bijvoorbeeld de bakker, de burgemeester, een leraar wetenschappen) uitnodigen.
 
Als je bovendien op een interactieve manier voorleest, werk je aan verschillende sleutels voor effectief begrijpend lezen, zoals die in een recent rapport van de Vlor beschreven werden.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Eigen doelenkaders in LLinkid
 
LLinkid  
 
In LLinkid is het vanaf nu mogelijk om eigen doelenkaders te hanteren.
 
Wanneer je gekoppeld bent aan een school, vind je op de landingspagina van de leerplannen bovenaan rechts de knop “+ doelenkader” waarmee je eigen doelenkaders kunt creëren op groeps- en/of schoolniveau.
 
Dat betekent dat de redactie ervan in handen is van respectievelijk de coördinator van een groep en/of de directeur (of degene die de pedagogische rechten gedelegeerd kreeg).
 
De nieuwe functionaliteit laat toe op basis van de bestaande (en goedgekeurde) leerplannen eigen doelenkaders te ontwerpen op maat van de eigen school.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsflash curriculumontwikkeling en EVC volwassenenonderwijs - november 2019
 
Het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) informeert je op geregelde tijdstippen over de stand van zaken van de inter-netten curriculumontwikkeling (opleidingsprofielen en leerplannen) voor het volwassenenonderwijs en over de ontwikkelingen in het kader van EVC in het volwassenenonderwijs.
 
We bezorgen je de nieuwsflash van november 2019. Heb je vragen of wens je meer info? Contacteer dan Monique De Ridder.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiebezoek Bett Show in Londen
 
Innovatie in het (volwassenen)onderwijs vinden we heel belangrijk. Daarom organiseren we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen een studiebezoek aan de Bett Show in Londen.
 
De ‘British Educational Training and Technology Show’ wordt jaarlijks gehouden in het London ExCeL International Exhibition Centre. Een bezoek aan de Bett-beurs is een aanrader voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor innovatie in het onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Adventsaanbod vervolledigd met bezinnende diamontage
 
Advent   In de nieuwsbrief van 14 november lanceerden we ons aanbod bij het adventsthema Hoopvol uitkijken met een afficheeen Leeftochtnummer, een reeks bezinningskaarten in samenwerking met Uitgeverij Muurkranten en een digitale XXL, boordevol suggesties voor de beleving van de advent op school.
 
Nu is ook de meditatieve diamontage (PowerPoint) op de website beschikbaar en zo is het aanbod volledig om werk te maken van de advent op school. De diamontage maakt het je eenvoudig om de advent in het vizier te brengen. Ze kan eye-opener zijn voor het team en is ook geschikt als intro van een bijeenkomst, bezinning of les, als kader voor een viermoment of als doorlopende teaser in de stille ruimte of een centrale plaats in de school.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aan de slag met Damiaan in jouw klas: nieuwe educatieve Damiaanpakketten
 
Damiaan  
 
Tien jaar na Damiaans heiligverklaring zijn nu twee nieuwe educatieve Damiaanpakketten beschikbaar op de THOMAS-website:
 
► 
 
Damiaanlespakket voor de tweede en derde graad van het lager onderwijs
 
► 
 
Damiaanlespakket voor het beroepssecundair onderwijs
 
Ze komen naast de twee al bestaande educatieve Damiaanpakketten op de Thomas-website:
 
 
► 
 
algemeen didactisch bundel rond Damiaan
 
► 
 
Didactische suggesties Damiaan voor het kleuter- en  lager onderwijs eerste graad
 
In samenwerking met THOMAS, het godsdienstonderwijsproject van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, maakt Damiaan Vandaag de komende drie schooljaren werk van een geactualiseerd educatief aanbod rond Damiaan en zijn actuele boodschap en waarden.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholingen in de kijker
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Wordt jouw school een Rode Neuzen School?
 
Rode Neuzen school   Nog altijd krijgt 1 op de 5 Vlaamse jongeren te kampen met psychische problemen, vaak met grote gevolgen. Daarom is Rode Neuzen Dag terug! En dit jaar gaat er opnieuw extra aandacht naar de plek waar jongeren het grootste deel van hun tijd doorbrengen: de school.
 
Wil je Rode Neuzen Dag steunen? Super! Organiseer een leuke actie en maak iedereen in je omgeving er enthousiast voor. Dan wordt het sowieso een succes! Registreer je school ook als Rode Neuzen school.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Kom naar de EDUC Days van 21 tot 23 november 2019 in Brussels Expo! Die driedaagse wordt hét trefpunt voor leraren, directies, begeleiders, coördinatoren, ouderraden, besturen en onderwijsverantwoordelijken. De EDUC Days creëren een platform waar al die mensen elkaar kunnen ontmoeten en kennis opdoen over pedagogische thema’s. Het indrukwekkende programma wordt ingekleurd door conferenties, workshops, congressen, debatten, themadagen, projecten, pedagogische cafés en themadorpen. Het kleuter-, lager en secundair onderwijs staan centraal. De EDUC Days staan garant voor de positieve boodschap: “Samen schrijven aan het onderwijs van morgen”. Als lid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen krijg jij een gratis toegangskaart voor de EDUC Days.
 
► 
 
Leiderschap is zoveel meer dan zakelijk management. Een onderwijsinstelling is op de eerste plaats een verzameling van mensen. Leiderschap vereist het vinden van een goede balans tussen mensen, functies en jezelf als directeur. Welbevinden en draagkracht op lange termijn worden erdoor bepaald. Daar wil Directies voor vrij onderwijs (DIVO) op 13 december 2019 even bij stilstaan tijdens hun studiedag De menselijke kant van leiderschap.
 
► 
 
Wil je in de klas werken rond nieuws en actualiteit? Ook dit schooljaar verwent Nieuws in de Klas leerlingen van het lager, secundair en volwassenenonderwijs met een divers aanbod aan nieuws. Op de website vind je kant en klaar lesmateriaal, themadossiers, audiovisuele content en je kunt er ook kranten en magazines aanvragen. Met andere woorden: een tornado aan nieuws, maar dan netjes gebundeld in één pakket.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook