Dit is Nieuwsbrief 12 van 22 oktober 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 12 van 22 oktober 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Persbericht: Nood aan financiering voor onthaalonderwijs jongste kleuters
►  Vlaamse regering: voorontwerp van programmadecreet
►  Parlementaire vragen - 14, 15 en 21 oktober 2015
►  Oktobernummer Forum is verschenen
►  Oktobernummer School+visie is verschenen
►  Arteveldehogeschool: vacature voor een opleidingscoördinator
►  Karel de Grote-Hogeschool: vacature voor (praktijk)lector
►  Documenten uit de nieuwsbrief en op de website raadplegen
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Capaciteitsmonitor
►  Studiemiddag ernstige arbeidsongevallen
►  Vacature stafmedewerker 'financieel beheer' (m/v)
Personeel
►  LOC-verkiezingen: model van kiesreglement
►  Afwijkingsuren en GON
Lerenden
►  Internationale studiedag: Kwaliteitsvolle leerkracht-kind relaties
Curriculum & vorming
►  Praktijkboek Mediaopvoeding
►  Globaal convenant tussen autosector en volwassenenonderwijs
►  Masterclass traaglerenden
►  Postgraduaat Equicoaching®: samenwerking tussen paard en mens
►  Vacature pedagogisch begeleider wiskunde (m/v) voor de Dienst Curriculum & vorming
►  Vacature pedagogisch begeleider (natuur)wetenschappen (m/v)
Identiteit & kwaliteit
►  Didachè-studiedag op 12 januari 2016
 
 
 

   Algemeen

 
 
Persbericht: Nood aan financiering voor onthaalonderwijs jongste kleuters
 
Onze scholen en internaten ontvangen vandaag geen ondersteuning voor kinderen beneden de 5 jaar. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt dit ongehoord! 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vlaamse regering: voorontwerp van programmadecreet
 
Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van programmadecreet 2016 goed. Diverse besparingen van 2015 worden in 2016 herhaald. Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan daarmee niet akkoord gaan en is bereid om mee na te denken over alternatieve besparingsmogelijkheden binnen het hele beleidsdomein van Onderwijs. Lees een reactie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire vragen - 14, 15 en 21 oktober 2015
 
We bezorgen je een vraag om uitleg die op 14 oktober 2015 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werd:
 
 
► 
 
Vluchtelingencrisis en OKAN
 
 
We bezorgen je een actuele vraag die op 15 oktober 2015 door Hilde Crevits in de Plenaire zitting beantwoord werd:
 
 
► 
 
Verlaging btw-tarief scholenbouw
 
We bezorgen je enkele actuele vragen die op 21 oktober 2015 door Hilde Crevits in de Plenaire vergadering beantwoord werden:
 
 
► 
 
Personeelsverloop schooldirecties
 
► 
 
OKAN en GOK-middelen
 
► 
 
Koranscholen
 
 
Tot slot bezorgen we je een overzicht van schriftelijke vragen die tijdens de zomermaanden gesteld werden en nu door Hilde Crevits beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Oktobernummer Forum is verschenen
 
Het oktobernummer van Forum is verschenen. Directeur-generaal Lieven Boeve nodigt je uit mee te denken over onderwijskwaliteit in zijn hoofdartikel, ‘Rok jij mee?’. Lees  meer over de ‘Trein der 1000’ in het kader van herinneringseducatie, over eindtermen die nu kerndoelen worden, en over hoe we samen met moslims katholieke dialoogschool vormen.
 
Je kunt het nummer digitaal lezen op onze website. Via de Forum-zoeker krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je artikels apart downloaden en opzoeken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Oktobernummer School+visie is verschenen
 
Het oktobernummer van School+visie, het tijdschrift voor het katholiek basisonderwijs, is verschenen. In haar hoofdartikel kijkt Anne Verhoeven, teamverantwoordelijke basisonderwijs Dienst Curriculum & vorming, uit naar de kansen die het nieuwe leerplanconcept ‘Zin in leren! Zin in leven!' biedt.
 
De hoofdpunten:
 
 
► 
 
ontwikkelingsgericht werken met het leerplanconcept
 
► 
 
via prentenboeken inzetten op ‘Zin in leren! Zin in leven!’
 
► 
 
tips voor een geslaagde deelname aan IDP online
 
► 
 
schooldoorlichtingen doorgelicht
 
► 
 
aanvangsbegeleiding in de praktijk
 
In de inhoudsopgave lees je wat het oktobernummer nog meer voor jou in petto heeft. Via de School+visie -zoeker kun je het nummer digitaal lezen of de artikels apart downloaden en printen.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Arteveldehogeschool: vacature voor een opleidingscoördinator
 
Arteveldehogeschool heeft een vacature voor een opleidingscoördinator in de bacheloropleiding Pedagogie van het jonge kind. Lees het volledige vacaturebericht.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Karel de Grote-Hogeschool: vacature voor (praktijk)lector
 
Karel de Grote-Hogeschool heeft een vacature voor een (prakijk)lector netwerken labo. Lees het volledige vacaturebericht.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Documenten uit de nieuwsbrief en op de website raadplegen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt bepaalde documenten enkel voor haar leden ter beschikking. Soms verwijzen we er ook naar in de nieuwsbrief. Sommige lezers melden ons dat ze die documenten niet kunnen lezen. Om de documenten te raadplegen, moet je je aanmelden met jouw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord, en over de nodige toegangsrechten beschikken. Niet alle lezers hadden de juiste toegangsrechten. Dat hebben we intussen zo veel als mogelijk rechtgezet. Met andere woorden: had je vorig jaar toegang tot de documenten, dan zou dat nu ook het geval moeten zijn. Als dat nog een probleem is, aarzel dan niet om contact op te nemen met de helpdesk (bij voorkeur via e-mail: nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 07 80).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven en publicaties:
 
 
► 
 
de Grote Voorleesdag (VCOV);
 
► 
 
educatief spel 'De Flexaminator';
 
► 
 
lesmateriaal over de klimaatonderhandelingen in Parijs van Studio Globo voor de tweede en derde graad secundair onderwijs;
 
► 
 
STEM-dagen in Technopolis op 19 oktober 2015 voor het basisonderwijs, op 20 oktober 2015 voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs en op 21 oktober 2015 voor de eerste graad secundair onderwijs;
 
► 
 
Studiedag STEM in de klas. Hoe doe je dat? op 17 november 2015 van Provincie Oost-Vlaanderen in Gent;
 
► 
 
SEN-SEO symposium "Kere ke were" op 4 december 2015 in Gent;
 
► 
 
CeSMOO studiedag over “Basisonderwijs geven aan kinderen in kansarmoede” op 5 november 2015 in Gijzegem;
 
► 
 
de inspiratiedag “Verhogen van de gekwalificeerde uitstroom” op 26 oktober 2015 door Resoc Kempen;
 
► 
 
Testbeeld zoekt enthousiaste docenten CVO en CBE.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Capaciteitsmonitor
Geregeld horen of lezen we dat het aantal kleuters en het aantal leerlingen in het lager onderwijs groeit, in hoofdzaak - maar niet alleen - in de steden. Dat heeft uiteraard effecten op de schoolinfrastructuur en de scholenbouw, en staat bekend als de 'capaciteitsproblematiek'.
 
Intussen heeft de Vlaamse overheid een capaciteitsmonitor ontwikkeld. Daarin worden de verwachte vraag en het verwachte toekomstige aanbod met elkaar vergeleken. Dat objectief beleidsinstrument zal voorgesteld worden op woensdagochtend 18 november 2015 in het Auditorium Hadewych van het Hendrik Consciencegebouw,  Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Geïnteresseerde schoolbesturen en directies zijn welkom.
 
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Inschrijven kan tot 12 november 2015 (12.00 uur). Het aantal deelnemers is beperkt!  
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen overlegt met de overheid en de andere netten over een gewijzigde methodiek om de capaciteitsmiddelen optimaal te besteden. Ook daarin speelt de capaciteitsmonitor een belangrijke rol. We hopen binnenkort meer te kunnen vertellen over de nieuwe werkwijze vanaf 2016.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiemiddag ernstige arbeidsongevallen
 
Op vrijdag 27 november 2015 organiseren het Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen een gratis studiemiddag voor preventieadviseurs over “Ernstige arbeidsongevallen”. Deze vindt plaats vanaf 13.30 u. in het PAC Zuid te Gent. Inschrijven kan tot 24 november.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature stafmedewerker 'financieel beheer' (m/v)
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een voltijds stafmedewerker 'financieel beheer' (m/v) aan te werven om het team van de Dienst Bestuur & organisatie te versterken. Meer informatie vind je in het vacaturebericht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
LOC-verkiezingen: model van kiesreglement
 
Binnenkort moet in elke school de datum van de verkiezingen van het lokaal onderhandelingscomité (LOC) meegedeeld worden. De kalender voor die verkiezingen en verdere richtlijnen voor de procedure heb je al vernomen in de Mededeling 'Hersamenstelling van het lokaal onderhandelingscomité en van het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap' die je vindt op de webpagina's van de Dienst Personeel. We voegden er nu ook het model van kiesreglement aan toe, zoals dat door het Centraal Paritair Comité goedgekeurd is. Dat reglement biedt onder andere toelichtingen bij de kandidaatstelling en de stemming, en bevat ook een model van stembiljet.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afwijkingsuren en GON
 
Katholieke scholen toonden zich de voorbije weken bijzonder solidair met collega-scholen die door de bevriezing van de GON-ondersteuning leerlingen onvoldoende konden begeleiden. Door die onderlinge solidariteit kan de kwaliteit van de GON-begeleiding gegarandeerd worden, ook in scholen met een stijging van het aantal GON-leerlingen.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil die scholen oprecht danken.
 
Slechts een deel van de extra afwijkingslestijden, -lesuren en -uren is voor GON-ondersteuning gebruikt.  Op die manier komen we zo veel als mogelijk aan de bijzondere noden van scholen voor buitengewoon onderwijs tegemoet.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen lichtte vorige week de betrokken scholen in over de toekenning van de extra afwijkingslestijden, -lesuren en -uren. Die scholen van het buitengewoon secundair onderwijs kunnen de dienstbrief van het Departement Onderwijs via 'Mijn Onderwijs' raadplegen. Voor de scholen buitengewoon basisonderwijs is de publicatie van de dienstbrieven in 'Mijn Onderwijs' tot 22 oktober 2015 uitgesteld. Daardoor kunnen zij de dienstbrieven pas vanaf vrijdag 23 oktober 2015 raadplegen.
 
Tot slot nog dit: scholen die nog GON-eenheden over zouden hebben, mogen die enkel inzetten voor hun GON-werking.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Internationale studiedag: Kwaliteitsvolle leerkracht-kind relaties
 
De relatie die een leerkracht of opvoeder met jonge kinderen opbouwt, is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen. Expertisecel Art of Teaching van UC Leuven-Limburg presenteert toonaangevend Amerikaans, Vlaams en Nederlands onderzoek naar leerkracht-kind interacties bij jonge kinderen. Robert Pianta, de internationale autoriteit in het onderzoek naar leerkracht-kind interacties, opent de studiedag. Nadien krijg je tips en tricks om relatie- en spelvaardigheden met kinderen te verfijnen tijdens verschillende workshops. Meer informatie vind je in de flyer.
 
De studiedag vindt plaats op 2 december 2015 in de gebouwen van UC Leuven-Limburg (Heverlee). Deelname voor de ganse dag kost 70 euro (40 euro voor een halve dag, reductietarieven voor studenten). Registratie kan tot 25 november 2015 via www.ucll.be/leerkrachtkind.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Praktijkboek Mediaopvoeding
 
Sinds 1 september 2012 is het leerplan Mediaopvoeding van kracht. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde concreet materiaal dat in de school bij dat leerplan gebruikt kan worden.
 
Alle materialen zijn in het Praktijkboek Mediaopvoeding gebundeld. Daarin vind je onder andere een kant-en-klaarscenario om het leerplan Mediaopvoeding via een studiedag of een personeelsvergadering in de school te introduceren, uitgewerkte lesactiviteiten en stappenplannen om leraren te ondersteunen bij de implementatie van het leerplan en een instrument dat leerlingen in staat stelt zichzelf te evalueren en bij te sturen op het vlak van media. Meer informatie over het praktijkboek vind je in bijgevoegde flyer.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Globaal convenant tussen autosector en volwassenenonderwijs
 
Minister van Onderwijs Hilde Crevits, de autosector en aanverwante sectoren en het volwassenenonderwijs hebben voor het eerst een globaal convenant ondertekend dat de samenwerking tussen de sector en het onderwijs verder versterkt. Het convenant moet ertoe leiden dat cursisten uit het volwassenenonderwijs nog beter opgeleid worden en gemakkelijker de weg naar een job in de sector vinden, in het bijzonder naar de knelpuntvacatures. EDUCAM vzw, het kennis- en opleidingscentrum van de autosector en aanverwante sectoren, zal mee instaan voor een betere vorming van de lesgevers en wil helpen om het aantal werkervaringsplaatsen voor cursisten te verhogen.
 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Masterclass traaglerenden
 
Dit schooljaar organiseren het Centrum voor Volwassenenonderwijs Lethas Brussel en het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer de masterclass traaglerenden. Dat is een vormingsreeks voor leraren die werken met traaglerende, anders- of laaggeletterde cursisten. Het eerste contactmoment vindt plaats op 18 november 2015 in Brussel. Je kunt je bij CVO Lethas Brussel zowel telefonisch (02 546 22 63) als via e-mail (coordinatieslo@lethas.be) inschrijven.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Postgraduaat Equicoaching®: samenwerking tussen paard en mens
 
Hogeschool VIVES lanceert op de campus Roeselare een nieuw postgraduaat Equicoach Level 1. Dat in samenwerking met Equicoaching. Bij equicoaching worden paarden ingezet om mensen te coachen. De opleiding loopt over 16 dagen van november 2015 tot en met juni 2016. Ze wordt georganiseerd op de campus Roeselare en in het Bloso-centrum De Rhille in Woumen. Lees het volledige persbericht.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature pedagogisch begeleider wiskunde (m/v) voor de Dienst Curriculum & vorming
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een voltijds pedagogisch begeleider (m/v) wiskunde aan te werven om het team secundair onderwijs van de Dienst Curriculum & vorming te versterken. Lees het volledige vacaturebericht.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature pedagogisch begeleider (natuur)wetenschappen (m/v)
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een voltijds pedagogisch begeleider (m/v) (natuur)wetenschappen aan te werven om het team secundair onderwijs van de Dienst Curriculum & vorming te versterken. Lees meer in dit vacaturebericht.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Didachè-studiedag op 12 januari 2016
 
De Didachè-studiedag vindt plaats op 12 januari 2016 en is een organisatie van Centrum Academische Lerarenopleiding, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven met medewerking van Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs.
Het thema van de studiedag luidt: 'Vol verwachting, toekomstperspectieven voor de katholieke dialoogschool' en belicht in het bijzonder de relatie tussen de katholieke dialoogschool en het vak godsdienst.
Lees alle nuttige informatie over deze studiedag op de website van KU Leuven.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook