In deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over hoe de opvang in de paasvakantie verloopt.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over hoe de opvang in de paasvakantie verloopt.

 

   Algemeen

 
 
Hoe verloopt de opvang in de paasvakantie?
 
Er is opvang tijdens de paasvakantie. In Schooldirect wordt beschreven onder welke voorwaarden de opvang in de paasvakantie verloopt. We herhalen dat bericht.
 
Vooraf: we waarderen de signalen van personeelsleden om zich vrijwillig in te zetten voor die opvang, maar dringen anderzijds ook aan op duidelijke afspraken met onze besturen (gebruik infrastructuur, inzetbaarheid personeel …). We vragen ook dat de vakantieperiode van onze directeurs in deze uitzonderlijke en voor hen erg drukke tijden wordt gerespecteerd.
 
Onder welke voorwaarden wordt de opvang tijdens de paasvakantie georganiseerd (bron: Schooldirect):
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona: veelgestelde vragen
 
De afgelopen dagen kregen we heel veel vragen te verwerken van schoolbesturen en leraren. Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelden we de veelgestelde vragen in een aparte themapagina
 
Zit je met een prangende vraag? Consulteer dan eerst onze aparte themapagina. Is je vraag onbeantwoord gebleven? Contacteer ons dan gerust!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe richtlijnen van de overheid
 
De nieuwe richtlijnen van de overheid vind je in Schooldirect:
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Pakketreizen: wijziging
 
De wet pakketreizen voorziet normaal in een bescherming voor de reiziger die via een reisorganisatie een pakketreis boekt. Van een pakketreis kan sprake zijn zodra er een combinatie is van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie. Een voorbeeld is de combinatie van busreis en verblijf. Je gaat best na of dat wat je bent overeengekomen met een reisorganisatie onder de noemer pakketreis valt.
 
De wet pakketreizen bepaalt normaal gezien dat wanneer sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden zowel de reiziger als de reisorganisator de reis kan annuleren. De reiziger heeft dan recht op integrale terugbetaling van alle betaalde bedragen en de opzeggende partij is geen schadevergoeding verschuldigd.
 
Voor gedupeerden van de coronacrisis zullen nu andere regels gelden. Er werd op 20 maart 2020 een ministerieel besluit genomen dat de verplichte terugbetaling van pakketreizen gedurende 3 maanden opschort (tot en met 20 juni 2020). De reisorganisator moet een tegoedbon afleveren waarmee de reiziger dan een andere pakketreis of reisdiensten aankopen. De reiziger kan de tegoedbon niet weigeren.
 
Die tegoedbon moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 
 
1. 
 
De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald.
 
2. 
 
Aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening wordt gebracht voor het afleveren van de tegoedbon.
 
3. 
 
De tegoedbon heeft een geldigheid van minstens een jaar.
 
4. 
 
De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.
 
We beseffen dat de maatregelen nog heel wat vragen en onzekerheden met zich meebrengen. We blijven in overleg met de betrokken ministers van economie en onderwijs om voor de scholen daaraan verdere concrete en praktische invulling te geven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Bijzondere aandacht voor OKAN-leerlingen
 
Alle OKAN-teams zijn tijdens deze corona-crisis keihard aan het werk om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo weinig mogelijk achterstand oplopen. Digitale leerwegen, maar ook papieren opdrachten geraken tot bij bijna alle jongeren en ook de persoonlijke contacten worden onderhouden via Whatsapp- en Facebook-groepjes of via de telefoon.
 
Toch valt niet te ontkennen dat de OKAN-leerlingen leerkansen zullen gemist hebben. Daarom krijgen de OKAN-scholen het advies om geen proef- en oriëntatietijd te organiseren wanneer de lessen opnieuw zullen starten na de paasvakantie. Dan zal het uiterst belangrijk zijn om te focussen op het ontwikkelen van schooltaal en basiscompetenties voor Nederlands, wiskunde en ICT. Op die manier worden de jongeren zo goed mogelijk voorbereid op een doorstroom in het reguliere onderwijs. De pedagogisch begeleiders bezorgen daarvoor nog ondersteunend materiaal. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Waarom centraliseer je als school beter geen opvang?
 
Waarom je als school beter geen opvang centraliseert, ontdek je in dit filmpje.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nieuwe informatie over duaal leren en leren en werken beschikbaar
 
Alle overeenkomsten in alternerende opleidingen (OAO’s, SAO’s en deeltijdse arbeidsovereenkomsten in duaal leren, DBSO en Leertijd) werden vorige week met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Daarop worden er een aantal uitzonderingen gemaakt voor ‘essentiële diensten’. In deze lijst staan opleidingen waarvoor de OAO kan doorlopen. Dat moet steeds besproken worden met de leerling, het bedrijf en de school.  Voorwaarde blijft dat alle beschermingsmaatregelen voor de leerling genomen kunnen worden. Alle nieuwe info over duaal leren vind je op de website van het departement Onderwijs en vorming.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Welke stages gaan door?
 
Er is ook een lijst gemaakt met opleidingen in het secundair onderwijs waarvoor de stages uitzonderlijk toegelaten worden tijdens de coronamaatregelen.  Ook daar geldt uiteraard dat alle beschermingsmaatregelen voor de leerling genomen kunnen worden. Lees meer over stages in het voltijds onderwijs en over duaal leren/leren en werken tijdens de coronamaatregelen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Overeenkomst alternerende opleiding tijdens de paasvakantie
 
Voor een beperkt aantal alternerende opleidingen in cruciale sectoren en essentiële diensten wordt de OAO niet opgeschort. In de huidige context is er vraag van leerlingen en bedrijven om ook tijdens de paasvakantie aan de slag te blijven. De regelgeving voorziet de mogelijkheid om af te wijken van de schoolvakantieregeling in geval van een leeropportuniteit. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden kan er daar soepel mee omgegaan worden, maar het gaat steeds om een afspraak tussen leerling, school en bedrijf. Daarbij moet de draagkracht van de leerling steeds voorop gezet worden.
 
Heel wat leerlingen werken nu immers voltijds en het wegvallen van de vakantie kan het zwaar maken voor hen. Er moet dus terdege afgestemd worden tussen alle partijen. Werken tijdens de vakantie kan niet verplicht worden. De leerling mag het aantal dagen dat er gewerkt wordt in een schoolvakantie, compenseren binnen hetzelfde schooljaar op dagen waarop hij normaal gezien naar de werkplek zou gaan. Studentenarbeid is in de paasvakantie niet mogelijk bij dezelfde werkgever.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vragen betreffende stages in HBO5 Verpleegkunde
 
Wanneer er – zoals de VLHORA in de berichtgeving heeft gemeld – verdere afspraken worden gemaakt over de stages in de zorg en de mogelijke gevolgen voor het afstuderen, dan worden wij als Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij de besluitvorming betrokken. Van zodra daarover meer duidelijkheid is, informeren we alle betrokken scholen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Besmetting met Coronavirus COVID-19 beroepsziekte
 
Voor de regeling betreffende de erkenning van ziekte door COVID-19 verwijzen we naar de berichtgeving door Fedris: https://fedris.be/nl/news#news-2696 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Van elkaar ... voor elkaar
 
De universitaire parochie van de KU Leuven verzamelt op haar webpagina Van elkaar ... voor elkaar alles waarmee we elkaar kunnen ondersteunen en bemoedigen, met onder andere een coronablog vol inspirerende berichten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook