Dit is nieuwsbrief 231 van 11 februari 2021 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 231 van 11 februari 2021 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
Bestuur & organisatie
►  Fiscaal attest kinderopvang: nu ook voor jongeren tot 14 jaar en voor jongeren met zware handicap tot 21 jaar
►  Hoe zit het nu weer met die capaciteitsmiddelen?
►  Opstellen jaarverslag verplicht voor grote vzw’s
►  Vormingen rond overheidsopdrachten na het krokusverlof
►  Vervolgenquête kosten coronacrisis
Personeel
►  Vakbondsacties
Lerenden
►  Bijkomende verplichte vermeldingen in een stageovereenkomst
Curriculum & vorming
►  Vergeet je inschrijving voor IDP 2021 niet!
►  Traject Observeren, oriënteren en delibereren vanuit de eerst graad so
►  Bijkomende informatie met betrekking tot leerplannen tweede graad
►  Leerplanwaaiers Maatschappij en welzijn en Zorg en welzijn
►  Infosessies over duaal leren
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinnen in de vasten - Aswoensdag en week 1
Initiatieven van externen
►  We ontvingen de volgende initiatieven van externen:
 
 
 

   Algemeen

 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die de voorbije week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We geven je een bondig commentaar bij de gedachtewisseling over Digisprong: conceptnota Vlaamse regering op 4 februari 2021.
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 4 februari 2021 beantwoord werden.
 
 
► 
 
Deeltijds kunstonderwijs en corona
 
► 
 
Geschrapte graduaatsopleidingen van Karel de Grote Hogeschool
 
► 
 
Nederlandse leerlingen in LARS
 
► 
 
Opleiding voor directeurs
 
► 
 
Extra middelen voor CLB-contactopsporing
 
► 
 
Tijdelijke andere opdracht
 
► 
 
Verbreding en verdieping van Columbus
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 10 februari 2021 beantwoord werden.
 
 
► 
 
Hoger onderwijs en corona
 
► 
 
Smartschool in afkoelingsweek
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Katholiek Onderwijs Land van Waas vzw zoekt een directeur ad interim voor de Broederschool Eerste Graad in Sint-Niklaas
 
► 
 
Schoolcomité Sint-Pietersschool Korbeek-Lo vzw zoekt een directeur voor de Vrije Basisschool
 
► 
 
Karel de Goede vzw zoekt een directeur voor het Sint-Andreasinstituut te Brugge en een directeur zowel voor het basis- als voor het secundair onderwijs voor het Sint-Andreaslyceum te Sint-Kruis
 
► 
 
Katholiek Vlaams Onderwijs vzw zoekt een pedagogisch directeur 2de en 3de graad voor het Maris Stella Instituut te Oostmalle
 
► 
 
De vzw christelijke scholen Briljant zoekt een directeur voor de basisschool te Hallaar
 
► 
 
De vzw V.K.O. Lochristi-Zaffelare zoekt een directeur voor de basisschool De Weg-Wijzer te Zaffelare
 
► 
 
Vacature internaatbeheerder (m/v/x) voor het Regina Caeli Internaat Dilbeek
 
► 
 
Het schoolbestuur Comité Scolaire Espinette Centrale asbl zoekt een directeur voor de Franstalige basisschool Notre dame in Sint-Genesius-Rode
 
► 
 
Het schoolbestuur Parochiaal Schoolcomité Leut vzw zoekt een directeur voor de Vrije Kleuterschool in Meeswijk
 
► 
 
De Raad van Bestuur van BuSO Capelderij zoekt een directeur 0V1/0V3/0V4 in Buggenhout
 
► 
 
De vzw Leiepoort Deinze zoekt een pedagogisch adjunct-directeur voor campus Sint-Theresia
 
► 
 
De vzw IÑIGO, Ignatiaanse scholen zoekt een directeur basisonderwijs voor de Vrije school Herdersem
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
 
We ontvingen volgende vacatures van onze CVO's, hogescholen en universiteit:
 
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt:
 
► 
 
Business Systems Analist- 100%
 
► 
 
Diensthoofd projectenbureau strategische infrastructuurprojecten – 100%
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Fiscaal attest kinderopvang: nu ook voor jongeren tot 14 jaar en voor jongeren met zware handicap tot 21 jaar
 
Scholen die in 2020 een rol vervulden bij betaalde buitenschoolse opvang en internaten moeten tegen 28 februari 2021 fiscale attesten kinderopvang afleveren of helpen afleveren. Meer secundaire scholen worden gevat door de verhoging van de leeftijdsgrenzen. Daarnaast heeft de Coronacrisis nog extra wijzigingen veroorzaakt.
 
Bekijk onze themapagina Fiscaal attest voor kinderopvang.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe zit het nu weer met die capaciteitsmiddelen?
 
2021 is het laatste jaar van een driejarige cyclus voor capaciteitsmiddelen. Maar in 2020 was er nog een extra oproep voor capaciteitsmiddelen 2021. En we verwachten de opstart van een nieuwe ronde voor 2022, 2023 en 2024. Hoe zit dat nu weer met die capaciteitsmiddelen? Een korte update en wat nieuws.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opstellen jaarverslag verplicht voor grote vzw’s
 
Grote vzw's zijn verplicht een jaarverslag op te stellen. Dit moet, samen met de jaarrekening neergelegd worden bij de balanscentrale.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingen rond overheidsopdrachten na het krokusverlof
 
In de weken na het krokusverlof zijn er een drietal opleidingen gepland rond overheidsopdrachten:
 
 
► 
 
Gedurende een dag op weg gezet worden in het gebruik van E-procurement voor het publiceren van overheidsopdrachten op 23 februari.
 
► 
 
Voor gevorderden gedurende een dag zicht krijgen op de relevantie van de belangrijkste en meest bruikbare rechtspraak wetgeving overheidsopdrachten van het afgelopen jaar 2020 op 25 februari.
 
► 
 
Een basiscursus van twee volle dagen begin maart waarbij er ingegaan wordt op de duurzame organisatie van het inkoopbeleid vanuit de regelgeving rond overheidsopdrachten. Hiervoor zijn nog een paar plaatsen beschikbaar.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vervolgenquête kosten coronacrisis
 
Einde vorig schooljaar hebben we jullie bevraagd over de financiële impact van de coronacrisis. Met jullie input kwam het onderwerp in de media en konden we de vereiste van extra betoelaging verankeren. Bij het einde van dit schooljaar plannen we een nieuwe enquête. We hopen opnieuw te mogen rekenen op jullie medewerking. Trachten jullie de extra coronakosten bij te houden ter voorbereiding?
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vakbondsacties
 
Op vrijdag 12 februari en maandag 8 maart 2021 kunnen er werkonderbrekingen zijn door een actiedag van de socialistische vakbond. 
 
De stakingsaanzeggingen dekken zowel de gesubsidieerde als de contractuele gesyndiceerde personeelsleden. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Bijkomende verplichte vermeldingen in een stageovereenkomst
 
De contractpartijen die een stageovereenkomsten afsluiten zijn niet allemaal natuurlijke personen. Zo heb je het school- of centrumbestuur die een vzw is en waaronder de school of het centrum ressorteert. Ook de stagegever kan een rechtspersoon zijn (bv. vzw, nv …).
 
In de stukken die uitgaan van een rechtspersoon moeten de volgende gegevens vermeld worden:
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Vergeet je inschrijving voor IDP 2021 niet!
 
Je kunt nog tot en met 1 maart 2021 inschrijven om deel te nemen aan IDP 2021, zowel voor het vierde als het zesde leerjaar.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Traject Observeren, oriënteren en delibereren vanuit de eerst graad so
 
Vanuit de vernieuwde observerende en oriënterende eerste graad so is het belangrijk dat we elke leerling begeleiden in zijn/haar onderwijsloopbaan. Om directies, middenkader en leraren hierbij te ondersteunen, bieden we een traject aan.
 
 
► 
 
In een inleidend filmpje krijgen jij en je team zicht op het belang van goed observeren en oriënteren vanuit de eerste graad.
 
► 
 
In een eerste webinar ligt de focus op oriënteren vanuit de mededeling Overgang van de A-stroom 1ste graad naar de 2de graad so: keuze voor een finaliteit vanuit de leerplannen basisvorming’.
 
► 
 
In een tweede webinar ligt de focus op delibereren vanuit de APR 3 ‘Delibereren in de vernieuwde eerste graad’ 
 
In beide webinars krijgen directies en middenkader antwoord op hun vragen.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bijkomende informatie met betrekking tot leerplannen tweede graad
 
Om het (vakoverschrijdend) overleg in scholen over bepaalde leerplannen van de tweede graad te faciliteren vind je op de specifieke leerplanpagina’s een aantal ondersteunende documenten:
 
 
► 
 
Gemeenschappelijk funderend leerplan
 
► 
 
Gemeenschappelijk leerplan ICT
 
► 
 
Integratie leerplandoelen MEAV in andere leerplannen
 
► 
 
Overzicht van leerplandoelen fysica en STEM in het studiedomein STEM
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leerplanwaaiers Maatschappij en welzijn en Zorg en welzijn
 
Leerplanwaaier   Om de implementatie van de leerplannen Maatschappij en welzijn tweede graad D/A-finaliteit en Zorg en welzijn tweede graad A-finaliteit binnen de vakwerkgroepen op de scholen te vereenvoudigen werden leerplanwaaiers uitgewerkt. Het zijn handige tools met stevige en gelamineerde kaartjes per leerplandoel. Deze waaiers worden nu te koop aangeboden in onze webshop.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infosessies over duaal leren
 
Je kunt nog inschrijven voor de sessies over duaal leren. 
 
Op dinsdag 23 februari krijgen scholen die nog niet zijn opgestart met duaal leren maar wel interesse hebben om dit in de toekomst te doen, meer informatie en een antwoord op hun vragen. Meer informatie en inschrijven. 
 
Op donderdag 25 februari en dinsdag 3 maart organiseren we twee digitale sessies voor trajectbegeleiders en leraren. Wim De Pue en Els Janssens gaan dieper in op de belangrijkste aspecten van duaal leren. Je krijgt toelichting bij de taken en verantwoordelijkheden van een trajectbegeleider, input voor het maken van een opleidingsplan en voorbeelden van goede afspraken tussen mentor en trajectbegeleider over coachen, evalueren … An Huls zal een antwoord geven op specifieke vragen over sociaaljuridische items. Meer informatie en inschrijven.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinnen in de vasten - Aswoensdag en week 1
 
Affiche Vasten  
 
Iedere week van de vasten nodigen we je uit voor een bezinningsmoment. In het licht van het jaarthema Verrassend vreugdevol verkennen we in de vasten de vreugde van het experimenteren. Probeer het vasten eens uit en proef de aanstekelijke vreugde ervan. We laten ons elke week leiden door de eerste lezing van de liturgie van de zondag in die week.
 
Vandaag ontvang je de bezinning voor Aswoensdag en die voor de eerste vastenweek.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen de volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Vorige week vrijdag stelde het Kinderrechtencommissariaat zijn dossier Gewoon complex voor. In dit dossier gaan ze dieper in op de moeilijkheden waar jongeren met complexe problematieken en hun ouders dagelijks op stuiten. Het Kinderrechtencommissariaat organiseerde rondetafelgesprekken met professionals uit de jeugdhulp en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het dossier deelt enkele ideeën voor verbeteringen van de jongeren, de ouders, de professionals en beleidssuggesties van het Kinderrechtencommissariaat. Je kunt ook de webinar herbekijken waarmee het dossier werd gelanceerd. Pakkende getuigenissen van ouders en jongeren werden er afgewisseld met de kijk van hulpverleners, een voorstelling van het dossier en een antwoord van minister Beke. De moeite van het (her)bekijken waard!
 
► 
 
Vraag op Wereldwaterdag @school (22 maart 2021) met je klas of school aandacht voor water door je leerlingen (en ouders) op te roepen om een T-shirt die ze niet meer dragen en nog in goede staat is, mee te brengen naar school. Breng ze naar De Kringwinkel voor een tweede leven. Op die manier hopen we op Wereldwaterdag samen zeker 100 olympische zwembaden aan water te besparen. Meer info, lesmateriaal en affiche: zie www.wereldwaterdagatschool.be.
 
► 
 
Het Fonds Dominique De Graeve, onder beheer van de Koning Boudewijnstichting, lanceert elk jaar een oproep met als doel een bijzonder initiatief financieel te ondersteunen voor een betere veiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in het verkeer, in en rond de schoolomgeving. Een kandidaatsdossier indienen kan nog tot en met 25 mei 2021.
 
► 
 
School zonder Racisme vzw zoekt 15 Vlaamse en Brusselse scholen om gratis mee in te stappen in een boeiend éénjarig traject rond beeldvorming en migratie. Het traject gaat van start in september 2021, en focust zich op de eerste drie jaren van het secundair onderwijs. Geïnteresseerd? Meer info en het formulier om jouw school kandidaat te stellen vind je online.
 
► 
 
De Junior Olympiade Natuurwetenschappen of JON komt eraan! Schrijf je leerlingen uit de tweede graad secundair onderwijs snel in voor JON en misschien winnen zij één van de 30 medailles en een mooi prijzenpakket. Nog geen toegangscode voor de leraarmodule? Contacteer info@vonw.be.
 
► 
 
DasGeniaal STEM-challenges voor 10-14-jarigen: Zelf een hologram creëren, sneakers eigenhandig waterproof maken of jezelf op de cover van de krant? Op de internationale dag voor meer  meisjes en vrouwen in Wetenschap (11 februari) daagt #DasGeniaal jongeren uit om tijdens de krokusvakantie met STEM-challenges aan de slag te gaan.
 
► 
 
Op woensdagvoormiddag 24 februari tijdens de online studievoormiddag Wanneer oorlog viraal gaat wordt gereflecteerd over de vraag wat de coronacrisis voor gevolgen heeft voor ons denken over de ethiek van oorlog en vrede. Dit webinar over kwetsbaarheid van vredesethiek in en na coronatijden is een organisatie van Centrum voor Vredesethiek, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven & Pax Christi Vlaanderen
 
► 
 
Gebeten door erfgoed en leren? Op zoek naar inspirerende erfgoedpraktijken? Kom naar de online Dag van de Cultuureducatie met als thema 'Erfgoed is'. Deze dag is uitzonderlijk gratis en gaat online door. In de voormiddag geven Ilja Leonard Pfeijffer (geïnterviewd door Phara de Aguirre), Rebekka de Wit en Ama Koranteng-Kumi hun eigenzinnige blik op het thema. Minister van Cultuur Jan Jambon en Minister van Onderwijs en Vorming Ben Weyts vertellen over wat erfgoed voor hen betekent. In de namiddag gaan we in diverse sessies in gesprek met filosofen, kunstenaars, psychologen, leerkrachten, medewerkers van cultuur- en erfgoedorganisaties.  Ontdek het programma en schrijf je in.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook