Deze extra nieuwsbrief helpt je onder meer te bepalen welke nieuwe leerinhouden leerlingen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs na de paasvakantie krijgen. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Deze extra nieuwsbrief helpt je onder meer te bepalen welke nieuwe leerinhouden leerlingen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs na de paasvakantie krijgen. 

 

   Algemeen

 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Spelend leren tijdens de paasvakantie
 
De voorbij weken namen veel ouders de taak van leraar zo goed mogelijk over. Nu staat de paasvakantie voor de deur: een tijd om te spelen, te sporten, te ontspannen, samen boekjes te lezen of tv te kijken … Het is belangrijk aan ouders te communiceren dat ook die activiteiten de ontwikkeling van hun kind stimuleren. Moedig ouders aan om veel te praten en te spelen met hun kind, en om de typische schoolse activiteiten (zoals uitleg geven of werkboekjes invullen) even te laten rusten.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe bepaal je welke nieuwe leerinhouden leerlingen van het basisonderwijs na de paasvakantie krijgen?
 
Het is onduidelijk of en wanneer de scholen na de paasvakantie herstarten. Los van het voorziene startmoment, investeer je zeker in een warm onthaal voor alle leerlingen. Het is voor leerlingen en leraren immers een nieuwe ‘eerste schooldag’ die volgt op een hectische periode. 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe bepaal je welke nieuwe leerinhouden leerlingen van het secundair onderwijs na de paasvakantie krijgen?
 
Sinds 16 maart zijn de lessen opgeschort. Dat heeft een impact op de realisatie van de leerplandoelen. Afhankelijk van wanneer alle leerlingen opnieuw naar school mogen, dienen schoolteams meer of minder aanpassingen te doen. Hoe later de scholen opnieuw kunnen starten, hoe minder leerinhouden op de voorziene manier aan bod kunnen komen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe bepaal je welke nieuwe leerinhouden leerlingen van het buitengewoon onderwijs na de paasvakantie krijgen?
 
Het is onduidelijk of en wanneer de scholen na de paasvakantie herstarten. Onafgezien daarvan is het belangrijk om aandacht te hebben voor een warm onthaal voor alle leerlingen. We hebben daarbij aandacht voor het terug verbinding maken met de leerlingen in de schoolcontext, zoals we na elke periode van afwezigheid (vakantie) doen.
 
Wat betekent ‘nieuwe leerstof’ in het buitengewoon onderwijs?
 
 
► 
 
Handelingsplanning is de motor.
 
► 
 
We houden het toekomstperspectief voor ogen.
 
► 
 
We vertrekken vanuit de thuiscontext van de leerling.
 
► 
 
Opvoedings- en onderwijsbehoeften worden duidelijk. We focussen.
 
► 
 
We werken een aanbod uit op maat van de leerling en zijn context. Enkele praktijkvoorbeelden.
 
Op de pagina ‘nieuwe leerstof’ proberen we de kapstokken te duiden en geven we enkele praktijkvoorbeelden die dat concretiseren. Daarbij meteen een warme oproep om eigen praktijkvoorbeelden te delen zodat we er als buitengewoon onderwijs samen sterker van worden. We geloven ten volle dat de kracht van buitengewoon onderwijs zich nu zal laten zien door vanuit alle hoeken van Vlaanderen onze creativiteit te delen.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Situatie in het volwassenenonderwijs
 
Wekelijks overleggen de pedagogisch begeleiders van het volwassenenonderwijs met alle directies over de coronacrisis en de vele vragen specifiek voor het volwassenenonderwijs. We bekijken samen met AHOVOKS hoe de algemene richtlijnen van de overheid vertaald kunnen worden naar het volwassenenonderwijs. 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Vieringen van het vormsel en van de eerste communie uitgesteld
 
De Belgische bisschoppen hebben vandaag beslist om de vieringen van het vormsel en de eerste communie die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren, niet te laten doorgaan. De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober. De eerste communies worden verschoven naar het volgende schooljaar. Elk bisdom werkt een eigen regeling uit en communiceert daarover.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook