In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Voorontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020
►  Corona: veelgestelde vragen
►  Nieuwe richtlijnen van de overheid
Bestuur & organisatie
►  Materialen in het kader van corona
►  Heropstart internaten
Personeel
►  Personeelsleden die tot de risicogroep behoren
►  Corona-ouderschapsverlof
Lerenden
►  Hoe en wat evalueren in het basisonderwijs in en na coronatijden?
►  Evalueren en delibereren in coronatijden: specifieke aanbevelingen voor het voltijds secundair onderwijs
►  Nooddecreet goedgekeurd
►  Aanbevelingen Onderwijs & Autisme voor opvang en heropstart
Curriculum & vorming
►  Toelichting bij verdere organisatie van buitengewoon onderwijs: evenwicht tussen opvang, afstandsleren en heropstart
Initiatieven van externen
►  WAT WAT: betrouwbare informatie voor jongeren
 
 
 

   Algemeen

 
 
Voorontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020
 
Op basis van de recentste cijfers uit de verschillende beleidsdomeinen en rekening houdend met de verwachtingen betreffende groei en inflatie doet de Vlaamse Regering jaarlijks minstens één begrotingscontrole. In het voorontwerp van programmadecreet werd ook een aantal besparingsmaatregelen voor onderwijs opgenomen.
 
We zullen nog uitvoeriger berichten over het geheel van de maatregelen en ons standpunt via ons protocol kenbaar maken. In dit bericht beperken we ons tot die creatieve maatregelen die een besparing realiseren zonder te raken aan de noodzakelijke basisomkadering van scholen van het leerplichtonderwijs:
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona: veelgestelde vragen
Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelen we de veelgestelde vragen op een aparte pagina. Al onze informatie over corona kun je terugvinden op de overzichtspagina Onderwijs organiseren in coronatijden.
 
Zit je met een prangende vraag? Consulteer dan eerst onze themapagina's. Is je vraag onbeantwoord gebleven? Bekijk onze contactpagina of bel naar het nummer 02 507 06 81 (contactpersoon Carla Matthijs).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe richtlijnen van de overheid
 
De nieuwe richtlijnen van de overheid vind je in SchoolDirect:
 
 
► 
 
Update corona: draaiboek aangevuld, noodmaatregelen gestemd
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Materialen in het kader van corona
 
Op onze website Materialen in het kader van corona vind je nu ook informatie over leveranciers van signalisatiemateriaal en contactloze thermometers. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Heropstart internaten
 
De organisatie van de internaten bij de heropstart van onderwijs vergt bijzondere aandacht. Een internaat is geen school, maar een samenlevingscontext, en moet bekeken worden vanuit de eigen, specifieke opdracht. In het draaiboek voor de heropstart van de internaten willen we onze bezorgdheden maximaal vertaald zien in een veilig en haalbaar kader.
 
We hopen op een doorbraak op een volgend sociaal overleg volgende maandag 11 mei. Wij verwachten daar een antwoord op enkele cruciale vragen.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Personeelsleden die tot de risicogroep behoren
 
Hoewel we al meermaals hebben aangedrongen op de omschrijving van de ‘risicogroep’, hebben de experten van de GEES de definitie nog steeds niet vastgelegd. Zodra we weten welke personeelsleden tot de risicogroep behoren, communiceren we erover.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona-ouderschapsverlof
 
Op 2 mei 2020 werd op de federale ministerraad beslist om een corona-ouderschapsverlof in te voeren. Werknemers met een kind jonger dan 12 jaar kunnen via dat verlof hun arbeidsprestaties verminderen met de helft of met één vijfde in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020. Hoewel de Vlaamse regelgeving voor onderwijs in voorbereiding is, kan het corona-ouderschapsverlof op dit ogenblik nog niet worden opgenomen in onderwijs. Van zodra er duidelijkheid is over alle modaliteiten, communiceren we er opnieuw over.  
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Hoe en wat evalueren in het basisonderwijs in en na coronatijden?
 
In het draaiboek voor de heropstart van het Vlaamse onderwijsveld gaat het vijfde uitgangspunt over het garanderen van een faire evaluatie voor alle leerlingen. In deze tekst concretiseren we hoe die faire evaluatie in het basisonderwijs kan gebeuren. Dat alles krijgt natuurlijk een plaats binnen het huidige evaluatiebeleid van je school. Meer info over de aanpak van de heropstart in het basisonderwijs, lees je op onze website.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Evalueren en delibereren in coronatijden: specifieke aanbevelingen voor het voltijds secundair onderwijs
 
De coronacrisis plaatst scholen voor nieuwe uitdagingen en roept vele vragen op, ook over evalueren en delibereren. Met de mededeling over Evalueren en delibereren in coronatijden: specifieke aanbevelingen voor het voltijds secundair onderwijs willen we je daarin ondersteunen. De tekst is complementair met en moet gelezen worden naast:
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nooddecreet goedgekeurd
 
Gisteren is het langverwachte nooddecreet goedgekeurd. Dat geeft onze scholen de nodige ademruimte om dit speciale schooljaar goed af te ronden. We sommen hieronder de belangrijkste maatregelen kort op.        
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanbevelingen Onderwijs & Autisme voor opvang en heropstart
 
De Vlaamse Vereniging Autisme heeft een nota Onderwijs & Autisme geschreven voor scholen en onderwijsverstrekkers vanuit een grote bezorgdheid voor hun doelgroep. We hebben de nota als inspiratie op onze website geplaatst bij psychosociaal welzijn/heropstarten in een verbindend school- en klasklimaat. We zijn ervan overtuigd dat hun aanbevelingen niet alleen jullie leerlingen met autisme ten goede komen, maar ook alle andere leerlingen die in deze moeilijke periode wat ondersteuning kunnen gebruiken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Toelichting bij verdere organisatie van buitengewoon onderwijs: evenwicht tussen opvang, afstandsleren en heropstart
 
Vanavond ontving je het draaiboek via SchoolDirect. Op dat draaiboek hebben we lang gewacht om onze school te organiseren, om af te toetsen aan onze scenario's.
 
In het sociaal overleg in functie van het buitengewoon onderwijs werd vandaag enige nuance voorzien. We zijn blij dat er enige ruimte wordt gemaakt, maar tot onze spijt herkennen we weinig van onze 9 principes.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
WAT WAT: betrouwbare informatie voor jongeren
 
Jongereninformatiemerk WAT WAT geeft antwoorden op vragen van jongeren op het platform watwat.be/corona. Voor informatie over de ziekte zelf moeten jongeren er niet zijn, maar wel voor alle gevolgen die ‘Blijf in uw kot’ voor jongeren heeft.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook