In deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over welke leerstof secundaire scholen kunnen aanbieden. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over welke leerstof secundaire scholen kunnen aanbieden. 

 

   Algemeen

 
 
Welke leerstof kunnen scholen secundair onderwijs aanbieden?
 
Tegelijk met het opschorten van de lessen gaf de overheid een aantal richtlijnen mee aan scholen en leraren. Eén van die richtlijnen expliciteert dat opdrachten niet mogen gaan over nieuwe leerstof en niet meetellen voor het rapport. Veel scholen secundair onderwijs stellen de vraag hoe men die richtlijnen precies moet interpreteren. In wat volgt, reiken we een aantal pistes aan met oog voor de mogelijkheden van alle leerlingen, de expertise van leraren en de beleidsruimte van scholen. We kijken ook al even vooruit naar de verdere toekomst.
 
Afstandsleren? Wat is mogelijk?
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opvang in het buitengewoon onderwijs
 
Gisteren communiceerde de overheid via Schooldirect opnieuw over de opvang in onze scholen voor buitengewoon onderwijs, zowel over de situatie tot aan de paasvakantie als over de opvang tijdens de paasvakantie. Maar duidelijkheid blijft uit … We dringen aan op een spoedig overleg waarin we antwoorden krijgen op de meest pertinente vragen die we clusteren onder de twee periodes:
 
 
► 
 
Voor de paasvakantie:
De zin over opvang in het buitengewoon onderwijs: "De overheid informeert zo snel mogelijk onder welke modaliteiten dat kan." is uit de communicatie verdwenen. Toch vragen de scholen verduidelijking over de opvangmodaliteiten!
 
► 
 
Men maakt melding van opvang tijdens de paasvakantie. Ook daar zou er een alternatieve regeling worden uitgewerkt voor het buitengewoon onderwijs. "De gesprekken lopen nog", lezen we. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn we vragende partij om mee onze verantwoordelijkheid op te nemen en de heel concrete vragen van de scholen in alle transparantie binnen te brengen in die gesprekken. Dit is alvast een eerste oplijsting van de meest pertinente vragen.
 
We zijn ervan overtuigd dat we met z'n allen onze verantwoordelijkheid moeten opnemen, met kennis van zaken, met het oog op onze gezamenlijke opdracht voor onze kwetsbare kinderen en jongeren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Verlijden van aktes bij de notaris
 
Fednot, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, heeft richtlijnen uitgevaardigd over hoe notariskantoren moeten omgaan met het coronavirusAls je tussen nu en 5 april een afspraak hebt om een akte te ondertekenen in een notariskantoor, zal de afspraak in principe worden uitgesteld naar een latere datum. Het notariskantoor zal je daarover contacteren en dossier per dossier bekijken hoe het verder loopt.
 
Alleen als het gaat om een dringende akte, kan de ondertekening wel doorgaan. De notaris zal dat dossier per dossier afwegen, rekening houdend met de concrete elementen van je dossier. Het gaat bijvoorbeeld om het verstrijken van bindende termijnen, het risico op verlies van gemaakte kosten en de financiële gevolgen als de akte niet wordt ondertekend.
 
Als je toch naar het notariskantoor moet gaan om een dringende akte te ondertekenen, gelden er bijkomende maatregelen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
CLB zet in op online ondersteuning van leerlingen en ouders tijdens de coronacrisis
 
CLBch@t, het anonieme chatonthaal van de CLB-sector, werd versterkt én breidde sinds maandag 23 maart de openingsuren uit. Daarmee zet het CLB in op het ondersteunen van leerlingen en ouders. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Digitale verderzetting OKOT/BKOT-trajecten/erkende trajecten VDAB in het volwassenenonderwijs en HBO5 verpleegkunde
 
Graag specifiëren we de afspraken van VDAB rond het verderzetten van een digitaal opleidingsaanbod. Alle communicatie en recente afspraken zijn steeds terug te vinden op vdab.be/coronacrisis. Op de partnerpagina is ook een FAQ-Excel toegevoegd.
 
In de loop van vorige week besloot de VDAB dat het opleidingsaanbod van partners, inclusief onderwijs, voor de klanten van VDAB digitaal en via afstandsleren kan verdergezet worden. Erkend betekent dat de opleidingsuren in Mijn Loopbaan voor partners (MLP) kunnen geregistreerd worden. VDAB verwacht daarvoor een opleidingsintensiteit van 20 uur per week. Dat omvat zowel de digitale lessen, het doornemen en verwerken van cursusmateriaal en het maken van oefeningen en opdrachten. Binnen MLP is een extra button voorzien waarbij de gepresteerde uren onder thuiswerk kunnen geregistreerd worden waardoor de verplaatsing niet manueel op 0 km moet geplaatst worden.
 
Aan hun onderwijspartners vraagt VDAB 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tijdelijke wijziging invulling werkplekcomponent binnen de duale opleidingen zorgkundige en kinderbegeleider
 
Er bereikten ons signalen dat een aantal leerlingen omwille van de coronaproblematiek problemen ervaren bij het vervolmaken van de trajecten van de duale opleidingen zorgkundige en kinderbegeleider. In samenspraak met het werkveld wordt er éénmalig de mogelijkheid voorzien om af te wijken van het opgelegde aantal maanden per setting.
 
Voor meer informatie over een tijdelijke wijziging voor de invulling van de werkplekcomponent verwijzen we graag naar de websites https://www.diverscity.be/thema-s/duaal-leren/wijzigingen-duaal-leren-n-a-v-coronavirus  (Diverscity) en https://www.vivosocialprofit.org/maatregelen-corona (VIVO social-profit).
 
VIVO en Diverscity bezorgen de informatie aan de werkplekken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook