Dit is Nieuwsbrief 55 van 6 oktober 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 55 van 6 oktober 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Nieuw tijdschrift 'In dialoog'
►  Mgr. Aerts: "Leraren zijn leermeesters"
►  Inschrijven op de nieuwsbrief en toegang tot de website
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
►  Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
Bestuur & organisatie
►  Vrijwilligerswet - Verzekering omnium eigen schade - Informatieplicht - Franchise
►  Mededelingen Bestuur & organisatie Regio West-Vlaanderen
Lerenden
►  Geactualiseerde mededeling - Tuchtmaatregelen voor leerlingen in het basisonderwijs
►  Valoriseer de talige diversiteit van je leerlingen
Curriculum & vorming
►  Ronde van Vlaanderen voor besturen en directies (buiten)gewoon secundair onderwijs (herhaling)
Identiteit & kwaliteit
►  Groeien als katholieke dialoogschool in de praktijk
►  Aan de slag met het nieuwe Onzevader
 
 
 

   Algemeen

 
 
Nieuw tijdschrift 'In dialoog'
 
In dialoog cover Deze week verscheen het eerste nummer van 'In dialoog' het nieuwe tijdschrift van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 'In dialoog' creëert voor leidinggevenden in ons onderwijs de ruimte om grondig geïnformeerd te reflecteren over belangrijke onderwijsitems. Het geeft – los van de soms vluchtige actualiteit - de kans op een verdiepende manier mee te denken over beleids- en bestuursmatige onderwerpen in de Vlaamse onderwijscontext. Als opiniërend tijdschrift is het in die zin een waardige opvolger van ons tijdschrift 'Forum' en van de niveaugebonden tijdschriften 'Breedbeeld' en 'School+visie'.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mgr. Aerts: "Leraren zijn leermeesters"
 
Op een persconferentie maakte mgr. De Kesel bekend dat kanunnik Lode Aerts de nieuwe bisschop van Brugge wordt. Katholiek Onderwijs Vlaanderen feliciteert hem met zijn benoeming door Paus Franciscus en wenst hem alle goeds. In het kader van de internationale dag van de leraar vroegen we hem wat hij leraren en docenten wenst.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inschrijven op de nieuwsbrief en toegang tot de website
 
De nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen is bedoeld voor leidinggevenden zoals bestuurders en directeurs, maar is ook nuttig voor hun medewerkers. Aarzel niet hen de inschrijvingslink door te geven. Je kunt er ook je voorkeuren aanpassen of uitschrijven.
 
Iedereen kan zich vrij inschrijven op deze nieuwsbrief, maar daarmee heb je nog geen toegang tot afgeschermde documenten op onze website, zoals bepaalde mededelingen. Door een mail te sturen naar gegevensbeheer@katholiekonderwijs.vlaanderen kan je een medewerker toegang geven. Volgende gegevens hebben we nodig:
 
 
► 
 
voornaam, naam, functie, geboortedatum en stamboeknummer
 
► 
 
naam en instellingsnummer van de school, centrum of internaat
 
We vragen je ook om voormalige medewerkers die toegangsrechten hadden maar niet meer in dienst zijn te laten schrappen. Via http://mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen kunnen directeurs ook zelf de gegevens van hun team correct onderhouden. Als je er de functies van een voormalig medewerker beëindigt, vervallen automatisch ook zijn rechten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
 
De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de Regio Oost-Vlaanderen voor de maand oktober zijn terug te vinden onder de naam van iedere begeleider.
 
Gewoon basisonderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
 
De oktober-editie van de Maandberichten voor het katholiek secundair onderwijs van de Pedagogische Begeleiding Regio Mechelen-Brussel is beschikbaar op de website van het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement op 5 oktober 2016 beantwoordde:
 
 
► 
 
Studievoortgangsmaatregelen in hoger onderwijs
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 30 september 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Machocultuur hoger onderwijs
 
► 
 
Leerlingenbegeleiding
 
► 
 
Studentenuitwisselingen met Turkije
 
► 
 
Ad-hocwerkgroep Psychosociale risico's
 
► 
 
Planlastvermindering in het leerplichtonderwijs
 
► 
 
Organisatie van levensbeschouwelijke vakken in officieel onderwijs
 
► 
 
Zomerschool en zittenblijven
 
► 
 
Digitale leermiddelen
 
► 
 
Evaluatieprocedure van onderwijspersoneel
 
► 
 
Loopbaanpact
 
► 
 
STEM-onderwijs
 
► 
 
Conceptnota NT2-beleid
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen die deze week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden. Vorige week konden twee vragen niet aangeklikt worden. Die hebben we opnieuw opgenomen.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen deze initiatieven en vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Academy in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
Pedic, het pedagogisch didactisch centrum in Gent, plaatst deze vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vrijwilligerswet - Verzekering omnium eigen schade - Informatieplicht - Franchise
 
Overeenkomstig de vrijwilligerswet informeert een school een vrijwilliger over een aantal zaken waaronder het verzekeringscontract burgerlijke aansprakelijkheid dat afgesloten is. Wanneer er een verzekering omnium voor eigen schade bij verplaatsing afgesloten werd, geldt daarvoor ook de informatieplicht vastgelegd in de vrijwilligerswet.
 
In voorkomend geval kan de school (de voorziene) franchise terugbetalen aan de vrijwilliger. Die terugbetaling wordt als een uitgave eigen aan de organisatie beschouwd en valt niet onder het begrip 'kostenvergoeding'.   
 
Dit is een antwoord van de minister op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer.
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Beatrijs Pletinck, Stafmedewerker Dienst Bestuur & organisatie.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen Bestuur & organisatie Regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Lerenden

 
 
Geactualiseerde mededeling - Tuchtmaatregelen voor leerlingen in het basisonderwijs
 
Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving hebben we de beroepsprocedure tegen een tijdelijke uitsluiting uit onze tekst over Tuchtmaatregelen in het basisonderwijs verwijderd. Ook de modelbrieven zijn aangepast. Je vindt de tekst terug bij het thema Rechtspositie van de lerende op onze website (aanmelden vereist).
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Valoriseer de talige diversiteit van je leerlingen
 
In het Validiv-project ging een interuniversitaire onderzoeksgroep na hoe basisscholen de meertalige diversiteit van hun leerlingen kunnen valoriseren. De website www.metrotaal.be, het boek Haal meer uit meertaligheid. Omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs en E-Validiv, de meertalige digitale leeromgeving, zijn producten van het onderzoeksproject.
 
E-Validiv neemt leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar mee op ontdekking in diverse onderwerpen uit het leergebied wereldoriëntatie. De leerinhoud is beschikbaar in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Spaans en Turks). Leerlingen kunnen met een taalswitchknop wisselen tussen twee talen. E-Validiv is voortaan gratis beschikbaar voor alle leraren met een login op KlasCement, via de link evalidiv.classy.be. Nog op Klascement vind je meer informatie over hoe je met E-Validiv aan de slag kunt gaan.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Ronde van Vlaanderen voor besturen en directies (buiten)gewoon secundair onderwijs (herhaling)
 
Op donderdag 15 september 2016 bezorgden de onderwijsverstrekkers hun reactie op de conceptnota 2de-3de graad aan minister Crevits. We berichtten daarover al eerder in de nieuwsbrief van 15 september 2016. Onze uitgangspunten en principes en het voorstel van matrix 2de-3de graad lichten we toe tijdens een Ronde van Vlaanderen voor bestuurders en directies van (buiten)gewoon secundair onderwijs. Nadien gaan we daarover in gesprek.
 
We organiseren deze Ronde van Vlaanderen in samenwerking met de regio’s op vijf plaatsen in Vlaanderen en dat op deze data.
 
 
► 
 
woensdag 26 oktober 2016 in Torhout
 
► 
 
maandag 7 november 2016 in Gent
 
► 
 
woensdag 9 november 2016 in Heusden-Zolder
 
► 
 
dinsdag 15 november 2016 in Antwerpen
 
► 
 
woensdag 16 november 2016 in Mechelen
 
We starten telkens om 19.00 uur. Inschrijven kan via nascholing.be.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Groeien als katholieke dialoogschool in de praktijk
 
Wil je groeien als katholieke dialoogschool in de praktijk, dan vind je hieronder een overzicht van initiatieven die je daarbij kunnen helpen. Binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen behartigt en coördineert de Dienst Identiteit & kwaliteit dat aanbod. Voor vragen en opmerkingen kun je altijd terecht bij de Dienst Identiteit & kwaliteit, de vicariaten en de regio’s.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aan de slag met het nieuwe Onzevader
 
Vanaf 27 november 2016, de eerste zondag van de Advent, zal het nieuwe Onzevader gebeden worden in de Vlaamse en Nederlandse Kerk. De nieuwsbrief van 22 juni 2016 berichtte daar al over. Naast de gebedskaarten die de scholen toen konden bestellen, is er nu ook een beknopte brochure ter beschikking over de betekenis van het Onzevader. De brochure – Hernieuwde kennismaking met het Onzevader -  kan via info@licap.be besteld worden. Meer informatie over het nieuwe Onzevader vind je op de website van kerknet.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook