In deze extra nieuwsbrief vragen we onder meer aandacht voor de principes bij de heropstart van het buitengewoon onderwijs. 
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief vragen we onder meer aandacht voor de principes bij de heropstart van het buitengewoon onderwijs. 
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Algemeen

 
 
Advies sociaal overleg over geleidelijke heropening scholen
 
Eerder vandaag formuleerden de onderwijsverstrekkers, de vakbonden en de minister een advies over het hervatten van de lessen op school. Dat advies is gebaseerd op informatie van de virologen. Zij lieten geen ruimte om meer leerlingen te laten starten. Meer informatie vind je in de laatste Schooldirect. Dat advies gaat naar de Nationale Veiligheidsraad. Die neemt vrijdag een beslissing.
 
We zijn tevreden dat er voorlopig meer duidelijkheid is voor onze scholen. Het advies voorziet in opvang voor kinderen van wie beide ouders aan het werk zijn. Op het overleg werd ook afgesproken dat in het kader van de opvang meer ondersteuning kan geboden worden aan leerlingen met bijzondere onderwijsnoden: zij zullen op school individueel of in kleine groepen begeleid kunnen worden. Ook is afgesproken dat we de besmettingscijfers en de heropstart van de scholen nauwlettend in de gaten houden, zodat we snel kunnen schakelen indien nodig.
 
Op vrijdag, na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, berichten we via de nieuwsbrief over wat dat concreet betekent voor de dagelijkse school- en klaspraktijk, en op welke ondersteuning je kunt rekenen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Principes heropstart buitengewoon onderwijs
 
Vandaag publiceerde Schooldirect een scenario voor de heropstart. Overleg tussen de onderwijsverstrekkers heeft buitengewoon onderwijs voor de eerste keer op de kaart gezet. Komende dagen zullen meer duidelijkheid brengen over de concretisering van die scenario’s. Dat alles neemt niet weg dat vele scholen buitengewoon onderwijs zich zorgen maken of onze ministers en de leden van de Nationale Veiligheidsraad voldoende rekening houden met de specificiteit van het buitengewoon onderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs vraagt immers buitengewone richtlijnen!
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Planning afname IDP
 
Waarschijnlijk vraag je je af of en wanneer de afnames van de IDP plaatsvinden? Voor de paasvakantie stuurden we alle ingeschreven scholen reeds een e-mail met daarin meer uitleg over de afname en de planning.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wat met werkplekleren en stages?
 
Ten gevolge van de corona-crisis kunnen heel wat stages niet doorgaan. Er is een grote bezorgdheid over de mogelijke consequenties voor de evaluatie en deliberatie. Zaak is om er tijdig op te anticiperen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona: veelgestelde vragen
 
Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelen we de veelgestelde vragen in een aparte themapagina
 
Zit je met een prangende vraag? Consulteer dan eerst onze themapagina. Is je vraag onbeantwoord gebleven? Contacteer ons dan gerust!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Busbegeleiders en tijdelijke werkloosheid
 
Omdat we heel wat vragen blijven krijgen over de tijdelijke werkloosheid bij busbegeleiders, herhalen we onze communicatie uit een vorige nieuwsbrief. De loonsubsidie waarmee een aantal zonale busbegeleiders wordt betaald, blijft gewaarborgd. Een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid is dan ook helemaal niet nodig.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Specifieke aanbevelingen deliberaties secundair onderwijs in de maak
 
Begin maart publiceerden we een update van de APR 3 over de delibererende klassenraad op het einde van het 1ste leerjaar A of B. In de nieuwsbrief van 2 april volgde een geactualiseerde versie van de APR 3 - De delibererende klassenraad (vanaf het tweede leerjaar van de eerste graad). Het gaat om een algemene pedagogische reglementering. We stelden ook specifieke aanbevelingen in het vooruitzicht die het gevolg zijn van het langdurig opschorten van de lessen tijdens deze corona-crisis. Je ontvangt die in de eerste helft van mei:
 
 
► 
 
De informatie zal complementair zijn met het draaiboek evaluatie dat in de schoot van de postcorona-werkgroep op het kabinet wordt ontwikkeld. De overheid zal daarover vermoedelijk deze week nog communiceren.
 
► 
 
We zullen onze eigen aanbevelingen eerst aftoetsen bij de directiecommissie secundair onderwijs op 5 mei.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Preteaching in de kleuterschool: inspirerend praktijkvoorbeeld
 
Laat je inspireren door de preteaching en procoachinggids van de basisscholen van VOBW (Vrij Onderwijs Blankenberge - Wenduine – Nieuwmunster). Met dank aan Fabienne Blontrock en collega’s die de handvatten rond preteaching concretiseerden naar kleuters.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook