Dit is Nieuwsbrief 80 van 11 mei 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 80 van 11 mei 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Dienst Curriculum & vorming op tweedaagse vorming
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Schrijf je in voor informatieronde van Vlaanderen in juni 2017
►  Personaliseer je nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Huis in beweging West-Vlaanderen
►  Lieve Van Daele bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs in bisdom Gent
►  Luc Sels nieuwe rector KU Leuven
►  Joris Rossie nieuwe algemeen directeur Odisee
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 80
Bestuur & organisatie
►  AGION is verhuisd
Personeel
►  Terugbetaling aanvullende eindejaarspremie 2016
►  Reaffectatie in het gewoon basisonderwijs: nieuwe mededelingen
►  Stakingsaanzeggingen ABVV voor 19 mei
Lerenden
►  Studiebekrachtiging en toekennen getuigschrift bedrijfsbeheer aan leerlingen met een IAC
►  Brede basiszorg & ZILL = dezelfde bril!
►  Prioritaire nascholing M-decreet V-eSperAnZa
►  Nota van de internettensamenwerkingscel CLB over de ‘Invoering ondersteuningsnetwerk'
Curriculum & vorming
►  Taalontwikkeling Frans in het teken van communicatieve vaardigheden
►  Evaluatie vrijstellingsproeven ‘Start to ICT’ en toekomstplannen
►  Kennisdeling evaluatie-instrumenten leerplandoelen volwassenenonderwijs - 23 mei - Antwerpen: inschrijven kan nog steeds!
Identiteit & kwaliteit
►  11e Themadag voor leidinggeven: de dynamiek van verschillen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Dienst Curriculum & vorming op tweedaagse vorming
 
Op donderdag 18 en vrijdag 19 mei hebben de medewerkers van Dienst Curriculum & vorming een tweedaagse vorming op locatie. Dat betekent dat je tijdens beide dagen je vragen het best via e-mail voorlegt. We proberen ze dan zo snel mogelijk te beantwoorden. De IDP-helpdesk blijft wel bereikbaar en je kunt tijdens de kantooruren ook telefonisch een boodschap doorgeven op het nummer 02 507 06 67.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Regio Mechelen-Brussel, Regio Oost-Vlaanderen, Regio West-Vlaanderen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schrijf je in voor informatieronde van Vlaanderen in juni 2017
 
Ronde van Vlaanderen   In juni 2017 staan er twee informatierondes van Vlaanderen gepland, 1 voor het basisonderwijs en 1 voor het secundair onderwijs waar we ingaan op de onderwijsactualiteit. De informatierondes vinden plaats in de periode van 7 juni tot 17 juni 2017, telkens ondersteund door de 5 regio’s. De inhoud van de informatierondes is ondertussen bekend. Schrijf je in voor de informatieronde in jouw regio.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Personaliseer je nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Al 2 400 lezers personaliseerden hun nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wil jij ook een nieuwsbrief op maat ontvangen? Geef dan aan voor welk onderwijsniveau, voor welke doelgroep en van welke regio je nieuws wil ontvangen. Klik onderaan in de nieuwsbrief op de link 'Voorkeuren voor nieuwsbrief aanpassen of uitschrijven'. De link is geïndividualiseerd. Je kan er eenvoudig je voorkeuren instellen. Bij vragen kan je e-mailen naar nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen of telefonisch contact opnemen via het nummer 02 507 07 80. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Huis in beweging West-Vlaanderen
 
De begeleidingsdienst van West-Vlaanderen verwelkomt twee nieuwe medewerkers: Ann-Sofie Decoutere uit Kuurne, momenteel zorgcoördinator en zorgleraar in VBS Spes Nostra in Heule. Ze gaat vanaf 1 september in de regio Noord aan de slag in de combi-job van schoolbegeleider basisonderwijs en begeleider competentie-ontwikkeling.
 
Geert Breine woont in Kortrijk en tot eind augustus aan het werk als directeur in het Lyceum binnen de Sint-Maartensscholen te Ieper. Hij start nadien als voltijds schoolbegeleider voor het secundair onderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Lieve Van Daele bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs in bisdom Gent
 
Kerknet Lieve van Daele   Mgr. Van Looy maakte bekend dat Lieve Van Daele vanaf 1 september 2017 bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs in het bisdom Gent wordt. Lieve Van Daele (°1963) is licentiate Germaanse filologie, godsdienstwetenschappen en familiale en seksuologische wetenschappen. Momenteel is ze directeur van de secundaire school Heilige Familie in Sint-Niklaas. Als bisschoppelijk gedelegeerde zal ze onder meer zetelen in de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We feliciteren mevr. Van Daele met haar aanstelling en kijken uit naar een boeiende samenwerking. Lieve Van Daele volgt vicaris Stefaan Van der Kelen op. Katholiek Onderwijs Vlaanderen bedankt de afscheidnemende vicaris voor zijn jarenlange inzet voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen en het bisdom Gent in het bijzonder.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Luc Sels nieuwe rector KU Leuven
 
Luc Sels   Luc Sels werd verkozen tot nieuwe rector van de KU Leuven. Hij was acht jaar lang decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst hem veel succes met zijn nieuwe opdracht en heet hem van harte welkom binnen ons netwerk. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil Rik Torfs en zijn beleidsteam uitdrukkelijk bedanken voor de constructieve samenwerking tijdens de voorbije vier jaar. Uiteraard hopen we dat de vernieuwde ambitieuze onderwijsvisie, die sterk inzet op persoonsvorming, ook onder de nieuwe bestuursploeg een stevige doorstart kan kennen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Joris Rossie nieuwe algemeen directeur Odisee
 
Joris Rossie   Joris Rossie wordt vanaf 1 juni de nieuwe algemeen directeur van de hogeschool Odisee. Hij was onder andere gedelegeerd bestuurder bij Oxfam Wereldwinkels vzw / Oxfam Fairtrade cvba. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst hem veel succes in zijn nieuwe uitdaging en heet hem van harte welkom bij onze netwerkorganisatie. Joris Rossie volgt Mia Sas op, die na een carrière van 41 jaar afscheid neemt van de instelling. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil Mia Sas uitdrukkelijk voor de samenwerking bedanken.
 
Postinitieel onderwijs, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 4 mei 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Commercialisering van EHBO op school
 
► 
 
Rijdende kleuterschool
 
► 
 
Erkenningsprocedure van NARIC
 
► 
 
Uitbreiding van synchroon internetonderwijs via Bednet in het volwassenenonderwijs
 
► 
 
Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt
 
► 
 
Hoorzitting voorstel van decreet personen met een handicap: een bondig commentaar
 
Plenaire zitting
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 10 mei 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Ondernemerschap en ondernemingszin via het onderwijs
 
► 
 
Opleiding van islamleraren
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 80
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
AGION is verhuisd
 
Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (kortweg AGION) is verhuisd vanuit het Ellipsgebouw naar het Consciencegebouw langs dezelfde Koning Albert II laan in de Brusselse Noordwijk. De telefoonnummers, email-adressen en het webadres bleven ongewijzigd. 
 
Schoolbesturen kunnen bij onze Dienst Bestuur & organisatie terecht voor ondersteuning voor alle aspecten van hun infrastructuurproblematiek. Onze collega's staan tot je dienst, onder meer ook voor de begeleiding van AGION-subsidiedossiers. Tegenover een empathische en deskundige begeleiding staat een beperkte vergoeding.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Terugbetaling aanvullende eindejaarspremie 2016
 
  Wij hebben de aanvraagformulieren voor de terugbetaling van de aanvullende eindejaarspremie van december 2016 goed ontvangen en verwerkt. Het fonds wacht momenteel nog op de middelen voor de uitbetaling. Daarom kunnen wij de terugbetaling van de aanvullende eindejaarspremie pas garanderen vanaf 1 juli 2017. 
 
De uiterste indiendatum voor het aanvragen van de terugbetaling was 28 februari 2017. Wij stellen vast dat nog niet alle scholen, centra en internaten het formulier van de aanvullende eindejaarspremie  in orde hebben gebracht. Daarom een warme oproep om het aanvraagformulier zo snel mogelijk in te dienen. De scholen die al een formulier hebben doorgestuurd naar eindejaarspremie@sectorvrijonderwijs.be hoeven dat niet opnieuw te doen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Reaffectatie in het gewoon basisonderwijs: nieuwe mededelingen
 
Onlangs werden twee nieuwe mededelingen gepubliceerd over de verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie in het gewoon basisonderwijs. Een eerste tekst 'Reaffectatie in vogelvlucht' zet de belangrijkste principes bondig uiteen en verwijst telkens verder naar de tweede, omstandiger mededeling. Je vindt ze op onze website onder het thema Reaffectatie. Er zijn afzonderlijke mededelingen voor het buitengewoon onderwijs en voor het gewoon secundair onderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stakingsaanzeggingen ABVV voor 19 mei
 
De Algemene Centrale van het ABVV heeft een stakingsaanzegging ingediend voor vrijdag 19 mei. Daarmee wil ze haar militanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een syndicale actie op die datum. De aanzegging gaat alleen uit van het ABVV en geldt enkel voor een staking van een hele dag, niet voor een gedeelte ervan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Studiebekrachtiging en toekennen getuigschrift bedrijfsbeheer aan leerlingen met een IAC
 
Leerlingen die een individueel aangepast curriculum (IAC) volgen, behalen jaarlijks attesten van verworven bekwaamheden. De klassenraad kan, bij wijze van uitzondering, oordelen om wel de gewone studiebekrachtiging te geven, indien er vooraf een aanvraag wordt ingediend bij de onderwijsinspectie. Dat moet voor 1 mei gebeuren. Voor het huidige schooljaar is een afwijking voorzien: scholen krijgen tot 15 mei 2017 de tijd. Punt 3.7.1 van de ministeriële omzendbrief SO 64 geeft meer info over de modaliteiten van de aanvraag. Navraag bij het departement Onderwijs leert dat voor een eventuele toekenning van het getuigschrift bedrijfsbeheer dezelfde procedure geldt.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Brede basiszorg & ZILL = dezelfde bril!
 
zill   De nascholingen “Brede basiszorg & ZILL = dezelfde bril!” bouwen aan de zorgvisie en het zorgbeleid van de basisschool. Het uitgangspunt is een sterk geloof in groei- en ontwikkelkracht van schoolteams, waar Zin in Leren! zin in Leven! uitgaat van een sterk geloof in de groei- en ontwikkelkracht van kinderen.
 
Om binnen de klas tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van zo veel mogelijk leerlingen focussen we in de nascholing op de uitbouw van de brede basiszorg. Schoolteams zijn beloftevol, met talenten en mogelijkheden. Met het schoolteam gaan we op zoek naar de aanwezige krachten en talenten binnen de school. We reiken manieren aan om die optimaal in te zetten om krachtige leeromgevingen voor alle kinderen te creëren. We focussen op het versterken van de handelingsbekwaamheid van de leerkrachten binnen een verbindend schoolklimaat. We reflecteren op leerkrachtenstijl en de invloed ervan op de klaspraktijk.
 
Meer informatie over de verschillende keuzetrajecten en inschrijven op nascholing.be.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prioritaire nascholing M-decreet V-eSperAnZa
 
vesperanza   Het M-decreet plaatst alle onderwijspartners voor boeiende uitdagingen. Omgaan met die groeikansen is niet voor alle betrokkenen evident. De prioritaire nascholing V-eSperAnZa voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs kan een antwoord bieden op de uitdagingen. We willen een hoopvol perspectief realiseren door te werken met een nieuw concept nl. Community of Practice met als dubbel doel:
 
 
► 
 
competentieontwikkeling bij leraren i.f.v. inclusief onderwijs
 
► 
 
een zorgplan/begeleidingsplan/IAC-plan i.f.v. inclusie van die leerling met die SOB in deze klas
 
Meer informatie en inschrijven voor secundair onderwijs
 
Meer informatie en inschrijven voor basisonderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nota van de internettensamenwerkingscel CLB over de ‘Invoering ondersteuningsnetwerk'
 
Vanuit de Internettensamenwerkingscel CLB (ISC) werd vorige week een nota verstuurd naar alle Centra voor Leerlingenbegeleiding met een aantal richtlijnen en concretisering van een aantal elementen uit de nota 'Invoering ondersteuningsnetwerk'. Eén van de elementen in de nota betreft de suggestie om op schoolniveau een overzicht te maken van alle leerlingen die nood hebben aan ondersteuning én er volgens de huidig geldende criteria ook voor in aanmerking komen. Dat overzicht kan in eerste instantie door het CLB worden opgemaakt, maar uiteraard is het wenselijk om het ook samen met de scholen te doen. Daarom wordt de nota op vraag van het CLB ook aan de scholen verspreid. Vanuit de ISC werd ter ondersteuning ook een Excel ter beschikking gesteld die kan gebruikt worden om een overzicht op schoolniveau te maken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Taalontwikkeling Frans in het teken van communicatieve vaardigheden
 
In de Onderwijsspiegel 2017 lezen we de bevindingen van het kwaliteitsonderzoek van Frans in de basisschool. Daaruit blijkt onder andere dat leraren vaak nog te veel de nadruk leggen op de kennis van woordenschat en grammatica an sich. Ze  verliezen het hoofddoel van het onderricht Frans in het basisonderwijs uit het oog, namelijk kinderen in staat stellen om op een beperkt niveau in het Frans te communiceren in een aantal concrete situaties, aansluitend bij hun leefwereld.
 
Ook in het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! zijn de generieke doelen bewust vanuit de vaardigheden geformuleerd, met aandacht voor de functionele ondersteunende kennis. Op die manier geven we de plaats van de communicatieve vaardigheden en de ondersteunende rol van grammatica en woordenschat nog explicieter aan.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Evaluatie vrijstellingsproeven ‘Start to ICT’ en toekomstplannen
 
Op enkele uitzonderingen na bezorgden alle CVO’s ons aan de hand van een enquête hun feedback bij de vrijstellingsproeven ‘Start to ICT’. Die feedback was zowel inhoudelijk als technisch (met betrekking tot de centrale online applicatie). Enkele vaststellingen:
 
 
► 
 
De overgrote meerderheid van de CVO’s maakt gebruik van de internetten-vrijstellingsproeven, hetzij via de centrale online applicatie, hetzij via een eigen online-applicatie, hetzij door middel van de papieren versie.
 
► 
 
Over het algemeen is men matig tot zeer tevreden over het gebruik ervan.
 
► 
 
Zowel technisch als inhoudelijk kan nog een aantal punten worden verbeterd (zie verder).
 
► 
 
De overgrote meerderheid van de CVO’s is vragende partij om ook voor andere modules netoverschrijdende vrijstellingsproeven te ontwikkelen (zie verder).
 
Op basis van die feedback werden technisch al enkele verbeteringen gerealiseerd en over de inhoudelijke aspecten werden enkele afspraken gemaakt.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kennisdeling evaluatie-instrumenten leerplandoelen volwassenenonderwijs - 23 mei - Antwerpen: inschrijven kan nog steeds!
 
Graag willen we het kennisdelingsmoment evaluatie-instrumenten leerplandoelen volwassenenonderwijs nogmaals onder de aandacht brengen. Op 23 mei 2017 organiseert de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, team postinitieel onderwijs, dat kennisdelingsmoment in Antwerpen. De sessie vindt plaats in het CVO LBC-NVK (Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen). Een dertigtal directieleden, coördinatoren en leerkrachten schreven zich al in, maar ook jij kan nog steeds inschrijven via de inschrijvingslink ‘kennisdeling evaluatie-instrumenten leerplandoelen volwassenenonderwijs’. Kun je dit gratis initiatief nog eens onder de aandacht brengen van je coördinatoren, vakteams …?
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
11e Themadag voor leidinggeven: de dynamiek van verschillen
 
Themadag leidinggevenden   Op vrijdag 10 november 2017 vindt de 11e themadag voor leidinggevenden over 'De dynamiek van verschillen'  in Odisee Brussel plaats. Deze editie heeft aandacht voor onder meer de groeiende leeftijdsverschillen in onderwijs en succesfactoren voor een dynamische omgang met verschillen. 
 
Via dit bericht willen we een oproep doen om voorstellen voor themasessies of posters in te zenden. Voorstellen en vragen kan je voor woensdag 7 juni 2017 aan Kris Vanspeybroeck bezorgen. Graag vernemen we dan wat je wil inbrengen (themasessie, poster, ronde tafel gesprek …), titel en eventueel subtitel, duur van de themasessie (1 of 2 uren), doelgroep (specifiek onderwijsniveau of niveauoverstijgend) en (korte) omschrijving van inhoud en methodiek. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook