In deze extra nieuwsbrief vragen we onder meer aandacht voor de verantwoordelijkheid van het bestuur bij de heropstart en voor kwaliteitsvol beleid rond afstandsleren.
 
Het advies rond de heropening van de scholen wordt morgen voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad. Wanneer het advies wordt goedgekeurd, sturen we je in de nieuwsbrief meer ondersteunende informatie over hoe je de opstart in je school vlot kunt laten verlopen. Daarbij belichten we zowel de onderwijsaspecten, veiligheidsaspecten als de pedagogische aanpak. We laten je dan ook weten op welke ondersteuning je kunt rekenen. Vandaag maken we niettemin één uitzondering en duiden we de bijzondere rol van het bestuur bij de heropening van de scholen.
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief vragen we onder meer aandacht voor de verantwoordelijkheid van het bestuur bij de heropstart en voor kwaliteitsvol beleid rond afstandsleren.
 
Het advies rond de heropening van de scholen wordt morgen voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad. Wanneer het advies wordt goedgekeurd, sturen we je in de nieuwsbrief meer ondersteunende informatie over hoe je de opstart in je school vlot kunt laten verlopen. Daarbij belichten we zowel de onderwijsaspecten, veiligheidsaspecten als de pedagogische aanpak. We laten je dan ook weten op welke ondersteuning je kunt rekenen. Vandaag maken we niettemin één uitzondering en duiden we de bijzondere rol van het bestuur bij de heropening van de scholen.
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Algemeen

 
 
Het bestuur beslist
 
De Vlaamse onderwijssector stelt voor om scholen vanaf 15 mei de mogelijkheid te geven te heropenen voor een deel van de leerlingen. Die zouden dan een deel van de week les op school kunnen krijgen. Dit voorstel moet nog wel bekrachtigd worden door de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april.
 
Als school zul je maar kunnen heropenen op voorwaarde dat je maximaal de veiligheid kunt garanderen voor je leerlingen en je personeelsleden. Het schoolbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid over de beslissingen die voor de school genomen worden.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Werkplekleren in duaal leren en deeltijds beroepssecundair onderwijs: rechtzetting
 
Gisteren meldden we nog: “Leerlingen in duaal leren en het deeltijds beroepssecundair onderwijs waarbij de overeenkomst alternerende opleiding verbroken werd, zitten zonder werkplek. Dat impliceert dat zij terugvallen op een voltijdse invulling op school van minstens 28 uren per week. Voor duaal leren OV3 is er een invulling op school van 32u.”
 
Achteraf bleek dat er in het advies van het onderwijsveld om een eventuele heropstart van de scholen te voorzien vanaf 15 mei is opgenomen dat het gaat om:
 
 
► 
 
2 volle dagen voor 6tso, 6bso en 7bso;
 
► 
 
Maximaal 1 dag voor dbso (enkel fase arbeidsdeelname);
 
► 
 
2 volle dagen voor buso OV3 (laatste jaar kwalificatiefase + integratiefase).
 
Wij dienen dit bericht dan ook in te trekken en beschikken nog niet over alle informatie om u meer richtlijnen te bezorgen. Verder overleg met de overheid volgt. We brengen u zo snel mogelijk op de hoogte als er nieuws is.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Model van gebruiksovereenkomst bij het uitlenen van laptops
 
Het is niet altijd eenvoudig om al je leerlingen vanop afstand bij de les te houden. Niet iedereen beschikt thuis over voldoende ICT-materiaal. Als een van vele maatregelen hebben scholen daarom beslist om laptops uit te lenen aan leerlingen. Op jullie vraag zorgden we voor een voorbeeld van een bruikleenovereenkomst
 
De verzekeraars betrokken op de raamovereenkomsten van de vzw DOKO (AXA, BELFIUS en KBC) hebben hun akkoord gegeven om de waarborgen van de polissen alle risico's elektronica uit te breiden voor schadegevallen aan de laptops bij gebruik door de leerlingen thuis in de periode van de lockdown. De school dient wel een lijst bij te houden om te weten wat ze aan wie hebben meegegeven. Hierbij is de opmaak van een gebruiksovereenkomst aangewezen. Ook daarvoor kan het voorbeeld van pas komen.
 
Denk er ook aan dat leerlingen thuis misschien niet zo vlot overweg kunnen met een computer. Als je daarvoor een helpdesk hebt georganiseerd, geef de contactinformatie van die helpdesk dan ook mee aan de gebruiker. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Ideeën voor kwaliteitsvol beleid rond afstandsleren
 
Op onze themapagina Afstandsleren en heropstart voegden we een tegel Kwaliteitsvol beleid toe. Daarmee willen we jullie concrete ideeën, instrumenten en inspiratie geven om kwaliteitsvol beleid te voeren en feedback te verzamelen. Dit overzicht wordt permanent aangevuld!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook