Dit is nieuwsbrief 136 van 11 oktober 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 136 van 11 oktober 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Externe stuurgroep Ondersteuningsmodel: dringend nood aan herverdeling begeleidingseenheden kleine types
►  Schrijf je in voor inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Missie en visie Katholiek Onderwijs Vlaanderen – licht aangepaste versie goedgekeurd
►  Overzicht samenstelling directiecommissies, adviescommissies en adviesraden
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Brief Netoverschrijdend Overlegplatform Directeurenorganisaties Basisonderwijs
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Verplicht gebruik van elektronische platformen voor de plaatsing van overheidsopdrachten
►  Gratis inzicht in je energieverbruik
Personeel
►  Prikbord 2018-2019
►  Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
Lerenden
►  Dag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting
►  GOK-platforms buo: GOK-beleidsplan in de steigers
Curriculum & vorming
►  Vacatures codi eerste graad
►  Verduidelijking lessentabel moderne vreemde talen eerste graad
Identiteit & kwaliteit
►  #Erasmusdays op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober
Nascholingen
►  Studiedag ‘Het internaat als schatkamer van ontwikkelingskansen’
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Externe stuurgroep Ondersteuningsmodel: dringend nood aan herverdeling begeleidingseenheden kleine types
 
De externe stuurgroep ‘Ondersteuningsmodel’ kon op 10 oktober kennis nemen van de resultaten van de spoedtelling ondersteuning kleine types. Daaruit blijkt dat leerlingen van het katholiek onderwijs op beduidend minder ondersteuning kunnen rekenen dan leerlingen in het officieel onderwijs.
 
Vorig jaar heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen de overheid herhaaldelijk gewaarschuwd dat door het verdelingsmechanisme de begeleidingseenheden niet terecht zouden komen in de buo-scholen die de begeleiding ook echt opnemen. Vooral de ondersteuning van leerlingen van type 2 kan daardoor niet gegarandeerd worden. Een substantiële herverdeling van de toegekende middelen dringt zich op.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schrijf je in voor inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
In november 2018 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen twee informatierondes in elke regio waar we ingaan op de onderwijsactualiteit, zoals de nieuwe TADD-regelgeving, bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting, beroepscommissie DPCC en een rapportering van de bevraging directies over de pedagogische begeleiding.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Missie en visie Katholiek Onderwijs Vlaanderen – licht aangepaste versie goedgekeurd
 
In functie van de nieuwe beleidsperiode keurde de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op haar vergadering van 4 oktober 2018 een licht aangepaste versie van de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen goed.
 
Speerpunten blijven:
 
 
► 
 
hoe scholen beter laten samenwerken onder één bestuur
 
► 
 
concrete implementatie van de katholieke dialoogschool
 
► 
 
het uitbouwen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen als ledenvereniging en netwerkorganisatie
 
► 
 
kwaliteitsvolle en geïntegreerde ondersteuning aan onze leden
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Overzicht samenstelling directiecommissies, adviescommissies en adviesraden
 
Bij het begin van het schooljaar bezorgen we je een actueel overzicht van de samenstelling van de directiecommissies, adviescommissies en adviesraden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
 
 
► 
 
Directiecommissies en adviesraden leerplichtonderwijs
 
► 
 
Adviescommissies en adviesraden niet-leerplichtonderwijs
 
► 
 
Adviesraad Brussel
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Brief Netoverschrijdend Overlegplatform Directeurenorganisaties Basisonderwijs
 
We bezorgen je de brief van het Netoverschrijdend Overlegplatform Directeurenorganisaties Basisonderwijs (NODB)  n.a.v. de tekst van de sociale partners: ‘Een toekomstplan voor een sterk, duurzaam en veerkrachtig basisonderwijs.’ 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 4 oktober 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We zoeken:
 
 
► 
 
helpdeskmedewerker ict
 
► 
 
beleidsmedewerker Financiën
 
► 
 
expert secundair onderwijs studiedomein Economie & organisatie
 
► 
 
pedagogisch begeleider buo (halftijds)
 
► 
 
schoolbegeleider basisonderwijs regio Antwerpen (halftijds)
 
We plaatsen deze vacature graag nog eens in de kijker:
 
 
► 
 
 pedagogisch begeleider wetenschappen regio Limburg
 
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? E-mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Verplicht gebruik van elektronische platformen voor de plaatsing van overheidsopdrachten
 
Vanaf 18 oktober 2018 is het gebruik van elektronische middelen (e-Tendering platformen) algemeen verplicht voor alle aanbesteders wanneer de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.
 
Tot 18 oktober 2018 is dat enkel verplicht voor aankoopcentrales vanaf de Europese drempels. Vanaf 1 januari 2020 moet de aanbestedende overheid ook voor enkel Belgisch te publiceren opdrachten gebruik maken van de e-Tendering platformen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gratis inzicht in je energieverbruik
 
EnergieID   Dankzij de centrale aankoop van energie kan Klimaatscholen 2050 aan besturen die hierop hebben ingetekend een gratis energiemonitoring aanbieden via EnergieID.be
 
Dat is een online platform, los van de gekozen energieleveranciers, waarin dagelijks de beschikbare verbruiksgegevens van gas, elektriciteit en stookolie automatisch aangevuld worden. Ook de historiek van de vorige leveranciers werd éénmalig toegevoegd. Om de monitoring te activeren leg je per school éénmalig een koppeling met de systemen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Prikbord 2018-2019
 
We sluiten deze week het prikbord 2018-2019 af. Veel dank aan de scholen die een bijdrage hebben geleverd. Zij krijgen eind deze week te horen aan welke school hun uren toebedeeld kunnen worden.
 
Waar jarenlang het mechanisme van overdracht van uren-leraar vanuit solidariteit bijzonder goed heeft gewerkt, stellen we nu voor het eerst vast dat het ‘aanbod’ van uren-leraar de voorbije weken bijzonder klein was. De vraag naar uren-leraar was op een bepaald ogenblik zelfs dertig keer hoger dan het aanbod.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
 
We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid start binnen de periode van 14 kalenderdagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie.
 
Concreet: de herfstvakantie 2018 begint officieel op maandag 29 oktober. Als een afwezigheid start op of na maandag 15 oktober, dan kan een vervanger pas vanaf maandag 5 november aangesteld worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Dag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting
 
Woensdag 17 oktober is het de internationale dag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting. Gezien de groeiende armoede in ons land, kunnen wij er niet meer omheen. Armoede raakt ons, vaak ook in onze directe omgeving. Het is geen ver-van-mijn-bedshow meer. Binnen onderwijs hebben wij de opdracht om ook voor jongeren in armoede meer gelijke onderwijskansen te creëren.
 
Op of rond een dag als 17 oktober kunnen wij dat zeer expliciet zichtbaar maken, door de geknoopte lakens uit te hangen, aan te sluiten bij een lokaal initiatief, in het centrum een kleine actie op te zetten ... 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
GOK-platforms buo: GOK-beleidsplan in de steigers
 
Vanaf oktober vinden de GOK-platforms buitengewoon onderwijs plaats in de verschillende regio’s. Het GOK-platform biedt scholen voor buitengewoon onderwijs een netwerk aan rond het gelijkeonderwijskansen- en diversiteitsbeleid. Directies, middenkader, coördinatoren en geïnteresseerden zijn welkom en kunnen actief participeren.
 
We zetten enkele aandachtspunten voor de nieuwe cyclus in de kijker:
 
 
► 
 
Hoe pakken we de beginsituatieanalyse aan?
 
► 
 
Welke instrumenten staan ons ter beschikking?
 
► 
 
Met welke nieuwe perspectieven hou je rekening?
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Vacatures codi eerste graad
 
Voor de codi eerste graad zijn we nog op zoek naar enkele directeurs uit de regio’s Limburg (3), Oost-Vlaanderen (2) en West-Vlaanderen (1). Meer informatie over de werking van de codi-groepen vind je in het document ‘Codi-werking vanaf 1 september 2018’.
 
Je kunt je tot en met donderdag 25 oktober kandidaat stellen door te e-mailen naar Lut Favoreel, coördinator eerste graad (lut.favoreel@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verduidelijking lessentabel moderne vreemde talen eerste graad
 
De lessentabel die Katholiek Onderwijs Vlaanderen opstelt ter ondersteuning van schoolbesturen, is richtinggevend. Vanuit haar visie op onderwijs, regionale inbedding en rekening houdend met de leerlingenpopulatie legt de school (schoolbestuur, schoolteam) eigen accenten; zij beslist aan welke vakken ze meer of minder lesuren wil besteden en communiceert daarover transparant met alle betrokkenen.
 
Wat de moderne vreemde talen betreft, toont divers onderzoek aan dat in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs de beginsituatie van leerlingen voor zowel Frans als Engels erg verscheiden is. Dat maakt de noden van de leerlingen verschillend. In de uitgangspunten bij de lessentabel geven we aan dat scholen de mogelijkheid hebben om meer rekening te houden met de eigen schoolcontext en hun doelpubliek.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
#Erasmusdays op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober
 
ErasmusDays   Dit jaar worden de #Erasmusdays gevierd op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober. Als Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen we graag onze Europese initiatieven in de kijker zetten en onze onderwijsinstellingen inspireren om zelf aan de slag te gaan als projectpartner en/of -coördinator van een Europees project.
 
Het Erasmus+ programma biedt tal van mogelijkheden voor onderwijsinstellingen van alle niveaus. Maak gebruik van die opportuniteiten om je personeel grensoverschrijdend te laten leren door het volgen van een cursus, het uitvoeren van een ‘jobshadowing’, te laten meedraaien in een onderwijsinstelling in Europa, of samen te werken met Europese partners in een strategisch leerpartnerschap.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Studiedag ‘Het internaat als schatkamer van ontwikkelingskansen’
 
Op vrijdag 16 november vindt de Vlaanderenbrede studiedag voor internaten plaats in het Diocesaan Pastoraal Centrum Mechelen met als gastspreker prof. Jelle Jolles, auteur van ‘Tienerbrein’. Het ‘bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling’ is het tweede pedagogische basisdoel uit het Pedagogisch Kader internaten en meteen ons jaarthema voor 2018-2019.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingen in de kijker
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
► 
 
Ben je benieuwd hoe leraren in scholen werken rond burgerschap en herinneringseducatie? Hoe je daarmee aan de slag kunt gaan? Ben je op zoek naar partners buiten de school die je daarbij kunnen helpen? Kom dan naar de studiedag ‘Burgerschapsvorming en herinneringseducatie’ op maandag 22 oktober 2018 in het BELvue Museum. De studiedag is een initiatief van het Fonds Aurore Ruyffelaere.
 
► 
 
Op 18 november 2018 brengt PEP! kansenjongeren in contact met de nieuwste technologieën en de bedrijven erachter tijdens een unieke techonologiebeurs. Bovendien zijn er ook rolmodellen aanwezig die al in die sectoren werken. Een beurs die de jongeren wil inspireren en motiveren om doordachte studiekeuzes te maken en bij te dragen aan de digitale toekomst. The place to be: campus KdG Hoboken. Meer informatie.
 
► 
 
Prof. dr. Anna Bosman, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zorgde even geleden voor ophef met haar uitspraak "Dyslexie bestaat niet". Het hele dyslexiepeloton stond plotseling voor een gesloten overweg. Gaandeweg zijn reacties losgekomen uit vele hoeken. Voor en tegen laten zich horen. Maar verandert dat nu iets? Wat doen we nu in de praktijk? Leraren, logopedisten en vele andere begeleiders doen al zo hard hun best. Gompel & Svacina organiseert het congres Als lezen niet zo vlot met een rijk gevuld programma op donderdag 22 november 2018 in Antwerpen, bedoeld voor schooldirecteuren, leraren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, lerarenopleiders, pedagogen, psychologen, logopedisten en alle anderen die begaan zijn met het leren lezen.
 
► 
 
Van 14 januari tot en met 1 maart 2019 vindt een nieuwe editie van ‘Ondernemers voor de Klas’ plaats, het grootste onderwijsproject tussen enerzijds het laatste jaar van het secundair en het hoger onderwijs en anderzijds bedrijven in Vlaanderen. Scholen die interesse hebben voor de editie 2019, kunnen zich via de website van Vlajo inschrijven tussen 28 september en 26 oktober 2018.
 
► 
 
Op 16 januari wagen duizenden leerlingen uit het secundair onderwijs zich opnieuw aan de wiskundeolympiade: VWO voor de derde graad en JWO voor de tweede graad. Je kunt tot en met 26 november je leerlingen via een schoolverantwoordelijke inschrijven op www.vwo.be. Ken je trouwens de Kangoeroewedstrijden al? Die richten zich, eveneens met leuke en uitdagende meerkeuzevragen, op leerlingen van het lager onderwijs en van de eerste graad secundair. Neem zeker een kijkje op www.kangoeroe.org.
 
► 
 
De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs wil leraren aanmoedigen en hun creativiteit en toewijding belonen door pedagogische modelprojecten beter bekend te maken. De Stichting Koningin Paola organiseert dit schooljaar een projectoproep voor alle leraren van het secundair onderwijs.
 
► 
 
Een filmpje maken met je klas tegen racisme en 5 000 euro winnen voor je school? Yes you can! Wat zou jij tegen racisme doen in je gemeente als jij burgemeester zou zijn? De scholenwedstrijd van UNIA roept leerlingen van de derde graad secundair onderwijs op daarop een antwoord te bieden. Hoe deelnemen?
 
► 
 
De NGO “Peace and Cooperation” roept,  samen met CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization),  de globale artistieke schoolcampagne 2018 'For a safer world - Join forces with the CTBTO' uit.
 
► 
 
Het Centrum voor Taal en Onderwijs biedt in oktober en november vier vormingen voor het volwassenenonderwijs aan:
 
► 
 
De nieuwe workshop interactieve werkvormen (dinsdag 13 november 2018)
 
► 
 
Procesgericht evalueren (donderdag 18 oktober 2018)
 
► 
 
Taal en ICT: een geslaagd huwelijk (dinsdag 20 november 2018)
 
► 
 
Taalstimulerend handelen buiten de NT2-les (dinsdag 27 november 2018)
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook