In deze extra nieuwsbrief berichten we onder andere over zomerscholen, contactbubbels en evalueren en delibereren.
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief berichten we onder andere over zomerscholen, contactbubbels en evalueren en delibereren.
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Dankjewel!
►  Wel middelen voor zomerscholen, nog steeds niet voor de corona-aanpak
►  Veelgestelde vragen
►  Nieuwe richtlijnen van de overheid
Bestuur & organisatie
►  Contactbubbels in de klas én in de opvang
►  Tijdelijk 6% btw op aankoop van mondmaskers, filters, handalcohol, handalcoholgel en verstuivers met alcohol
►  En hoe zouden andere scholen de heropstart aanpakken?
Lerenden
►  Deliberaties in het secundair onderwijs ten vroegste op 24 juni
►  Videopresentatie over evalueren en delibereren in coronatijden: specifieke aanbevelingen voor het voltijds secundair onderwijs
►  Hoe communiceren we de gewijzigde evaluatiemodaliteiten naar leerlingen/ouders?
Curriculum & vorming
►  Visualiseren van veiligheidsmaatregelen op school met BeTa
Initiatieven van externen
►  Leerlingenbegeleiding: lees er alles over online én gratis
►  Campagne kinderartsen: Coronaspel
►  Facebook Live over mentaal welbevinden van leerlingen in corona-tijden
 
 
 

   Algemeen

 
 
Dankjewel!
 
Dankjewel   We wensen je heel veel succes bij de heropstart en willen je nog eens uitgebreid bedanken. Een warm applaus voor je inzet, steun, creativiteit en zorg voor élke leerling en je collega’s!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wel middelen voor zomerscholen, nog steeds niet voor de corona-aanpak
 
Gisteren kondigde de minister aan dat elf miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de organisatie van zomerscholen. We hebben veel reacties met gemengde gevoelens ontvangen, zowel positieve als negatieve.
 
Enerzijds zijn we uiteraard tevreden dat scholen die initiatieven willen nemen, zullen kunnen beschikken over middelen om die te financieren. Anderzijds doet de timing van deze communicatie, en van de projectoproep zelf, bij veel directeurs de wenkbrauwen fronsen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Veelgestelde vragen
 
Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelen we de veelgestelde vragen op een aparte pagina. Al onze informatie over corona kun je terugvinden op de overzichtspagina Onderwijs organiseren in coronatijden.
 
Zit je met een prangende vraag? Consulteer dan eerst onze themapagina's. Is je vraag onbeantwoord gebleven? Bekijk onze contactpagina of bel naar het nummer 02 507 06 81 (contactpersoon Carla Matthijs).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe richtlijnen van de overheid
 
De nieuwe richtlijnen van de overheid vind je in Schooldirect:
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Contactbubbels in de klas én in de opvang
 
Contactbubbels, social distancing en handhygiëne zijn de drie basisregels om je school veilig terug op te starten. Die contactbubbels bestaan uit maximaal 14 leerlingen. Alleen bubbels die uitsluitend uit 2,5 tot 6-jarigen bestaan, kunnen tot 20 kleuters tellen. In de internaten bestaat de leefgroep of bubbel uit maximaal 10 internen.
 
De reden om met contactbubbels te werken, is virologisch: niet alleen blijft het besmettingsrisico beperkt tot de andere bubbelleden, maar ook wordt de contact tracing eenvoudiger moest er toch een besmetting plaats vinden.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tijdelijk 6% btw op aankoop van mondmaskers, filters, handalcohol, handalcoholgel en verstuivers met alcohol
 
Tussen 4 mei 2020 en 31 december 2020 worden bestellingen en aankopen van mondmaskers en bepaalde alcoholhoudende beschermingsmiddelen onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
En hoe zouden andere scholen de heropstart aanpakken?
 
Heb jij inspirerende brochures, affiches, filmpjes of nog andere zaken uitgewerkt om de veilige en haalbare heropstart van jouw school in goede banen te leiden? En vind jij ook dat niet iedereen het warm water moet uitvinden? Ben je met ander woorden bereid om de resultaten van je harde werk te delen met je collega's? Bezorg het dan digitaal aan ons zodat wij het via onze site Veiligheid en haalbaarheid bij heropstart kenbaar kunnen maken.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Deliberaties in het secundair onderwijs ten vroegste op 24 juni
 
De Vlaamse regering heeft vorige vrijdag beslist dat beslissingen van de delibererende klassenraden voor het schooljaar 2019-2020 in beginsel worden genomen “uiterlijk op 7 juli 2020, doch deze termijn kan voor individuele gevallen worden verlengd tot uiterlijk 1 september 2020.” De afwijking van de datum van 30 juni “vereist een voorafgaand overleg met de bevoegde lokale personeelsvertegenwoordiging”.
 
Vele scholen plannen intussen de organisatie van het schooljaareinde. Wij willen onder de aandacht brengen dat niet in een afwijking is voorzien van de reglementering die stelt dat deliberaties in het secundair onderwijs ten vroegste op 24 juni 2020 kunnen beginnen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Videopresentatie over evalueren en delibereren in coronatijden: specifieke aanbevelingen voor het voltijds secundair onderwijs
 
 
We kondigden ook een ingesproken PowerPoint aan. Deze PowerPoint is een alternatief om de leden van de delibererende klassenraden te informeren over de tekst. Om schoolbesturen en directies de kans te geven om zelf met de PowerPoint aan de slag te gaan, bezorgen we hem ook zonder de ingesproken commentaar.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe communiceren we de gewijzigde evaluatiemodaliteiten naar leerlingen/ouders?
 
In de Nieuwsbrief van 7 mei somden we de belangrijkste maatregelen van het nooddecreet op. Door het nooddecreet kunnen scholen in hun schoolreglement afwijken van de bepalingen rond evalueren.
 
Je licht leerlingen en ouders schriftelijk of elektronisch in over de gewijzigde evaluatiemodaliteiten. Je bezorgt de wijzigingen ter kennisgeving aan de schoolraad. Dialoog met de schoolraad geniet weliswaar de voorkeur als die te realiseren is. Als de gewijzigde evaluatiemodaliteiten gevolgen hebben voor je personeel blijft overleg met de lokale personeelsvertegenwoordiging noodzakelijk.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Visualiseren van veiligheidsmaatregelen op school met BeTa
 
BeTa symbols bezorgde ons prenten die je communicatie duidelijker kunnen maken.
 
Bij de downloads op de pagina Ideeën voor buitengewoon onderwijs  van onze themasite Afstandsleren en heropstart vind je een overzicht in PowerPoint van alle losse prenten. Je kunt ze vrij gebruiken. Scholen die het BeTa-programma aankochten, vinden er een downloadbare file. Daarnaast vind je er ook een voorbeeldaffiche met coronamaatregelen: Samen tegen het virus
 
Er zijn ook andere visualisaties beschikbaar op de website.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Leerlingenbegeleiding: lees er alles over online én gratis
 
Caleidoscoop  
 
In deze crisistijd zijn alle artikels van Caleidoscoop, het vaktijdschrift voor leerlingenbegeleiders, tijdelijk gratis beschikbaar op de website van Caleidoscoop.
 
Werkt een link niet of lukt het niet om een pdf te downloaden? Neem dan contact op met veerle.germeijs@vrijclbnetwerk.be.
 
Nog geen abonnement op Caleidoscoop? Word nu abonnee.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Campagne kinderartsen: Coronaspel
 
Coronaspel  
 
Kinderartsen hebben de handen in elkaar geslagen om de kinderen die weer naar school gaan een hart onder de riem te steken. Ze willen hen tonen dat ze niet bang hoeven te zijn voor het coronavirus, zo lang ze maar de juiste regels volgen. Daarvan zijn er zeven in het totaal.
 
Om bovenstaande boodschap aantrekkelijk te maken voor kinderen hebben de kinderenartsen Het coronaspel: hoe word ik Corona Kolonel? ontwikkeld.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Facebook Live over mentaal welbevinden van leerlingen in corona-tijden
 
Dr. Veerle Soyez (stafmedewerker Geestelijke Gezondheid, Vlaams Instituut Gezond Leven) zit op woensdag 27 mei van 16 tot 16.30 uur klaar op Facebook om jouw vragen rond mentaal welbevinden van leerlingen te beantwoorden. Wil je zeker zijn dat jouw vraag aan bod komt: stuur ze dan in via dit formulier.  
 
Heb je het zelf ook lastig in deze bizarre tijden? Laat corona niet naar je hoofd stijgen met deze 6 tips.  
 
De tips & tools uit de Facebook Live kader je best binnen een breder gezondheidsbeleid op school. Ontdek hoe je zo’n structureel beleid uitrolt.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook