Dit is een extra nieuwsbrief met het persbericht Beleidsondersteuning directeurs basisonderwijs blijft prioriteit voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij onderhandelingen cao XI.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is een extra nieuwsbrief met het persbericht Beleidsondersteuning directeurs basisonderwijs blijft prioriteit voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij onderhandelingen cao XI.

 

   Algemeen

 
 
Beleidsondersteuning directeurs basisonderwijs blijft prioriteit voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij onderhandelingen cao XI
 
In een artikel in De Standaard klagen directeurs dat hun vraag om beleidsondersteuning al veel te lang onbeantwoord blijft. Anders dan de teneur van het artikel ondersteunt Katholiek Onderwijs Vlaanderen voluit de eis van de directeurs (buitengewoon) basisonderwijs voor meer beleidsomkadering. Meer nog, we brachten die expliciet als prioriteit in bij de onderhandelingen over een nieuwe cao.
 
De berichtgeving als zou “minister Crevits onderling afgesproken hebben met de koepels en de vakbonden” om alles in te zetten op een lineaire loonsverhoging is dan ook niet correct. In tegendeel, Katholiek Onderwijs Vlaanderen legde samen met de andere werkgevers de focus op een betere positie van de directeurs: ten eerste vragen we een financiële herwaardering van de directieambten, zodat de verloning van de (adjunct-)directeur marktconform is met de private sector. Daarnaast pleit Katholiek Onderwijs Vlaanderen er uitdrukkelijk voor om werk te maken van beleidsondersteuning voor de directeur van het (buiten)gewoon basisonderwijs.
 
Om een kwaliteitsvolle beleidsondersteuning in het basisonderwijs te realiseren is er volgens onze berekeningen minimaal 200 miljoen euro nodig. Er zijn zowat 2 596 basisscholen in Vlaanderen, op 3 618 vestigingsplaatsen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt dat de huidige Vlaamse regering in het kader van cao XI minstens beslist tot een groeipad om op korte termijn in voldoende beleidsondersteuning te voorzien.
 
Lieven Boeve: “Directeurs van het basisonderwijs trekken terecht aan de alarmbel. Gezien de vele uitdagingen waarvoor ze staan, is bijkomende beleidsondersteuning absoluut noodzakelijk. Dat is precies de reden waarom wij, samen met de andere onderwijsverstrekkers, die eis op de onderhandelingstafel van de cao gelegd hebben. We verwachten minstens een eerste substantiële stap en een groeipad om deze beleidsondersteuning op korte termijn te realiseren.” 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook