Dit is Nieuwsbrief 29 van 18 februari 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 29 van 18 februari 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Februarinummer Forum is verschenen
►  Website secundair onderwijs ingekanteld
►  Vacature begeleider implementatie nieuwe opleidingsprofielen ICT
►  Vacatures hogescholen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Wijziging procedures bij AGIOn
►  Btw scholenbouw: van 21 procent naar 6 procent
Lerenden
►  Herinnering: Ronde van Vlaanderen over radicaliteit insluiten
►  Radicaliteit insluiten: nieuwe hulplijnen van de overheid
Curriculum & vorming
►  Nieuwe leerplannen en lessentabellen vanaf 1 september 2016
►  Toelichting bij het nieuwe leerplan Onthaal en public relations
►  Gemotiveerde wiskundeleraren gezocht
►  Multiplus: nieuwsbrief februari 2016
►  Schorsing besluit van de Vlaamse regering 'Maatwerk' door de Raad van State
►  Jaarlijkse beleidsdag voor internaten: terugblik
►  'De toekomst is in interactie'
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinningsimpulsen
►  Linpilcare
 
 
 

   Algemeen

 
 
Februarinummer Forum is verschenen
 
Het februarinummer van Forum is verschenen.
 
In het hoofdartikel heeft directeur-generaal Lieven Boeve het over het beroep van leraar.​ Hij droomt van uitstekende leraren en de nodige ruimte voor personeelsbeleid in scholen.​
 
Via de Forumzoeker krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je artikels apart downloaden en opzoeken, zoals deze:
 
 
► 
 
Toekomstbeeld katholiek onderwijs. Ruimte voor schoolbesturen en schoolteams
 
► 
 
Inclusief hoger onderwijs.​ Onderzoek naar ondersteuning voor studenten met functiebeperking
 
► 
 
De OESO rapporteert over onderwijsfinanciering in Vlaanderen.​ Wat betekent een en ander voor het dossier Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting?
 
► 
 
Samen sterker op de klasvloer. Via co-​teaching werken aan inclusiever onderwijs met middelen van de pre-​waarborgregeling
 
► 
 
Professionaliseren met V-​eSperAnZa in het gewoon basis-​ en secundair onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Website secundair onderwijs ingekanteld
 
Informatie met betrekking tot het secundair onderwijs is voortaan ook beschikbaar via de vernieuwde pagina voor het secundair onderwijs binnen onze website. Je kunt er terecht voor nieuwsberichten, visieteksten, nascholingen, leerplannen en lessentabellen … Relevante thema's voor het secundair onderwijs worden ook steeds meer ontsloten via thema's van A tot Z.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature begeleider implementatie nieuwe opleidingsprofielen ICT
 
De pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (VOCVO) hebben een vacature voor een 'begeleider implementatie nieuwe opleidingsprofielen ICT'. De kandidaten zijn bij voorkeur tewerkgesteld in het volwassenenonderwijs. Dat project heeft tot doel de cvo’s te ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op het ICT-aanbod vertrekkende vanuit de aanwezige expertise en rekening houdend met de professionalisering van leraren. Het doel van de functie, het takenpakket en de sollicitatievoorwaarden vind je in de volledige vacature begeleider implementatie nieuwe opleidingsprofielen ICT.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hogescholen
 
Volgende vacatures brengen we onder de aandacht:
 
 
► 
 
algemeen directeur bij de Arteveldehogeschool
 
► 
 
algemeen directeur bij Odisee
 
► 
 
twee lectoren bij de Karel de Grote hogeschool
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 17 februari 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement beantwoord werden:
 
 
► 
 
Onderfinanciering hogescholen
 
► 
 
Radicaliserende jongeren en internaten
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 4 februari 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
M-decreet
 
► 
 
Ouderforum secundair onderwijs
 
► 
 
Voedingsbeleid
 
► 
 
Schrapping evaluatie studentenparticipatie
 
► 
 
Softwarelicenties raamovereenkomst MS-KIS 4
 
Schriftelijke vragen
 
Dit is een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week gepubliceerd werden. Alle schriftelijke vragen zijn op de website van het Vlaams Parlement/schriftelijke vragen terug te vinden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
de studievoormiddag 'Samen werken, samen leren' op vrijdag 11 maart 2016 te Gent door het Departement Onderwijs en Vorming
 
► 
 
een studiedag over financiële geletterdheid in het secundair onderwijs op maandag 18 april 2016 door het onderzoekscentrum LEER (Leuven Economics of Education Research)
 
► 
 
de Train the Trainer opleidingen om 'Lesgever Eerstehulpverlening Onderwijs’  te worden voor leraren secundair onderwijs (tweede en derde graad) en docenten uit de lerarenopleidingen door het Rode Kruis op verschillende plaatsen en data
 
► 
 
een nascholingsaanbod voor leraren wetenschappen in het secundair onderwijs van de Universiteit Gent
 
► 
 
een proefproject klasactiviteiten ondernemingszin als alternatief tijdens de afwezigheid van een leraar op bedrijfsstage door het Departement Onderwijs en Vorming
 
► 
 
de VLHORA-Open Education week 2016 tijdens de week van 7 tot 11 maart 2016 online en live op verschillende plaatsen
 
► 
 
de eTwinning Professional Development Workshop 'Digital Media Education' van 1 tot 3 april 2016 in Poitiers, Frankrijk via VLEVA
 
► 
 
de Stichting Koningin Paola lanceert een nieuwe projectoproep voor School van de Hoop, een programma ter bevordering van de integratie van leerlingen en hun gezin
 
► 
 
een brochure van Amnesty International voor leraren over het omgaan met de vooroordelen over vluchtelingen in de klas
 
► 
 
een eerste sessie van drie van het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie over radicalisering staat online onder de titel 'Normaal Radicaal'
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Wijziging procedures bij AGIOn
 
De Vlaamse Regering keurde op 17 juli 2015 de conceptnota masterplan scholenbouw goed. 
 
In uitvoering van de operationele doelstellingen omschreven in het Masterplan scholenbouw voorziet de raad van bestuur van AGIOn om structureel in te grijpen in de mogelijke 'afwijkingen van de chronologie' voor het vrij gesubsidieerd onderwijs. Het leek ons van belang u hierover tijdig in te lichten
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Btw scholenbouw: van 21 procent naar 6 procent
 
In de loop van 2015 werd een verlaging aangekondigd van het btw-tarief voor investeringen in schoolgebouwen van 21 procent naar 6 procent. Die maatregel was een deel van de taxshift waartoe de federale regering besliste. Dat verlaagd tarief is van toepassing sedert 01 januari 2016.
 
Het Koninklijk Besluit werd op 15 december 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In onze nieuwsbrief van diezelfde datum kon u al lezen dat een aantal elementen in het toepassingsgebied van de maatregel nog uitklaring nodig had. 
 
Recent werd de omzendbrief E.T.129.073 van 27 januari 2016 gepubliceerd. Hoewel daarmee nog niet alle onduidelijkheden uitgeklaard zijn, geven we toch een stand van zaken
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Herinnering: Ronde van Vlaanderen over radicaliteit insluiten
 
In maart organiseren we in elke regio een nascholing over radicaliteit. Tijdens de sessies zoeken we naar een eenvoudig begrippenkader en gaan we onder andere in op het verloop van radicalisering, welke leerlingen er kwetsbaar voor zijn, hoe een school preventief en curatief kan werken en welke verplichtingen een school heeft. Je verwerft inzicht in het proces van radicalisering, leert hoe je radicalisering als school integraal preventief kunt aanpakken en krijgt de handvatten om dat alles te vertalen naar een beleid van je school of van de school die je ondersteunt.
 
De sessies zijn gericht op directies, middenkader, leerlingenbegeleiders en pedagogisch begeleiders. Ze bouwen verder op het recent gepubliceerde document Radicaliteit insluiten. Meer informatie vind je terug op onze website bij het thema Radicalisering.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Radicaliteit insluiten: nieuwe hulplijnen van de overheid
 
Het Ministerie van Onderwijs lanceert twee initiatieven op het vlak van radicalisering:
 
 
► 
 
Een theologische infolijn waarnaar je leerlingen die zoekende zijn naar hun moslimidentiteit kunt doorverwijzen, of ouders die naar theologische ondersteuning op zoek zijn. De telefonische infolijn wordt begin maart gelanceerd, maar is al via mail bereikbaar op infolijn.islam@embnet.be.
 
► 
 
Een hulplijn voor ouders, familie en vrienden van jongeren die radicaliseren. Ze biedt niet alleen een luisterend oor voor ouders en verantwoordelijken die zich zorgen maken, maar kan ook naar verdere hulpverlening doorverwijzen. De hulplijn is bereikbaar via 078 15 00 10 of opvoedingslijn@groeimee.be.
 
Meer informatie over het onderwerp vind je bij het thema radicalisering op onze website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nieuwe leerplannen en lessentabellen vanaf 1 september 2016
 
De ontwerpversies van de nieuwe leerplannen en de nieuwe lessentabellen voor het schooljaar 2016-2017 zijn raadpleegbaar via de nieuwe curriculumpagina secundair onderwijs. Leraren kunnen ermee aan de slag. Op de curriculumpagina kunnen schoolteams terecht voor informatie over educaties (vakoverschrijdende thema’s), leerplannen en lessentabellen.
 
Graadleerplannen en bijbehorende lessentabellen worden progressief ingevoerd. Dat betekent dat ze op 1 september 2016 van kracht worden voor het eerste leerjaar van de graad, op 1 september 2017 in het tweede leerjaar van de graad. Tot dan blijft in het tweede leerjaar van de graad het huidige leerplan en de bestaande lessentabel van toepassing. 
 
Met vragen kun je terecht bij Geert Vandermeulen op het nummer 02 507 17 35 of via geert.vandermeulen@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Toelichting bij het nieuwe leerplan Onthaal en public relations
 
Op 1 september 2016 starten we met een nieuw profiel voor de studierichting Onthaal en public relations (OPR). De vernieuwing van het leerplan wordt toegelicht tijdens een studiedag op 9 maart 2016 in Brugge. Je vindt op onze nascholingswebsite meer achtergrondinformatie over die vorming waarin de eerste kennismaking met opbouw en visie van het leerplan centraal staan.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gemotiveerde wiskundeleraren gezocht
 
De Examencommissie secundair onderwijs is op zoek naar gemotiveerde wiskundeleraren voor het opstellen van digitale examenvragen of het corrigeren van schriftelijke examens. Kandidaten nemen het best contact op met Veerle Uytterschaut (veerle.uytterschaut@ond.vlaanderen.be) van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Multiplus: nieuwsbrief februari 2016
 
Multiplus is een expertisecentrum over personen met ernstige meervoudige beperkingen. Via een driemaandelijkse nieuwsbrief verspreidt het (praktische) informatie en documentatie over materialen, methodieken, ondersteuningsvormen … die bruikbaar zijn in opvoeding, onderwijs en hulpverlening aan personen met ernstige meervoudige beperkingen. Het expertisecentrum houdt je op de hoogte van interessante activiteiten over de doelgroep en de stand van zaken in Multiplus. We willen de nieuwsbrief Multiplus van februari 2016 graag onder de aandacht brengen. Via de website van Multiplus kom je meer te weten over de activiteiten en kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief Multiplus.  
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schorsing besluit van de Vlaamse regering 'Maatwerk' door de Raad van State
 
Op 26 januari 2016 schorste de Raad van State het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet over maatwerk bij collectieve inschakeling. Je vindt de aanleiding voor de schorsing en de motivatie van de Raad van State in het document 'Schorsing BVR Maatwerk door de Raad van State'. Dat arrest werd betekend op 9 februari 2016. Die betekening houdt in dat de oude regelgeving voor sociale werkplaatsen opnieuw van kracht is. Maar voor tewerkstelling in een beschutte werkplaats als doelgroepwerknemer is er geen rechtsgrond meer en kan er ook geen recht op beschutte werkplaats meer toegekend worden. Concreet betekent dat dat personen met een arbeidshandicap tijdelijk niet in een beschutte werkplaats tewerkgesteld kunnen worden.
 
Voor de leerlingenstages is er geen probleem en wordt het begrip 'maatwerk' vervangen door de 'oude' begrippen 'sociale werkplaats' en 'beschutte werkplaats':
 
 
► 
 
De stage in opleidingsvorm 1 kan in een sociale werkplaats, beschutte werkplaats, het begeleid werken of het normale economische circuit plaatsvinden.
 
► 
 
Om in aanmerking te komen als stagebedrijf voor opleidingsvorm 2 moet het bedrijf een sociale werkplaats of beschutte werkplaats zijn of elk ander bedrijf dat aan de leerling, rekening houdend met zijn handicap, aangepaste activiteiten oplegt en hem daarbij de nodige bescherming en ondersteuning biedt.
 
► 
 
Voor stages in opleidingsvorm 3 moet het bedrijf zo gekozen worden dat de leerlingen er voornamelijk de activiteiten kunnen uitoefenen die rechtstreeks met de gevolgde opleiding verband houden. Stage in opleidingsvorm 3 vindt plaats in het normale economische circuit. Voor opleidingsvorm 3 mag het stagebedrijf geen sociale werkplaats, beschutte werkplaats, begeleid werken of dagcentrum zijn. Een leerling die stage loopt in een sociale werkplaats, beschutte werkplaats, begeleid werken of dagcentrum, bereikt de einddoelstelling niet.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jaarlijkse beleidsdag voor internaten: terugblik
 
Op vrijdag 22 januari 2016 vond de jaarlijkse beleidsdag van de internaten plaats in het Sint-Aloysiusinternaat in Lier. De beleidsdag is een denkdag waarop de leden van de adviesraad internaten en de leden van de beheerderscommissie internaten elkaar elk jaar rendez-vous geven. De leden denken er samen na over een algemeen thema dat de internaten vandaag aanbelangt. Het thema was ‘Internaten anno 2015’. De deelnemers konden dromen over hoe ze de internaten in de toekomst zien evolueren op het vlak van dienstverlening (flexibel aanbod, aanbod voor externen, samenwerking met externe partners), inzake opname in de bestuurlijke schaalvergroting en op het vlak van kwaliteit. Het volledige verslag van onze jaarlijkse beleidsdag geeft je een beeld van de besproken onderwerpen.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
'De toekomst is in interactie'
 
Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van Unizo, is onze centrale gast op het eerstvolgende leercafé. Hij zal openen met zijn visie op de organisatie van de toekomst vanuit zijn functie als gedelegeerd bestuurder van een organisatie met 85 000 leden verspreid over heel Vlaanderen.
 
Daarnaast zal hij vanuit zijn bevoorrechte positie als deelnemer aan het sociaal overleg inzichten op het snijvlak tussen praktijk en beleid met ons delen. De titel van zijn betoog kunnen we nu al meegeven: 'De organisatie van de toekomst is in interactie'. 
 
Een keynote over opleiding en kmo's, afstemming en communicatie, vertrouwen en bezieling. Leercafé 4 is een must voor iedereen die met opleiding bezig is.
 
Je kunt het programma raadplegen en je inschrijven via onze nascholingswebsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinningsimpulsen
 
Doorheen de vasten biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen je vier bezinningsimpulsen aan. Vandaag vind je hier de eerste schakel:
 
 
► 
 
De schakel van de verinnerlijking – verstilling: schakel in op Hem;
 
► 
 
De schakel van de versobering: schakel in op wat wezenlijk is;
 
► 
 
De schakel van de solidariteit: schakel in op je medemens;
 
► 
 
De schakel van de verzoening: schakel in op verzoening en verdraagzaamheid. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Linpilcare
 
Linpilcare is een Erasmus+ KA2-project dat werkt aan de link tussen praktijkonderzoek en resultaten van academisch onderzoek. Het project verbindt praktijkonderzoek en academisch onderzoek via professionele leergemeenschappen. Linpilcare werkt samen met zes Europese partners. Meer informatie vind je op  http://linpilcare.eu.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook