In deze extra nieuwsbrief geven we onder meer informatie over de zomerscholen.
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief geven we onder meer informatie over de zomerscholen.
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Bestuur & organisatie

 
 
In gebruik nemen van een extra tijdelijke vestigingsplaats/locatie
 
Scholen nemen bij de heropstart soms een bijkomende tijdelijke vestigingsplaats/locatie in gebruik voor de huisvesting van een ontdubbelde klas of om in de noodopvang te voorzien.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schenking van computers aan scholen
 
Vandaag verwachten we dat er fiscale stimuli worden gestemd voor de schenking van computers aan scholen. Daarover berichten we uitvoerig in de nieuwsbrief van volgende week.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe jezelf verstaanbaar maken met een mondmasker op zonder je stem te forceren?
 
Anna Kruithof, stemtherapeute verbonden aan de opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen van KU Leuven, geeft een aantal tips:
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aanmelden en inschrijven: update
 
Eerder berichtten we dat de inschrijvingen waarvoor fysieke aanwezigheid is vereist, wellicht ook na de richtdatum van 18 mei niet mogelijk zouden zijn. Duidelijk is nu dat die fysieke inschrijvingen niet meer mogen tot 31 augustus.
 
Aan scholen met een mogelijk capaciteitstekort kunnen er immers kampeerrijen ontstaan. Vanuit gezondheidsoogpunt wil men die vermijden. De richtlijnen van de overheid beperken zich tot de formele handeling van de inschrijving: de vraag van ouders om hun kind in te schrijven, het formaliseren van het akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement en het noteren van de inschrijvingsvraag in het inschrijvingsregister. De inschrijving van de leerling wordt gerealiseerd voor zover er geen weigeringsgronden van toepassing zijn. Moet je de inschrijving weigeren, dan bezorg je de leerling een weigeringsformulier.
 
Wat niet onder de richtlijnen valt, zijn de kennismaking – en/of onthaalgesprekken die scholen voeren voor of na de formele inschrijving. Deze gesprekken kunnen wél fysiek maar dan ten vroegste vanaf 25 mei 2020, op afspraak en conform de veiligheids- en hygiënemaatregelen. De oplossing moet ook afgetoetst worden aan een goedgekeurde en overlegde risico-analyse. Opendeurdagen blijven verboden.  Voorzie langs digitale weg een toelichting bij je school, het pedagogisch project van de school, het studieaanbod, de infrastructuur … (via een filmpje, online presentatie …).
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zomerscholen
 
De Vlaamse Regering lanceert voor de organisatie van zomerscholen een open oproep naar scholen, lokale besturen en andere initiatiefnemers. In deze nieuwsbrief geven we meer informatie over het concept, over welke afwegingen je als school moet maken, over welke stappen je kunt zetten en waar je terecht kunt voor ondersteuning.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Definitieve uitsluitingen vanaf 1 februari omgezet naar 31 augustus
 
Door de huidige omstandigheden is het voor leerlingen die definitief uitgesloten zijn sinds 1 februari, moeilijker of intussen zo goed als onmogelijk om een nieuwe school te vinden waar de leerling voor de rest van het schooljaar kan worden ingeschreven. Het nooddecreet verdaagt daarom de uitwerking van elke definitieve uitsluiting naar 31 augustus.  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Strategieën voor het volwassenenonderwijs
 
De coronacrisis plaatst iedereen die bij het volwassenenonderwijs betrokken is, voor enorme uitdagingen. Op korte tijd werden strategieën ontwikkeld om directies en leerkrachtenteams te helpen die uitdagingen het hoofd te bieden op het vlak van afstandsleren (zowel voor Canvasgebruikers als voor Office365-gebruikers), leerplanrealisatie als evaluatie en online evalueren.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Heropstart van het contactonderwijs
 
Vanaf 18 mei is een beperkte en gefaseerde heropstart van het contactonderwijs in het volwassenenonderwijs mogelijk. Elk centrum beslist op basis van een risicoanalyse per centrum en lesplaats of, wanneer en hoe heropstarten veilig en haalbaar is. Een draaiboek met een preventieluik en een pedagogisch luik biedt het nodige houvast. Het draaiboek is een dynamisch document dat aangepast wordt op basis van voortschrijdende inzichten, sociaal overleg en concrete vragen vanuit het veld.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Oproep leerplancommissies tweede graad
 
Voor enkele leerplancommissies van de tweede graad zijn we nog op zoek naar een aantal leraren. Meer informatie vind je in volgend overzicht. Leraren kunnen zich tot en met 5 juni kandidaat stellen via dit formulier.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Inspirerend burgerschap in coronatijden
 
We herstarten met een aantal klassen in het secundair onderwijs, terwijl sommige leerlingen thuis aan het werk blijven. We ontwierpen daarom inspirerend materiaal voor leraren om samen met hun leerlingen na te denken over burgerschap, een begrip dat momenteel erg actueel is. Het materiaal is geschikt voor leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs.
 
Op de themapagina afstandsleren vind je verschillende werkvormen die telkens vertrekken van een specifiek thema rond burgerschap (solidariteit, eenzaamheid & vriendschap, geluk, verantwoordelijkheid en tijd).
 
Meer informatie over inspirerend burgerschap kun je terugvinden op onze themapagina.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook