Dit is Nieuwsbrief 116 van 22 maart 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 116 van 22 maart 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Raad van bestuur Katholiek Onderwijs Vlaanderen keurde ontwerptekst cao goed
►  Standpunt DCBaO t.a.v. persconferentie DirectiesBasisonderwijsKnappenAF
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature voltijds schoolbegeleider so regio Oost-Vlaanderen
Personeel
►  Herinnering: Het Grote Tijdsonderzoek
►  Nieuwe mededeling over dienstanciënniteit
Lerenden
►  CLB’s ontwikkelen document met richtlijnen M-decreet en ondersteuningsmodel
►  Onderzoek onderwijsinspectie naar de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding
Curriculum & vorming
►  Zin in … duurzame ontwikkeling op school? Doe mee met VALIES!
Identiteit & kwaliteit
►  Studievoormiddag over praktijkgericht onderzoek en het gebruik van data
►  Goede Week = schoolweek
►  Vasten weekbezinning 5
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
►  Onderzoek naar de ondersteuning van cognitief sterke leerlingen: bevlogen lerarenteams gezocht!
 
 
 

   Algemeen

 
 
Raad van bestuur Katholiek Onderwijs Vlaanderen keurde ontwerptekst cao goed
 
De voorbije weken consulteerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen haar achterban over het voorontwerp van onderwijs-cao XI voor het niet-hoger onderwijs. Het voorontwerp werd toegelicht en besproken op de diverse directiecommissies en adviesraden. De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aanvaardde de ontwerptekst op 15 maart 2018 voorwaardelijk.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Standpunt DCBaO t.a.v. persconferentie DirectiesBasisonderwijsKnappenAF
 
De Directiecommissie van het Katholiek Basisonderwijs wordt, als lid van het Netoverschrijdend Overlegplatform Directeurenorganisaties Basisonderwijs (NODB), op 23 april verwacht bij minister van onderwijs Hilde Crevits voor het vervolggesprek omtrent het Plan Basisonderwijs.
 
Voor DCBaO blijft extra beleidsomkadering voor de basisschool de hoogste prioriteit krijgen.
 
Als gevolg van de afspraak met het kabinet, zullen wij met DCBaO niet deelnemen aan de persconferentie van de DirectiesBasisonderwijsKnappenAf.
 
Namens DCBaO
 
Lieven Verkest, communicatieverantwoordelijke
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de bespreking over het ontwerpdecreet leerlingenbegeleiding en de vragen om uitleg die op 15 maart 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 21 maart 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature voltijds schoolbegeleider so regio Oost-Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in de pedagogische begeleiding van regio Oost-Vlaanderen aan de slag te gaan als schoolbegeleider so (100%).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Herinnering: Het Grote Tijdsonderzoek
 
Grote tijdsonderzoek   In januari 2018 werd Het Grote Tijdsonderzoek gelanceerd. Dat onderzoek wil de werkelijke tijdsbesteding van meer dan 100 000 leraren in kaart brengen. Leraren van het basis- en secundair onderwijs worden in het kader van het project aangemoedigd om één week lang hun tijdsbesteding te registreren.
 
Hebben de leraren op jouw school al deelgenomen?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe mededeling over dienstanciënniteit
 
Voor het recht op TADD, vaste benoeming en reaffectatie is de dienstanciënniteit van het personeelslid een cruciaal gegeven. Maar hoe bereken je die nauwkeurg? Lees onze nieuwe mededeling onder het thema Anciënniteiten. Het onderwerp wordt grondig uitgediept, waarbij een handige inhoudstafel je door het geheel loodst. De mededeling is van toepassing op alle onderwijsniveaus, het hoger onderwijs uitgezonderd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
CLB’s ontwikkelen document met richtlijnen M-decreet en ondersteuningsmodel
 
De internettensamenwerkingscel (ISC) van de CLB’s ontwikkelde een document waarin alle richtlijnen rond de implementatie van het M-decreet en het ondersteuningsmodel voor de CLB’s worden gebundeld. De komende weken en maanden vult ISC die richtlijnen verder aan. Dit document bevat ook interessante informatie voor scholen en ondersteuningsnetwerken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderzoek onderwijsinspectie naar de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding
 
In juni 2017 onderzocht de onderwijsinspectie in 55 scholen de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Scholen zijn volgens de inspectie op de goede weg, maar de uitdaging blijft groot.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen hecht belang aan het onderzoeksrapport van de inspectie. Om scholen te ondersteunen in het voeren van een beleid rond leerlingenbegeleiding maken we werk van een vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs, zowel voor het basis- als voor het secundair onderwijs. We finaliseren dat omvangrijk inspiratiedocument tegen het einde van volgend schooljaar. 
 
Vanaf volgend schooljaar wordt leerlingenbegeleiding een erkenningsvoorwaarde voor scholen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Zin in … duurzame ontwikkeling op school? Doe mee met VALIES!
 
valies   Hoe werk je aan duurzame ontwikkeling op school vanuit Zin in leren! Zin in leven!? Dat willen we samen met jouw school in de loop van het schooljaar 2018-2019 en/of 2019-2020 vormgeven en onderzoeken via het gratis nascholings- en onderzoeksproject VALIES. Bekijk het informatiefilmpje over VALIES en ontdek wat het inhoudt.
 
Ben je geïnteresseerd in het project en wil je er meer over te weten komen? Op 4 mei 2018 ben je met een afvaardiging van je school welkom in Brussel voor een uitgebreide toelichting. Schrijf je daarvoor snel in via het online inschrijvingsformulier ‘Zin in … duurzame ontwikkeling op school?’.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Studievoormiddag over praktijkgericht onderzoek en het gebruik van data
 
Vleva   VLEVA en Katholiek Onderwijs Vlaanderen nodigen je uit op een studievoormiddag over praktijkgericht onderzoek en het gebruik van data om kleine en grote problemen op te lossen in basis- en secundaire scholen. De gratis studievoormiddag vindt plaats op 9 mei 2018 bij VLEVA, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap in Brussel (vlakbij het Schumanplein). De voertaal is Engels. Je bent welkom vanaf 9 uur. De studiedag is gratis, maar inschrijven is wel verplicht.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Goede Week = schoolweek
 
De Goede Week staat voor de deur. Het gebeurt niet elk schooljaar dat de leerlingen op school zijn tijdens de Goede Week, maar dit schooljaar wel! Benut jij ook die kans om het gebeuren van de Goede Week tot dichtbij de collega’s en de leerlingen te brengen? Zo kun je heel concreet op Goede Vrijdag om 15 uur een minuut stilte inlassen. In het digitale dossier ‘XXL’ bij de vastenwerking rond mooi kwetsbaar vasten vind je nog heel wat andere opstappen. Ook op de Thomas-website vind je een aanbod rond de Goede Week en Pasen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vasten weekbezinning 5
 
vasten   Met de slogan mooi kwetsbaar op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten van 2018 naar de scholen. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de vasten een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Tijdens de tweede buitenlesdag laat MOS de scholen kennis maken met buiten les geven (outdoor education). Ze roepen alle leraren basis- en secundair onderwijs op om op 26 april 2018, het laatste lesuur (scharreltijd!) van de voormiddag, ’buiten te vliegen’.
 
► 
 
Vorige week werd de website grenslijn.be gelanceerd, waar je informatie vindt over grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie, pesten, kindermishandeling, seksueel grensoverschrijdend gedrag, online risico’s. De website richt zich naar professionelen en vrijwilligers die denken dat grenzen van kinderen of jongeren geschonden worden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een diensthoofd Maatschappelijke Dienstverlening & Onderzoek.
 
► 
 
VCOV zoekt een medewerker ouderparticipatie in onderwijs voor de provincies Limburg en Antwerpen en een administratieve verantwoordelijke (halftijds).
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderzoek naar de ondersteuning van cognitief sterke leerlingen: bevlogen lerarenteams gezocht!
 
Hebben jouw leraren volgend schooljaar enkele cognitief sterke leerlingen in hun klas die nood hebben aan een extra uitdaging? Wil jouw school meer weten over hoe je tegemoet kunt komen aan die nood? Is jouw school geïnteresseerd in actief meewerken aan onderzoek en zijn er één of meerdere leraren die daarrond willen samenwerken? Dan is het aanbod van de onderzoeksgroep EduBROn (Universiteit Antwerpen) iets voor jouw school.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook