In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Haalbare voorschriften voor kleuters in de opvang op school en in de buitenschoolse opvang
►  Veelgestelde vragen
►  Nieuwe richtlijnen van de overheid
Bestuur & organisatie
►  Heropstart internaten – annex bij draaiboek scholen
►  Online delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal in coronatijden
Lerenden
►  Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19 goedgekeurd
►  Zelfevaluatie van je GOK-beleid tijdens de coronacrisis
►  Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) in tijden van afstandsonderwijs
►  CLB ondersteunt scholen bij de heropstart
►  Nieuwe richtlijnen voor TOAH en POAH
►  Recht op redelijke aanpassingen in coronatijden
►  Opnieuw registratie van afwezigheden van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs vanaf 15 mei 2020
►  Nieuwe richtlijnen ondersteuning en mogelijkheden voor thuisondersteuning
►  Warme oproep om de leerlingenenquête van het kinderrechtencommissariaat te verspreiden
Curriculum & vorming
►  Toelichting studieadvies OV1-OV2-OV3 in verband met stages en kwalificatieproef
 
 
 

   Algemeen

 
 
Haalbare voorschriften voor kleuters in de opvang op school en in de buitenschoolse opvang
 
Al geruime tijd krijgen we van onze scholen alarmsignalen dat de voorwaarden waaronder kleuters vanaf 15 mei moeten opgevangen worden, niet werkbaar zijn. Je mag van kleuters geen social distancing verwachten. Kleuters reageren ook erg verschrikt op kleuterleraren met een mondmasker.
 
In die omstandigheden zou de opvang vanaf 15 mei erg stressvol verlopen, voor het kind en voor ons personeel.
 
Meermaals drongen we er bij de overheid op aan om de richtlijnen rond de opvang voor Welzijn enerzijds en Onderwijs anderzijds op elkaar af te stemmen. Die waren verschillend. Dat zorgde voor onduidelijkheid en ongerustheid. Beide beleidsdomeinen zaten nu rond de tafel en bereikten samen met de GEES-experten een akkoord rond de versoepeling van de opvang voor de 2,5- tot 6-jarigen.
 
Vanaf 15 mei gelden zowel voor de kleuteropvang op school als in de buitenschoolse opvang de volgende richtlijnen:
 
 
► 
 
Contactbubbels mogen tot 20 kleuters omvatten.
 
► 
 
1,5 meter afstand houden is wenselijk, maar niet noodzakelijk.
 
► 
 
Een mondmasker is niet verplicht voor opvangpersoneel bij contact met de kleuters, wél met volwassenen (bv. ouders). Dus ook ouders moeten een mondmasker dragen wanneer zij hun kleuter komen brengen en ophalen.
 
We zijn blij dat dezelfde richtlijnen nu voor beide sectoren gelden.
 
We beseffen dat de versoepeling rijkelijk laat komt.
 
De basisscholen zijn volop bezig met de heropstart en hebben al andere maatregelen getroffen voor de opvang. Daarom willen we extra benadrukken dat de scholen de versoepelde maatregelen mogen volgen, maar niet moeten volgen. We veronderstellen dat de meeste scholen zullen opstarten volgens het scenario dat ze de voorgaande dagen hebben uitgewerkt.
 
Maar voor een aantal scholen was de versoepeling nodig om de heropstart veilig én vooral ook haalbaar te laten verlopen. Ook in je bubbel van 14 kleuters zal het schrappen van de strikte eis van social distancing en van het verplicht dragen van mondmaskers door de kleuterleraars in hun contacten met de kleuters erg welkom zijn.
 
We benadrukken ook dat er met betrekking tot de categorieën van gezonde kinderen die in de opvang kunnen onthaald worden, niets verandert. Om de scholen te ondersteunen tijdens de heropstart zal de buitenschoolse kinderopvang vanaf 15 mei tot 30 juni ook opvang kunnen organiseren tijdens de schooluren. Dat met voorrang voor kleuters.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Veelgestelde vragen
 
Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelen we de veelgestelde vragen op een aparte pagina. Al onze informatie over corona kun je terugvinden op de overzichtspagina Onderwijs organiseren in coronatijden.   
 
Zit je met een prangende vraag? Consulteer dan eerst onze themapagina's. Is je vraag onbeantwoord gebleven? Bekijk onze contactpagina of bel naar het nummer 02 507 06 81 (contactpersoon Carla Matthijs).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe richtlijnen van de overheid
 
De nieuwe richtlijnen van de overheid vind je in Schooldirect:
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Heropstart internaten – annex bij draaiboek scholen
 
Wij namen kennis van de annex voor internaten die een aanvulling is op het draaiboek van de scholen, gericht op de specifieke situatie van de internaten.
 
Afgezien van het feit dat we de annex ruimschoots laat ter beschikking hebben gekregen, merken we dat er zonder kennis van zaken richtlijnen en adviezen worden opgelegd.
 
Ondanks ons herhaaldelijk aandringen om aandacht te hebben voor de diverse contexten van de internaten, constateren we dat er geen rekening mee werd gehouden. Een aantal zaken zijn duidelijk niet werkbaar en hypothekeren daardoor de heropstart van onze werking.  Wij nodigen morgen de beheerders uit om daarover van gedachten te wisselen via een zoomoverleg.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Online delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal in coronatijden
 
Leraren zetten zich in deze bijzondere tijden ontzettend in om zoveel mogelijk leerlingen te bereiken. Ze maken daarvoor gebruik van heel wat kanalen en plaatsen bijvoorbeeld zelfgemaakte filmjes online. Maar let op met het publiek delen van auteursrechtelijk beschermde werken!
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19 goedgekeurd
 
Vrijdag keurde de Vlaamse Regering het besluit houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19 goed. Met dat besluit worden verschillende regels aangepast om de gevolgen op onderwijs van de huidige coronacrisis in te perken. In dit nieuwsbericht gaan we in op de belangrijkste elementen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zelfevaluatie van je GOK-beleid tijdens de coronacrisis
 
Scholen met extra lesuren/lestijden gelijke onderwijskansen (GOK) zijn verplicht om in het tweede trimester van het tweede jaar van de GOK-cyclus een zelfevaluatie af te nemen. De onderwijsinspectie meldt ons dat zij begrijpen dat die GOK-zelfevaluatie, zoals voorzien in de regelgeving, minder aandacht krijgt. De scholen hoeven zich tijdens de GOK-controle dan ook geen zorgen te maken over eventueel uitgestelde of overgeslagen zelfevaluatie-initiatieven van dit semester.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) in tijden van afstandsonderwijs
 
Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) worden steeds aangevraagd door de directie gewoon onderwijs. Die onderwijsleermiddelen worden gebruikt op de gewone school.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
CLB ondersteunt scholen bij de heropstart
 
Vanaf 18 mei is de fysieke permanentie op de CLB’s terug gegarandeerd. Vanaf 11 mei gaan de CLB's stelselmatig terug fysiek open. Het CLB wil een partner zijn van de scholen, door prioritair in te zetten op onder meer:
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe richtlijnen voor TOAH en POAH
 
Naast TOAH via afstandsonderwijs, kunnen leraren onder bepaalde voorwaarden terug ter plekke gaan.  Vóór de heropstart moet de behandelende arts dan bepalen:
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Recht op redelijke aanpassingen in coronatijden
 
Het recht op redelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften blijft ook in coronatijden onverkort gelden.
 
Het betekent dat de school in samenwerking met alle partners blijft inzetten op:
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opnieuw registratie van afwezigheden van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs vanaf 15 mei 2020
 
In de periode van opschorting van de lessen werd geen afwezigheidsregistratie voor de leerlingen verwacht. De gefaseerde herstart van de lesbijwoning vanaf 15 mei 2020 betekent dat je ook opnieuw start met de registratie van de afwezigheden van de leerlingen. Voor leerlingen die opnieuw les zullen volgen, wordt de regelgeving op de aan- en afwezigheden van leerlingen toegepast. Het pedagogisch draaiboek verwijst naar de omzendbrieven over afwezigheden van leerlingen in het (buitengewoon) basis- en secundair onderwijs (BaO/2002/11, SO/2005/04 en SO/2002/05/buso).
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe richtlijnen ondersteuning en mogelijkheden voor thuisondersteuning
 
In de richtlijnen voor de heropstart van de scholen staan nieuwe richtlijnen voor ondersteuningsnetwerken en ondersteuning in de klassen. Ook wordt ondersteuning voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag in uitzonderlijke situaties en onder bepaalde voorwaarden thuis mogelijk. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Warme oproep om de leerlingenenquête van het kinderrechtencommissariaat te verspreiden
 
Het Kinderrechtencommissariaat wil graag meer aandacht voor de stem van kinderen en jongeren in het debat over de coronamaatregelen en de exit-strategie. Dat kan vooral door die doelgroep zelf aan het woord te laten. Daarom organiseren het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten een online enquête bij 8- tot 17-jarigen waarin men peilt naar de ervaringen en behoeften van kinderen en jongeren in coronatijden. De vragen gaan over thuis, schoolwerk, contact met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich zorgen over maken en wat helpt in coronatijden. Het maatschappelijk geëngageerde onderzoeksbureau Indiville zet mee zijn schouders onder het initiatief.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Toelichting studieadvies OV1-OV2-OV3 in verband met stages en kwalificatieproef
 
Ondertussen zijn er wijzigingen aan de regelgeving doorgevoerd die de studiebekrachtiging soepeler mogelijk maken in OV1, OV2 en OV3. We lichten de mogelijkheden toe in het document toelichting studieadvies OV3, OV2, OV1 in verband met stages.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook