Dit is nieuwsbrief 212 van 10 september 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 212 van 10 september 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Vergoedingen dekken coronafactuur van scholen niet
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Programmaties buitengewoon bao en buso: deadline 15 september 2020
►  Programmaties gewoon secundair onderwijs: deadline 15 september 2020
►  UBO-register – herinnering
►  Hervatting sociale verkiezingen
►  Corona en onze raamovereenkomst personal computers
►  Maak kennis met het gratis instrument WellBE.vlaanderen.
►  Aanspreekpunt informatieveiligheid voor elke school
►  Opleiding basiskennis preventieadviseur PA3 – drie reeksen in 2020-2021
Personeel
►  Wijziging mededeling dienstanciënniteit
►  Nascholing ‘Basispakket personeelsreglementering (basisonderwijs)’
►  Nascholing ‘Initiatie in de personeelsreglementering gewoon en buitengewoon secundair onderwijs’
Lerenden
►  Kijkwijzer voor de eerste begeleidende klassenraad
►  Nascholing Introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs
Curriculum & vorming
►  Handvatten bij het inschatten van de beginsituatie van leerlingen
►  Save the date! ‘Kiezen voor & starten met CLIL’
Identiteit & kwaliteit
►  Gewijzigde aanpak doorlichtingen in schooljaar 2020-2021
►  CVA postgraduaat Schoolbeleid
►  Schrijf je in voor het Festival van de Hoop
►  KA3-ERASMUS-plus project zoekt tso/bso-scholen en/of CVO’s met beroepsgerichte opleidingen
►  EPALE community conference
►  EPALE World Teachers' Day
Nascholingen
►  Motivatie als sleutel (webinar Maarten Vansteenkiste)
►  Inspiratie voor evaluatie op 2 oktober: digitaal via Zoom-sessies
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Vergoedingen dekken coronafactuur van scholen niet
 
Onze scholen leveren grote inspanningen om tijdens de coronacrisis veilig en goed les te geven, en tasten daarbij diep in de buidel. De financiële tegemoetkoming van de overheid dekt slechts twee derde van de kosten die scholen maken en inkomsten die ze mislopen, zo leert een steekproef bij 258 scholen ons. Vooral het basisonderwijs en de internaten worden getroffen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We zoeken een:
 
 
► 
 
adviseur – expert pedagogisch beleid en begeleiding
 
► 
 
kwaliteitscoördinator
 
Al onze vacatures kun je raadplegen door te surfen naar www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
De scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Deurne zoekt een directeur voor de vrije basisschool Andromeda.
 
► 
 
KOOT vzw zoekt een directeur voor de basisschool Zwaneven in Oud-Turnhout.
 
► 
 
Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs Gent (VISO) vzw zoekt een directeur/eindverantwoordelijke.
 
► 
 
De vzw Karel de Goede zoekt een directeur voor OLVA Katrientje in Assebroek.
 
► 
 
Het schoolbestuur van de vzw Basisschool en Humaniora DvM zoekt een adjunct-directeur voor DvM Humaniora in Aalst.
 
► 
 
Het bestuur van vzw KITOS zoekt een directeur voor de Vrije Lagere School De Basis in Duffel.
 
► 
 
De raad van bestuur van de Katholieke Scholen aan de Dijle zoekt een logistiek directeur voor het Paridaensinstituut in Leuven.
 
► 
 
Het schoolbestuur van Sint Amandsbasisscholen Kortrijk vzw zoekt een directeur voor de Sint-Amandsbasisschool Noord.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een (praktijk)lector software engineering.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Programmaties buitengewoon bao en buso: deadline 15 september 2020
 
In de nieuwsbrieven 210, 208, 205 en 201 is verwezen naar het vernieuwde thema Onderwijsplanning op de PRO.-website. In deze berichten las je een aantal aandachtspunten voor zowel het buitengewoon als voor het gewoon onderwijs.
 
We staan nu nog even stil bij de eerste deadline van 15 september voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC. 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties gewoon secundair onderwijs: deadline 15 september 2020
 
In de nieuwsbrieven 210, 208, 205 en 201 verwezen we naar het vernieuwde thema Onderwijsplanning op de prowebsite. In deze berichten las je een aantal aandachtspunten voor zowel het gewoon als voor het buitengewoon onderwijs.
 
We staan nu nog even stil bij de eerste deadline van 15 september voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC. Meer informatie over de programmatie van duale opleidingen en opleidingen deeltijds onderwijs volgt in de nieuwsbrief van volgende week. Deze programmaties zijn geen DPCC-materie. De betrokken scholen en centra zijn dus niet gebonden aan de DPCC-deadline van 15 september.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
UBO-register – herinnering
 
Ook vzw’s zijn verplicht om het UBO-register in te vullen. De ultieme datum voor registratie was 31 december 2019 en die datum is ondertussen ruimschoots verstreken. Heb je nog niet geregistreerd of zijn de geregistreerde gegevens onvolledig of niet meer actueel, dan kun je vanaf nu een herinnering verwachten van de FOD Financiën. Reageer zo snel mogelijk op zo’n herinnering, zo voorkom je dat de bestuurders van je vzw een boete riskeren.
 
Heb je tijdig geregistreerd en er is sindsdien niets gewijzigd aan de te registreren personen, dan moet je binnen het jaar herbevestigen. Ook de uiterste datum van herbevestiging nadert.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hervatting sociale verkiezingen
 
Normaal gezien hadden de sociale verkiezingen moeten plaatsvinden tussen 11 en 24 mei. Door de coronacrisis besliste de Nationale Veiligheidsraad om de procedure te schorsen. Intussen is de regeling voor de herneming van de sociale verkiezingsprocedure vastgelegd. De verkiezingen vinden plaats van 16 tot en met 29 november 2020.
 
Meer informatie over welke stappen je nu moet nemen om de sociale verkiezingsprocedure te hervatten, samen met enkele praktische verduidelijkingen vind je op onze website.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona en onze raamovereenkomst personal computers
 
Corona brengt voor iedereen heel wat uitdagingen met zich mee. Zo is de wereldwijde vraag naar mobiele toestellen (zowel Windows als Chromebooks) zodanig gestegen dat alle fabrikanten wereldwijd met (grote) vertragingen zitten op productie en uitleveringen. In België zien we dezelfde trend en daardoor wordt Signpost geconfronteerd met een aantal praktische uitdagingen die hun normale werking wat bemoeilijken.
 
Signpost en Lenovo hebben de voorbije maanden de nodige stappen genomen om de stockposities te voorzien op deze groei, maar door de grote onvoorzienbare toestroom van bestellingen kunnen bepaalde leveringsdata niet meer gehaald worden. We kunnen je wel steeds bij of voor een bestelling een accurate inschatting geven van de verwachte leveringsdatum.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maak kennis met het gratis instrument WellBE.vlaanderen.
 
WellBe   De Welzijnswet verplicht de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen sensibiliseren en ondersteunen om werk te maken van een geïntegreerd welzijnsbeleid en ontwikkelde daarvoor een instrument: WellBe.vlaanderen. Dat instrument is online beschikbaar. Vooraleer zelf aan de slag te gaan, is het nuttig om eerst de vorming te volgen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanspreekpunt informatieveiligheid voor elke school
 
Sinds 28 mei 2018 bepaalt de vernieuwde regelgeving rond GDPR dat elke onderwijsinstelling een aanspreekpunt informatieveiligheid moet hebben. Heel wat van onze scholen en onderwijsinstellingen hebben dit al gedaan en velen volgden de basisopleiding. Het volgen van de AIV-opleiding is een voorwaarde om Gino De Meester voor de onderwijsinstelling  te vermelden als DPO (op koepelniveau). Vanaf september 2020 hernemen we de basisopleiding aanspreekpunt informatieveiligheid
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding basiskennis preventieadviseur PA3 – drie reeksen in 2020-2021
 
Ben je aangesteld als preventieadviseur, maar heb je nog geen opleiding basiskennis gevolgd? Ben je lid van de hiërarchische lijn en wil je voldoende op de hoogte zijn van de preventiebeginselen? Neem je als directeur heel wat preventietaken op, maar heb je weinig of geen basiskennis van preventie? Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert tijdens het schooljaar 2020-2021 opnieuw de opleiding basiskennis preventie.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Wijziging mededeling dienstanciënniteit
 
We actualiseerden de mededeling Dienstanciënniteit in het kader van TADD, vaste benoeming, reaffectatie en VVP’. De wijzigingen hebben te maken met de afschaffing van het lerarenplatform in het secundair onderwijs, de afschaffing van de vervangingseenheden en de berekening van de dienstanciënniteit met het oog op de vrijstelling van reaffectatie. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing ‘Basispakket personeelsreglementering (basisonderwijs)’
 
Startende administratief medewerkers ervaren heel snel de complexiteit en de bijzonderheid van de onderwijswetgeving. Om hen in de juiste richting te zetten, is een initiatie in de personeelsreglementering geen overbodige luxe. Deze nascholing maakt de deelnemers wegwijs in de vele basisbegrippen, specifieke termen en afkortingen in onderwijs. We bieden oplossingen voor veel voorkomende administratieve problemen waar zij dagelijks mee geconfronteerd (zullen) worden.  
 
Deze vorming gaat omwille van de coronamaatregelen door via Zoom, waarvoor je de link krijgt na inschrijving. We beperken deze nascholing tot de voormiddag van 9 tot 12 uur. Met de groep aanwezigen plannen we een vervolgsessie in het tweede semester die dan hopelijk terug fysiek kan plaatsvinden op onze locatie in Brussel. De mensen die al ingeschreven zijn krijgen eveneens de link nog doorgestuurd. 
 
De sessie vindt plaats op dinsdag 22 september 2020. Schrijf dus snel in.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing ‘Initiatie in de personeelsreglementering gewoon en buitengewoon secundair onderwijs’
 
Bij de start van het nieuwe schooljaar voorzien we een basisopleiding voor beginnende secretariaatsmedewerkers. We leggen de nadruk op basisprincipes, niet op uitzonderingen. Het theoretische luik heeft betrekking op de verschillende ambten en personeelscategorieën in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, de aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden, de omkaderingsmiddelen en de vakken …
 
Na de theoretische uiteenzetting verschuiven we de focus naar het maken van oefeningen over het toewijzen van opdrachten gebruikmakend van de ponderatietabel, het berekenen van dienstanciënniteit met het oog op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en een vaste benoeming … 
 
De nascholing vindt online plaats op dinsdag 13 oktober 2020. Inschrijven kan via nascholing.be
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Kijkwijzer voor de eerste begeleidende klassenraad
 
Op de webpagina Kijkwijzer voor een bijzondere beginsituatie stellen we concrete tools ter beschikking om de eerste begeleidende klassenraad van het schooljaar, de portretterende klassenraad, zo goed mogelijk voor te bereiden. Je vindt er tips en tools om een nauwkeurig beeld van de beginsituatie van je leerlingen te kunnen samenstellen.
 
Tijdens deze klassenraad besteed je bijzondere aandacht voor de beginsituatie van leerlingen met een lage sociale economische status, ook GOK-leerlingen genoemd, voor leerlingen die in precaire en kwetsbare gezinssituaties leven en aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing Introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs
 
Ben je een nieuwe directeur in het buitengewoon onderwijs? Heb je een nieuwe opdracht als GOK-coördinator gekregen? Ben je een nieuw lid van het GOK-team in je school? Ben je een nieuwe beleidsmedewerker, sociaal verpleegkundige of orthopedagoog? Dan organiseren we voor jou de nascholing “Introductie in het GOK-beleid in het Buitengewoon onderwijs”. Deze nascholing vindt plaats op dinsdag 6 oktober 2020 en organiseren we tegelijk op twee locaties.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Handvatten bij het inschatten van de beginsituatie van leerlingen
 
Legt jouw team dit jaar meer dan anders de focus op het goed vaststellen van de beginsituatie van elke leerling? Dat is prima want elk onderwijsarrangement vertrekt altijd van een goede beginsituatie-analyse. Maar bewaak ook de planlast of extra werk door collega’s: datgene waar jullie als schoolteam dagdagelijks al op inzetten blijft ook in de specifieke corona-context relevant en aan de orde.  
 
Een goede beginsituatie-analyse vormt de start van elk onderwijsarrangement: jouw leraren zijn er elke dag mee bezig via overgangsgesprekken, informatiedoorstroming, vaststellen van noden en kansen bij leerlingen.  Leraren hoeven daarvoor geen extra toetsen te ontwikkelen, maar hebben wel veel bewuster aandacht voor de beginsituatie en de stappen die ze didactisch met leerlingen zullen zetten.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date! ‘Kiezen voor & starten met CLIL’
 
CLIL   Overweeg je als school om met CLIL (Content and Language Integrated Learning) te starten? Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 30 september 2020 van 14 tot 15.30 uur een online infosessie. De infosessie omvat een korte intro rond CLIL en de opstart van een CLIL-traject en nadien de mogelijkheid om vragen te stellen en gerichte antwoorden te krijgen.
 
De online sessie is gratis. Inschrijving en vergaderlink via leen.pil@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Gewijzigde aanpak doorlichtingen in schooljaar 2020-2021
 
De inspectie zal in het komende schooljaar op een andere manier werken, omwille van corona en om de druk op scholen zo klein mogelijk te houden. De nadruk ligt op korte doorlichtingen met een beperkt team. Er wordt maar één onderzoeksvraag beantwoord. Elke doorlichting wordt voorafgegaan door een bevraging van leerlingen (vanaf vierde leerjaar in basisonderwijs), ouders én personeelsleden. Bij pandemie-code oranje of rood wordt overgeschakeld op online gesprekken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
CVA postgraduaat Schoolbeleid
 
Start je in deze uitdagende coronatijden als schooldirecteur? Of heb je intussen een of twee jaar ervaring opgebouwd als directeur, maar voel je nog nood aan extra ondersteuning in je leiderschap en schoolbeleid? Dan kun je bij CVA terecht voor het Postgraduaat Schoolbeleid.
 
In het CVA Postgraduaat Schoolbeleid belichten verschillende deskundigen vanuit hun ruime praktijkervaring diverse aspecten van schoolbeleid. Je vergaart niet alleen extra kennis rond onderwijswetgeving en -administratie, maar verwerft ook heel wat inzichten binnen human resources en communicatiemanagement, algemeen en strategisch management en onderwijskundig leiderschap. Je leert op metaniveau kritisch te kijken naar je eigen schoolwerking en eigen functioneren. Daarnaast ontwikkel je een sociaal-professioneel netwerk, wat een grote meerwaarde zal zijn in de verdere ontwikkeling van je schoolleiderschap.
 
Interesse in dit professionaliseringstraject? Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de B-groep. Meer info.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schrijf je in voor het Festival van de Hoop
 
Vanaf nu kun je inschrijven voor het digitale Festival van de Hoop, dat plaatsvindt op 18 september, via pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/festival-van-de-hoop of rechtsreeks via het online formulier.
 
 
► 
 
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk! Per sessie kunnen maximaal 100 mensen digitaal deelnemen. We herhalen de sessies enkele keren gedurende de avond.
 
► 
 
Is jouw favoriete sessie volzet? Probeer dan op een later tijdstip opnieuw.
 
Je ontvangt in de week voor het festival een e-mail met alle praktische informatie over hoe je het digitale festivalterrein kunt bereiken.
 
Voor iedereen, Regio Limburg
 
 
 
KA3-ERASMUS-plus project zoekt tso/bso-scholen en/of CVO’s met beroepsgerichte opleidingen
 
KA3  
 
Voor het lopende KA3-ERASMUS-plus project zijn we op zoek naar vijf ‘actieve’ en vijf ‘passieve’ tso/bso-scholen en/of CVO’s met beroepsgerichte opleidingen.
 
Het ENNE-project, wat staat voor European National Networks for the Enhancement of VET, heeft tot doel de expertise binnen de participerende scholen te versterken of te ontwikkelen zodat je (beter) in staat bent om cursisten een deel van hun opleiding in Europa te volgen onder de vorm van een stage of een werkplekervaring of andere.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
EPALE community conference
 
epale   EPALE organiseert haar jaarlijkse internationale EPALE-conferentie op 6, 7 en 8 oktober 2020. Het thema van de conferentie is Shaping the future of adult learning in Europe met aandacht voor digitaal leren, levenslang bijscholen en sociale inclusie. De keynote speeches en paneldiscussies zijn open voor iedereen. Voor de workshops moet je apart inschrijven. Het volledige programma vind je op EPALE en inschrijven kan hier. Mis zeker ook onze Nederlandstalige workshop niet op 6 oktober 2020!
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
EPALE World Teachers' Day
 
teacher  
 
De drie Belgische ondersteuningsdiensten van EPALE vieren World Teachers’ Day op 5 oktober 2020. Ze hebben een leuke verrassing in petto voor alle lesgevers en begeleiders in de volwasseneneducatie. Benieuwd? Meer op epale.ec.europa.eu/nl/blog/win-free-lola-workshop-world-teachers-day.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Motivatie als sleutel (webinar Maarten Vansteenkiste)
 
Stel je je ook soms vragen over hoe je leerlingen kunt motiveren zowel bij afstandsleren als in de klas? We geven jullie graag een motivationele boost om dit nieuwe schooljaar energiek aan te pakken. In het Webinar van 23 september gaat Maarten Vansteenkiste onder andere in op volgende vragen: Wat is de motor van motivatie? Welke rol speelt motivatie in ons functioneren als leerling, leraar, schooldirectie? ...
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inspiratie voor evaluatie op 2 oktober: digitaal via Zoom-sessies
 
Evalueren of kijken hoe leerlingen evolueren? Hoe kun je ontwikkelingsgericht evalueren? Op welke verschillende manieren kun je evalueren zowel bij algemene vakken als bij praktijkvakken? En hoe kun je dat haalbaar en praktisch aanpakken? Ben jij een leraar die met soortgelijke vragen zit?
 
Ons eerste evaluatiecongres focust op breed en ontwikkelingsgericht evalueren in verschillende facetten. We starten met een keynote om je te inspireren en je blik te verbreden. De rest van de dag maak jij de keuzes.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Een nieuw schooljaar, een nieuwe Schrijf-ze-VRIJdag! Op vrijdag 29 januari 2021 kruipen tienduizenden leerlingen in de pen voor gerechtigheid. Inschrijven kan vanaf nu. Grijp de kans om samen met 600 andere enthousiaste scholen in Vlaanderen en Brussel mee te doen aan deze hoogdag voor mensenrechten. 
 
► 
 
Laat je inspireren over hoe je iPad-technologie in je klas en schoolwerking kunt integreren zodat leerlingen er leerwinst door boeken. Appy Day is een inspiratiedag voor en door leerkrachten en heeft als doelstelling mensen uit het brede onderwijsveld te inspireren om iPad-technologie als ondersteuning van het leerproces in de klas -en schoolwerking te integreren.
 
► 
 
Op 27 november 2020 organiseert ‘MOS – duurzame scholen, straffe scholen’ #MissieMinder, een gloednieuwe actiedag voor scholen die leerlingen laat kennismaken met bewust verbruiken. Niet toevallig valt deze actiedag in de Europese week van de afvalvermindering. Dit jaar staat het thema voedselverlies in de schijnwerpers. Er zijn zoveel manieren om voedselverlies tegen te gaan: je kunt experimenteren met bewaartechnieken, moestuinzaadjes en plantjes ruilen op school, leren composteren, seizoensgebonden broodbeleg maken ... Wil je school ook actie ondernemen om zo weinig mogelijk voedsel verloren te laten gaan? Bedenk met je school een actie en maak kans op een leuke prijs. Lees meer over #MissieMinder en doe mee of laat je inspireren door de lijst met voorbeeldacties.
 
► 
 
Vanaf 11 september 2020 start de campagne #WERFZE over 'de bouw van morgen'. Benieuwd naar de laatste trends in de bouw en wil je meer weten over de rol van de bouw in grote maatschappelijke veranderingen? Dan kun je niet ontbreken. Ontdek wat de bouw betekent en hoe divers deze sector is. Bovendien lanceert #Werfze online met korte uitzendingen op 11, 18 en 25 september. In een drieluik rond klimaat, digitalisering en circulair bouwen met heel wat aandacht voor levenslang leren en onderwijs, ontdek je de nieuwe imagocampagne voor de bouw. Jongeren en experts nemen het woord. Drie thema's, drie data.
 
► 
 
Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Al in het bezit van een bachelordiploma, maar wil je liever Nederlands geven aan anderstalige nieuwkomers (NT2)? Combineer dan nu in Antwerpen een verkorte lerarenopleiding (Verkorte Educatieve Bachelor) met de opleiding NT2. Concreet wil dat zeggen dat je op twee jaar tijd leraar wordt, zowel in je eigen vakgebied, als in Nederlands als tweede taal. De opleiding is te combineren met een halftijdse job en/of een gezin, je hebt gemiddeld twee lesmomenten per week in Antwerpen, op campus St-Andries. Je loopt je stage in het vak Nederlands voor anderstaligen. Vragen of meer informatie: joost.hansen@thomasmore.be.
 
► 
 
Klaar voor een carrièreswitch en het NT2-onderwijs in te stappen? Je zou graag Nederlands aan anderstaligen geven, en je hebt een lerarendiploma? Volg dan de opleiding Postgraduaat NT2. “Dit postgraduaat is niet alleen een opfrissing van je lerarenopleiding, het geeft je daarnaast ook veel energie om ook in je gewone lesgeven zaken anders te bekijken. We werken met de laatste didactische werkvormen, de nieuwste technieken en de meest recente digitale mogelijkheden. Het is een zeer intensieve navorming op de lerarenopleiding, dat zeggen de deelnemers ons. Het geeft leraren die al wat langer aan de slag zijn, opnieuw de energie, de goesting om aan de slag te gaan.” Lees het volledige interview met docente Ingrid. Vragen of meer informatie: ingrid.vanvossel@thomasmore.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook