Dit is nieuwsbrief 163 van 29 mei 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 163 van 29 mei 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Algemeen

 
 
Stel je nog snel kandidaat voor de directiecommissie secundair onderwijs
 
Wil je nog kandideren voor de directiecommissie secundair onderwijs? Doe dat dan snel. We verwachten de voordrachten van directeurs uiterlijk op 29 mei om 12 uur.
 
Let op: De deadline voor voordrachten van coördinerend directeurs is 14 juni om 12 uur.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire vragen
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
KOBA Metropool vzw in Antwerpen zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
IKORN vzw in Ninove zoekt een adjunct-directeur secundair onderwijs.
 
► 
 
Vzw Sint-Goedele Brussel zoekt een directeur buitengewoon basisonderwijs.
 
► 
 
vzw Don Bosco Onderwijscentrum in Hoboken zoekt een technisch adviseur Techniek eerste graad.
 
► 
 
Scholengroep Arkorum vzw in Roeselare zoekt twee directeurs basisonderwijs.
 
► 
 
Broederscholen Hiëronymus vzw in Lokeren zoekt een halftijdse directeur voor buitengewoon secundair onderwijs.
 
► 
 
Vzw KSO Tielt-Ruiselede zoekt een directeur secundair onderwijs.
 
► 
 
Het CKSA in Zandvliet zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
KOBA Voorkempen zoekt een directeur basisonderwijs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Scholengemeenschappen na 2020
 
We bundelen alle belangrijke informatie rond scholengemeenschappen voor jou op onze website. Je vindt er ook voorbeelden van verschillende documenten die je kunt aanpassen aan jouw concrete situatie.
 
Bij vragen kun je contact opnemen met Chris Van der Vorst.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Regionale jaarvergaderingen besturen
 
Elke regio organiseert jaarlijks een 'regionale bestuurdersvergadering'. Hieronder vind je data, locaties en inschrijvingsmodaliteiten:
 
 
► 
 
Regio Oost-Vlaanderen: maandag 17 juni 2019 om 19 uur, Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31, 9000 Gent;
 
► 
 
Regio Limburg: donderdag 20 juni 2019 om 19 uur, Diocesane Onderwijsdiensten (DOd), Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt;
 
► 
 
Regio West-Vlaanderen: woensdag 11 september 2019 om 19 uur;
 
► 
 
Regio Mechelen-Brussel: maandag 16 september 2019 om 19 uur – DPCM Mechelen;
 
► 
 
Regio Antwerpen: Open COBES op 11 december 2019 vanaf 19.30 uur – meer informatie volgt later.
 
Schrijf snel in! Je vindt alle jaarvergaderingen samen op www.nascholing.be/besturen.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aangifte van aantal cursisten bij Reprobel
 
Zoals we jou in de nieuwsbrief van 14 maart lieten weten, heeft Reprobel het aantal cursisten rechtstreeks opgevraagd bij AHOVOKS.
 
AHOVOKS bezorgde op 14 maart 2019 aan Reprobel een lijst met het aantal unieke cursisten per instelling die aan minimaal één evaluatiemoment deelnamen in de toepasselijke referteperiode, namelijk schooljaar 2017-2018. Daarnaast bezorgde AHOVOKS aan Reprobel ook een lijst met de benamingen van elk van de instellingen uit 2017-2018 en het bestuur waaronder die instellingen vallen.
 
Reprobel is wel nog steeds wettelijk verplicht om elke instelling een aangifteformulier toe te sturen. Je zult als instelling dus nog steeds een bericht ontvangen van Reprobel om aangifte te doen van het aantal cursisten voor de referteperiode schooljaar 2017-2018. Die aangifte moet je ook invullen. Het is daarom belangrijk om dezelfde gegevens aan te geven zoals AHOVOKS die aan Reprobel bezorgde. Je kunt via Mijn Onderwijs rechtstreeks aan de cijfers die voor je eigen centrum aan Reprobel bezorgd werden.
 
Besturen, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Herinnering: deadline huursubsidies
 
Op 26 april 2019 lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een vierde oproep om huursubsidieaanvragen in te dienen bij AGION. Besturen kunnen op die manier subsidies vragen om een gebouw te huren dat voorheen nog geen onderwijsbestemming had, en dat voor een maximale huurtermijn van 18 jaar. Lopende huurprojecten komen niet in aanmerking voor subsidiƫring.
 
Uiterlijk tot en met 15 juli 2019 kun je jouw kandidaatstelling indienen bij AGION.
 
Voor advies en ondersteuning kun je steeds contact opnemen met je regioverantwoordelijke bij onze Dienst Bestuur & organisatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs op het einde van het basisonderwijs
 
Op het einde van de basisschool wordt aan de meeste leerlingen een getuigschrift basisonderwijs uitgereikt. De regelgeving voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen, blijft ongewijzigd. Het getuigschrift bereikte doelen komt er dus niet. Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs krijgen, ontvangen:
 
 
► 
 
een schriftelijke motivering waarom de leerling het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan;
 
► 
 
een verklaring met vermelding van het aantal en soort gevolgde schooljaren lager onderwijs.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Evaluatiebox: praktische proeven beschikbaar
 
Kunstroof   De praktische proef ‘Kunstroof’ is opnieuw beschikbaar. Met de geïntegreerde proef proberen de leerlingen via vijf verschillende opdrachten een kunstroof op te lossen. Je kunt zo meerdere generieke doelen uit verschillende ontwikkelvelden van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! toetsen.
 
Je kunt de gestandaardiseerde proef raadplegen via de databank met evaluatie-instrumenten op de nieuwe themapagina evaluatiebox basisonderwijs. Er is een versie voor het vierde leerjaar en een voor het zesde leerjaar.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
► 
 
Op 4 juni 2019 organiseert EASPD een slotconferentie 'Implementatie van inclusie in scholen' in Gent. Alle leerlingen, ook leerlingen met beperkingen, hebben recht op gelijke kansen en toegang tot hoogwaardig onderwijs, die hen in staat stelt hun potentieel ten volle te benutten en maximaal te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen via rachel.vaughan@easpd.eu.
 
► 
 
Studio Globo roept alle scholen op om op vrijdag 4 oktober 2019, aan de vooravond van de Internationale dag van de Leerkracht, de schoolbel extra te laten rinkelen voor goed onderwijs voor iedereen! Dat is Saved by the bell.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacature van externen
 
De Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst zoekt in het aartsbisdom Mechelen-Brussel een inspecteur-begeleider rooms-katholieke godsdienst (50%).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook