In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Bestuur & organisatie

 
 
En wat met 1 september? Hoe zal de start van het nieuwe schooljaar verlopen?
 
Jullie zijn volop bezig met de voorbereiding van volgend schooljaar. Het is dan ook logisch dat jullie met vragen zitten over de opstart op 1 september. Zullen de huidige veiligheidsmaatregelen nog van toepassing zijn? Zullen we nog altijd met contactbubbels moeten werken? Moeten we de social distancing blijven handhaven? Wat met mondmaskers? Heel wat vragen met een belangrijke impact op de concrete schoolorganisatie.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wat met warme maaltijden? Kunnen we die als school nog aanbieden?
 
Je kunt als school zeker nog warme maaltijden aanbieden aan je leerlingen. Ook naar volgend schooljaar toe is het belangrijk om zo normaal mogelijk te kunnen starten. Voor veel leerlingen en scholen horen daar dan ook warme maaltijden bij. Uiteraard moet je daar ook de nodige veiligheidsmaatregelen rond voorzien.
 
Vertrek bij de bepaling van die maatregelen altijd van de risicoanalyse die je samen met je interne preventieadviseur opstelt. De maatregelen die je hieronder vindt, gelden sowieso tot het einde van dit schooljaar. Hopelijk kunnen we jullie in de loop van de komende weken versoepelde maatregelen voorstellen voor de start van het volgende schooljaar.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Stand van zaken tijdelijke werkloosheid
 
De federale overheid heeft het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht COVID-19 opnieuw verlengd. Die vorm van tijdelijke werkloosheid kan tot 31 augustus 2020 gebruikt worden.
 
We brengen wel in herinnering dat dagen tijdelijke werkloosheid alleen kunnen geplaatst worden op die momenten waarop normaal arbeidsprestaties gepland waren. Dat betekent dat er geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan geplaatst worden in vakantieperiodes die al vast lagen. Voor de opvoeders in de internaten zijn de maanden juli en augustus op tien dagen na een vakantieperiode.
 
Als je een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid wil doen, neemt je best contact op met jouw sociaal secretariaat. Meer informatie kun je terugvinden in de FAQ van de RVA.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Ouders zijn toch welkom op proclamaties. Maar … onder strikte voorwaarden!
 
De laatste dagen en weken stelden jullie ons vaak vragen in verband met de organisatie van de proclamaties. Op basis van de geldende veiligheidsrichtlijnen waren proclamaties tot nu toe niet mogelijk. Zie ook ons nieuwsbericht van 3 juni 2020.
 
Uiteraard vonden jullie het jammer dat jullie voor de laatstejaarsleerlingen geen bijzonder afsluitmoment zouden kunnen organiseren. Wij hebben dan ook herhaaldelijk bij de GEES gepleit om de maatregelen voor de proclamaties te versoepelen en een duidelijk en werkbaar kader te voorzien. Op dinsdag 16 juni beslisten de GEES en de minister van Onderwijs dat scholen vanaf 24 juni toch proclamaties mogen organiseren voor de laatstejaars basis- en secundair onderwijs, zij het onder strikte voorwaarden.
 
Voor die voorwaarden baseerden zij zich op de veiligheidsvoorschriften die ook al gelden voor de religieuze en niet-confessionele ceremonies. Over welke voorschriften of voorwaarden gaat het dan?
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook