Dit is nieuwsbrief 167 van 27 juni 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar versturen we op vrijdag 5 juli 2019. We wensen je alvast een prettige zomervakantie toe!
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 167 van 27 juni 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar versturen we op vrijdag 5 juli 2019. We wensen je alvast een prettige zomervakantie toe!

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving maart - juni 2019
►  Netwerkorganisatie in beeld: Patrick De Keulenaer
►  Berichtgeving over aanvangsbegeleiding
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Nieuwsbrief DCbao juni 2019
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Aanbod tot 15 juli 2019: interessante voorwaarden voor ondersteuning bij de sociale verkiezingen
►  Wachtlijstdossiers 2006-2007 komen in aanmerking voor subsidie
►  Programmatie derde leerjaren van de derde graad vanaf 2020-2021
►  Tijdsbesteding interne dienst PBW met rekenmodel Prebes
►  (Voorlopig?) geen giftenregister
Lerenden
►  Schrijf je in voor de zitdagen over het nieuwe inschrijvingsrecht
►  Gewijzigde toelatingsvoorwaarden tot het tweede leerjaar B en flexibele leertrajecten
Curriculum & vorming
►  38 528 leerlingen legden onze gevalideerde toetsen af
►  Vijf nieuwe leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs definitief goedgekeurd
►  Infosessie ‘kiezen voor & starten met CLIL’
►  Save the date! Studiedag ‘activerend CLIL’en’
Identiteit & kwaliteit
►  CVA Postgraduaat Schoolbeleid
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving maart - juni 2019
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van maart en juni 2019:
 
 
► 
 
Verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs - 28 maart 2019
 
► 
 
Verslag directiecommissie secundair onderwijs – 11 juni 2019
 
► 
 
Verslag directiecommissie basisonderwijs – 12 juni 2019
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerkorganisatie in beeld: Patrick De Keulenaer
 
Patrick   Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.
 
Deze maand laten we Patrick De Keulenaer aan het woord. Patrick is professioneel bestuurder bij Katholiek Vlaams Onderwijs, een groep scholen in en om Antwerpen en  zo lid van tien schoolbesturen die een twintigtal scholen beheren. Hij verzorgt de interne (schoolbesturen, directeurs, boven schoolse werking) en de externe (stad, gemeente, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, bisdom) contacten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Berichtgeving over aanvangsbegeleiding
 
Eerder deze week stelden we methodieken voor waarmee je als school jonge startende leraren nauwer kunt begeleiden. De Morgen publiceerde een getuigenis van een startende leraar en onze directeur-generaal was te gast in De Ochtend om er dieper op in te gaan.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nieuwsbrief DCbao juni 2019
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement   We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We zoeken een:
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider diversiteit
 
► 
 
stafmedewerker Vlaams Sociaal en Waarborgfonds
 
► 
 
medewerker Financiën
 
► 
 
boekhouder
 
Ook volgende vacature zetten we graag nog eens in de kijker:
 
 
► 
 
stafmedewerker Brussel
 
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw Scholen Katrinahof in Antwerpen zoekt een directeur buitengewoon onderwijs.
 
► 
 
Vzw Ignatiaanse Scholen Antwerpen zoekt een financieel directeur.
 
► 
 
Vzw Katholiek Basis en Secundair Onderwijs Ternat zoekt een pedagogisch directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw Provincialaat der Broeders van Liefde in Wachtebeke/Zelzate zoekt twee directeurs basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw B.O. Ter Leie in Deinze zoekt een directeur (a.i.) voor buitengewoon basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw KOBA Voorkempen zoekt een directeur secundair onderwijs.
 
► 
 
Schoolbestuur Katholiek Onderwijs Landen vzw zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw Katholieke Scholen Regio Gent-Oost zoekt een directeur basisonderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Aanbod tot 15 juli 2019: interessante voorwaarden voor ondersteuning bij de sociale verkiezingen
 
Sociale verkiezingen   Vorige week lieten we je weten dat we zowel bij AGORIA als SD Worx interessante voorwaarden konden bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je leest alles over hun dienstenaanbod, financiële voorwaarden en inschrijvingsmogelijkheden op ‘Ondersteuningsaanbod externe dienstverleners’.
 
Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in! Zowel AGORIA als SD WORX vragen om voor 15 juli 2019 in te tekenen. Zo geniet je van een interessante vroegboekkorting.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wachtlijstdossiers 2006-2007 komen in aanmerking voor subsidie
 
Een chronisch gebrek aan middelen heeft de laatste decennia geleid tot een erg lange wachtlijst voor scholenbouwinvesteringen bij AGION, de subsidiërende overheid. Daarom zijn we blij dat AGION eind vorige week positief gereageerd heeft op ons gemotiveerd voorstel om alle dossiers die op de wachtlijst werden ingeschreven in 2006 en 2007 “goedkeuringsvatbaar” te verklaren. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmatie derde leerjaren van de derde graad vanaf 2020-2021
 
De programmatieregelgeving voor de derde leerjaren van de derde graad is aangepast: de programmatiestop wordt opgeheven en de lijst van vrij programmeerbare derde leerjaren van de derde graad is geschrapt.
 
Alle derde leerjaren van de derde graad kunnen op 1 september 2020 geprogrammeerd worden op basis van twee voorwaarden.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tijdsbesteding interne dienst PBW met rekenmodel Prebes
 
PREBES ontwikkelde de ‘Leidraad voor tijdsbesteding IDPBW’, een rekenmodel voor de prestaties van de medewerkers van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste om de leidraad te aanvaarden als vertrekbasis voor een gesprek over preventie en preventie-uren. De raad van bestuur benadrukt dat het aan het schoolbestuur is om te bepalen welke middelen ze aan de interne dienst toewijst. Dat gebeurt uiteindelijk na voorafgaandelijk akkoord van het comité voor preventie en bescherming op het werk, zoals wettelijk bepaald. Bij het toekennen van de prestatieduur van de interne dienst brengt een bestuur ook het huidige en het te bereiken veiligheidsniveau in rekening.
 
Contactpersoon: Franky Wauters.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
(Voorlopig?) geen giftenregister
 
In de ontslagnemende regering bereidde een wetsvoorstel voor dat een buitenlandse giftenregister zou verplichten voor vzw’s die over een jaar meer dan 3 000 euro buitenlandse giften zouden overmaken en/of ontvangen. Dat wetsvoorstel is (voorlopig?) van de baan.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Schrijf je in voor de zitdagen over het nieuwe inschrijvingsrecht
 
Op 1 september 2019 gaat het nieuw inschrijvingsrecht van start voor inschrijvingen met oog op schooljaar 2020-2021. Voor alle scholen (basis-, secundair, buitengewoon) is het uitgangspunt: (misschien) moeten weigeren = aanmelden. Dat wil zeggen dat scholen die kampen met een (mogelijk) capaciteitsprobleem, begin volgend schooljaar moeten starten met de opmaak van een aanmeldingsdossier. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunen we alle scholen (zowel aanmeldende als niet-aanmeldende scholen) bij de implementatie van het nieuwe inschrijvingsrecht. Net als in december plannen we daarom 'zitdagen'.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gewijzigde toelatingsvoorwaarden tot het tweede leerjaar B en flexibele leertrajecten
 
Voor een inschrijving als regelmatige leerling in het tweede leerjaar B is het vanaf het schooljaar 2020-2021 noodzakelijk het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B met vrucht te hebben beëindigd (tenzij de leerling 14 jaar is). We gingen er uitgebreid op in in onze nieuwsbrief van 18 juni 2019.
 
 We schreven ook: “Scholen die volgend schooljaar willen anticiperen op de verregaande wijziging, kunnen dat door gebruik te maken van het flexibel traject voor het uitstellen van de studiebekrachtiging tot op het einde van de graad.” We verwezen naar punt 7 in de Mededeling over “Flexibele leertrajecten in het voltijds gewoon secundair onderwijs”. We wensen aan te vullen dat dit traject, waartoe een schoolbestuur moet beslissen vóór de start van het schooljaar, inhoudt dat men de studiebekrachtiging in het eerste leerjaar A kan uitstellen tot het einde van het tweede leerjaar A, en/of in het eerste leerjaar B tot het einde van het tweede leerjaar B.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
38 528 leerlingen legden onze gevalideerde toetsen af
 
De voorbije weken organiseerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen de afname van de gevalideerde toetsen voor het einde van het basisonderwijs. In totaal namen 38 528 leerlingen – of bijna 94 procent van alle zesdejaars die schoollopen in een katholieke basisschool – deel aan één of meerdere gevalideerde toetsen die we ter beschikking stellen. Daarbij kozen 724 scholen voor de online afname. 464 scholen organiseerden hun afname liever op papier.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vijf nieuwe leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs definitief goedgekeurd
 
De onderwijsinspectie keurde vijf nieuwe leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs definitief goed. De centra voor het volwassenenonderwijs kunnen die leerplannen vanaf 1 september 2019 gebruiken.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infosessie ‘kiezen voor & starten met CLIL’
 
CLIL   Overweeg je als school om met CLIL te starten? We organiseren op woensdag 25 september 2019 van 14 tot 16 uur een infosessie ‘kiezen voor & starten met CLIL’ in Brussel. Zowel een kennismaking met CLIL als de voorbereiding van het aanvraagdossier komen daarbij aan bod.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date! Studiedag ‘activerend CLIL’en’
 
CLIL   Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 20 november 2019 een studievoormiddag met focus op activerende werkvormen binnen CLIL (Content and Language Integrated Learning). Leraren en directies van ervaren en beginnende CLIL-scholen zijn welkom. De studievoormiddag bestaat uit twee rondes met werkwinkels. De pauze biedt kansen tot netwerking.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
CVA Postgraduaat Schoolbeleid
 
Start je volgend schooljaar als schooldirecteur in het secundair onderwijs en ben je benieuwd naar, maar ook wat bezorgd om wat er allemaal op je af zal komen? Of heb je intussen een of twee jaar ervaring opgebouwd als directeur, maar voel je nog nood aan extra ondersteuning in je leiderschap en schoolbeleid? Dan kun je bij CVA terecht voor het Postgraduaat Schoolbeleid.
 
In het CVA Postgraduaat Schoolbeleid belichten verschillende deskundigen vanuit hun ruime praktijkervaring diverse aspecten van schoolbeleid. Je vergaart niet alleen extra kennis rond onderwijswetgeving en -administratie, maar verwerft ook heel wat inzichten binnen human resources en communicatiemanagement, algemeen en strategisch management en onderwijskundig leiderschap. Je leert op metaniveau kritisch te kijken naar je eigen schoolwerking en eigen functioneren. Daarnaast ontwikkel je een sociaal-professioneel netwerk, dat een grote meerwaarde zal zijn in de verdere ontwikkeling van je schoolleiderschap.
 
CVA organiseert dit postgraduaat in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Van 19 tot 21 september organiseert UCSIA een internationale conferentie rond Community Service Learning. De conferentie begint met een studiedag waar leraren secundair onderwijs kunnen deelnemen aan verschillende Nederlandstalige workshops. Wil je graag meer weten over CSL als werkvorm, over de rol van reflectie of hoor je graag een leerkracht aan het woord die met haar klas een CSL-traject heeft afgelegd? Dan is de studiedag een perfecte gelegenheid. Meer informatie over het programma kun je terugvinden via de volgende link: . 
 
► 
 
Onderzoek toont aan dat een interculturele schoolcultuur ervoor zorgt dat leerlingen zich meer ‘thuis voelen’ op school, wat op zijn beurt een positieve invloed heeft op de schoolprestaties van álle leerlingen, met of zonder migratieachtergrond. Heel wat Vlaamse secundaire scholen willen werken aan een interculturele schoolcultuur, maar vragen zich af: hoe doen we dat? School zonder Racisme ontwikkelde, samen met enkele partners, een traject ‘Interculturele Schoolcultuur’. Al vier scholen stapten in zo’n traject en volgend schooljaar kunnen nog eens vijf scholen gratis met zo’n traject van start gaan. Interesse? Stel je kandidaat
 
► 
 
Welke studiekeuze maak ik best? Welke toekomstmogelijkheden biedt deze richting? Vlajo geeft laatstejaars in het secundair en hoger onderwijs dé kans om een antwoord te vinden. Tijdens Vlajo Ondernemers voor de Klas tussen 13 januari en 6 maart 2020 gaat een ondernemer gedurende twee uur in dialoog met jongeren. Op die manier krijgen leerlingen/studenten een beter zicht op het reilen en zeilen in het bedrijfsleven. Mail naar wendy.smets@vlajo.org met je schoolgegevens (volledig adres) en studierichting(en) waarmee je graag deelneemt.
 
► 
 
Vanaf volgend schooljaar wordt de rechtstreeks toegankelijke hulp voor kinderen met (een vermoeden van) autisme uitgebreid. De thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen zullen samenwerken met de kinderopvang en het gewoon onderwijs via de nieuwe functie ‘Globale individuele ondersteuning (GIO)’. Via die samenwerking wordt de participatie van jonge kinderen (0-7 jaar; van de start in de kinderopvang tot de transitie naar het eerste leerjaar) met (een vermoeden van) autisme in inclusieve contexten, zoals de kinderopvang en het gewoon onderwijs, extra ondersteund.
 
► 
 
Een deskundige begeleiding van (kandidaat-)leraren door mentoren in de scholen zelf is een van de hefbomen om te komen tot professioneel gevormde leraren die bereid zijn om levenslang te leren en mee te werken aan continue kwaliteitsverbetering op school. Daarom organiseert Thomas More, samen met onze pedagogische begeleidingsdienst, het postgraduaat Mentor in stage- en aanvangsbegeleiding.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook