Dit is Nieuwsbrief 36 van 21 april 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 36 van 21 april 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Congres 2 juni 2016 – Heb jij je al ingeschreven?
►  Nieuwe niveaucoördinator basisonderwijs PB Regio West-Vlaanderen
►  Vacature teamverantwoordelijke secundair onderwijs
►  Vacature begeleider implementatie nieuwe opleidingsprofielen ICT
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Gespreksronde van Vlaanderen voor buitengewoon onderwijs – inschrijven kan vanaf nu
►  Programmaties en structuurwijzigingen scholen: melden aan AgODi tegen 1 mei
Personeel
►  Uitdagingen voor personeelsbeleid in scholen - studievoormiddag
Lerenden
►  Standpunt VAD over drugcontroles op school
►  Teach for Belgium voor het grootstedelijk onderwijs
Curriculum & vorming
►  Proeftuinen voor het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!
►  Evaluatie van type basisaanbod buso op het einde van de opleidingsfase
►  Getipt: de nieuwe leerplansite secundair onderwijs
►  Vijfentwintigste ICT-coördinatordag op 27 mei 2016
►  Save the date! Infomoment over geletterdheidsmodules op 12 mei 2016
Identiteit & kwaliteit
►  Infosessie vormingsaanbod (religieuze) identiteitsontwikkeling
 
 
 

   Algemeen

 
 
Congres 2 juni 2016 – Heb jij je al ingeschreven?
 
Op 2 juni 2016 houdt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn eerste congres onder de titel Eigentijds tegendraads. Dat vindt plaats in Leuven. Al meer dan 600 besturen, leidinggevenden en medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn van de partij. Maar we hopen nog veel meer leden van onze organisatie te mogen ontmoeten. Heb jij je al ingeschreven? Dat kan langs deze weg. Je vindt er ook meer informatie over de thema's van het congres.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe niveaucoördinator basisonderwijs PB Regio West-Vlaanderen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen krijgt vanaf 1 september 2016 een nieuwe niveaucoördinator voor het basisonderwijs in West-Vlaanderen. Alain Seynhaeve volgt Didier Finet op. We danken de heer Finet voor de grote inzet van de voorbije jaren en zullen hem in september op gepaste wijze in de bloemetjes zetten. We wensen de heer Seynhaeve alle succes toe.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature teamverantwoordelijke secundair onderwijs
 
Met ingang van 1 september 2016 wenst de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een teamverantwoordelijke (v/m) voor  het team secundair onderwijs in de Dienst Curriculum & vorming aan te werven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature begeleider implementatie nieuwe opleidingsprofielen ICT
 
De pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) hebben een vacature voor een begeleider 'implementatie opleidingsprofielen ICT'. Het project loopt gedurende het schooljaar 2016-2017 en heeft als doel de cvo’s te ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op het ICT-aanbod, vertrekkend vanuit de aanwezige expertise en rekening houdend met de professionalisering van leraren. De kandidaten zijn bij voorkeur in het volwassenenonderwijs tewerkgesteld.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 20 april 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement beantwoord werden:
 
 
► 
 
Kwaliteit van Syntra-opleidingen
 
► 
 
Doorlichting van OKAN
 
► 
 
Onhandelbare kinderen basisonderwijs
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 14 april 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Vaste benoeming en ontslagregeling
 
► 
 
Erkenning Sint-Ignatiusschool Maleizen
 
► 
 
Nepuniversiteiten
 
► 
 
CLBch@t
 
► 
 
Taalniveau Nederlands
 
► 
 
Geweld tegen onderwijspersoneel
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
'Gesprekken op het Hof' driedaagse over 'Ruimte voor vergeving' van vrijdag 29 april tot zondag 1 mei in het Hof Zevenbergen in Ranst
 
► 
 
voor de focusgesprekken tijdens het onderwijsfestival ‘Van leRensbelang?' op vrijdag 13 mei 2016 kregen we een uitnodiging van de Koning Boudewijnstichting voor leraren secundair onderwijs
 
► 
 
de tweede studie- en ontmoetingsdag voor Vlaamse onderzoekers, opleiders en begeleiders van het wiskundeonderwijs aan 3- tot 14-jarigen op vrijdag 27 mei 2016 in de KU Leuven, Campus Groep T
 
► 
 
de ICOR-Studiemiddag 'Examenbetwistingen in het secundair en het hoger onderwijs' op woensdag 1 juni 2016 in de KU Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid
 
► 
 
de nascholing specifieke lerarenopleiding lichamelijke opvoeding voor leraren lichamelijke opvoeding uit het secundair onderwijs op 16, 17, 20 en 21 juni 2016 in de KU Leuven
 
 
► 
 
een uitnodiging van het departement Onderwijs en vorming voor alle scholen van het gewoon voltijds secundair onderwijs die bso aanbieden om deel te nemen aan een online bevraging met betrekking tot de peilingsresultaten pav van 2013
 
► 
 
de toepassing Dataloep van het departement Onderwijs en vorming met statistische gegevens over je eigen school
 
► 
 
doelgerichte ondersteuning met betrekking tot radicalisme en extremisme door CEAPIRE
 
► 
 
de wetenschapswedstrijd EUREKAS voor jongeren van de derde graad secundair onderwijs
 
We plaatsen deze vacatures onder de aandacht:
 
 
► 
 
de onderwijsinspectie is dringend op zoek naar coördinerende inspecteurs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Gespreksronde van Vlaanderen voor buitengewoon onderwijs – inschrijven kan vanaf nu
 
Het buitengewoononderwijslandschap werd de laatste jaren door elkaar geschud door de tendens naar inclusief onderwijs, met de goedkeuring van het M-decreet als voorlopig sluitstuk. Bovendien staan scholen voor buitengewoon onderwijs, hun directeurs, besturen en personeelsleden voor belangrijke uitdagingen: het proces naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting, de hervorming van het GON en ION, de herstructurering van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen …  Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft dan ook begrip voor de vragen, bezorgdheden en zelfs weerstand die de veranderingen met zich meebrengen.
 
Wij willen daarom ruimte bieden voor informatie en gesprek. Enerzijds informeren we jou over de stand van zaken over thema's die je na aan het hart liggen. Anderzijds luisteren we graag naar jouw vragen en bezorgdheden. De Dienst Bestuur & organisatie, de Dienst Lerenden, de Dienst Curriculum & vorming en medewerkers uit de regio’s organiseren daartoe informatie- en reflectiesessies in de loop van de maand mei in alle regio’s.
 
Tijdens het informatieve deel van de sessie komen deze thema's aan bod:
 
 
► 
 
het buitengewoon onderwijs binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen: bij wie kunnen directies en besturen waarvoor terecht en hoe maak je optimaal gebruik van de communicatiekanalen?
 
► 
 
het buitengewoon onderwijs in BOS
 
► 
 
de toekomst van GON en ION
 
► 
 
het M-decreet: de waarborg en prewaarborgregeling
 
 De sessies vinden plaats, telkens vanaf 19.00 uur, op:
 
 
► 
 
maandag 9 mei in Antwerpen (Opgelet! Gewijzigde datum)
 
► 
 
dinsdag 10 mei in Mechelen
 
► 
 
woensdag 11 mei in Brugge
 
► 
 
dinsdag 17 mei in Hasselt
 
► 
 
woensdag 18 mei in Gent
 
► 
 
donderdag 19 mei in Antwerpen
 
Deelname is gratis, inschrijven kan via www.nascholing.be.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties en structuurwijzigingen scholen: melden aan AgODi tegen 1 mei
 
Een aantal programmaties en structuurwijzigingen van scholen gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs moet - mits DPCC-goedkeuring als het initiatief ressorteert onder de interne planningsprocedure - ten laatste op 1 mei 2016 aan AgODi gemeld worden:
 
 
► 
 
buitengewoon basisonderwijs: melding van een herstructurering, een fusie, een tijdelijke vestigingsplaats of een verhuizing: bijlage 4 van de Ministeriële Omzendbrief BaO/97/9.
 
► 
 
gewoon basisonderwijs: melding van een herstructurering, een fusie, een tijdelijke vestigingsplaats of een verhuizing: bijlage 1 van de Ministeriële Omzendbrief BaO/97/10.
 
► 
 
buitengewoon secundair onderwijs: melding van een aantal structuurwijzigingen, andere dan de programmatie van een school, van een opleidingsvorm of van een type: bijlage 1 van de Ministeriële Omzendbrief SO/2006/03 (buso).
 
► 
 
gewoon secundair onderwijs:
 
► 
 
voor de programmatie van vrij programmeerbare structuuronderdelen: bijlage 4 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61;
 
► 
 
voor een fusie tussen twee scholen: bijlage 1 van de Ministeriële Omzendbrief SO 51;
 
► 
 
voor een fusie die gevolgd wordt door een afsplitsing in opnieuw twee scholen: ook nog bijlage 1 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61;
 
► 
 
voor de (geleidelijke) afbouw van een school: bijlage 2 van de Ministeriële Omzendbrief SO 51;
 
► 
 
voor de overheveling van een studiegebied: bijlage 8 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte (patrick.deboutte@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Uitdagingen voor personeelsbeleid in scholen - studievoormiddag
 
Op woensdag 25 mei 2016 vindt in Gent een studievoormiddag over 'uitdagingen voor personeelsbeleid in scholen' plaats. Naast de lezing van prof. dr. Geert Devos (UGent) en Stefaan Misschaert (regiodirecteur Pedagogische Begeleiding West-Vlaanderen) over mogelijke scenario’s van professioneel personeelsbeleid bestaat het programma uit verschillende workshops waarin directeurs vertellen over hun concrete ervaringen. De studiedag is bedoeld voor onder meer schoolleiders en coördinerende directeurs, schoolbesturen, pedagogisch begeleiders en opleiders van schoolleiders.
 
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven vind je op de website van het departement Onderwijs en vorming.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Standpunt VAD over drugcontroles op school
 
Alcohol en andere drugs hebben een directe invloed op het (sociaal, emotioneel, cognitief, fysiek ...) functioneren van de leerling op school en houden risico's in voor de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de leerling én de schoolomgeving. Als antwoord op het omgaan met die uitdagingen doen sommige scholen een beroep op politiecontroles met drughonden. Een antwoord dat op zich heel wat vragen en bedenkingen oproept. Recent uitte de Kinderrechtencommissaris zijn bezorgdheid over het voeren van dergelijke politiecontroles. VAD lijstte belangrijke kanttekeningen op waarover je best nadenkt voor je politiecontroles uitvoert. Meer duiding vind je terug in het dossier juridische handvatten van VAD.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Teach for Belgium voor het grootstedelijk onderwijs
 
Volgend schooljaar steekt het programma van Teach for Belgium de taalgrens over. De vzw heeft als visie dat elk kind op school moet kunnen slagen, ongeacht zijn socio-economische achtergrond. Ze streeft ernaar om de sociale ongelijkheid in ons Belgische onderwijssysteem weg te werken en zet in op de selectie, opleiding en coaching van gemotiveerde kandidaat-leraren die ervoor kiezen om les te geven in het grootstedelijk onderwijs.
 
Teach for Belgium spreekt geëngageerde, jonge gediplomeerden en professionals aan om de knelpuntvakken wiskunde, Frans en wetenschappen te geven in grootstedelijke secundaire scholen. De kandidaten nemen eerst deel aan een strenge selectie waar belangrijke competenties zoals rechtvaardigheidszin, doorzettingsvermogen, zin voor initiatief, respect, zelfkennis en organisatievermogen geëvalueerd worden. De geslaagde kandidaten worden dan tijdens de zomer klaargestoomd in een opleiding van vijf weken die onder meer focust op lesgeven in de grootstad. De deelnemers kunnen dan vanaf 1 september starten als leraar en worden gedurende de twee jaar van het programma begeleid met intensieve individuele coaching, groepsreflecties en permanente vorming.
 
Dit jaar is het programma ook in de Vlaamse gemeenschap gelanceerd met de steun van verschillende actoren in het onderwijsveld, waaronder Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Kandidaten voor het programma kunnen tot 30 april 2016 hun kandidaatstelling versturen, maar ook directies die het project beter willen leren kennen of vacatures hebben voor leraren wiskunde, wetenschappen en Frans, kunnen contact opnemen met Sophie Buysse, projectverantwoordelijke voor Vlaanderen (sophie.buysse@teachforbelgium.be). 
 
Op de website van Teach for Belgium vind je meer informatie over hun visie en aanpak.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Proeftuinen voor het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!
 
Uit de honderden kandidaat-proeftuinen voor Zin in leren! Zin in leven! werd Vlaanderenbreed (regio’s en congregaties) een representatief aantal scholen en scholengemeenschappen als proeftuinen voor het schooljaar 2016-2017 geselecteerd.
 
De selectiecommissie ging op zoek naar voldoende diversiteit en hanteerde deze criteria: aanwezigheid van de verschillende proeftuinprofielen (school of scholengroep), variatie in autonome kleuter- en/of lagere school en basisscholen, variatie in schoolgrootte, variatie in leerlingenpopulatie - denk aan gelijke onderwijskansen (GOK), SES-kenmerken (SES staat voor sociaal-economische status) of leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften - variatie in schoolomgeving en -context, variatie in lerarenpopulatie, variatie in anciënniteit van de directie, variatie in pedagogisch project van scholen, variatie in beleidsvoerend vermogen van de school, variatie in de focus van het ingediende actieplan, variatie in de samenstelling van de  scholengemeenschap, kans op betrokkenheid van begeleiders met specifieke opdracht taal of competentieontwikkeling.
 
Voor het eerst kiest het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen voor een leerplan als totaalconcept. Pas in januari 2017 ligt het ter goedkeuring voor bij de inspectie. De proeftuinen werken samen met de pedagogisch begeleiders - het aantal interventies en de contacten zijn afhankelijk van het gekozen traject - op basis van het ontwerpleerplan. Proeftuinen buitengewoon onderwijs werken ook mee aan een verdere ontwikkeling in 2016-2018 voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 
Voor de proeftuinen wordt regionaal een startdag georganiseerd waarin het ontwerpleerplan en het engagement in de proeftuin toegelicht worden:
 
 
► 
 
donderdag 12 mei (18-20 uur) in regio West-Vlaanderen
 
► 
 
woensdag 18 mei (14-16 uur) in regio Limburg en Antwerpen
 
► 
 
woensdag 1 juni (14-16 uur) in regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
dinsdag 14 juni (18-20 uur) in regio Oost-Vlaanderen
 
Proeftuin-scholengemeenschappen spreken met hun pedagogische begeleiding een moment af voor hun startdag. Een lijst met proeftuinen en de keuze van hun begeleidingstraject vind je in de overzichtslijst 'Proeftuinen 2016-2017'
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Evaluatie van type basisaanbod buso op het einde van de opleidingsfase
 
Leerlingen in het type basisaanbod moeten volgens het M-decreet op het einde van de opleidingsfase met het oog op heroriëntering geëvalueerd worden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen daarbij ondersteunen. Het Vlaanderenbreed overleg buitengewoon secundair onderwijs (VO buso) heeft daarvoor deze documenten ontwikkeld:
 
 
► 
 
een tekst ‘Kijkwijzer’;
 
► 
 
een PowerPointpresentatie in verband met die kijkwijzer;
 
► 
 
een model van klassenraadverslag;
 
► 
 
de visietekst over het type basisaanbod buso (die vorig schooljaar al verspreid werd);
 
► 
 
een PowerPointpresentatie bij die visietekst.
 
De documenten vormen samen een geheel. Scholen kunnen een beroep doen op de regionale begeleidingsdienst om zich bij het evaluatieproces te laten ondersteunen.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Getipt: de nieuwe leerplansite secundair onderwijs
 
Om het gebruikersgemak op de nieuwe leerplansite voor het secundair onderwijs te vergroten, geven we graag geregeld een gebruikerstip mee. Deze week: hoe kun je zien in welke andere studierichtingen een leerplan van toepassing is?
 
In de menubalk vind je de knop ‘leerplannen’. Vandaar bouwt de pagina zich op volgens de opbouw van onze onderwijsstructuur. Dat betekent: je kiest een graad > een onderwijsvorm > een studierichting. Daar vind je een overzicht van alle leerplannen die in die studierichting van toepassing zijn. Je klikt op het vak dat je zoekt en komt terecht op de leerplanfiche. Op de leerplanfiche vind je naast het leerplannummer, een korte omschrijving en de downloads in pdf- en Wordversie alsook een overzicht van alle studierichtingen waar datzelfde leerplan van toepassing is. In het leerplan zelf kunnen extra aanwijzingen staan per studierichting.
 
Als het leerplan door een nieuw leerplan vervangen wordt, dan vind je er ook een link naar dat nieuwe leerplan. Uiteraard zijn nieuwe leerplannen ook te raadplegen vanop de startpagina van de leerplansite.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vijfentwintigste ICT-coördinatordag op 27 mei 2016
 
Op 27 mei 2016 organiseren we voor de vijfentwintigste keer onze ICT-coördinatordag. We willen die dag een oprecht dankjewel zeggen aan al die ICT-coördinatoren die vaak met beperkte middelen en vooral met veel persoonlijke inzet instaan voor de realisatie van het pedagogische en/of technische ICT-beleid van de school. We doen dat met een aanbod van 43 sessies, waarop we zo veel mogelijk ICT-coördinatoren vanuit alle onderwijsniveaus hopen te verwelkomen.
 
Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vind je op de website ‘ICT voor de school van morgen’
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date! Infomoment over geletterdheidsmodules op 12 mei 2016
 
Naar aanleiding van de implementatie van nieuwe geletterdheidsmodules, de zogenaamde L-modules, in het aanbod van de centra voor volwassenenonderwijs voorziet het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten dit voorjaar in een tweeledige ondersteuning.
 
 
1. 
 
De stuurgroep volwassenenonderwijs werkte een servicedocument 'geletterdheidsmodules' uit. Het servicedocument geletterdheidsmodules kan op de website van de stuurgroep volwassenenonderwijs gedownload worden.
 
2. 
 
Daarnaast organiseert Vocvo in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten een informatie- en consultatiemoment over het inzetten van de geletterdheidsmodules Nederlands en leren leren. Leden van de directie en het middenkader worden uitgenodigd. We situeren geletterdheidsmodules als instrument voor een geletterdheidsbeleid en we gaan tijdens dat infomoment ook in op praktische en organisatorische kwesties.
 
Waar? Huis van het Nederlands, Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel
Wanneer? Donderdag 12 mei 2016 van 13.30 tot 16.30 uur
 
De inschrijvingen verlopen via Vocvo. De uitnodiging vind je binnenkort op de website van Vocvo.
 
 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Infosessie vormingsaanbod (religieuze) identiteitsontwikkeling
 
In juli 2015 lanceerden Ministers Homans en Gatz een projectoproep. Met de oproep wilden ze inzetten op het versterken van de positie van jongeren en jongvolwassenen in de samenleving en op het vergroten van hun maatschappelijke betrokkenheid. Gatz en Homans wilden projecten ondersteunen die gevoelens van uitsluiting of onrecht in positieve engagementen kunnen ombuigen. Centrum Islamitische Educatie De Toekomst (CIET) tekende in op de oproep en is een van de acht geselecteerde projecten.
 
CIET ontwikkelde zo een vormingsaanbod over de religieuze identiteitsontwikkeling van moslimjongeren. Jongeren in de puberteit zijn sterk beïnvloedbaar en worstelen vaak met hun identiteit. Sommigen hebben een uitgesproken identiteit met radicale ideeën. Dat vormt niet altijd een probleem, maar is een normaal proces in de zoektocht naar de eigen identiteit. Dat proces vraagt echter wel begeleiding die aanzet tot exploratie van de identiteit. CIET wil inzicht bieden in die zoektocht naar religieuze identiteitsontwikkeling en zowel de jongeren als de begeleiders van de tools voorzien om dat proces op een positieve manier te laten verlopen.
 
Wil je graag hun aanbod leren kennen? Kom dan op 11 mei 2016 naar de infosessie. CIET geeft er uitleg over hun volledige vormingsaanbod.
 
Tijdstip: 11 mei 2016, 9.30-12.00 uur
Locatie: Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te 9000 Gent
Inschrijven vóór 1 mei 2016 bij caroline.debaere@ciet.be
Website: www.ciet.be/workshops
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook