De Nationale Veiligheidsraad besliste gisteren om de maatregelen te verlengen tot en met 3 mei. Daarom brengen we in de extra nieuwsbrief nog eens onder de aandacht hoe je nieuwe leerinhouden voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs kunt selecteren.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
De Nationale Veiligheidsraad besliste gisteren om de maatregelen te verlengen tot en met 3 mei. Daarom brengen we in de extra nieuwsbrief nog eens onder de aandacht hoe je nieuwe leerinhouden voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs kunt selecteren.

 

   Algemeen

 
 
Bijzondere aandacht voor vertaling maatregelen naar buitengewoon onderwijs
 
Na het bericht van de Nationale Veiligheidsraad van gisteren, 15 april 2020, en na de communicatie van onze minister over de opening van scholen (eerst lager onderwijs, social-distancing niet mogelijk bij kleuters) vragen we opnieuw bijzondere aandacht voor de vertaling van de maatregelen naar het buitengewoon onderwijs, naar onze kwetsbare kinderen en jongeren.
 
We stellen ons vragen bij het ontbreken van communicatie over het buitengewoon onderwijs. Enerzijds is voor die leerlingen social-distancing mogelijks nog moeilijker, anderzijds is opvang al vanaf maandag weer gegarandeerd voor alle leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Hoe moeten onze scholen met die berichten omgaan?
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update coronalaptops: start levering buitengewoon, langere leveringstermijn voor het gewoon secundair onderwijs
 
 
Het bepalen van de leveringstermijn ligt volledig in handen van de vzw Digital for youth/PCsolidarity. Aan het begin van de paasvakantie zijn ze gestart met het klaarmaken van de gedoneerde laptops. Om dat te realiseren hebben de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel financiële middelen vrijgemaakt.
 
De operatie neemt echter meer tijd in beslag dan verwacht. De oorspronkelijke doelstelling om de levering in de paasvakantie af te werken zal niet gehaald worden. Gezien de gewekte verwachting, betreuren we dat uiteraard.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona: veelgestelde vragen
 
De afgelopen weken kregen we veel vragen te verwerken van schoolbesturen, directies en leraren. Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelden we de veelgestelde vragen in een aparte themapagina
 
Zit je met een prangende vraag? Consulteer dan eerst onze themapagina. Is je vraag onbeantwoord gebleven? Contacteer ons dan gerust!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe richtlijnen van de overheid
 
De nieuwe richtlijnen van de overheid vind je in Schooldirect:
 
 
► 
 
Coronamaatregelen verlengd tot en met 3 mei
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Overheidsopdrachten in tijden van Corona
 
De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) en de overheidsmaatregelen om die verspreiding in te perken hebben ook een impact op overheidsopdrachten, zowel op de plaatsing van nieuwe en reeds opgestarte overheidsopdrachten als op de uitvoering van lopende opdrachten.
 
De regering verspreidde daarom een omzendbrief betreffende de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten.
 
De omzendbrief geeft duiding bij de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten. Hij bevat aanbevelingen voor aanbestedende overheden, maatregelen ter ondersteuning van de opdrachtnemers die erop gericht zijn liquiditeitsproblemen te vermijden of te beperken, en aandachtspunten bij opdrachten in uitvoering.
 
Op de website van de Vlaamse overheid vind je naast de omzendbrief ook een aantal veel gestelde vragen met betrekking tot de materie.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nieuwe leerinhouden selecteren binnen afstandsonderwijs voor basisonderwijs
 
De pedagogische begeleiding verzamelde voor de paasvakantie een aantal handvatten om afstandsonderwijs tot een krachtige leeromgeving te maken.
 
Welke leerinhouden uit het leerplan Zin in leren! Zin in leven! zijn meest geschikt?  Waar liggen kansen in deze moeilijke periode? Waar geef je extra aandacht aan bij kleuters in en na de coronatijden? Wat met evaluatie, IDP? En hoe communiceer je met leerlingen en ouders?
 
Laat je inspireren met onze leidraad rond nieuwe leerinhouden aanbieden via afstandsonderwijs. Je vindt het ook terug op onze pagina Afstandsleren. De volgende weken blijven we verder concrete voorbeelden aanreiken waarmee je meteen aan de slag kunt.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe leerinhouden selecteren binnen afstandsonderwijs voor secundair onderwijs
 
In de extra nieuwsbrief van 30 maart reikten we concrete tips aan over hoe je aan de slag kunt gaan bij het bepalen van nieuwe leerinhouden. We bundelden alle tips en suggesties in een handig overzichtsdocument. Je vindt het ook terug op onze pagina Afstandsleren.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe leerinhouden selecteren binnen afstandsonderwijs voor buitengewoon onderwijs
 
We willen je graag op weg zetten om jouw team mee te nemen in het verwezenlijken van handelingsplanning tijdens deze uitzonderlijke tijd. De overheid heeft het over nieuwe leerstof. Wat betekent dat voor onze leerlingen in het buitengewoon onderwijs? We willen jullie inspireren om de vertaling naar het buitengewoon onderwijs te maken.
 
We voorzien naast onze webpagina Buitengewoon onderwijs in coronatijden ook twee modelbrieven om jouw team enige richting te geven. Je kunt ze aanpassen aan jullie specifieke context.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanbod rooms-katholieke godsdienst: ondersteuning vanuit inspectie-begeleiding
 
In deze bijzondere periode vinden schoolteams in het ontwikkelveld Rooms-katholieke godsdienst van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! de nodige handvatten.
 
Voor heel wat leerlingen is het een moeilijke periode. Nieuwe ervaringen en vragen dringen zich aan hen op: over het alleen zijn en samenleven, over verlies en gemis, over de toekomst, maar ook over het omgaan met kwetsbaarheid en het bewaren van hoop.
 
Vanuit inspectie-begeleiding ligt de focus - vooral vandaag - op de levensbeschouwelijke groei van leerlingen. Vind hier de suggesties.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook