Dit is nieuwsbrief 187 van 16 januari 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 187 van 16 januari 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Inforonde voor het secundair onderwijs
►  Januari-februarinummer In Dialoog verschenen
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Vormingen over overheidsopdrachten
►  Tussenkomst kosten revisor controle jaarrekening 2018
►  Leermomenten rond gedeelde en bewegingsvriendelijke speelplaatsen
Personeel
►  Dienst Personeel op 16 januari op schoolbezoek
►  Uitkijken naar de omkadering voor volgend schooljaar
►  Schuldvordering voor de kosten van het openbaar vervoer en de fietsvergoeding
►  Stakingsaanzegging ACOD voor 28 januari
Lerenden
►  Samenwerkingsafspraken school-CLB verplicht vanaf 1 september 2020
Curriculum & vorming
►  Inschrijven voor IDP 2020 kan nog tot 1 maart
►  Infosessie duaal leren
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  Nascholingen KIKS
►  Potential, power to teach all?
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacatures van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Inforonde voor het secundair onderwijs
 
In de maand maart organiseren we in elke regio een inforonde voor het secundair onderwijs. De actuele thema’s zijn intussen bekend. Er is geen inforonde voor het basisonderwijs.
 
Meer info en inschrijven:
 
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon secundair onderwijs
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Januari-februarinummer In Dialoog verschenen
In dialoog  
 
Deze week verscheen het januari-februarinummer van In dialoog. Via de artikelzoeker van In dialoog krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je ook oudere artikels opzoeken en downloaden.
 
Het tijdschrift ontvang je ook tweemaandelijks in je mailbox. Ken je collega's die In dialoog ook digitaal willen ontvangen? Bezorg hun de inschrijvingslink.
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schrifteljke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 9 januari 2020 beantwoord werden:
 
 
► 
 
arbeidsongevallen door geweld van leerlingen
 
► 
 
toename van leerlingen met zorgvraag
 
► 
 
noodkreet van docenten Frans
 
► 
 
engagementsverklaring over onderwijskwaliteit
 
► 
 
onderwijsinspectie en pedagogische begeleidingsdiensten
 
► 
 
verhoging van onderwijsbelastingseenheden
 
► 
 
genderonevenwicht bij leraren
 
► 
 
verhoging van de (tand)artsenquota
 
► 
 
inkanteling van ‘leren en werken’ in ‘duaal leren’
 
► 
 
leesvaardigheidsbeleid van scholen
 
► 
 
afwijzing van eindtermen van steinerscholen
 
► 
 
letterlijke opname van eindtermen in leerplannen
 
► 
 
levensbeschouwelijke neutraliteit in officieel onderwijs
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 15 januari 2020 door Ben Weyts, minister van Onderwijs, beantwoord werden:
 
 
► 
 
verzet tegen Brusselse schoolcontracten
 
► 
 
levenslang leren bij Vlaamse werknemers
 
► 
 
anderstalige bacheloropleidingen en verengelsing
 
► 
 
UCLL-studie over CLIL-onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Vzw Heilig-Hartcollege Tervuren zoekt een directeur eerste graad.
 
► 
 
Vzw KOBOS in Kapelle-op-den-Bos zoekt een halftijds zakelijk adjunct-directeur.
 
► 
 
Vzw Katholieke Scholen Regio Waasland zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw KOMO in Mechelen zoekt een voltijdse internaatsbeheerder.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een projectleider digitale transformatie (10 %).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vormingen over overheidsopdrachten
 
Binnenkort starten we vormingen rond overheidsopdrachten. Er zijn nog plaatsen beschikbaar!
 
 
► 
 
Overheidsopdrachten voor gevorderden: rechtspraak op 4 februari
 
► 
 
Basisopleiding inkoopbeleid en overheidsopdrachten op 13 en 27 maart
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tussenkomst kosten revisor controle jaarrekening 2018
 
Ook voor de controle van de jaarrekening 2018 is er een tussenkomst van AgODi in de kosten van de revisor voor vzw’s die verplicht zijn om een revisor aan te stellen.
 
Alleen facturen die betrekking hebben op de wettelijke controle van de jaarrekening van boekjaar 2018, komen in aanmerking voor een tussenkomst. AgODi komt niet tussen in de kosten van andere opdrachten die aan de revisor zijn toevertrouwd. Facturen van andere boekjaren komen evenmin in aanmerking.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leermomenten rond gedeelde en bewegingsvriendelijke speelplaatsen
 
In februari en maart 2020 organiseren MOEV en De Ambrassade zeven leermomenten over gedeelde en bewegingsvriendelijke speelplaatsen. Die leermomenten sluiten aan bij de projectoproep Bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen die de Vlaamse overheid lanceerde in 2018.
 
Inschrijven kan tot één week voor het gekozen leermoment. Meer informatie vind je op onze themapagina.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Dienst Personeel op 16 januari op schoolbezoek
 
Op donderdag 16 januari zijn de medewerkers van de Dienst Personeel te gast in twee kunstscholen in Gent: de kunsthumaniora Sint-Lucas en de Sint-Lucas academie. Met dat bezoek willen we onder andere de band tussen de lokale schoolwerking en de stafmedewerkers in Brussel versterken. Op die dag is de Dienst Personeel telefonisch niet bereikbaar.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitkijken naar de omkadering voor volgend schooljaar
 
Op maandag 3 februari 2020 worden de leerlingenaantallen vastgesteld om de middelen voor de personeelsformatie van het volgende schooljaar te berekenen. Velen maken graag een prognose voor de omkadering van 2020-2021. Meer informatie vind je onder het thema Omkadering. Basisscholen van het gewoon en het buitengewoon onderwijs vinden daar een rekenblad om het lestijdenpakket voor het komende schooljaar te berekenen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schuldvordering voor de kosten van het openbaar vervoer en de fietsvergoeding
 
Elke school, internaat, cvo of centrum voor leerlingenbegeleiding kan de gemaakte kosten in het kader van het openbaar vervoer en de fietsvergoeding terugvorderen van de Vlaamse overheid. In het najaar ontvangt de instelling een voorschot van minimaal 25 procent op de vervoerkosten op basis van de gegevens van het voorgaande jaar.
 
De verklaring van schuldvordering voor de terugbetaling van de vervoerkosten van 2019 moet je vóór 1 maart 2020 in één exemplaar indienen bij de overheid. De overheid voorziet een model voor die verklaring.   
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stakingsaanzegging ACOD voor 28 januari
 
De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft een stakingsaanzegging ingediend voor dinsdag 28 januari 2020. Met de stakingsaanzegging willen zij aan hun militanten en leden de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de betoging georganiseerd door ABVV.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Samenwerkingsafspraken school-CLB verplicht vanaf 1 september 2020
 
De huidige beleidscontracten tussen school en CLB lopen eind dit schooljaar af. Het decreet leerlingenbegeleiding verplicht scholen om vanaf 1 september 2020 samenwerkingsafspraken te maken met een CLB. Nieuw is dat de school daartoe het initiatief neemt. We ontwikkelden samen met Vrij CLB Netwerk een leidraad en een toelichting bij deze leidraad om scholen daarin te ondersteunen.
 
We kiezen bewust voor een slanke leidraad. De school en  het CLB beslissen zelf hoe uitgebreid de rubrieken worden ingevuld. De afspraken hebben niet als doelstelling om de samenwerking tussen de school en het CLB volledig te vatten. Het voeren van een goed gesprek staat centraal, niet het invullen van documenten.
 
Op vraag van de directiecommissies voegen we vóór de paasvakantie nog een ingevuld voorbeeld van leidraad voor basis- en voor secundair onderwijs toe. Het zullen voorbeelden zijn van hoe de samenwerkingsafspraken tussen school en CLB eruit kunnen zien. Scholen en CLB’s kunnen zich erdoor laten inspireren. De lokale context is echter telkens zo specifiek dat het voorbeeld nooit integraal kan worden overgenomen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Inschrijven voor IDP 2020 kan nog tot 1 maart
 
Tot en met 1 maart 2020 kunnen directeurs en ICT-coördinatoren inschrijven om deel te nemen aan IDP 2020, voor het vierde en zesde leerjaar.
 
Voor het einde van het basisonderwijs zijn er zowel gevalideerde toetsen in het kader van de decretale verplichting als gestandaardiseerde proeven om ook andere leerinhouden te evalueren. Daarnaast zijn er opnieuw gestandaardiseerde proeven voor het vierde leerjaar.
 
Elke school kan kiezen hoeveel gevalideerde toetsen en gestandaardiseerde proeven er worden afgenomen en voor welke leerinhouden. Die keuze maak je op het moment van afname en hoef je niet door te geven bij je inschrijving.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infosessie duaal leren
 
Op donderdag 13 februari 2020 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een infosessie over duaal leren voor alle scholen en centra voor leren en werken. Duaal leren is pas organiek opgestart vanaf het schooljaar 2019-2020 dus zowel bij scholen die al opgestart zijn als scholen die nog moeten opstarten, leven er nog heel wat vragen.  
 
Tijdens de infosessie informeren we je onder andere over de regelgeving, aanpak en ondersteuning bij de opstart van duaal leren. Doel is dat het aanbod, standaardtrajecten, instapvoorwaarden, OAO, SAO, de rol van trajectbegeleider en mentor en de ondersteuning waarop je een beroep kunt doen geen geheimen meer hebben. We gaan daarbij ook in op vragen van scholen die we dit schooljaar al ontvingen en vragen die de deelnemers meegeven bij de inschrijving.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholingen in de kijker
 
 
► 
 
Relaties en seksualiteit in een context van diversiteit (RSV in de katholieke dialoogschool) - basis- en secundair onderwijs
 
► 
 
Infosessie evaluatiebox en IDP 2020 - basisonderwijs
 
► 
 
Schrijfopdrachten en vaardigheden snel en efficiënt evalueren binnen Google Documenten - ICT nascholingen
 
► 
 
Inoefenen van SharePoint, Infopath, Flow en PowerApps terwijl je een ICT helpdesk opbouwt - ICT nascholingen
 
► 
 
Energie: draag zorg voor het klimaat en bespaar geld - directies, bestuurders (alle niveaus)
 
► 
 
Meer leesplezier in de tweede en derde graad basisonderwijs en de eerste graad van secundair onderwijs! Meer lezen, beter in taal! - basis- en secundair onderwijs
 
► 
 
Cracking Song Lyrics - secundair onderwijs, leraren Engels
 
► 
 
Dag van beeld, esthetica en muziek - secundair onderwijs, leraren Beeld, Esthetica en Muziek
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Nascholingen KIKS
 
KIKS is een STEM-project rond artificiële intelligentie voor de derde graad secundair onderwijs. Leerlingen leren artificiële intelligentie (AI) begrijpen, met mogelijkheden en beperkingen; ze leren hoe ze er een impact kunnen op hebben.
 
De relatie tussen huidmondjes (stomata) van planten en de klimaatverandering biedt een uniek kader om met diepe neurale netwerken aan de slag te gaan. De programmeertaal Python is bovendien zeer toegankelijk als tool om de fundamenten van neurale netwerken te bestuderen.
 
Een troef van het KIKS-project is de samenwerking tussen onderzoekers en leraren. Het lesmateriaal van KIKS wordt immers ontwikkeld, parallel met de resultaten van een lopend wetenschappelijk onderzoek aan de UGent en de Plantentuin Meise.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Potential, power to teach all?
 
Wil je je competenties versterken om het potentieel in alle leerlingen volop te ontwikkelen? Wil je ontdekken wat werkt om inclusieve leeromgevingen te creëren? Wil je samen krachtig lesgeven in diversiteit? Ga dan naar www.potentialtoteach.be en laat je inspireren. Meer weten of interesse in onze vormingen? Schrijf je in voor het inspiratiemoment op 11 maart 2020 of contacteer ons.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Het Netwerk GGZ Kempen organiseert op woensdag 22 januari 2020 een congres over verslavingsbeleid in Herentals. Wat is een integraal lokaal verslavingsbeleid? Van theorie naar praktijk vanuit één visie. Daarrond stellen verschillende partners eigen pilootprojecten en good practices voor en geven ze handige tools waarmee je zelf binnen je school aan de slag kunt.
 
► 
 
Emmaüs en het ASTEL-Erasmus+ project nodigen je graag uit op het Future education-event dat plaatsvindt op 5 februari 2020 in Emmaüs Aalter secundaire school. Mark Sparvell, Matias Matias en Joachim De Vos, respectievelijk managers van Microsoft, Hewlett Packard en Living Tomorrow zullen hun visie op het onderwijs van de toekomst geven. Yves Demaertelaere, bestuurder - sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs voor scholen van Broeders van Liefde zorgt voor de introductie en gerenommeerd pedagoog Pedro De Bruyckere deelt zijn eigenwijze visie met je. Je kunt je aanwezigheid hier registreren. Start om 12.15 uur. Het Agoria Solar Car team, gold medal 2019 world champions, zal je aan de ingang verwelkomen.
 
► 
 
Hoe breng je cultuur op school of in de klas? Ontdek het op de inspiratiedag Cultuur op school op 11 maart 2020 in Mechelen. Laat je onderdompelen in verschillende sessies die jouw blik op cultuuronderwijs verruimen, verdiepen of verbinden. Peter Adriaenssens, Maud Vanhauwaert, Johannes Genard (School is Cool), Mustafa Kör, Kurt Defrancq, … en collega-leraren geven jouw heel wat inspiratie mee. Ontdek hier het volledige programma! 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacatures van externen
 
De onderwijsinspectie is op zoek naar een
 
 
► 
 
beleidsmedewerker interne kwaliteitszorg en professionalisering 
 
► 
 
beleidsmedewerker zorg
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook