Met deze nieuwsbrief informeren we je over de reactie van de raad van bestuur Katholiek Onderwijs Vlaanderen op het politiek akkoord modernisering secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
Met deze nieuwsbrief informeren we je over de reactie van de raad van bestuur Katholiek Onderwijs Vlaanderen op het politiek akkoord modernisering secundair onderwijs.

 

   Algemeen

 
 
Vrijheid van onderwijs maximaal inkleuren in het belang van elke leerling - tegelijk bijsturing akkoord noodzakelijk
 
Op basis van de vele reacties en na overleg stelt de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vast dat de voorgestelde matrix onvoldoende bijdraagt tot het realiseren van de belangrijkste doelstelling van de hervorming: de optimalisering van de studiekeuze van de leerling door een transparant aanbod en een getrapte studiekeuze. Tegelijk neemt de raad van bestuur akte van het politieke akkoord. Binnen de nieuwe context wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenspraak met de schoolbesturen en directies maximaal gebruikmaken van de vrijheid van onderwijs in het belang van elke leerling. Daartoe zijn concrete bijsturingen noodzakelijk.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook