Dit is Nieuwsbrief 57 van 20 oktober 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 57 van 20 oktober 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Zin in leren! Zin in leven! definitief van start op 1 september 2018
►  Afschaffing PWA: belangrijke toegeving, maar nog geen langetermijnoplossing
►  Basisonderwijs verdient beter
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Lerenden
►  Toekenning van de gon- en ion-eenheden
►  Stand van zaken: Naar een toekomstgericht samenwerkingsmodel tussen gewoon en buitengewoon onderwijs?
►  Vacature bij de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen
Curriculum & vorming
►  Ronde van Vlaanderen voor bestuurders en directies (buiten)gewoon secundair onderwijs (herinnering)
►  Nascholing en netwerkdag voor leraren communicatie en media
►  Congresdag: de toekomst van handel en handel-talen is ondernemend!
►  Nieuwe criteria voor evaluatie onderzoekscompetentie (aso) bij doorlichting
Identiteit & kwaliteit
►  Themadag Leidinggevenden 2016: verbindend leiderschap creëert een gezamenlijke ambitie voor onderwijs
 
 
 

   Algemeen

 
 
Zin in leren! Zin in leven! definitief van start op 1 september 2018
 
De proeftuinen rond het nieuwe leerplanconcept komen op kruissnelheid. Heel wat scholen maken de volgende maanden gebruik van het nascholingsaanbod om kennis te maken met Zin in leren! Zin in leven!. Tot onze vreugde stellen we vast dat het leerplanconcept school- en begeleidingsteams op een positieve wijze uitdaagt om samen na te denken over onderwijsvisie en pedagogisch-didactische aanpak. Lees meer.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afschaffing PWA: belangrijke toegeving, maar nog geen langetermijnoplossing
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen is tevreden met het positief signaal van de ministers van Werk en van Onderwijs naar aanleiding van zijn perscommuniqué van 14 oktober 2016. Alle PWA’ers die vandaag in onze scholen actief zijn, zullen hun statuut behouden.
 
Dat is een belangrijke correctie ten aanzien van de conceptnota 'Wijk-werken' waar op pagina 11 staat dat vanaf 1 januari 2017 alle PWA-werknemers opnieuw georiënteerd zullen worden. Zij zouden in andere stelsels terechtkomen. We ontvingen bovendien al herhaaldelijk berichten uit onze scholen waaruit blijkt dat de VDAB met die screening begonnen is.
 
Dat de ministers garanderen dat alle PWA’ers hun statuut behouden, is een geruststelling voor onze scholen. Het biedt op korte termijn soelaas. Het vormt echter geen langetermijnoplossing.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Basisonderwijs verdient beter
 
De directiecommissie van het katholiek basisonderwijs (DCBaO) verlengt zijn actie www.basisonderwijsverdientbeter.com.
 
Basisscholen krijgen te weinig middelen om goed onderwijs te kunnen aanbieden. Ondanks die tekorten, besliste de Vlaamse Overheid dan ook nog eens om 2,3 procent te besparen op de werkingstoelagen. Daarom start DCBaO een petitiecampagne om die toestand aan te klagen en om meer middelen voor het basisonderwijs te vragen.
 
Meer uitleg vind je in deze brief.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement op 19 oktober 2016 beantwoordde:
 
 
► 
 
Hervorming van het PWA-stelsel
 
► 
 
Koninklijk Conservatorium Brussel
 
En een voorstel van resolutie dat werd besproken en aangenomen:
 
 
► 
 
Toegang en gebruik sociale media door jongeren
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg/interpellatie die op 13 oktober 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Vierde taal in secundair onderwijs
 
► 
 
Verkeersveilige schoolomgevingen
 
► 
 
Pensioenen in onderwijs
 
► 
 
Nieuw inschrijvingsdecreet
 
► 
 
Toelatingsexamen (tand)arts
 
► 
 
Tweetalig hoger onderwijs in Brussel
 
► 
 
Nepuniversiteiten
 
► 
 
Rationalisering hogeronderwijsaanbod
 
► 
 
Toekomst van het technisch onderwijs
 
► 
 
Afwezigheid van moslimleraren op moslimfeestdagen
 
► 
 
Arbeidsrijpheid en duaal leren
 
► 
 
Onderwijsplan Limburg
 
► 
 
Doofblindheid in onderwijs
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen die deze week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Toekenning van de gon- en ion-eenheden
 
In het katholiek onderwijs is het aantal gon- en ion-leerlingen in 2016-2017 gestegen. Na toekenning van de eenheden aan de rechthebbende leerlingen van de eerste en tweede schijf hadden we nog een beperkt overschot. In de paritaire commissie is afgesproken dat deze prioritering geldt voor de verdeling van de overschotten: eerst leerlingen met een ernstige vorm van ASS die geen recht meer hebben op gon, maar nog steeds ondersteuning nodig hebben, en dan kleuters type 2.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stand van zaken: Naar een toekomstgericht samenwerkingsmodel tussen gewoon en buitengewoon onderwijs?
 
De voorbije weken hebben kabinet en departement, op basis van een werktekst, de krijtlijnen uitgeschreven voor de uitbouw van een ondersteuningsmodel voor het gewoon onderwijs, gebaseerd op samenwerking vanuit eigen sterktes van het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs als dienstverlening (Nieuwsbrief 53 van 22 september 2016). Zij deden dat in overleg met onder meer de sociale partners.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature bij de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen
 
Het VCOV informeert en begeleidt ouders en ouderraden in basis-en secundaire scholen van het katholiek onderwijs en heeft een vacature voor een gedetacheerde leraar, coördinator of adjunct-directeur met ingangsdatum 1 januari 2017.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Ronde van Vlaanderen voor bestuurders en directies (buiten)gewoon secundair onderwijs (herinnering)
 
Er was de voorbije dagen wat onduidelijkheid over het feit of de Ronde in de regio West-Vlaanderen al dan niet naar een latere datum verplaatst zou moeten worden. We bevestigen dat de Ronde op de oorspronkelijk voorziene datum, namelijk op woensdag 26 oktober 2016, zal plaatsvinden.
 
We organiseren de Ronde van Vlaanderen voor bestuurders en directies (buiten)gewoon secundair onderwijs in samenwerking met de regio’s op vijf plaatsen in Vlaanderen en dat op deze data:
 
 
► 
 
woensdag 26 oktober 2016 in Torhout
 
► 
 
maandag 7 november 2016 in Gent
 
► 
 
woensdag 9 november 2016 in Heusden-Zolder
 
► 
 
dinsdag 15 november 2016 in Antwerpen
 
► 
 
woensdag 16 november 2016 in Mechelen
 
We starten telkens om 19.00 uur. Mogelijkheid tot inschrijven via nascholing.be.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing en netwerkdag voor leraren communicatie en media
 
Graag brengen we de nascholing 'Praktische ICT voor communicatie en media' (onthaal en public relations) onder de aandacht. Tijdens de nascholing worden enkele uitgewerkte lessen en projecten voorgesteld. Daarnaast gaan we actief aan de slag, waarbij we enkele technieken aanleren en verschillende mogelijkheden testen. 
 
Dit zijn de doelstellingen van de nascholing
 
 
► 
 
Kennismaken met terminologie in verband met ‘beeld’.
 
► 
 
Aanreiken van concreet lesmateriaal.
 
► 
 
Delen van ervaringen met verschillende werkvormen, onder andere ‘flipping the classroom’.
 
► 
 
Interactief leren en hands-on-oefeningen in verband met fotografie en Photoshop.
 
► 
 
Voorstellen van twee projecten om met de leerlingen concreet aan de slag te gaan.
 
► 
 
Netwerking stimuleren.
 
Je kunt je inschrijven via nascholing.be en kiezen uit twee plaatsen en data:
 
 
► 
 
maandag 21 november 2016 in Roeselare
 
► 
 
dinsdag 29 november 2016 in Stevoort
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Congresdag: de toekomst van handel en handel-talen is ondernemend!
 
Om de vernieuwing van de tweede graad handel en handel-talen te ondersteunen, organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen op 28 november 2016 een congresdag in Antwerpen. We bieden een nieuwe kijk op de bestaande leerplannen bedrijfseconomie en informatica. Het doel is ruimte creëren voor een meer ondernemende aanpak van leerdoelen informatica en bedrijfseconomie en een grotere samenhang tussen beide vakken creëren.
 
Naast de voorstelling van het vernieuwde JAL-document is er aandacht voor de principes van een ondernemende aanpak en zijn er praktische werkwinkels als aanloop naar het verdere scholingstraject.
 
Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vind je op nascholing.be.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe criteria voor evaluatie onderzoekscompetentie (aso) bij doorlichting
 
De inspectie heeft zich in de voorbije periode gebogen over het vraagstuk 'Hoe kunnen we op een gelijkgerichte wijze de realisatie van de onderzoekscompetenties evalueren bij een doorlichting?'. Ze kwamen, na een grondig onderzoek, en na aftoetsing met de vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsnetten, tot deze nieuwe criteria.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Themadag Leidinggevenden 2016: verbindend leiderschap creëert een gezamenlijke ambitie voor onderwijs
 
De tiende editie van de Themadag voor leidinggevenden vindt plaats op vrijdag 9 december 2016 in Odisee, Campus Brussel. Centraal staat het thema ‘Verbindend leiderschap creëert een gezamenlijke ambitie’. Programma, folder en mogelijkheid tot inschrijven vind je via nascholing.be. De deelnameprijs bedraagt 95,00 €.
 
De themadag kan ook gevolgd worden in het kader van een Supervisietraject voor leidinggevenden. Het inschrijvingsgeld voor het Supervisietraject – inclusief themadag – bedraagt 150,00 €. Voor vragen kun je contact opnemen met Kris Vanspeybroeck.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook