In deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over de preventie en aanpak van COVID-19 in onze internaten.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over de preventie en aanpak van COVID-19 in onze internaten.

 

   Algemeen

 
 
Corona: veelgestelde vragen
 
De afgelopen weken kregen we heel veel vragen te verwerken van schoolbesturen en leraren. Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelden we de veelgestelde vragen in een aparte themapagina
 
Zit je met een prangende vraag? Consulteer dan eerst onze aparte themapagina. Is je vraag onbeantwoord gebleven? Contacteer ons dan gerust!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Preventie en aanpak van COVID-19 in onze internaten
 
Welke internen vangen we op?
 
De overheid benadrukt dat de onderwijsinternaten tijdens deze crisis ook in de weekends en de paasvakantie in uitzonderlijke gevallen internen moeten kunnen opvangen. Daartoe maakte ze een schema op. Het gaat voornamelijk over de geplaatste kinderen die zich bevinden in een acute crisissituatie thuis en die niet naar de gebruikelijke opvang in weekend en paasvakantie kunnen. Je overlegt vooraf met de consulent hierover. Ook al gaat het kind naar huis, je blijft als internaat stand-by in de paasvakantie voor het geval er zich toch een ernstige situatie zou voordoen. Indien een kind ziek wordt op internaat en het kan niet naar een veilige context, blijft het op internaat. Het kind blijft in afzondering en het internaat neemt de nodige maatregelen. Bekijk het Draaiboek preventie en aanpak van COVID-19 in onze internaten
 
We rekenen voor de opvang van onze meest kwetsbare kinderen op een goede samenwerking met de school!
 
Zorg er best voor dat je de mogelijkheden van jouw internaat in kaart hebt gebracht: welke personeelsleden kan ik oproepen op vrijwillige basis? Internaatsteams zijn kleine teams die deze volcontinue opvang niet zonder extra ondersteuning kunnen waarmaken voor de meest kwetsbare kinderen. Welke personeelsleden van de school willen zich op vrijwillige basis inschakelen? Is het nodig dat ik met het lokale bestuur in overleg ga voor bijkomende begeleiders overdag? Welke concrete afspraken met ik nog maken in verband met catering, verwarming, activiteiten, hygiënemaatregelen …? We zijn er immers van overtuigd dat wij ten aanzien van onze kinderen/jongeren ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen. In de regio’s is er overleg geweest en zijn internaten zich volop aan het organiseren.
 
Komt er een tegemoetkoming van de overheid?
 
Hier is nog niet over gecommuniceerd door de overheid. Internaten die kinderen opvangen, kregen wel al de mededeling over een levering van mondmaskers. Deze kunnen gebruikt worden indien kinderen ziek worden. 
 
Op onze webpagina 'Veelgestelde vragen' kun je, ook specifiek voor internaten, antwoorden vinden die we bundelen naarmate er informatie komt via Schooldirect. Deze FAQ vullen we steeds opnieuw aan, zodra er meer antwoorden duidelijk worden.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Het OpenUp2U remote learning platform
 
Om onderwijsinstellingen te helpen in deze COVID-19 periode, heeft het Europese onderzoeksnetwerk GÉANT samen met verschillende projectpartners het OpenUp2U remote learning platform gelanceerd. De aangeboden diensten (zoals eduMeet, SWAN, CERNBox …) ondersteunen de Europese onderwijsinstellingen om leren op afstand te faciliteren. Het platform is gebaseerd op open source-technologie en werd ontwikkeld door Europese non-profitorganisaties en onderzoeksinstellingen zoals het CERN.
 
Het platform zal gratis beschikbaar zijn gedurende de COVID-19 crisisperiode. Voor meer gedetailleerde informatie over het Up2U aanbod kun je terecht op de website van GÉANT en de Up2U website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
MVD-personeel: geen verlenging van de cao
 
Omdat we veel vragen kregen vanuit onze scholen om snel duidelijkheid te scheppen in de onzekere situatie van de contractuele personeelsleden, heeft de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op 19 maart beslist een cao af te sluiten over het behoud van werkzekerheid en loon tijdens de coronacrisis (met uitzondering van de hogescholen). Uitgangspunt was daarbij de gelijke behandeling van het gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel in onze instellingen. Met het afsluiten van die cao’s heeft de raad van bestuur ook zijn waardering willen uitdrukken voor de contractuele werknemers die samen met hun gesubsidieerde collega’s gestalte geven aan de katholieke dialoogschool.
 
Uit de berichten die we vanuit onze scholen krijgen, begrijpen we dat er geen algemeen draagvlak meer is om deze cao’s te verlengen. Binnen het paritair subcomité 152.01 en 225.01 zal daarom geen nieuw initiatief genomen worden. Intussen is ook duidelijk geworden dat onderwijs als sector valt onder economische werkloosheid. We blijven echter wel oproepen om de tewerkstelling zoveel mogelijk te laten doorlopen en slechts in laatste instantie een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid. Specifiek voor de groep vrijwillig deeltijds werkenden met een overeenkomst van 12 uur of minder per week is het zelfs nog niet duidelijk of zij het recht kunnen openen op vrijwillige werkloosheid.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Inschrijven en aanmelden ten tijde van corona - update 1 april 2020
 
De omzendbrieven rond inschrijven en aanmelden voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs zijn aangevuld met een link naar de coronamaatregelen. De inhoud van de omzendbrieven is verder niet veranderd.  
 
Een aantal punten zijn uitgeklaard.   
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Leerlingenvervoer in de paasvakantie
 
Vandaag bereikte ons volgend bericht vanuit het departement onderwijs:
 
“Het leerlingenvervoer zoals gekend tijdens het schooljaar zal niet georganiseerd worden door De Lijn of het Agentschap voor Onderwijsdiensten tijdens de Paasvakantie. De regie van de opvang tijdens de Paasvakantie ligt bij de gemeenten. Dit impliceert ook de verantwoordelijkheid ten aanzien van het vervoer naar de opvang. … De gemeente kan wel contact opnemen met een vervoerder en op eigen initiatief een vorm van vervoer van-en-naar de opvang organiseren. De gemeente draagt hierbij ook zelf de kosten.”
 
Daarmee hebben we alvast de duidelijkheid die we vroegen over het collectief leerlingenvervoer. Voor ouders blijft de onduidelijkheid nog bestaan. De vraag rijst immers of- en vooral hoe de gemeenten zullen omgaan met de eventuele vragen naar vervoer. Wordt vervolgd!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook