Dit is Nieuwsbrief 14 van 12 november 2015 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 14 van 12 november 2015 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Vluchten kan niet meer
►  Mgr. Jozef De Kesel, nieuwe aartsbisschop
►  Annulatie congres 'Katholiek onderwijs in beweging'
►  Nieuwe en gewijzigde mededelingen voor het secundair onderwijs (29 oktober tot 11 november 2015)
►  Parlementaire activiteiten
►  UCLL – Vacature voor een conciërge – campustechnicus
►  Initiatieven van externen
►  Hoe personaliseer je de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
Bestuur & organisatie
►  Programmaties gewoon secundair onderwijs 2016-2017
►  Programmaties buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2016-2017
►  Aanvragen Structuurwijzigingen en GON buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2016-2017
►  Aanvragen Structuurwijzigingen gewoon secundair onderwijs 2016-2017
►  Aanvragen Structuurwijzigingen internaten 2016-2017
Personeel
►  Vormingsdagen COC
Lerenden
►  OBPWO-eindrapport 'Inclusief Hoger Onderwijs'
►  Nieuwe voorzitter Vlaamse Vereniging van Studenten 2015-2016
►  KdG werkt samen met Instituut voor Marokkaanse en Mediterrane Studies voor diversiteit
Curriculum & vorming
►  Geen verschraling van psychotherapie-aanbod
►  Vacature pedagogisch begeleider (natuur)wetenschappen (m/v)
►  Vacature pedagogisch begeleider wiskunde (m/v)
Identiteit & kwaliteit
►  Advent: kom en zie
►  Thomas
►  Nascholingen Eekhoutcentrum
 
 
 

   Algemeen

 
 
Vluchten kan niet meer
 
Het novembernummer van Forum is verschenen. Directeur-generaal Lieven Boeve heeft in zijn hoofdartikel over de vluchtelingenstroom.
 
Het beste wat de onderwijswereld kan doen voor de vluchtelingen, is doen wat het onderwijs het beste kan: kinderen passend onthalen en begeleiden op school. Maar ondertussen hebben vele van onze scholen nog andere solidariteitsacties ondernomen of gepland, of overwegen ze dat te doen, om de families van vluchtelingen ook op andere manieren concreet bij te staan. Laat ons als katholieke dialoogscholen onze samenleving er eigentijds-tegendraads op aanspreken, zodat ze ten aanzien van vluchtelingen niet verkrampt, maar hen solidair verwelkomt.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mgr. Jozef De Kesel, nieuwe aartsbisschop
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen feliciteert Mgr. Jozef De Kesel met zijn aanstelling als aartsbisschop van het bisdom Mechelen-Brussel.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Annulatie congres 'Katholiek onderwijs in beweging'
 
Het congres 'Katholiek onderwijs in Beweging – Reflecties 50 jaar na het Tweede Vaticaans Concilie’ van 12 december 2015 in de katholieke hogeschool Odisee Brussel wordt uitgesteld. Op diezelfde dag wordt Mgr. Jozef De Kesel aangesteld als nieuwe aartsbisschop. Het organiserend comité vond het dan ook niet gepast om op dezelfde dag het congres te laten doorgaan. Veel van de sprekers, alsook deelnemers, zullen aanwezig zijn op het aanstellingsmoment in Mechelen. Na verschillende andere pistes te hebben overwogen, werd uiteindelijk beslist om het congres uit te stellen. De aankondiging in de Forum van november vervalt. Indien je reeds ingeschreven bent, zal jouw bijdrage worden teruggestort. Het organiserend comité verontschuldigt zich voor het ongemak en dankt je voor jouw begrip.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe en gewijzigde mededelingen voor het secundair onderwijs (29 oktober tot 11 november 2015)
 
Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties secundair onderwijs die tussen 29 oktober en 11 november 2015 verschenen. De Mededelingen secundair onderwijs zijn ook terug te vinden op de webpagina's van de Dienst Lerenden en de Dienst Personeel:
 
 
► 
 
Afwezigheden in het voltijds gewoon secundair onderwijs
2008-12-18 
Belangrijkste wijzigingen: bij afwezigheden om medische redenen geldt niet langer dat in de week onmiddellijk voor of na een schoolvakantie altijd een medisch attest nodig is (punt 4.1).
 
 
► 
 
Afwezigheden in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
2009-03-30
Belangrijkste wijzigingen: bij afwezigheden om medische redenen geldt niet langer dat in de week onmiddellijk voor of na een schoolvakantie altijd een medisch attest nodig is (punt 4.1).
 
 
► 
 
De examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Regularisatie van studieloopbanen in het secundair onderwijs
2012-09-24
Belangrijkste wijzigingen: de voltallige toelatingsklassenraad kan een leerling op basis van resultaten bij de examencommissie toelaten tot een structuuronderdeel waarvoor hij vanwege een B- of C-attest niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet (punt 4).
 
 
► 
 
Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so
2006-03-24
Belangrijkste wijzigingen: de mededeling werd geactualiseerd. Belangrijkste aanpassingen: master toegepaste taalkunde met hoofdtaal Nederlands (punt 6.1); niveaubepalingen van diploma's in het ondersteunend personeel (6.1.3); diploma van onderwijzer of kleuteronderwijzer als BPB (6.2.3); hoedanigheid van priester als bekwaamheidsbewijs (6.5); overgangsmaatregelen voor AV Muzikale opvoeding, KV/PV Kunstinitiatie, TV/PV kantoortechnieken en AV Nederlands (9, 14 en volgende).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 29 oktober 2015 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Psycho-sociale belasting leraren en directieleden
 
► 
 
Doventolken
 
► 
 
Reacties van onderwijzers op gedragspatronen van jongens en meisjes
 
► 
 
Magazine Klasse
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 

Schriftelijke vragen
 
Dit is een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije twee weken gepubliceerd werden. Alle schriftelijke vragen zijn terug te vinden op de website van het Vlaams Parlement/schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
UCLL – Vacature voor een conciërge – campustechnicus
 
University College Leuven–Limburg heeft een vacature voor een conciërge – campustechnicus voor haar facilitaire diensten in de regio Leuven. Solliciteren kan tot 29 november 2015.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven en publicaties:
 
 
► 
 
het congres De leraar en kwaliteitszorg georganiseerd door SOK (Schooloverstijgend Kwaliteitsnetwerk);
 
► 
 
de Studiedag Naar partnerschap met ouders van een kind met een handicap door Gezin en Handicap;
 
► 
 
de internationale MOOC Introducing computing in your classroom van het European Schoolnet;
 
► 
 
de inspiratiedag Gastvrije Gemeente door Vluchtelingenwerk Vlaanderen;
 
► 
 
een projectoproep van de Koning Boudewijnstichting om acties te steunen die vluchtelingen (ook niet-begeleide minderjarigen) in contact brengen met burgers;
 
► 
 
de Science Challenge voor klassen of teams van secundaire scholen;
 
► 
 
Normaal Radicaal: onlineseminaries over radicalisering en identiteit georganiseerd door het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH);
 
► 
 
een gastlezing door Tom Van Acker: Naar 'slimme scholen' met zelfsturende teams;
 
► 
 
de opleiding vredeseducatie van het vredescentrum te Antwerpen;
 
► 
 
deze (permanente) vormingen bij hogeschool Odisee:
 
► 
 
mindfulness;
 
► 
 
waarderend organiseren;
 
► 
 
actief stilstaan bij ervaringen;
 
► 
 
circomotoriek;
 
► 
 
taaldiversiteit in de klas en daarbuiten;
 
► 
 
de talentenkaart: train-the-trainersessie over aanvangsbegeleiding.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe personaliseer je de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
 
Meer dan 1 000 lezers personaliseerden al hun Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze gaven aan voor welke doelgroepen en regio's ze nieuws willen ontvangen.
 
Jij kunt dat ook doen! Je klikt daarvoor op de link die je onderaan in de Nieuwsbrief vindt: 'Voorkeuren voor Nieuwsbrief aanpassen of uitschrijven'. De link is geïndividualiseerd. Je hoeft je dus niet aan te melden. Je vindt er meer informatie over het catalogiseren van de nieuwsberichten en de manier waarop de informatie op www.katholiekonderwijs.vlaanderen te vinden is.
 
We willen je graag ondersteunen om jouw persoonlijke voorkeuren en gegevens in te stellen en/of aan te passen. Je kunt daarvoor e-mailen naar nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen of telefonisch contact opnemen via het nummer 02 507 07 80.
 
Feedback, suggesties en opmerkingen over deze vernieuwde communicatielijn zijn ook altijd welkom op nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Programmaties gewoon secundair onderwijs 2016-2017
 
We krijgen heel wat vragen van scholen over de indieningsdatum voor de programmaties bij AgODi (30 november 2015).
 
Vanaf 2016-2017 zullen enkel nog de structuuronderdelen, opgesomd in de bijlage 3 van de ministeriële Omzendbrief SO 61, vrij geprogrammeerd kunnen worden. Die initiatieven worden tegen 1 mei 2016 gemeld aan AgODi aan de hand van het formulier - bijlage 4 van diezelfde ministeriële Omzendbrief SO 61. In een aantal gevallen is de goedkeuring van de DPCC vereist.
 
Over de modaliteiten met betrekking tot de programmatie op basis van inruil en de data om die programmaties te melden of aan te vragen zal de overheid op een later tijdstip communiceren.
 
Dat betekent dat de datum van 30 november 2015 enkel nog van tel is voor een drietal scholen die op 1 september 2014 een studierichting geprogrammeerd hebben op het niveau van de tweede graad en die op 1 september 2016 de logische en noodzakelijke aansluiting op het niveau van de derde graad willen programmeren. Om de studiecontinuïteit te garanderen voor de betrokken leerlingen kan de Vlaamse regering die programmaties bij wijze van afwijking goedkeuren. Aan de hand van het aanvraagformulier - bijlage 6 van de ministeriële Omzendbrief SO 61 wordt de programmatie ten laatste op 30 november 2015 bij AgODi ingediend.
 
Merk op: de programmatieaanvragen kunnen enkel nog per e-mail ingediend worden. Het ingescande dossier mail je naar scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij: patrick.deboutte@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2016-2017
 
Op voorwaarde dat de scholen beschikken over een goedkeuring van de DPCC, worden deze initiatieven ten laatste op 30 november 2015 bij AgODi ingediend:
 
 
1. 
 
De oprichting van een nieuwe school;
 
2. 
 
De oprichting/omvorming van types in het bubao;
 
3. 
 
De oprichting/omvorming van een type in combinatie met een opleidingsvorm in het buso;
 
4. 
 
De oprichting/omvorming van een opleidingsvorm in combinatie met een type in het buso.
 
Bij 3 en 4 deze kanttekening: Het is de combinatie die telt en als nieuw beschouwd wordt ten aanzien van het huidige studieaanbod. Een aanvraag voor elke nieuwe combinatie is dus vereist, zelfs al komen de afzonderlijke delen (type en/of opleidingsvorm) al in andere combinaties op de school voor.
 
Je kunt de externe planningsprocedure voor het buitengewoon basisonderwijs nalezen in de omzendbrief BaO/97/9. Voor het buitengewoon secundair onderwijs vind je de regelgeving terug in de Omzendbrief SO/2006/03 (Buso).
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij isabelle.dobbelaere@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanvragen Structuurwijzigingen en GON buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2016-2017
 
De fusie/herstructurering van scholen, de oprichting van vestigingsplaatsen, de herschikking van het bestaande studieaanbod per vestigingsplaats, de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen en ook de opstart van GON-begeleiding of doelgroepverruiming binnen de GON-begeleiding ressorteren onder de tweede interne planningsronde. Die initiatieven, te realiseren vanaf 2016-2017, worden bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC ten laatste op 30 november 2015 aangevraagd.
 
De volledige interne en externe planningsprocedure kun je nalezen in de Planningsmededeling Aanvragen in verband met de rationele ontwikkeling van het katholiek buitengewoon onderwijs – schooljaar 2016-2017. Voor de aanvraag kun je gebruik maken van het aanvraagformulier kleuter- en lager onderwijs of het aanvraagformulier secundair onderwijs. Als het gaat om een heraanvraag van een dossier dat vorig jaar ingediend werd, maar dat - om welke reden dan ook -  op 1 september 2015 niet gerealiseerd is, dan kan in principe een brief met een verwijzing naar het eerder ingediende dossier volstaan. We vestigen de aandacht op de wijze van indienen van de aanvraagdossiers (punt 4 van de Planningsmededeling).
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij isabelle.dobbelaere@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanvragen Structuurwijzigingen gewoon secundair onderwijs 2016-2017
 
De fusie/herstructurering van scholen, de oprichting van vestigingsplaatsen, de herschikking van het bestaande studieaanbod per vestigingsplaats en de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen ressorteren onder de tweede interne planningsronde. Die initiatieven, te realiseren vanaf 2016-2017, worden bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC ten laatste op 30 november 2015 aangevraagd.
 
De precieze modaliteiten voor die aanvragen lees je in het vijfde punt van de Planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, overheveling, herstructurering - schooljaar 2016-2017 (M-VVKSO-2015-020). Voor de aanvraag kun je gebruik maken van het aanvraagformulier. We vestigen nogmaals de aandacht op de wijze van indienen.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij: patrick.deboutte@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanvragen Structuurwijzigingen internaten 2016-2017
 
Structuurwijzigingen aan de vrije katholieke internaten vallen onder de interne planningsprocedure. Internaten die op 1 september 2016 herstructureren (fusie, opsplitsing, verhuis, afschaffing, bijkomende vestigingsplaats) of die hun aanbod uitbreiden (bijvoorbeeld een internaat secundair onderwijs dat zich ook richt naar leerlingen basisonderwijs of een jongensinternaat dat meisjes wil in schrijven) sturen ten laatste op 30 november 2015 een aanvraag naar het bestuur van de scholengemeenschap, naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen en naar de DPCC.
 
De precieze modaliteiten voor die aanvragen lees je in Planningsmededeling 'Aanvragen in verband met de rationele ontwikkeling van de vrije internaten - schooljaar 2016-2017'. We vestigen je aandacht op de wijze van indienen, vermeld op de laatste pagina van de Planningsmededeling. Voor de aanvraag kun je gebruikmaken van het aanvraagformulier
 
 
Besturen, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vormingsdagen COC
 
Elk LOC-lid heeft het recht om maximaal drie dagen per jaar deel te nemen aan vormingsdagen die door de vakorganisaties georganiseerd worden. Vakorganisaties dienen de data minstens een maand vooraf aan het schoolbestuur mee te delen. Daarnaast hebben de vakbondsafgevaardigden het recht om drie vormingsdagen per jaar te volgen (of twee volledige en twee halve dagen). Die data moeten bij het begin van elk trimester meegedeeld worden. Voor syndicale afgevaardigden die ook in het LOC zetelen, kan het dus in totaal over zes dagen per jaar gaan.
 
Als bijlage bezorgen wij je de vormingskalender van de Christelijke Onderwijscentrale (COC) voor het schooljaar 2015-2016.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
OBPWO-eindrapport 'Inclusief Hoger Onderwijs'
 
Het eindrapport van het OBPWO-onderzoek Inclusief Hoger Onderwijs: multi-actoren, multi-methode onderzoek naar het aanbod en het gebruik van ondersteuning voor studenten met een functiebeperking werd gepubliceerd. 
 
Het onderzoek gaat in op het juridisch kader en de verschuiving in beeldvorming over functiebeperkingen. De auteurs onderzochten systematisch het aanbod aan begeleidings- en ondersteuningsmaatregelen voor studenten met functiebeperkingen in de hogeronderwijsinstellingen aan de hand van onderzoek bij docenten, studenten en studentenbegeleiders. Uit dat exploratief onderzoek komt een aantal relevante beleidsaanbevelingen naar voor. 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe voorzitter Vlaamse Vereniging van Studenten 2015-2016
 
De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) heeft op donderdag 28 oktober 2015 de 23-jarige Jonathan Hooft uit Humbeek tot nieuwe voorzitter voor het academiejaar 2015-2016 verkozen.
 
Jonathan Hooft volgt een master in het management en het beleid van de gezondheidszorg aan de Vrije Universiteit Brussel. In de studentenvertegenwoordiging heeft hij alvast relevante ervaring opgebouwd als voorzitter van de studentenraad en stuvoraad van de VUB in het academiejaar 2014-2015. Hij zetelt al sinds 2014 in de Algemene Vergadering van VVS. Jonathan wordt bijgestaan door Christophe Bossuyt en Messelina Loncin van de studentenraad van de Karel de Grote-Hogeschool. 
 
VVS is de koepelorganisatie van studentenraden van de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Ze is de officiële spreekbuis van de student.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
KdG werkt samen met Instituut voor Marokkaanse en Mediterrane Studies voor diversiteit
 
IMaMS, het Instituut voor Marokkaanse en Mediterrane Studies, werkt samen met de Karel de Grote-Hogeschool (KdG) om de aandacht voor diversiteit binnen de hogeschool nog te vergroten. IMaMS maakt, vooral in Antwerpen, werk van de betrokkenheid van de Marokkaanse gemeenschap. Dankzij die contacten kan KdG stages aanbieden in Marokko, (vooral) in de lerarenopleiding en bij verpleeg- en vroedkunde. Meer info op: www.kdg.be/over-kdg/kdg-netwerk/imams.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Geen verschraling van psychotherapie-aanbod
 
De Vlaamse hogescholen pleiten ervoor om alle hooggeschoolden blijvend toegang te verlenen tot de uitoefening van de psychotherapeutische dienstverlening. Dat betekent dat de toegang niet enkel beperkt mag blijven tot de masteropleidingen, maar dat ook bachelors uit de hogescholen - als zij over de nodige basiscompetenties beschikken - eveneens blijvend (via een extra opleidingstraject of nascholing) psychotherapeutische dienstverlening mogen aanbieden. Lees het volledige persbericht van de Vlaamse Hogescholenraad.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature pedagogisch begeleider (natuur)wetenschappen (m/v)
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een vacature voor een voltijds pedagogisch begeleider (m/v) (natuur)wetenschappen om het team secundair onderwijs van de Dienst Curriculum & vorming te versterken. De mogelijkheid om te kandideren is verlengd tot 20 november 2015.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature pedagogisch begeleider wiskunde (m/v)
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een vacature voor een voltijds pedagogisch begeleider (m/v) wiskunde om het team secundair onderwijs van de Dienst Curriculum & vorming te versterken. De mogelijkheid om te kandideren is verlengd tot 20 november 2015.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Advent: kom en zie
 
Advent: kom en zie, dat is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt. Vijf toegangswegen zijn er om met het schoolteam en de leerlingen het adventsthema op school concreet te maken:
 
 
► 
 
een affiche met de adventsslogan kom en zie en een uitnodigend beeld;
 
► 
 
een Leeftochtnummer, dat zich buigt over geld, maar ook over wat onbetaalbare waarde heeft;
 
► 
 
een digitale XXL, een stevig (pedagogisch) dossier met twee concrete adventsscenario’s en een grabbelton vol inspirerende teksten en suggesties;
 
► 
 
een reeks bezinningskaarten in samenwerking met Uitgeverij Muurkranten met teksten van Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte;
 
► 
 
een meditatieve diamontage (weldra online beschikbaar) als eyeopener of bezinnende intro van een bijeenkomst.
 
Op de webpagina over Advent en Kerstmis vind je het aanbod nader toegelicht. Het verwijst ook door naar de adventscampagne van Welzijnszorg en de educatieve materialen van SpoorZeS.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Thomas
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt nauw samen met Thomas, een project van de KU Leuven, dat een actieve en interactieve samenwerking wil creëren tussen alle leraren (rooms-katholieke) godsdienst van alle onderwijsnetten in Vlaanderen en allen die met geloofsopvoeding (bij jongeren) begaan zijn. De nieuwsbrief van Thomas verschijnt telkens op de eerste dag van de maand. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingen Eekhoutcentrum
 
Het Eekhoutcentrum in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker:
 
Nascholingen voor leraren basisonderwijs
 
 
► 
 
Agressie op school aanpakken – meer info en inschrijven
 
► 
 
Met Metrotaal werken aan een open talenbeleid – meer info en inschrijven
 
► 
 
Leerlabo Differentiëren maakt het verschil in het bubao – meer info en inschrijven
 
Nascholingen voor leraren secundair onderwijs
 
 
► 
 
Dag van de ecotechnologie – meer info en inschrijven
 
► 
 
Tweedaags congres van het middenkader – meer info en inschrijven
 
Niveauoverstijgende nascholingen
 
 
► 
 
MasterClass Peoplemanagement – meer info en inschrijven
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook