Dit is nieuwsbrief 190 van 6 februari 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 190 van 6 februari 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Oproep leraren leerplancommissies tweede graad
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Concordantie van basisopties en beroepenvelden: meldingsplicht gewijzigd
►  Nieuwe raamovereenkomst schoolboeken basisonderwijs – vanaf nu inschrijven
►  Neem gratis deel aan de Onderwijsdag op Probuild en Batibouw
Lerenden
►  Evaluatierapport ondersteuningsmodel
►  Aanvraag extra pedagogische studiedag(en)
►  Kies kleur tegen pesten: Vlaamse week tegen pesten 2020
Curriculum & vorming
►  Leermiddelen voor begrijpend lezen binnen Zin in leren! Zin in leven!
►  Ontwerpleerplan Opstroomoptie
►  Inspiratiedag modernisering OV3: organisatie observatiejaar
►  Nieuwe reeks nascholingen ‘Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so’
►  Nieuwe oproep EVC-projecten voor de centra voor volwassenenonderwijs
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacatures van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Oproep leraren leerplancommissies tweede graad
 
Op 1 september 2021 start de modernisering so in de tweede graad met meer dan 60 nieuwe studierichtingen. Half maart starten we met het schrijven van de leerplannen voor die tweede graad, zowel voor de algemene vorming als voor de richtingspecifieke vorming. Voor elke leerplancommissie plannen we een startvergadering (halve dag) op 11 en 12 maart en vijf werkvergaderingen in de periode maart-oktober.
 
Ook voor die leerplancommissies doen we graag een beroep op leraren.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 30 januari 2020 beantwoord werden:
We geven een impressie van de hoorzitting over de aandachtspunten van het Vlaams Talenplatform voor een talenplan in de Commissie Onderwijs van 30 januari 2020.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 5 februari 2020 door Ben Weyts, minister van Onderwijs, beantwoord werden:
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Vzw Katholiek Basisonderwijs Elen - Lanklaar – Stokkem zoekt een directeur basisonderwijs in Lanklaar.
 
► 
 
Vzw Katholieke Scholen Heusden-Zolder zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
De Raad van Bestuur van het College van Melle zoekt een Hoofd van de Algemene Diensten.
 
► 
 
Scholengroep Sint-Lodewijk zoekt een directeur secundair onderwijs in Brugge.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Concordantie van basisopties en beroepenvelden: meldingsplicht gewijzigd
 
De huidige basisopties en beroepenvelden worden op 1 september 2020 geconcordeerd naar basisopties A-stroom, respectievelijk naar basisopties B-stroom. De concordantietabel vind je als bijlage 35 van de SO 60.
 
We vestigen de aandacht op een aanpassing aan de ministeriële omzendbrief SO 60.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe raamovereenkomst schoolboeken basisonderwijs – vanaf nu inschrijven
 
Handboeken   Schoolbesturen kunnen vanaf nu inschrijven voor de nieuwe raamovereenkomst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via vzw DOKO voor schoolboeken basisonderwijs voor de schooljaren 2020-2021 tot en met 2023-2024.
 
De raamovereenkomst voorziet bovenop kortingen op de hand-, werk- en andere boeken een bijkomende volumekorting die rekening houdt met het totale volume aan schoolboeken dat in eenzelfde jaar door de verschillende basisscholen van één schoolbestuur bij eenzelfde leverancier wordt besteld.
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Neem gratis deel aan de Onderwijsdag op Probuild en Batibouw
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert seminaries tijdens PROBUILD, één van de professionele beurzen van BATIBOUW. PROBUILD vindt plaats op woensdag 4 maart 2020 in Paleis 1 van Brussels Expo. Schrijf je in voor één van de seminaries en geniet van een gratis bezoek aan PROBUILD en BATIBOUW op woensdag 4 maart dankzij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Evaluatierapport ondersteuningsmodel
 
De introductie van het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, opgestart in het schooljaar 2017-2018, werd geëvalueerd door een onafhankelijke commissie van experts, de zgn. commissie-Struyf. Het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ werd op donderdag 20 januari 2020 vrijgegeven.
 
Het rapport en de bijkomende bronnen zijn te raadplegen via volgende link: Evaluatie van het ondersteuningsmodel specifieke onderwijsbehoeften. Eveneens delen we met jou de PowerPoint-presentatie die prof. dr. Elke Struyf tijdens de vergadering van de stuurgroep ondersteuningsmodel op woensdag 29 januari 2020 heeft voorgesteld.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal de conclusies, reflecties en aanbevelingen van de Commissie Struyf bespreken op de Taskforce Ondersteuningsmodel, Raad van Bestuur, directiecommissies en adviesraden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanvraag extra pedagogische studiedag(en)
 
Voor pedagogische studiedagen voor leraren in het basisonderwijs kunnen de lessen 1,5 dag per schooljaar geschorst worden. Die 1,5 dag mag in 3 halve dagen opgesplitst worden. Dat is het wettelijk maximum. Met de implementatie van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! zijn veel scholen ook voor volgend schooljaar op zoek naar extra mogelijkheden om het schoolteam te professionaliseren.
 
Het schoolbestuur kan voor elk schooljaar een uitzondering aanvragen voor extra pedagogische studiedagen bij het agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi).
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kies kleur tegen pesten: Vlaamse week tegen pesten 2020
 
1 op de 5 kinderen en jongeren in Vlaanderen wordt gepest. Velen van hen dragen daar heel lang de gevolgen van. De 15de Vlaamse Week tegen Pesten (van vrijdag 14 tot en met vrijdag 21 februari 2020) wil samen met scholen en andere organisaties een vuist maken tegen pesten.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil haar scholen, internaten en centra ondersteunen bij het ontwikkelen van een beleid dat pesten voorkomt.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Leermiddelen voor begrijpend lezen binnen Zin in leren! Zin in leven!
 
Leermiddelen in het kader van Zin in leren! Zin in leven! vormen nooit een doel op zich maar staan ten dienste van het bereiken van de doelen in de focus.
 
Belangrijke leermiddelen voor goed begrijpend leesonderwijs zijn ...
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ontwerpleerplan Opstroomoptie
 
Het ontwerpleerplan voor de basisoptie Opstroomoptie van de B-stroom werd bij de onderwijsinspectie ingediend ter advisering. We zorgden meteen ook voor een update van de FAQ basisopties.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inspiratiedag modernisering OV3: organisatie observatiejaar
 
Op 18 februari 2020 organiseren we een inspiratiedag voor het buitengewoon secundair onderwijs OV3. We geven een stand van zaken rond de modernisering OV3.
 
Op 1 september 2020 starten we in het observatiejaar met de nieuwe opleidingsprofielen. Op de inspiratiedag bundelen we alle info om die opstart voor te bereiden. We gaan dieper in op de wijzigingen in de regelgeving, bekijken ter inspiratie enkele goede praktijkvoorbeelden, geven een blik op de mogelijke inhouden en schetsen het vervolgtraject ter ondersteuning voor de verdere uitrol van de modernisering.
 
De inspiratiedag vindt plaats in de Erasmushogeschool in Brussel. Schrijf je in.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe reeks nascholingen ‘Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so’
 
Worstel je nog met de Gemeenschappelijke leerplannen? Wil je meer informatie over het gebruik van verbreding en verdieping in het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding? Wil je het ‘Leren leren’ van je leerlingen ondersteunen of inzetten op de vorming van je leerlingen in de B-stroom?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een nieuwe reeks nascholingen in de regio’s  om je te ondersteunen bij de uitwerking van de modernisering. Daarnaast kun je nog steeds inschrijven voor teamgerichte sessies op jouw school of scholengemeenschap.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe oproep EVC-projecten voor de centra voor volwassenenonderwijs
 
De onderwijsoverheid lanceert eerstdaags een nieuwe oproep voor het indienen van EVC-projecten.
 
Voor het ontvangen van een subsidie hebben de aanvragende cvo’s in deze ronde twee mogelijkheden.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout   Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
► 
 
Tijdens de conferentiereeks Geloven gaat verder. Getuigenissen van mensen van het dekenaat  Oostende, vertellen bekende christenen over hun geloof en de dagelijkse beleving ervan. Aangemoedigd door vele positieve reacties wordt de reeks in 2020 voor de twintigste keer georganiseerd. De conferenties vinden plaats op 20 februari, 19 maart en23 april 2020, telkens om 19.30 uur.
 
► 
 
Hoe kun je als leraar lesgeven over de EU op een aantrekkelijke en concrete manier? In de workshops Case4EU@school ga je aan de slag met verhalen gebaseerd op EU-rechtszaken. Je leert er werken met storytelling en EU-casusonderwijs: een innovatieve en boeiende methode voor leraren en aspirant-leraren, toepasbaar in vele vakdomeinen en toegelicht met concrete voorbeelden. Het doel van EU–casusonderwijs is om het DNA van de EU te leren kennen door verhalen van mensen (niet door een beschrijving van EU-instellingen), alsook om probleemoplossend en kritisch na te denken.
 
► 
 
Welke vijf vitaminen heb je nodig om als leidinggevende sterk in je schoenen te staan? Dat is exact waar Obelisk de laatste twee jaar rond heeft gewerkt in een internationaal project Mindful Managers. Onderzoek toont dat leidinggevenden in de publieke sector vaak kampen specifieke stresserende factoren. Vanuit focusgroepen en literatuuronderzoek werd een trainingsprogramma ontwikkeld dat specifiek op die noden aansluit. Op dit moment organiseren ze een tweede piloottraject en daar willen ze jou graag van laten proeven.
 
► 
 
Leslokalen, turnzaal, refter … je leerlingen hebben warmte nodig. Verwarmingskosten zijn voor jou dan ook een belangrijke uitgavenpost. Is je verwarmingsketel ouder dan 15 jaar? Dan kun je fors besparen op verwarming, als je nu overschakelt op aardgas. Fluvius biedt je nu een uitzonderlijke tussenkomst tot 9000 euro indien je overschakelt op aardgas. Graag meer info? Mail naar overschakelenopaardgas@fluvius.be of bekijk de folder.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacatures van externen
 
Het Interdiocesaan Centrum zoekt een
 
 
► 
 
klusjesman/-vrouw gebouwen
 
► 
 
bediende administratie en IT
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook