Dit is nieuwsbrief 161 van 16 mei 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 161 van 16 mei 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Naar nieuwe directiecommissies leerplichtonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Inforonde basis- en secundair onderwijs: thema’s bekend
►  Memorandum - schoolleiderschap
►  Mei-juni nummer 'In dialoog' verschenen
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Herinnering: inschrijven voor nieuwe raamovereenkomsten aardgas en elektriciteit
►  Regionale vormingen over onderwijsplanning/programmatie modernisering secundair onderwijs 2e en 3e graad
►  Valse Facturen GDPR-ORGANISATION
Personeel
►  TADD, vaste benoeming en reaffectatie in de verschillende soorten omkaderingsmiddelen
►  Voorzichtig omgaan met de tool niet-ingevulde vervangingen
Lerenden
►  Oproep: survey over factoren die het gelijkeonderwijskansenbeleid en het zorgbeleid van scholen beïnvloeden
►  Betaald educatief verlof wordt Vlaams opleidingsverlof
Curriculum & vorming
►  Maria Assumpta Instituut Opwijk wint Ideaal Duaal
►  Save the date! Europese Dag van de Talen – congres ‘De kracht van taal, economisch en sociaal’
►  Infosessie kleuterparticipatie voor scholengemeenschappen
Identiteit & kwaliteit
►  Pieter Van Landeghem (Sint-Vincentiusinstituut Torhout) wint de Ster van Europa
►  Oproep leraren bao en so: lerend netwerk ‘inspirerend burgerschap’
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacature van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Naar nieuwe directiecommissies leerplichtonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De directiecommissies voor het leerplichtonderwijs, een belangrijke schakel in de advies- en besluitvormingsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, worden opnieuw samengesteld. Het gaat om de directiecommissie voor het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het secundair onderwijs. De leden van de directiecommissie basisonderwijs en buitengewoon onderwijs worden voorgedragen door de regionale directievergaderingen. Voor de directiecommissie secundair onderwijs organiseren we regionale verkiezingen. 
 
Als ledenvereniging en netwerkorganisatie vinden we het belangrijk om in onze advies- en besluitvormingsprocedure een brede betrokkenheid van ons katholiek onderwijsveld te waarborgen. Dat betekent dat onze overleg- en adviesorganen representatief zijn en dat leden spreken namens de geleding die ze vertegenwoordigen. 
 
De directies komen maandelijks bijeen om over uiteenlopende onderwijsthema’s te overleggen. In de regel doen ze dat één week vóór de adviesraden (cf. art.11, §12 uit het organiek reglement). De adviezen van de directiecommissies gaan naar de diverse niveaugebonden adviesraden. De leden van de adviesraden (besturen, directies, ouders, studenten en diverse experten) doen beleidsaanbevelingen en bereiden standpunten voor de raad van bestuur voor.
 
Wil je meer weten over de procedure of wil je kandideren, klik dan hier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inforonde basis- en secundair onderwijs: thema’s bekend
 
Vanaf 24 mei tot en met 13 juni 2019 organiseren we in elke regio een inforonde voor het basis- en het secundair onderwijs. De actuele thema’s zijn intussen bekend.
 
Meer info en inschrijven:
 
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon basisonderwijs
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon secundair onderwijs
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Memorandum - schoolleiderschap
 
Memorandum   Tijdens ons congres van 22 januari gaven we toelichting bij de tien prioriteiten van ons memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024. De komende weken berichten we in de nieuwsbrief telkens over één prioriteit. 
 
In dit bericht leggen we de focus op het belang van de schoolleider. De wetenschappelijke literatuur over de verantwoordelijkheid is unaniem: hun belang voor onder meer de onderwijs-, leer-, zorg- en schoolcultuur en voor het beperken van planlast is zeer groot. Net zoals bij de leraren geldt voor hen dat de randvoorwaarden gecreëerd dienen te worden waarbinnen zij hun werk naar behoren kunnen doen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mei-juni nummer 'In dialoog' verschenen
 
In dialoog  
 
Het mei-juninummer van In dialoog is verschenen. Via de artikelzoeker van In dialoog krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je ook oudere artikels opzoeken en downloaden.
 
Het tijdschrift ontvang je ook tweemaandelijks in je mailbox. Ken je collega's die In dialoog ook digitaal willen ontvangen? Bezorg hen de inschrijvingslink.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We brengen graag volgende vacatures onder de aandacht:
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw Katholiek Buitengewoon Onderwijs Maasland (KBOM) zoekt een technisch adviseur coördinator.
 
► 
 
Vzw Óscar Romeroscholen zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Katholieke Scholen Temse Scheldekant vzw zoekt een directeur basisonderwijs ad interim.
 
► 
 
Vzw College O.-L.-V.-ten-Doorn uit Eeklo zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Schoolbestuur Anker vzw zoekt een directeur basisonderwijs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een diensthoofd onderwijsondersteuning.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Herinnering: inschrijven voor nieuwe raamovereenkomsten aardgas en elektriciteit
 
aardgas   De huidige raamovereenkomst over de levering van aardgas en elektriciteit met EDF/Luminus loopt tot en met 2021. Door de grote prijsvolatiliteit van energie kozen we bij de raamovereenkomst voor een aankoopstrategie, waarbij de aankopen van aardgas en elektriciteit worden gespreid over drie jaren.
 
De aankoopstrategie lukt enkel als we in staat blijven om drie jaar op voorhand aan te kopen. Dat betekent dat we binnenkort volumes moeten kunnen aankopen voor 2022 en verder. Daarvoor moeten we een nieuwe aanbesteding opstarten. Voor die nieuwe aanbesteding voor aardgas en elektriciteit hebben wij vooraf opnieuw je mandaat nodig om in naam en voor rekening van jouw bestuur naar de markt te gaan.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Regionale vormingen over onderwijsplanning/programmatie modernisering secundair onderwijs 2e en 3e graad
 
De uitrol van de modernisering so, met ingang van het schooljaar 2019-2020, zorgt ook voor nieuwe programmatieregelgeving.
 
We bieden vanaf 27 mei vormingen aan om de nieuwe programmatieregelgeving en de planningsprocedures toe te lichten. Dat moet schoolbesturen en directies ondersteunen om onderling, meestal binnen de context van de nieuwe scholengemeenschappen die starten vanaf 2020-2021, afspraken te maken over de organisatie van het studieaanbod in de tweede en derde graad. De afspraken moeten in principe afgerond worden tegen 15 september 2020.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Valse Facturen GDPR-ORGANISATION
 
gdpr   Sinds deze week krijgen we meldingen van scholen dat ze een Engelstalige kostennota ontvingen van GDPR-Organisation met de vraag om 479 euro te betalen voor toegang tot GDPR Information Access.
 
Wij adviseren je om zeker niet te betalen. Het is een reclameboodschap in de vorm van een factuur, waarbij het bedrijf je school een aanbieding doet. Je kunt dan zelf beslissen om er wel of niet op in te gaan. Op de kostennota zelf staat dit ook te lezen: “The offer is accepted by paying the amount on this voluntary offer. This is not a bill and there are no obligations to pay.”
 
Aan deze vorm van misleidende reclame is helaas weinig te doen. We raden je aan om goed de kleine lettertjes te lezen en altijd kritisch te zijn tegen die nieuwe vormen van reclame.
 
Bij vragen over dit onderwerp kun je terecht bij Gino.Demeester@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
TADD, vaste benoeming en reaffectatie in de verschillende soorten omkaderingsmiddelen
 
Een school krijgt verschillende soorten omkaderingsmiddelen toegekend (lestijden, uren-leraar, punten, vervangingseenheden …). Haast alle betrekkingen die worden opgericht met die omkaderingsmiddelen, moeten worden aangeboden aan de personeelsleden die recht hebben op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur. De meeste betrekkingen komen ook in aanmerking voor vacantverklaring, vaste benoeming en mutatie of nieuwe affectatie, en ook voor reaffectatie of wedertewerkstelling.
 
Voor sommige omkaderingsmiddelen voorziet de wetgeving echter een uitzondering. We geven in deze nieuwe mededelingen een schematisch overzicht van welke rechten en plichten er gelden voor de betrekkingen in het basisonderwijs, buitengewoon basisonderwijs, secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs.  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Voorzichtig omgaan met de tool niet-ingevulde vervangingen
 
Zoals vermeld in een eerder nieuwsbericht stelt AgODi een ondersteuningstool ter beschikking om het aantal vervangingseenheden door niet-ingevulde vervangingen op te volgen. De tool laat toe om in detail na te gaan welke vervangingen in de berekening zijn meegenomen. AgODi laat daarbij weten dat deze berekeningen niet kunnen beschouwd worden als een officiële dienstbrief met melding van beschikbare middelen.
 
Wanneer je als school vaststelt dat er ten onrechte afwezigheden meegenomen zijn, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om die eruit te halen. We raden daarom aan om bij gebruik van de nog resterende vervangingseenheden de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen om alsnog voor het einde van het schooljaar (voor een korte tijdsduur) vacante betrekkingen op te richten in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel.
 
Via een evaluatie zal AgODi de tool met het oog op volgend schooljaar nog beter op punt stellen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Oproep: survey over factoren die het gelijkeonderwijskansenbeleid en het zorgbeleid van scholen beïnvloeden
 
Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) wil in samenwerking met het Vlaamse Departement Onderwijs en Vorming zicht krijgen op factoren die het gelijkeonderwijskansenbeleid en het zorgbeleid van scholen beïnvloeden. De onderzoekers gaan na in welke mate scholen lestijden (in het basisonderwijs) of uren (in het secundair onderwijs) aanwenden om dat beleid mee vorm te geven. Het onderzoek is belangrijk voor de verdere beleidsontwikkeling rond de omkadering van scholen voor het voeren van een gelijkeonderwijskansenbeleid en een zorgbeleid.
 
De onderzoekers contacteerden een steekproef van scholen. Momenteel reageerden nog te weinig scholen om een valide onderzoek te kunnen uitvoeren. We roepen de gecontacteerde scholen dan ook op om de vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Als wederdienst krijgen de betrokken scholen een feedback-rapport. Dat kan ondersteunend werken voor het voeren van hun schooleigen gelijkeonderwijskansenbeleid en zorgbeleid.
 
Op www.steunpuntsono.be/publicaties kun je de onderzoeksrapporten van het Steunpunt lezen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Betaald educatief verlof wordt Vlaams opleidingsverlof
 
De combinatie van werk en leren ondergaat een belangrijke wijziging. Werknemers hadden onder bepaalde voorwaarden recht op het betaald educatief verlof. Daarbij mag de werknemer afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl het loon wordt doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie voor gemiste inzetbaarheid.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Maria Assumpta Instituut Opwijk wint Ideaal Duaal
 
IdeaalDuaal   De voorbije maandag werden de drie laureaten van Ideaal Duaal bekendgemaakt op het slotevenement in Technopolis, Mechelen. Het Maria Assumpta Instituut Opwijk (kortweg MAI) sleepte daarbij een prijs in de wacht dankzij de ontwikkeling van de SAM-applicatie.
 
SAM is een app die BuSo- en duale leerlingen zelfstandiger en efficiënter helpt werken. De app biedt structuur van de basisschool tot op de werkvloer. Het is bovendien een digitaal portfolio en cv dat solliciteren voor zowel werkgevers als werkzoekenden makkelijk maakt. Bekijk de televisiereportage.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date! Europese Dag van de Talen – congres ‘De kracht van taal, economisch en sociaal’
 
Op 26 september 2019 vieren we in heel Europa de Europese Dag van de Talen. In Vlaanderen doen we dat met een uitermate boeiend congres met de titel ‘De kracht van taal, economisch en sociaal’. Het wordt een dag met een interessante keynote, allerlei workshops en … vooral ook een dag om te netwerken rond het belang van taal en meertaligheid.
 
We hopen je te kunnen verwelkomen in het Hendrik Consciencegebouw in Brussel.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infosessie kleuterparticipatie voor scholengemeenschappen
 
Op maandag 20 mei 2019 organiseert het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) een infosessie kleuterparticipatie voor de scholengemeenschappen basisonderwijs. De infosessie is gericht op de zorgcoördinatoren die voor hun scholengemeenschap aangesteld zijn als aanspreekpunt kleuterparticipatie.
 
In het kader van het actieplan kleuterparticipatie ontwikkelde de kleutercoördinator verschillende instrumenten ter ondersteuning van schoolbesturen, scholengemeenschappen en lokale besturen die willen werken aan het verhogen van de kleuterparticipatie. Tijdens de infosessie maak je kennis met die instrumenten. Daarbij ligt de focus op kwaliteitsvolle gegevens, het stimuleren van lokale samenwerking en aandacht voor kwetsbare groepen.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Pieter Van Landeghem (Sint-Vincentiusinstituut Torhout) wint de Ster van Europa
 
Pieter   Pieter Van Landeghem, leraar logistiek in SiVi Torhout, leverde een opmerkelijke, internationale bijdrage in het onderwijs. Met zijn school neemt hij deel aan Europese uitwisselingsprojecten waarbij leerlingen bijvoorbeeld stages kunnen volgen in het buitenland.  Via zulke initiatieven zet hij zich 100% in om van de leerlingen Europese burgers te maken. 
 
Dat leverde hem ‘De Ster van Europa’ op, uitgereikt door VLEVA, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap. Het oordeel van de jury: "Hij enthousiasmeert collega's en leerlingen om met een open blik over de landsgrenzen te kijken. Een onvergetelijke ervaring die hen sterker maakt op de arbeidsmarkt". Wij konden de winnaar strikken voor een kort interview.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Oproep leraren bao en so: lerend netwerk ‘inspirerend burgerschap’
 
inspirerend burgerschap  
 
Volgend schooljaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen lerende netwerken ‘inspirerend burgerschap’ voor leraren basisonderwijs (alle leeftijden) en secundair onderwijs (eerste graad).
 
De lerende netwerken zijn een mooi voorbeeld van hoe je de katholieke dialoogschool kunt concretiseren. Je stimuleert leerlingen vanuit dialoog met anderen om bij te dragen aan een open, duurzame, solidaire samenleving. 
 
De lerende netwerken bieden een (gratis) kans tot professionalisering: je verkent nieuwe mogelijkheden om de leerplannen te realiseren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Op 27 mei 2019 organiseert het Europakasteel Alden Biesen samen met Epos vzw de gratis workshop 'Mijn plan voor een duurzaam internationaliseringsbeleid'. Leer er de ‘toolbox voor de verankering van internationalisering’ gebruiken die Alden Biesen samen met Europahuis Ryckevelde ontwikkelde, luister naar hoe collega’s in andere organisaties hun internationaliseringsbeleidsplan vorm geven en ontdek er wat een Europees ontwikkelingsplan kan zijn. Begin te schrijven of werk verder aan jouw plan, vraag feedback en deel je ervaring met collega’s van andere organisaties. De workshop wordt herhaald op 25 juni 2019 in VAC Brugge. Schrijf je in voor de workshop in Alden Biesen of voor de sessie op 25 juni in Brugge. Heb je nog vragen? Neem contact op met Julie Focquet op 089 51 93 53 of julie.focquet@vlaanderen.be.
 
► 
 
Op 3 juni 2019 organiseert de KU Leuven het seminarie 'Implementing SDG4 (quality education for all): the contribution of catholic schools globally'. Hoe zorgen katholieke scholen ervoor dat het duurzaam ontwikkelingsdoel 'kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen' wereldwijd bereikt wordt, zeker in ontwikkelingslanden? Dr. Quentin Wodon, economist bij de Wereldbank, licht dit onderwerp toe in HIVA, Parkstraat 47 in Leuven (lokaal 00.14). Het seminarie is in het Engels. Je hoeft je niet vooraf in te schrijven.
 
► 
 
Op 4 juni 2019 organiseert EASPD een slotconferentie 'Implementatie van inclusie in scholen' in Gent. Alle leerlingen, ook leerlingen met beperkingen, hebben recht op gelijke kansen en toegang tot hoogwaardig onderwijs, die hun in staat stelt hun potentieel ten volle te benutten en maximaal te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen via rachel.vaughan@easpd.eu.
 
► 
 
Het Kinderrechtencommissariaat en Minor-Ndako organiseren op 11 juni voor de infodag met panelgesprek over de leefwereld van jonge Afghaanse vluchtelingen. Wat hebben ze nodig? Wat houdt ze tegen om te groeien? En hoe kunnen we tegenstrijdige bezorgdheden verzoenen? Vertrekkend van de beleving van jongeren zoeken we houvast, kansen en valkuilen.
 
► 
 
De Arteveldehogeschool organiseert op 19 juni 2019 het netwerkevent ‘Zuurstof voor onderwijs’ in Gent. Je kunt geïnspireerd worden door een debat rond het lerarentekort, bachelorproeven inkijken, studenten ontmoeten op de sollicitatiemarkt, inspiratie opdoen bij de materialenmarkt en nieuwe opleidingen ontdekken.
 
► 
 
Inspiratie en ondersteuning voor je lessen financiële educatie? Registreer je op www.WikifinSchool.be. Op www.wikifin.be heb je echt alles eenvoudig binnen handbereik voor een veelzijdig lesprogramma. Wikifin is het programma financiële educatie van de FSMA. De FSMA is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Ze houdt toezicht op de Belgische financiële sector en is een autonome, neutrale instelling van openbaar nut.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature van externen
 
Het Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg zoekt een coördinator.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook