Dit is nieuwsbrief 169 van 22 augustus 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Hopelijk genoot je van een verkwikkende en deugddoende vakantie. We wensen jou en al je teamleden van harte een frisse, energieke start bij het nieuwe schooljaar. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 169 van 22 augustus 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Hopelijk genoot je van een verkwikkende en deugddoende vakantie. We wensen jou en al je teamleden van harte een frisse, energieke start bij het nieuwe schooljaar. 

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Wijziging mandaataanvragen en registratie godsdienstleraren rooms-katholieke godsdienst
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacature Broeders van Liefde
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Dienst Bestuur & organisatie op tweedaagse vorming
►  Telling leerlingen en internen bij de start van het schooljaar 2019-2020
►  Programmaties schooljaar 2020-2021: indiendatum 15 september 2019
►  Krijgen je werknemers voldoende verse lucht, deel 2?
Personeel
►  Update ‘Nota praktische schikkingen aanvangsbegeleiding’
►  Samenstelling lerarenplatform so voor het schooljaar 2019-2020
►  Prikbord 2019-2020: tekort of overschot aan uren-leraar in het secundair onderwijs
►  Prikbord 2019-2020: tekort of overschot aan uren-leraar in het volwassenenonderwijs
►  Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2019-2020
►  Heb je verenigingswerkers in dienst of wil je die in dienst nemen?
►  Nascholing personeelsreglementering
Lerenden
►  Meld ondersteuning voor leerlingen type 2, 4, 6 en 7 aan Discimus
►  Aangepast model van centrumreglement volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2019-2020
►  Wijzigingen in leerlingenreglementering vanaf 1 september 2019
►  Schooltoeslag voor interne leerlingen
►  Registreer (opnieuw) voor de gratis voorleessoftware schooljaar 2019-2020
Curriculum & vorming
►  Leerplantool Zin in leren! Zin in leven! uitgebreid voor de ontwikkelleeftijd 0 tot 2,5 jaar
►  Nieuwe structuuronderdelen duaal leren
►  Informatiebundel duaal leren
►  Infosessie ‘Kiezen voor & starten met CLIL’
►  Congres Europese Dag van de Talen
Identiteit & kwaliteit
►  Laatste kans tot deelname aan lerend netwerk ‘inspirerend burgerschap’
►  Internationale conferentie rond Community Service Learning
►  CVA Postgraduaat Schoolbeleid
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacatures van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Wijziging mandaataanvragen en registratie godsdienstleraren rooms-katholieke godsdienst
 
Vanaf deze week is de procedure voor het aanvragen van het mandaat rooms-katholieke godsdienst voor alle bisdommen van Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel dezelfde en volledig digitaal. Dat verloopt via www.rkg.vlaanderen. Alle nieuwe mandaataanvragen en aanvragen voor tijdelijke toestemmingen verlopen via deze website.
 
Tegelijk worden al degenen die vandaag al een mandaat of tijdelijke toestemming hebben verzocht om zich voor 31 oktober op deze website te registreren, met uitzondering (althans momenteel) van de klastitularissen basisonderwijs die over een mandaat beschikken. Zo komen we tot een godsdienstlerarenvolgsysteem. De invoering van de digitale tool heeft tot gevolg dat katholieke scholen vanaf vandaag niet langer de contracten aan het vicariaat onderwijs moeten bezorgen.
 
De Erkende Instantie zette alles over de mandatering samen in één document.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
Solliciteer dan voor een van volgende functies:
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider moderne vreemde talen regio Limburg
 
► 
 
expert coördinatie curriculum en leerplannen
 
► 
 
stafmedewerker-jurist Dienst Lerenden
 
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature Broeders van Liefde
 
Het schoolbestuur Organisatie Broeders van Liefde zoekt een voltijds gedetacheerde ter ondersteuning van het onderwijsbeleid van hun scholen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Vzw KOBA Voorkempen zoekt een directeur secundair onderwijs.
 
► 
 
Vzw Katholieke Scholen Druivenstreek zoekt een directeur (ad interim) basisonderwijs.
 
► 
 
De Gesubsidieerde vrije BuBaO school in Vlezenbeek zoekt een directeur voor de ziekenhuisschool.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Dienst Bestuur & organisatie op tweedaagse vorming
 
Op donderdag 29 en vrijdag 30 augustus is de Dienst Bestuur & organisatie op tweedaagse. De medewerkers zijn op die dagen niet te bereiken. Heb je hen toch dringend nodig? Bel dan naar Dirk Vanstappen op het nummer 0497 42 43 58 of stuur een sms.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Telling leerlingen en internen bij de start van het schooljaar 2019-2020
 
Om planlast te verminderen organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen net zoals de vorige schooljaren niet langer een eigen leerlingentelling bij haar scholen. Wel vragen we alle scholen om bij de start van het nieuwe schooljaar zo snel mogelijk de leerlingengegevens in hun schooladministratiepakket in te geven en via Discimus aan AgODi door te geven.  
 
Voor internaten vragen we bij de start van het schooljaar 2019-2020 wel de internenaantallen op, omdat wij van het departement ook dit schooljaar nog geen tellinggegevens voor de internaten ontvangen. Coördinator Anja Dingenen mailt op woensdag 28 augustus elke beheerder of bevoegde contactpersoon internaten met de nodige richtlijnen. Wij vragen je om ons daarna zo snel mogelijk en uiterlijk op vrijdag 6 september de resultaten van de telling te bezorgen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties schooljaar 2020-2021: indiendatum 15 september 2019
 
Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2020-2021 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Die procedures lichten we toe in de planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – Schooljaar 2020-2021.
 
Voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) worden twee indieningsdata gebruikt: 15 september 2019 en 30 november 2019.
 
We herinneren je nu aan de eerste deadline van 15 september 2019 en geven enkele aandachtspunten mee.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Krijgen je werknemers voldoende verse lucht, deel 2?
 
Een goed jaar geleden berichtten we je via onze nieuwsbrief nr. 130 over de strenge regels die een KB uit 2016 stelt aan de ventilatie van arbeidsplaatsen, zowel in nieuwe als bestaande gebouwen. Een aantal professionelen uit de bouwsector kaartten samen met werkgeversorganisaties en de onderwijsverstrekkers het probleem van de onhaalbare ventilatie-eisen aan bij de overheid. Een aanpassing van het KB in de loop van 2019 werd in het vooruitzicht gesteld en dat is nu gebeurd: het ‘KB van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake binnenluchtkwaliteit in werklokalen’ trad in werking op 31 mei 2019.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Update ‘Nota praktische schikkingen aanvangsbegeleiding’
 
We actualiseerden de nota Praktische schikkingen aanvangsbegeleiding. De aanvullingen gaan over de organisatie van de aanvangsbegeleiding in de internaten en de centra van het volwassenenonderwijs.
 
Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Samenstelling lerarenplatform so voor het schooljaar 2019-2020
 
In cao XI is opgenomen dat een 'pilootproject lerarenplatform' wordt gelanceerd om meer tijdelijke leraren een schooljaar werkzekerheid te bieden. Het pilootproject werd met één schooljaar verlengd door onderwijsdecreet XXIX. In het secundair onderwijs kunnen een aantal projectscholen deelnemen binnen het voorziene aantal voltijds equivalenten, als ze deel uitmaken van een samenwerkingsplatform. 
 
De Vlaamse Regering keurde op 19 juli 2019 de lijst van de deelnemende samenwerkingsverbanden goed.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prikbord 2019-2020: tekort of overschot aan uren-leraar in het secundair onderwijs
 
Tijdens het schooljaar 2019-2020 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw het prikbord uren-leraar voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Heb je een tekort en kun je binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar krijgen? Signaleer dat dan aan ons. Wij gaan voor jou op zoek naar een school die uren-leraar aan jouw school wil uitlenen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prikbord 2019-2020: tekort of overschot aan uren-leraar in het volwassenenonderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs al geruime tijd bij het begin van elk schooljaar een zogenaamd 'prikbord'. Katholiek Onderwijs Vlaanderen brengt scholen die een tekort aan uren-leraar hebben, in contact met scholen die bereid zijn uren-leraar over te dragen. Net zoals tijdens schooljaar 2018-2019 breiden we de dienstverlening uit naar het volwassenenonderwijs. 
 
Heeft je centrum voor volwassenonderwijs een tekort aan leraarsuren voor het komende schooljaar? Of ben je bereid om leraarsuren uit te lenen aan andere centra? Neem dan contact op met Guy Debusschere.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2019-2020
 
De Omzendbrief NO/2006/02 ‘Afwijkingslestijden, -lesuren en-uren’ biedt scholen voor buitengewoon basis- of secundair onderwijs de mogelijkheid om bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aan te vragen. Die verruiming van middelen is bedoeld om in lokale noodsituaties hulp te bieden en de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs te vrijwaren wanneer die door bijzondere omstandigheden in het gedrang zou komen.
 
Het contingent van die bijkomende betrekkingen is beperkt en wordt per onderwijsnet berekend op 0,475 procent van het organiek personeelskader van het voorgaande schooljaar. De toekenning van die afwijkingsuren gebeurt op basis van advies en overleg met de onderwijsverstrekkers. Dat vindt op 2 oktober 2019 plaats.
 
We bezorgen je de richtlijnen voor het indienen van die aanvraag.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Heb je verenigingswerkers in dienst of wil je die in dienst nemen?
 
De FOD Sociale Zekerheid evalueert momenteel het recente statuut van de verenigingswerkers. We nodigen jou uit om deel te nemen aan de evaluatie door dit evaluatieformulier in te vullen.
 
Het verenigingswerk werd ingevoerd in juli 2018. Het statuut laat onder bepaalde voorwaarden toe dat verenigingswerkers tot ongeveer 6 000 euro kunnen verdienen, vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Het verenigingswerk kan enkel worden uitgevoerd voor bepaalde in de wet vermelde activiteiten in de niet-commerciële sector. De wet voorziet in een evaluatie één jaar na de inwerkingtreding ervan. In dat kader bevraagt de FOD alle betrokken actoren en administraties. Zo kun je problemen aankaarten.
 
Antwoorden op de online vragenlijst worden vóór 30 september 2019 verwacht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing personeelsreglementering
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende nascholingssessies voor startende medewerkers in het domein van personeelsreglementering.
 
 
► 
 
Voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs organiseren we een sessie op vrijdag 27 september 2019. Schrijf je gratis in.
 
► 
 
Voor het gewoon secundair onderwijs organiseren we sessies op vrijdag 4 oktober 2019. Schrijf je gratis in.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Meld ondersteuning voor leerlingen type 2, 4, 6 en 7 aan Discimus
 
Vanaf 1 september is er een nieuw omkaderingsmechanisme voor de ondersteuning van leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag type 2, 4, 6 en 7 (de zogenaamde “kleine types”). Dat nieuwe mechanisme wordt losgekoppeld van het omkaderingsmechanisme van de ondersteuningsnetwerken.
 
Scholen voor gewoon onderwijs moeten via Discimus per leerling type 2, 4, 6 en 7 die nood heeft aan ondersteuning, aan AgODi meedelen welke buitengewone school met vereiste expertise de ondersteuning voor het betrokken schooljaar voor die leerling opneemt. Concreet duidt de school voor gewoon onderwijs dat aan in het schooladministratiepakket dat daarvoor recent werd aangepast. We namen contact op met de softwareleveranciers en kregen volgende richtlijnen door van Informat, Wisa en Broekx.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aangepast model van centrumreglement volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2019-2020
 
We updateten het model van centrumreglement voor het schooljaar 2019-2020 en maakten een overzicht van alle wijzigingen.
 
Het model zelf vind je terug op onze website onder het thema Centrumreglement in het volwassenenonderwijs.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wijzigingen in leerlingenreglementering vanaf 1 september 2019
 
We maakten een overzicht van de wijzigingen aan de regelgeving die betrekking hebben op leerlingen voor het schooljaar 2019-2020. Je vindt er meer informatie over onder andere:
 
 
► 
 
het getuigschrift van het basisonderwijs
 
► 
 
onderwijs voor zieke kinderen
 
► 
 
afwezigheden
 
► 
 
nieuwe toelatings- en overgangsvoorwaarden eerste graad (gewoon voltijds onderwijs)
 
► 
 
stages en sociaal-maatschappelijke trainingen, verlenging facultatieve integratiefase en andere bepalingen specifiek voor het buitengewoon onderwijs
 
► 
 
duaal leren
 
► 
 
inschrijvingsrecht
 
► 
 
schooltoelage
 
► 
 
wijzigingen ondersteuningsmodel
 
► 
 
Vlaamse opleidingsverlof, invoering van deelkwalificatie (volwassenenonderwijs)
 
Je vindt de mededeling op onze website onder het thema Wijzigingen in de reglementering.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schooltoeslag voor interne leerlingen
 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs en HBO 5-verpleegkunde betaald binnen het Groeipakket. Die schooltoeslag wordt automatisch toegekend vanaf september 2019. De schooltoeslag vervangt de schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De studietoelage voor het hoger onderwijs wordt wel verder betaald door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.
 
Als een leerling op internaat verblijft (minstens vijf maanden binnen het betreffende schooljaar) ligt de schooltoeslag hoger.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Registreer (opnieuw) voor de gratis voorleessoftware schooljaar 2019-2020
 
Sinds het schooljaar 2017-2018 kunnen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs gratis voorleessoftware gebruiken. De school of de ouders kunnen de leerling registreren op de website www.leesvoor.vlaanderen. Een leerling krijgt een gratis jaarabonnement en dus geen kooplicentie. Elk schooljaar moet het abonnement vernieuwd worden. Voor het schooljaar 2019-2020 kun je (opnieuw) registreren vanaf 26 augustus 2019.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Leerplantool Zin in leren! Zin in leven! uitgebreid voor de ontwikkelleeftijd 0 tot 2,5 jaar
 
Zill   Vanaf midden augustus zijn de leerlijnen bij Zin in leren! Zin in leven! (Zill) uitgebreid met ontwikkelstappen voor leerlingen met een ontwikkelingsniveau van 0 tot en met 2,5 jaar. Die ontwikkelstappen zijn openklikbaar bovenop de ontwikkelstappen van het goedgekeurde leerplan voor het gewoon basisonderwijs (2,5-12). Het gaat om een testversie waarover we nog feedback verzamelen bij onze gebruikers en experten.
 
Op 14 februari 2020 nodigen we gebruikers (gewoon en buitengewoon onderwijs, banaba’s …) uit om ervaringen uit te wisselen en een laatste keer feedback te geven. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe structuuronderdelen duaal leren
 
Op 19 juli legde de Vlaamse Regering definitief vast welke standaardtrajecten je vanaf september 2020 als school kunt inrichten. Bij een aangepast overzicht van de nieuwe structuuronderdelen geven we aan bij wie je terechtkunt voor meer informatie over de inhoud van de standaardtrajecten die ontwikkeld zijn. Het volledige overzicht van alle opleidingen duaal leren kun je vinden op de website ‘duaal leren’ van de Vlaamse overheid.
 
Scholen die een van de nieuwe of al bestaande structuuronderdelen wensen in te richten, moeten een programmatieaanvraag doen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC-SO uiterlijk op 15 september 2019 en bij AgODi uiterlijk op 30 november 2019. We verwijzen naar de planningsmededeling ‘Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – schooljaar 2020-2021’.
 
Voor meer informatie over de programmatieaanvraag/programmatieprocedure kun je terecht bij Patrick Deboutte.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Informatiebundel duaal leren
 
Duaal leren is een opleidingstraject waarbij het aanleren van competenties evenwichtig verdeeld is over een werkplek (werkplekcomponent) en een aanbieder duaal leren (schoolcomponent). Het uiteindelijke doel is het behalen van een onderwijskwalificatie of – als dat niet lukt – een beroepskwalificatie. In de 'informatiebundel duaal leren' bundelen we alle informatie op trefwoord.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infosessie ‘Kiezen voor & starten met CLIL’
 
CLIL   Overweeg je als school om met CLIL te starten? We organiseren op woensdag 25 september 2019 van 14 tot 16 uur een infosessie ‘Kiezen voor & starten met CLIL’ in Brussel, Guimardstraat 1. Zowel een kennismaking met CLIL als de voorbereiding van het aanvraagdossier komen daarbij aan bod.
 
Schrijf je gratis in door te mailen naar leen.pil@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Congres Europese Dag van de Talen
 
Op donderdag 26 september 2019 vieren we in heel Europa de Europese Dag van de Talen. Waarom is taal zo belangrijk voor de economie en op sociaal vlak? Het Europese Dag van de Talen-congres met als titel ‘De kracht van taal, economisch en sociaal’ geeft je de kans om daarover te discussiëren en kennis te maken met toonaangevende voorbeelden. Het is bovendien een interessante en leuke netwerkdag. Iemand met interesse voor taal, vanuit welke hoek ook, mist dit tweejaarlijks talenfeest niet. Je kunt je inschrijven tot en met 18 september.
 
 
► 
 
Locatie: Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (vlakbij het station Brussel-Noord)
 
► 
 
Datum: donderdag 26 september 2019
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Laatste kans tot deelname aan lerend netwerk ‘inspirerend burgerschap’
 
Dit schooljaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen lerende netwerken ‘inspirerend burgerschap’ voor leraren basisonderwijs (alle leeftijden) en secundair onderwijs (1ste graad).
 
De lerende netwerken bieden een gratis kans tot professionalisering om samen te zoeken naar hoe je katholieke dialoogschool op jouw school kan realiseren.
 
Samen leren en reflecteren staan centraal: ervaringen delen, ontwikkelen in co-creatie, een kijkje in andermans klas nemen,… Vanuit verschillende thema’s – die jij aanbrengt – denken we na over hoe we leerlingen kunnen vormen tot de inspirerende burgers.
 
Tijdens het lerend netwerk krijg je input van elkaar. In vier sessies ontwikkelen we samen materiaal om vanuit het leerplan aan inspirerend burgerschap te werken. Tussentijds testen de deelnemers materiaal uit om nadien samen over te reflecteren en op door te werken.
 
Data en locaties van de lerende netwerken, telkens van 9u30 tot 15u30:
 
BRUSSEL (bao + so)
 
 
► 
 
vrijdag 11 oktober 2019
 
► 
 
donderdag 21 november 2019
 
► 
 
dinsdag 11 februari 2020
 
► 
 
laatste bijeenkomst: in overleg te bepalen
 
GENT: (enkel BaO)
 
 
► 
 
dinsdag 22 oktober 2019
 
► 
 
dinsdag 19 november 2019
 
► 
 
vrijdag 14 februari 2020
 
► 
 
laatste bijeenkomst in overleg te bepalen
 
ROESELARE: (enkel BaO)
 
 
► 
 
vrijdag 25 oktober 2019
 
► 
 
dinsdag 26 november 2019
 
► 
 
donderdag 20 februari 2020
 
► 
 
laatste bijeenkomst in overleg te bepalen
 
Interesse? Inschrijven kan tot 20 september via e-mail: inspirerendburgerschap@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Internationale conferentie rond Community Service Learning
 
Wil je graag je leerlingen vormen tot inspirerende burgers en de maatschappij binnenbrengen in de klas? Wil je bestaande sociale projecten sterker verankerd zien in je school? Dan is Community Service Learning (CSL), een pedagogische werkvorm waarin dienen, leren en reflecteren centraal staan, echt iets voor jou. 
 
UCSIA organiseert in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen op 19 september een Vlaamse studiedag rond Community Service Learning. Op de studiedag maak je als leraar secundair onderwijs kennis met CSL vanuit verschillende invalshoeken. We laten er onder meer een ervaren leraar aan het woord die vertelt over haar CSL-project rond armoede. Neem je graag deel aan de verschillende workshops rond Community Service Learning? Schrijf je dan snel in!
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
CVA Postgraduaat Schoolbeleid
 
Start je dit schooljaar als schooldirecteur in het secundair onderwijs en ben je benieuwd naar, maar ook wat bezorgd om wat er allemaal op je af zal komen? Of heb je intussen een of twee jaar ervaring opgebouwd als directeur, maar voel je nog nood aan extra ondersteuning in je leiderschap en schoolbeleid? Dan kun je bij CVA terecht voor het Postgraduaat Schoolbeleid.
 
In het CVA Postgraduaat Schoolbeleid belichten verschillende deskundigen vanuit hun ruime praktijkervaring diverse aspecten van schoolbeleid. Je vergaart niet alleen extra kennis rond onderwijswetgeving en -administratie, maar verwerft ook heel wat inzichten binnen human resources en communicatiemanagement, algemeen en strategisch management en onderwijskundig leiderschap. Je leert op metaniveau kritisch te kijken naar je eigen schoolwerking en eigen functioneren. Daarnaast ontwikkel je een sociaal-professioneel netwerk, dat een grote meerwaarde zal zijn in de verdere ontwikkeling van je schoolleiderschap.
 
CVA organiseert dit postgraduaat in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Doe tijdens de Week van de Fair Trade (2-12 oktober 2019) mee aan de scholenactie “BITE TO FIGHT” van Oxfam-Wereldwinkels. Registreer jouw school en zet je tanden in eerlijke chocolade!
 
► 
 
Op donderdag 17 oktober 2019 vindt een Multiplus-themadag plaats rond dagdagelijkse motorische activering van personen met ernstige meervoudige beperkingen. Inschrijven is binnenkort mogelijk. Save the date! Multiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen. Graag brengen we ook het volledige vormingsaanbod van Multiplus voor het schooljaar 2019-2020 onder de aandacht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacatures van externen
 
 
► 
 
Het Zwin Natuur Park zoekt een educator secundair onderwijs. Kandideren kan tot 15 september 2019.
 
► 
 
Oetang Learning Designers zoekt een learning designer (digitale) concept- en productontwikkeling
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook