Dit is nieuwsbrief 171 van 5 september 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 171 van 5 september 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de media
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Brief van bisschop Van Looy bij het begin van het schooljaar
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
Bestuur & organisatie
►  Masterclass voor besturen in Gent op 3 oktober
►  IC Verzekeringen: infosessies onderwijs
►  Programmaties schooljaar 2020-2021: indiendatum 15 september 2019
►  Lezingenprogramma Edubuild Summit 2019
Personeel
►  Niet vergeten: aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2019-2020
►  Update mededeling rond wijzigingen in de personeelsreglementering
►  Herinnering nascholing personeelsreglementering
►  Lerarenplatform basisonderwijs
Lerenden
►  Vereenvoudiging aan- en afwezigheidscodes in Discimus
►  Handvatten bij het inschrijven van leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs
Curriculum & vorming
►  Nascholing begrijpend lezen in Zin in leren! Zin in leven!
►  Zin in leren! Zin in leven! biedt ondersteuning voor leraren met anderstalige nieuwkomers
►  Handelingsplanning realiseren in het buitengewoon onderwijs
►  Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs
►  Nascholingen interdisciplinaire leerplannen Artistieke vorming en Natuur, ruimte & techniek
►  Stel je school open voor Spaanse leraren
►  Studiedag 'activerend CLIL'en'
►  Infosessie 'kiezen voor & starten met CLIL'
►  Studiedag 'De Europese Unie in het leven van elke dag'
►  Netwerkvoormiddag voor onderwijsorganisaties die anderstaligen begeleiden in regio Limburg
►  Basisopleiding leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs
►  Studiedag 'Training and validating soft skills'
Identiteit & kwaliteit
►  Ontdek Damiaan met jouw klas
Nascholingen
►  In de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacatures van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de media
 
Bij de start van het schooljaar hoort de gepaste hoeveelheid media-aandacht. Op de ochtend van de eerste schooldag was directeur-generaal Lieven Boeve te gast op de radio, om de prioriteiten van het komende jaar toe te lichten. ’s Avonds mocht hij opnieuw bij de VRT langs, om in De Afspraak in gesprek te gaan over De nieuwe schoolstrijd, het boek van De Tijd-journaliste Barbara Moens.
 
Tussendoor had Katholiek Onderwijs Vlaanderen een speciale boodschap over het buitengewoon onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Brief van bisschop Van Looy bij het begin van het schooljaar
 
Bisschop Van Looy schreef een brief gericht aan alle directies van katholieke scholen in het bisdom Gent.
 
Voor iedereen, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
Solliciteer dan voor een van volgende functies:
 
 
► 
 
Vacature helpdeskmedewerker
 
► 
 
Vacature pedagogisch begeleider moderne vreemde talen voor de regio Limburg
 
We plaatsen ook graag deze vacatures nog eens in de kijker:
 
 
► 
 
Vacature nascholer Zin in leren! Zin in leven!
 
► 
 
Vacature halftijdse pedagogisch begeleider wereldoriëntatie Dienst Curriculum & vorming
 
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
De Vrije Basisoefenschool Wijnegem vzw zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw Don Bosco Onderwijscentrum zoekt een directeur secundair onderwijs.
 
► 
 
Vzw OZCS Noord-Kempen zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
De Raad van Bestuur van Ter Bank zoekt een algemeen directeur buitengewoon onderwijs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Masterclass voor besturen in Gent op 3 oktober
 
Een masterclass geeft, zoals elk jaar, het startschot van de vormingen voor besturen. Vanaf dit werkjaar organiseren we dat telkens in één regio op een avond. Dit jaar is regio Oost-Vlaanderen de gastheer in Marialand in Gent op 3 oktober vanaf 19 uur.
 
Marcel Van der Avert heeft het over kantelmomenten in organisaties - vertragen of versnellen ze uw groei?
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
IC Verzekeringen: infosessies onderwijs
 
IC Verzekeringen wil de besturen en scholen op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt en organiseert daarover vijf infosessies.
 
Volgende onderwerpen komen er aan bod:
 
 
► 
 
overzicht verzekeringspolissen
 
► 
 
web online: efficiënt schadebeheer
 
► 
 
preventie brand
 
► 
 
nieuwigheden
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties schooljaar 2020-2021: indiendatum 15 september 2019
 
Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2020-2021 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Die procedures lichten we toe in de planningsmededeling 'Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – Schooljaar 2020-2021
 
We herinneren je nogmaals aan de eerste deadline van 15 september 2019: aanvragen indienen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC. Voor een correcte afhandeling van de procedure vragen we die indiendatum strikt te respecteren.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lezingenprogramma Edubuild Summit 2019
 
Edubuild organiseert op donderdag 24 oktober 2019 in Flanders Expo Gent (Hal 3) een lezingenprogramma Edubuild Summit 2019 over een groot aantal boeiende en actuele topics met gastsprekers op hoog niveau.
 
Het platform biedt deelnemers de mogelijkheid om ongedwongen met elkaar uit te wisselen over bouw, renovatie, inrichting, onderhoud en uitrusting van onderwijsinfrastructuur.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Niet vergeten: aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2019-2020
 
Nog tot 15 september 2019 kunnen scholen voor buitengewoon basis- of secundair onderwijs bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aanvragen. In de Omzendbrief NO/2006/02 ‘Afwijkingslestijden, -lesuren en-uren’ kun je alle informatie hierover terugvinden.
 
Deze verruiming van middelen is bedoeld om in lokale noodsituaties in de scholen voor buitengewoon onderwijs hulp te bieden en de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs te vrijwaren wanneer die door bijzondere omstandigheden in het gedrang zou komen. De toekenning van de afwijkingsuren gebeurt op basis van advies en overleg met de onderwijsverstrekkers dat plaatsvindt op 2 oktober 2019.
 
We herhalen nog even de richtlijnen voor het indienen van die aanvraag.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update mededeling rond wijzigingen in de personeelsreglementering
 
We plaatsten een update van de mededeling Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2019 online. De belangrijkste wijzigingen zijn een procedurewijziging voor mandaataanvragen en de registratie van godsdienstleraren, het omstandigheidsverlof, een stand van zaken rond het ouderschapsverlof voor 10 procent en het Vlaams opleidingsverlof (enkel voor contractuelen, niet voor gesubsidieerden).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Herinnering nascholing personeelsreglementering
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende nascholingssessies voor startende medewerkers in het domein van personeelsreglementering.
 
 
► 
 
Voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs organiseren we een sessie op vrijdag 27 september 2019. Schrijf je gratis in.
 
► 
 
Voor het gewoon secundair onderwijs organiseren we een sessie op vrijdag 4 oktober 2019. Schrijf je gratis in.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lerarenplatform basisonderwijs
 
Het pilootproject lerarenplatform dat van start ging op 1 oktober 2018 wordt met 1 schooljaar verlengd. De afsprakennota voor het basisonderwijs (die vrij te gebruiken is - niet verplicht) hebben wij aangepast met de correcte data. Aan de inhoud en de modaliteiten is niets gewijzigd.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Vereenvoudiging aan- en afwezigheidscodes in Discimus
 
Een belangrijke actie in het actieplan Samen tegen schooluitval is het verminderen van het aantal aan- en afwezigheidscodes in het leerplichtonderwijs.
 
Tot nu toe maakten de scholen voor de registratie van de aan- en afwezigheden in Discimus gebruik van 23 verschillende codes. In het nieuwe registratiesysteem zijn er dat nog zeven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Handvatten bij het inschrijven van leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs
 
In de tekst Leerlingen met een verslag inschrijven in het gewoon onderwijs reiken we handvatten aan voor scholen die te maken krijgen met een inschrijvingsvraag van leerlingen met een verslag. We doen dat op basis van wat de regelgeving verplicht en koppelen dat aan onze visie op een goed inschrijvingsbeleid. De tekst geldt zowel voor het basis- als voor het secundair onderwijs.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nascholing begrijpend lezen in Zin in leren! Zin in leven!
 
Kindjes aan het lezen   In de nascholing ‘begrijpend lezen in Zin in leren! Zin in leven! trainen we lerarenvaardigheden die nodig zijn om onderwijsarrangementen voor begrijpend lezen uit te werken. Je krijgt geen plenaire theoretische input, maar je gaat onmiddellijk aan de slag met de leerlijn, een kijkwijzer en allerlei tekstmateriaal. Ook je eigen taalmethode kan daarbij inspiratie bieden.
 
De trainer helpt je de goede dingen te doen en geeft je tips en tricks voor je onderwijspraktijk mee. Je leert vast ook heel wat uit de praktijkervaringen van de andere deelnemers.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zin in leren! Zin in leven! biedt ondersteuning voor leraren met anderstalige nieuwkomers
 
anderstalige nieuwkomers in Zill  
 
Vanaf 1 september vind je binnen het ontwikkelveld taalontwikkeling alternatieve leerlijnen voor anderstalige nieuwkomers. Dat zijn leerlijnen die je kunt inzetten voor anderstalige leerlingen die net aankomen in je school, voor leerlingen in een klas voor anderstalige nieuwkomers of voor gewezen anderstalige nieuwkomers. Natuurlijk is het de bedoeling dat je, zodra het kan, overschakelt naar de ontwikkelstappen in de gewone leerlijnen.
 
Om de leerlijnen voor anderstalige nieuwkomers te bekijken, klik je op ‘TOON AN-LEERLIJN’.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Handelingsplanning realiseren in het buitengewoon onderwijs
 
Affiche   Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwierp een affiche over het realiseren van handelingsplanning in het buitengewoon onderwijs. Daarnaast werkten we een nota uit die input geeft voor het gebruik en de toepassing van handelingsplanning in het buitengewoon onderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs
 
De scholen buitengewoon onderwijs (bubao en buso) zijn verplicht om met de decretaal goedgekeurde ontwikkelingsdoelen te werken en die op te nemen binnen de doelenfase van handelingsplanning. We verduidelijken het gebruik van ontwikkelingsdoelen in het buo en eveneens het gebruik van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) in het buitengewoon basisonderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingen interdisciplinaire leerplannen Artistieke vorming en Natuur, ruimte & techniek
 
Dit schooljaar organiseren we opnieuw nascholingen voor de interdisciplinaire leerplannen Artistieke vorming en Natuur, ruimte & techniek. We voorzien zowel vormingen voor leraren die graag kennismaken met deze leerplannen als voor leraren die vorig schooljaar instapten in het traject. Inschrijven kan op individueel niveau, maar ook als school of scholengemeenschap.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stel je school open voor Spaanse leraren
 
Het regionale departement onderwijs van Castilla la Mancha (Spanje) zoekt voor haar Erasmus+ KA1-project secundaire scholen in Vlaanderen die Spaanse collega’s via jobshadowing kunnen bezoeken. Het project kreeg de werktitel e+ Startles: Students, Teachers and Renewed Teaching and Learning Scenarios. Op het einde van het project wordt er in Spanje een congres georganiseerd waaraan je als ontvangende school gratis kunt deelnemen.
 
Heeft je school interesse om expertise te delen met Spaanse collega’s of heb je nog enkele vragen? Contacteer dan vóór 1 oktober 2019 Tim Van Aken (tim.vanaken@katholiekonderwijs.vlaanderen) met vermelding van naam en adres van de school, de expertise van de school en de periode waarin Spaanse collega’s welkom zijn.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag 'activerend CLIL'en'
 
CLIL   Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 20 november 2019 een studievoormiddag met focus op activerende werkvormen binnen CLIL (Content and Language Integrated Learning). Leraren en directies van ervaren en beginnende CLIL-scholen zijn welkom. 
 
De studievoormiddag bestaat uit twee rondes met werkwinkels. De pauze biedt kansen tot netwerking.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infosessie 'kiezen voor & starten met CLIL'
 
CLIL   Overweeg je als school om met CLIL te starten? We organiseren op woensdag 25 september 2019 van 14 tot 16 uur een infosessie ‘kiezen voor & starten met CLIL’ in Brussel. Zowel een kennismaking met CLIL als de voorbereiding van het aanvraagdossier komen daarbij aan bod.
 
Schrijf je in door te mailen naar leen.pil@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag 'De Europese Unie in het leven van elke dag'
 
De studiedag De Europese Unie in het leven van elke dag: in de klas interactief en kritisch werken met concrete gevallen stelt een leermethode met bijhorend lesmateriaal voor die toelaat om de EU-dimensie in het lessenpakket van het secundair onderwijs te verwerken. Daarbij ligt de focus niet zozeer op het ontwikkelen van volledige lessen over de EU. Het is daarentegen de bedoeling om via korte lesactiviteiten de EU te integreren in bestaande lessen in o.a. economie, aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap, PAV, cultuurwetenschappen, talen, ICT, wetenschappen en techniek, …
 
Deze gratis studiedag vindt plaats op vrijdag 22 november 2019 aan de KU Leuven, faculteit Rechten. Inschrijving is verplicht.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerkvoormiddag voor onderwijsorganisaties die anderstaligen begeleiden in regio Limburg
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een netwerkvoormiddag voor onderwijsorganisaties die anderstaligen begeleiden in de regio Limburg. De netwerkvoormiddag vindt plaats op woensdag 18 september 2019 van 9.30 uur tot 12.30 uur in het Provinciehuis in Hasselt (Kempenzaal in de A-blok, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt). Tijdens dit ontmoetingsmoment maak je kennis met collega’s uit OKAN, CBE, CVO, het hoger onderwijs (Universiteit Hasselt), Agentschap Inburgering en Integratie, Auxilia …
 
Het doel is om samenwerkingsverbanden om anderstalige nieuwkomers te begeleiden in hun leerloopbaan, te stimuleren.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Regio Limburg
 
 
 
Basisopleiding leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs
 
Voor leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een tweejarige, brede basisopleiding. Daarin komen de belangrijkste aspecten bij de uitbouw van een professionele onderwijsorganisatie aan bod. De verschillende sessies zijn specifiek gericht op het volwassenenonderwijs en de inhoud van de sessies stemmen we af op de verwachtingen van de deelnemers.
 
Meld je aan voor dit opleidingstraject via onze nascholingswebsite. Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden voor een afzonderlijke sessie.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag 'Training and validating soft skills'
 
Op dinsdag 8 oktober 2019 van 14 tot 18 uur organiseert Qrios volwassenenonderwijs met collega’s uit Cyprus, Nederland, Noord-Macedonië, Portugal en Zweden een internationaal disseminatiemoment naar aanleiding van de publicatie van de resultaten van het KA2-project Recognition, Training and Validation of soft skills for employability of vulnerable groups. De zes deelnemende partners stellen dan de tools voor die tijdens het project werden ontwikkeld rond verschillende soft skills.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Ontdek Damiaan met jouw klas
 
Damiaan in je klas  
 
10 jaar geleden, in oktober 2009, werd Damiaan heilig verklaard. In het oktobernummer van Leeftocht is Damiaan inspirator van Handen vol hoop, het jaarthema voor dit schooljaar.
 
Damiaan leefde dan wel twee eeuwen geleden, zijn boodschap van verbondenheid, respect, dialoog, solidariteit en engagement blijft tot op vandaag brandend actueel.
 
Via een divers aanbod van publicaties, educatieve pakketten en workshops kunnen kinderen en jongeren kennismaken met het levensverhaal en de actuele boodschap en waarden van pater Damiaan. De leerlingen ontdekken zo hoe er ook in hen een Damiaan schuilgaat.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
In de kijker
 
 
► 
 
Leer je leerlingen digitale basisvaardigheden met Google Apps - ICT-nascholing
 
► 
 
Leer je leerlingen online samenwerken en communiceren met Google apps - ICT-nascholing
 
► 
 
Introductie van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! - basisonderwijs
 
► 
 
Zillspiratiedagen: Het jonge kind in de kijker! - basisonderwijs
 
► 
 
Regionale zitdagen inschrijvingsrecht - basisonderwijs
 
► 
 
Regionale zitdagen inschrijvingsrecht - buitengewoon basisonderwijs
 
► 
 
Regionale zitdagen inschrijvingsrecht - secundair onderwijs
 
► 
 
Regionale zitdagen inschrijvingsrecht - buitengewoon secundair onderwijs
 
► 
 
Basisvorming leercoaching (nog 4 plaatsen – gaat door op 9 september) - internaten
 
► 
 
Leercoaching op het internaat: en nu de praktijk! - internaten
 
► 
 
Zin in zingeving voor leerlingen? Nascholing tot bezinningsbegeleiders - secundair onderwijs en hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Sporters beleven meer. Ook in de Vlaamse scholen! Dat is wat Sport Vlaanderen, samen met Moev, wil laten zien aan Vlaanderen. Daarom roepen we alle scholieren op om op woensdag 18 september 2019 in de outfit van hun sportclub naar school te gaan.
 
► 
 
Studio Globo vraagt scholen om op vrijdag 4 oktober 2019 de schoolbel extra te laten rinkelen. Dat is de actie Saved by the bell. Hier zijn leerlingen en leraren wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Wereldwijd zijn dat nog steeds 262 miljoen kinderen en jongeren die om allerlei redenen niet naar de basisschool of het secundair onderwijs gaan. Op www.savedbythebell.be kun je je school registreren als deelnemer. Zo tonen we met hoeveel we gaan bellen op 4 oktober. Op de website kun je ook de gratis lessuggesties en actiematerialen downloaden.
 
► 
 
‘MOS, duurzame scholen, straffe scholen’ start het nieuwe schooljaar met deze frisgroene en duurzame initiatieven:
 
► 
 
Inspiratiedag voor het buitengewoon basisonderwijs – donderdag 3 oktober 2019: Samen met bbao Sint-Lodewijk in Kwatrecht (Wetteren) neemt MOS je een hele dag op sleeptouw. Sint-Lodewijk is een MOS-ambassadeurschool die al twee keer erkend werd als Eco-school en daarvoor de Groene Vlag heeft ontvangen, een internationale erkenning van de Foundation for Environmental Education (FEE). In drie workshops inspireren we je om met MOS-thema’s aan de slag te gaan in het buitengewoon onderwijs. Schrijf je in.
 
► 
 
SAMEN voor het klimaat! – dinsdag 5 november 2019: ‘SAMEN voor het klimaat!’ is een klimaatevent voor leraren uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar en gemeenteambtenaren die het thema klimaat hoog op hun agenda plaatsen. In de voormiddag kun je genieten van het muziektheaterstuk ‘Doe Dan Iets’ en in de namiddag maak je kennis met een breed educatief aanbod in verband met het klimaat. Je leert hoe je een klimaatfietstocht in elkaar steekt, je speelt het klimaatspel ‘Waar zijn de rupsen?’ en je leert alles over de MOS-klimaattrajecten, de klimaatbendes … Schrijf je in. ​
 
► 
 
Op zaterdag 5 oktober 2019 beweegt iedereen voor ADHD. Beweeg mee op de eerste ADHD Awarenessday in Vlaanderen en kom naar Fort 4 in Mortsel. Schrijf je in op www.zitstil.be
 
► 
 
Het nieuwe professionaliseringsaanbod van het CTO staat online. Het Centrum voor Taal en Onderwijs in Leuven biedt dit schooljaar ook een aantal nieuwe vormingen aan zoals: Kwaliteitsvolle interacties met kleuters; anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (deze vorming vindt plaats in Antwerpen) en een lezing over meertalig opvoeden. Inspiratie en handvaten voor een eigentijdse leesdidactiek vind je dan weer in de vorming: Sleutels voor effectief begrijpend lezen. Lees er alles over op www.cteno.be.
 
► 
 
Glo.be houdt de vinger aan de pols van de internationale samenwerking en zet het Belgische activiteiten rond de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in de kijker. Je vindt er interviews, getuigenissen en thematische fiches over boeiende thema’s die nauw aansluiten bij de eindtermen van het secundair onderwijs. Bijzondere aandacht gaat naar stemmen uit het Zuiden in de rubriek ‘Globetrotters’.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacatures van externen
 
 
► 
 
Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) zoekt een projectcoördinator (80 tot 100 procent, voor drie jaar) voor de organisatie van een samenwerkingsplatform rond innovatie en vitaliteit van katholieke geloofsgemeenschappen.
 
► 
 
Het Kinderrechtencommissariaat zoekt een beleidsmedewerker sociaal beleid en armoedebestrijding (80%). Stuur je sollicitatiebrief, het ingevuld sollicitatieformulier en een kopie van je diploma ten laatste op 30 september 2019 naar Hudson.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook