Dit is nieuwsbrief 141 van 22 november 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 141 van 22 november 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Leren, begrijpen, gebruiken: een sterk vreemdetalenonderwijs voor de Vlaamse leerling
►  November-decembernummer van In dialoog verschenen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
Bestuur & organisatie
►  Tussenkomst in de kosten van de revisor voor boekjaar 2017
►  DPCC en Naamloos leerjaar bso
Personeel
►  Nieuwe weddeschalen sinds 1 oktober 2018
Lerenden
►  Zitdagen rond het nieuwe inschrijvingsdecreet
►  Nog geen duidelijkheid over de open end-regeling voor de ondersteuning van gewone scholen vanuit buo-types 2, 4, 6 en 7
Curriculum & vorming
►  www.nt2020.be
►  Werk maken van begrijpend lezen?
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Leren, begrijpen, gebruiken: een sterk vreemdetalenonderwijs voor de Vlaamse leerling
 
Taalrijke kinderen zijn kansrijke kinderen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is voortrekker van kwaliteitsvol vreemdetalenonderwijs. Vanaf de basisschool het Nederlands goed beheersen vormt de basis voor een succesvolle schoolloopbaan en het latere leven. Dat is het uitgangspunt van ons talenonderwijs. In de huidige meertalige maatschappij is het belangrijk dat leerlingen daarnaast veel kansen krijgen om kennis te maken met allerlei omgevingstalen én om (meer)talig te worden in vreemde talen als Frans, Engels en Duits. In deze tekst beantwoorden we enkele veel gestelde vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
November-decembernummer van In dialoog verschenen
 
In dialoog  
 
Vorige week verscheen het november-decembernummer van In dialoog. Via de artikelzoeker van In dialoog krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je ook oudere artikels opzoeken en downloaden.
 
Het tijdschrift ontvang je ook tweemaandelijks in je mailbox. Ken je collega's die In dialoog ook digitaal willen ontvangen? Bezorg hen de inschrijvingslink.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs 
 
We bezorgen je een commentaar bij de begroting, het programmadecreet en de beleidsbrief.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt:
 
 
► 
 
projectmedewerkers professionalisering
 
► 
 
pedagogisch begeleider wetenschappen regio Limburg
 
► 
 
projectmedewerker burgerschapsvorming in secundair onderwijs & CSL
 
► 
 
schoolbegeleider secundair onderwijs regio Antwerpen
 
Ook deze vacature plaatsen we graag nog eens in de kijker:
 
 
► 
 
adviseur – expert pedagogisch beleid en begeleiding
 
Al onze vacatures kun je raadplegen via www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Het schoolbestuur van de vzw Miniemeninstituut zoekt een directeur secundair onderwijs.
 
► 
 
Scholengroep Guldensporencollege zoekt een HVAC/infrastructuur site manager.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Tussenkomst in de kosten van de revisor voor boekjaar 2017
 
Het Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi) verlengt de tegemoetkoming in de kosten van een commissaris opnieuw met een jaar. Alleen schoolbesturen die verplicht zijn om voor het boekjaar 2017 een bedrijfsrevisor aan te stellen, kunnen een tegemoetkoming vragen. De aanvraag dien je ten laatste op 31 maart 2019.
 
Enkel schoolbesturen die aan het criterium ‘zeer grote vzw’ voldoen, komen in aanmerking voor de tussenkomst.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
DPCC en Naamloos leerjaar bso
 
In het punt 3.2 van de Omzendbrief SO 61 (Structuuronderdelen die op 1 september 2019 of 1 september 2020 vrij programmeerbaar zijn) is zeer recent het structuuronderdeel derde leerjaar van de derde graad toegevoegd: naamloos leerjaar bso. Het naamloos leerjaar is de voorloper van het structuuronderdeel dat binnen de modernisering volgt op studierichtingen met finaliteit arbeidsmarkt van het eerste en tweede leerjaar van de derde graad en dat leidt tot een diploma dat toegang verleent tot een bacheloropleiding.
 
Derde leerjaren van de derde graad zijn DPCC-materie.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Nieuwe weddeschalen sinds 1 oktober 2018
 
De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd overschreden. Dat betekent dat de weddes van de gesubsidieerde en de contractuele werknemers sinds 1 oktober 2018 met 2 procent geïndexeerd werden.
 
De nieuwe weddeschalen voor de contractuele personeelsleden kun je op onze site onder het thema Bezoldiging en vergoedingen vinden. Zowel voor de arbeiders als voor de bedienden werden de lonen geïndexeerd.
AgODi publiceert de salarisschalen voor de gesubsidieerde personeelsleden
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Zitdagen rond het nieuwe inschrijvingsdecreet
 
Door de nieuwe inschrijvingsregels moeten gewone basisscholen en gewone secundaire scholen tegen 15 januari 2019 tal van beslissingen nemen voor het inschrijven van leerlingen. Ze moeten beslissen of ze leerlingen weigeren of niet, of ze aanmelden, of ze dat samen doen of alleen en met welk aanmeldingssysteem ze werken. Voor scholen met vragen rond deze thema’s bieden we meer informatie op 5, 10, 13, 14 en 19 december.
 
Inschrijven voor één van deze data kan via volgende linken:
 
 
► 
 
Basisonderwijs, telkens van 9 tot 12 uur
 
► 
 
Secundair onderwijs, telkens van 13 tot 16 uur
 
 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nog geen duidelijkheid over de open end-regeling voor de ondersteuning van gewone scholen vanuit buo-types 2, 4, 6 en 7
 
Op dinsdag 20 november vergaderden we met een afvaardiging van de kleine types over de nota met enkele principes waarvoor er nog geen politiek gedragen akkoord was. Op woensdag 21 november werd de externe stuurgroep ondersteuningsmodel echter niet samengeroepen. Aangekondigd werd dat we op woensdag 28 november een meer voldragen voorstel zullen bespreken. Nog even afwachten dus.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
www.nt2020.be
 
www.nt2020.be is dé portaalsite van de pedagogische begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV, OVSG, GO! en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) voor de professionalisering op het vlak van Nederlands als tweede taal (NT2) in Vlaanderen. Leraren en coördinatoren NT2 kunnen zich via die website inschrijven om deel te nemen aan nascholingssessies en lerende netwerken op maat. Ook het professionaliseringsaanbod NT2 van de universiteiten kun je via die portaalsite raadplegen.
 
Graag brengen we deze inter-netteninitiatieven onder de aandacht:
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Werk maken van begrijpend lezen?
 
Begrijpend lezen   Begrijpend leesexpert Kees Venooy formuleerde volgende formule voor goed begrijpend leesonderwijs: BL = TO x TL x LM x VK x WK x LS . Met andere woorden, begrijpend leesonderwijs is een combinatie van inzetten op taalontwikkeling (TO), technisch lezen (TL), leesmotivatie (LM), voorkennis (VK), woordkennis (WK) en leesstrategieën (LS).
 
Met voorlezen breng je meteen alle elementen van deze formule in de praktijk.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
► 
 
Kun jij nog zonder wetenschap? Ontdek het zelf op de Dag van de Wetenschap! Je kunt op zondag 25 november 2018 overal in Vlaanderen en Brussel deelnemen aan tal van boeiende activiteiten rond wetenschap en technologie! Van workshops en experimenten tot demonstraties en tentoonstellingen: van uk tot opa, er is voor elk wat wils op de Dag van de Wetenschap! 
 
► 
 
De zorg voor en het onderwijs aan personen met een handicap heeft ‘sterke leiders’ nodig. Gezin en Handicap nodigt alle leidinggevenden in de zorg en het onderwijs op 7 december 2018 uit om even stil te staan bij de eigen dromen die elke leidinggevende ongetwijfeld heeft.
 
► 
 
Op 14 december 2018 organiseert DIVO een studiedag rond Welbevinden! … In gedeeld leiderschap? Prof. Geert Devos vertelt ons meer over het welbevinden van schooldirecties. Koen Marichal werpt een kritische blik op de pro’s en contra’s van gedeeld leiderschap.
 
► 
 
In 2019 vindt opnieuw een jaargang van de Opleiding Vredeseducatie plaats. De opleiding start met een academische zitting op dinsdag 12 februari 2019 met als gastspreker Jan Leyers. Hij zal praten over ‘Allah in Europa’.
 
► 
 
De folderreeks ‘Wat je moet weten over ...’ van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) geeft op een eenvoudige manier informatie over alcohol, hasj en wiet of gamen aan jongeren die verbaal en/of cognitief minder sterk zijn. De folders zijn volledig op maat gemaakt van personen die baat hebben bij eenvoudige en eenduidige informatie.
 
► 
 
COV Oost-Vlaanderen, vzw COVLA en het Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde organiseren een initiatie- en oriënteringscursus voor leraren en beleidsmedewerkers die op korte of lange termijn het ambt van directeur basisonderwijs ambiëren.
 
► 
 
Hoe ga je om met probleemgedrag bij leerlingen? 'Wegen naar nieuwe kansen: leidraad bij de preventie van en omgang met regel- en normovertredend gedrag' is een inspirerende en praktische gids. Naast een stapsgewijze aanpak en rolverheldering, krijg je een werkinstrument om afspraken te maken en een samenvatting van het regelgevend kader. Bijlage bij leidraad.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook