Dit is nieuwsbrief 151 van 14 februari 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 151 van 14 februari 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Hoorzitting toekomstplan basisonderwijs – Vlaams Parlement
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Uitstel deadline eerste registratie UBO-register tot 30 september 2019
►  Fiscaal attest kinderopvang voor min 12-jarigen en min 18-jarigen met een zware handicap
►  Congres Warm Water III - Preventie
Personeel
►  Nieuwe mededeling over tijdelijke vervangingen in een internaat
►  Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
Curriculum & vorming
►  VALIES – Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) voor basis- en secundaire scholen
►  Dien je idee in voor IdeaalDuaal
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
 
 

   Algemeen

 
 
Hoorzitting toekomstplan basisonderwijs – Vlaams Parlement
 
Al jarenlang klinkt vanuit het basisonderwijs de vraag naar meer omkadering en naar meer werkingsmiddelen. Daarom werkten de onderwijsverstrekkers samen met de syndicale partners aan een toekomstplan voor het basisonderwijs: Naar een sterk, duurzaam en veerkrachtig basisonderwijs. Principes en ambities van de sociale partnersDe sociale partners hebben het toekomstplan basisonderwijs vandaag bij monde van Marianne Coopman en Patriek Delbaere toegelicht in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement. Je kunt de hoorzitting herbekijken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
We bezorgen je een commentaar bij de bespreking van het ontwerpdecreet over de maatregelen van cao XI en de vragen om uitleg die door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, op 7 februari 2019 beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 13 februari 2019 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? 
 
We plaatsen deze vacatures graag nog eens in de kijker:
  
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw Opvoeding en Cultuur van de Zusters van Gijzegem zoekt een adjunct-directeur.
 
► 
 
Het Sint-Michielscollege Brasschaat vzw zoekt een halftijds directeur basisonderwijs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Karel de Grote hogeschool zoekt een opleidingshoofd Sociaal Werk.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Uitstel deadline eerste registratie UBO-register tot 30 september 2019
 
De deadline voor de eerste registratie van de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register is niet meer einde maart zoals we eerder vernamen, maar is uitgesteld tot 30 september 2019
 
In de nieuwsbrief van volgende week berichten we over de praktische modaliteiten en de stand van zaken daarrond. Het uitstel van de deadline is pas verworven en we wilden je daarvan al in deze nieuwsbrief op de hoogte stellen.
 
Als deze informatie je niet rechtstreeks aanbelangt, gelieve ze dan door te sturen naar degene die verantwoordelijk is voor de jaarrekening, de financiële administratie en naar de secretaris van de raad van bestuur.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Fiscaal attest kinderopvang voor min 12-jarigen en min 18-jarigen met een zware handicap
 
Schoolbesturen, die in eigen naam kinderopvang organiseren, en internaten moeten fiscale attestenafleveren over de opvangkosten van aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018).
 
Wanneer ouderverenigingen, vriendenkringen en dergelijke de kinderopvang inrichten, dan moet het schoolbestuur soms meewerken aan de fiscale attesten die de inrichtende instantie aflevert. Medewerking is vereist wanneer die kinderopvang verbonden is met de school of de inrichtende macht van de school.
 
Je moet fiscale attesten afleveren voor kinderen tot 12 jaar en voor jongeren met een zware handicap tot 18 jaar. Het fiscaal attest lever je bij voorkeur af vóór 1 maart 2019.
 
Meer informatie over welke kinderopvang in aanmerking komt en over het invullen van de attesten lees je in het document 'Fiscaal attest kinderopvang voor min 12-jarigen en min 18-jarigen met een zware handicap'.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Internaten, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Congres Warm Water III - Preventie
 
Warm water III   Graag nodigen we jou als preventieadviseur uit om op 21 februari 2019 in Brussel het 'congres Warm Water III' bij te wonen.
 
Dit jaar staan de 9 processen van de inspectie 2.0 centraal in ons programma. We willen de mogelijkheid geven om de processen te bespreken aan de hand van je eigen ervaringen en we vestigen de aandacht op de ‘nieuwe’ manier van inspecteren. De inspecteurs kijken vooral naar de PDCA (plan-do-check-act met bijzondere aandacht voor borging) en ze hanteren daarvoor vier ontwikkelingsschalen. Tijdens de workshops kijken we op dezelfde manier naar de processen om een doorlichting goed te kunnen voorbereiden.
 
We streven ernaar om alle lokale en coördinerende (centrale) preventieadviseurs samen te brengen om op een aangename manier te netwerken en kennis uit te wisselen.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Nieuwe mededeling over tijdelijke vervangingen in een internaat
 
De nieuwe mededeling over tijdelijke vervangingen licht toe wanneer een gesubsidieerd studiemeester-opvoeder of beheerder vervangen kan worden. Eenmaal is vastgesteld dat een vervanger kan worden gesubsidieerd, moet het bestuur de voorrangsrechten van zijn personeelsleden respecteren. De mededeling biedt een stappenplan waarmee het internaat kan bepalen wie voorrang heeft op aanstelling in de interimbetrekking.
 
Verder behandelen we ook de omschrijving van de betrekking waarin de interimaris wordt aangesteld, enkele aspecten in verband met zijn bezoldiging, de beëindiging van zijn aanstelling en administratieve aandachtspunten.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
 
We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid start binnen de periode van 14 kalenderdagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie.
 
Concreet: de krokusvakantie 2019 begint officieel op maandag 4 maart. Als een afwezigheid start op of na maandag 18 februari, dan kan een vervanger pas vanaf maandag 11 maart aangesteld worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
VALIES – Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) voor basis- en secundaire scholen
 
Valies   Het project VALIES zet in op de professionele ontwikkeling van leraren om van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) in de eigen school een succesverhaal te maken. We werken samen met lerarenteams, zodat leerlingen actief en bewust bijdragen aan een betere toekomst. De introductievideo over VALIES vertelt je meer over het project.
 
Elke Vlaamse school kan volgend schooljaar gratis deelnemen! Is jouw basis- of secundaire school op zoek naar ondersteuning en coaching op maat om EDO in de praktijk te brengen? Kom naar het infomoment op 4 april 2019.
 
Meer info en inschrijven via de website van VALIES.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dien je idee in voor IdeaalDuaal
 
Ideaal Duaal   IdeaalDuaal is een Vlaamse competitie die op zoek gaat naar de beste en meest innovatieve ideeën om duaal leren vorm te geven. Opnieuw zijn leerlingen, studenten en bedrijven aan zet om ideeën in te dienen die de brug bouwen tussen de opleidings- en de bedrijfswereld.
 
Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen steunen we de wedstrijd. Bekijk ook de uitdaging van Lieven Boeve. Vind jij een manier waarop we leerlingen kunnen begeleiden alles uit zichzelf te halen? Dien je idee nog in voor 7 maart 2019 op www.ideaalduaal.be.
 
Mocht je graag gebruiken maken van ondersteuning om een brainstormsessie of hackaton te organiseren, e-mail dan naar info@ideaalduaal.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Kwaliteitsvolle en duurzame kinderopvang is voor heel wat van onze scholen een grote uitdaging. Op 1 maart 2019 vindt de grote kick-off ondersteuningslandschap kinderopvang plaats. Kind en Gezin, het Ondersteuningsnetwerk kinderopvang en Pools Gezinsopvang nodigen uit. Deze dag biedt een antwoord op vragen om in samenwerking een competent systeem voor kinderopvang vorm te geven.
 
► 
 
Van 18 tot 22 maart krijgt eNSPIRED hoogstaand bezoek uit Rwanda en Cambodja voor een internationale denkoefening rond gender. Een ervaring die ze graag met je delen. Kom op 20 en 21 maart naar Muntpunt in Brussel en zoek samen naar oplossingen voor wereldwijde genderuitdagingen. Neem snel een kijkje op hun website, ontdek het uiteenlopend programma boordevol interactieve, inspirerende sessies en schrijf je vandaag nog in.
 
► 
 
De inschrijvingen voor het SOK congres van 7 juni 2019 staan open. Innovatie en innoverende scholen staan centraal. Het aantal plaatsen is beperkt, snel zijn is de boodschap! 
 
► 
 
Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je een overzicht van de start- en actiedagen rond het thema Samen tegen Schooluitval.
 
► 
 
Het tijdschrift Impuls voor onderwijsbegeleiding is vernieuwd en heet nu Impuls. Leiderschap in onderwijs. Je kunt het kennismakingsnummer gratis downloaden mits je je gegevens achterlaat. 
 
► 
 
In de blog van Yves Demaertelaere, bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs bij de Broeders van Liefde en senior consultant innovatieve arbeidsorganisatie, verscheen een artikel over leiderschap. Laat er linksonder je e-mailadres achter en je krijgt een seintje wanneer een nieuw blogartikel verschijnt.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Guislain   Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst deze vormingen in de kijker:
 
 
► 
 
Omgaan met perfectionisme en faalangst bij leerlingen - vrijdag 22 maart 2019 van 9.30 tot 12.30 uur - Inschrijven
 
► 
 
Effectieve communicatie door middel van uw breinlagen - woensdag 27 maart 2019 van 9.30 tot 16.30 uur - Inschrijven
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook