Dit is Nieuwsbrief 81 van 18 mei 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 81 van 18 mei 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Diensten Katholiek Onderwijs Vlaanderen gesloten van 24 tot 26 mei 2017
►  Kwaliteit onderwijs gehypothekeerd door verminderde koopkracht
►  Mei-juni-nummer In dialoog verschenen
►  'In dialoog': gratis abonnement voor algemeen en coördinerend directeurs
►  Ondersteuningsmodel: update
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Dienst Curriculum & vorming op vormingstweedaagse
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
Personeel
►  Kan een vervanger nog gesubsidieerd worden?
►  Diplomabonificatie in functie van pensioenuitkeringen: beslissing uitgesteld
►  Nascholing: reaffectatie in het buitengewoon onderwijs
Curriculum & vorming
►  Formaprim: nascholingsnamiddagen 'Spelenderwijs Frans leren!'
►  Nieuwsbrief mei 2017 nieuwe opleidingsprofielen ICT
 
 
 

   Algemeen

 
 
Diensten Katholiek Onderwijs Vlaanderen gesloten van 24 tot 26 mei 2017
 
gesloten   Op woensdag 24 mei 2017 houdt Katholiek Onderwijs Vlaanderen haar jaarlijkse personeelsuitstap. Er is dan geen telefonische permanentie. We beantwoorden je e-mails wel zo snel mogelijk. Ook donderdag 25 (Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart) en vrijdag 26 mei 2017 zijn de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gesloten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kwaliteit onderwijs gehypothekeerd door verminderde koopkracht
 
Schoolbesturen die hun begroting niet in evenwicht krijgen. Schoolbesturen die niet meer zonder de opbrengsten van fondsenwervingsacties kunnen. Schoolbesturen die de financiering van het eigen deel van hun bouwproject niet rond krijgen. Afgeschafte zwemlessen. Leraren die materiaal – bestemd voor de les – zelf bekostigen. Dat zijn geen alleenstaande gevallen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderzocht de middelenstroom inzake werking in de periode 2008-2009 tot 2014-2015. Die analyse leert ons dat de koopkracht van scholen significant afgenomen is. Die trend is het duidelijkst voor het gewoon basis- en het buitengewoon secundair onderwijs. Ons onderzoek toont aan dat de andere onderwijsniveaus zullen volgen. Dat legt een hypotheek op kwaliteitsvol onderwijs. Lees meer in ons persbericht. Een en ander wordt ook aanschouwelijk voorgesteld in deze presentatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mei-juni-nummer In dialoog verschenen
 
In dialoog  
 
Dinsdag 16 mei 2017 verscheen het mei-juninummer van ‘In dialoog’. Er is ook een elektronische versie van dit nummer.
 
Via de artikelzoeker van 'In dialoog' krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je ook oudere artikels opzoeken en downloaden. Deze artikels kun je er lezen:
 
 
► 
 
Edito: Scholen lijden onder verminderde koopkracht
 
► 
 
Werkingsmiddelen van scholen en internaten – euro’s en koopkracht
 
► 
 
Modernisering secundair onderwijs - back to the future?
 
► 
 
Kwaliteitsvol evalueren in het basisonderwijs: een thema in beweging!
 
► 
 
Pro en Contra: Schoolinfrastructuur openstellen?
 
► 
 
Hoe krijgt taalbeleid vorm op scholen? Taalbeleid en taalbegeleiding in de praktijk
 
► 
 
Boekrecensies
 
► 
 
Het nieuwe leerplanconcept basisonderwijs in het referentiekader voor onderwijskwaliteit
 
► 
 
Drieluik: Inclusief onderwijs en het M-decreet
 
► 
 
Geloven vandaag: Zomers licht
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
'In dialoog': gratis abonnement voor algemeen en coördinerend directeurs
 
Algemeen of coördinerend directeurs krijgen ook een gratis exemplaar van het tijdschrift In dialoog. Heb je het tijdschrift thuis of op school niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar gegevensbeheer@katholiekonderwijs.vlaanderen en vermeld:
 
 
► 
 
voornaam en familienaam
 
► 
 
e-mailadres
 
► 
 
stamboeknummer
 
► 
 
je schoolbestuur/scholengemeenschap
 
Het volgende nummer belandt dan bij jou in de bus.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ondersteuningsmodel: update
 
Zoals je uit de berichtgeving in de nationale media hebt kunnen vernemen, zijn dit cruciale dagen voor de beleidsvorming aangaande het ondersteuningsmodel. Wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is, zullen we die via een extra editie van deze nieuwsbrief aan jou bezorgen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Vacature   Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft deze vacature:
 
 
► 
 
Vacature halftijds pedagogisch begeleider salesianen van Don Bosco
 
Op onze website kun je ook onze andere lopende vacatures bekijken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dienst Curriculum & vorming op vormingstweedaagse
 
Op donderdag 18 en vrijdag 19 mei hebben de medewerkers van Dienst Curriculum & vorming een tweedaagse vorming op locatie. Dat betekent dat je tijdens beide dagen je vragen het best via e-mail voorlegt. We proberen ze dan zo snel mogelijk te beantwoorden. De IDP-helpdesk blijft wel bereikbaar en je kunt tijdens de kantooruren ook telefonisch een boodschap doorgeven op het nummer 02 507 06 67.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 11 mei 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Zorgzaam kader voor onderwijspersoneelsleden
 
► 
 
Nieuwe artsenquota en toelatingsexamen
 
Plenaire zitting
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 17 mei 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Onderfinanciering van basisonderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Acadamy   Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Personeel

 
 
Kan een vervanger nog gesubsidieerd worden?
 
Om een gesubsidieerde interimaris te kunnen aanstellen, moet de afwezigheid van de titularis minstens 10 opeenvolgende schooldagen beslaan. Het heeft geen belang of de titularis in die periode naar een andere soort dienstonderbreking overstapt, zolang de verlofstelsels maar precies op elkaar aansluiten. Opgelet: donderdag 25 en vrijdag 26 mei (Hemelvaartsweekend) en maandag 5 juni (Pinkstermaandag) zijn geen schooldagen. Voor het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en de internaten moet de afwezigheid bovendien ten laatste op 31 mei starten. Alle informatie vind je in de mededelingen over vervangingen voor de respectievelijke onderwijsniveaus. Daarin lees je ook de uitzonderingen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Diplomabonificatie in functie van pensioenuitkeringen: beslissing uitgesteld
 
Tot op heden wordt de studieduur in het hoger onderwijs in aanmerking genomen voor de berekening van de pensioenuitkeringen van ambtenaren. Dat geldt ook voor de gesubsidieerde personeelsleden van het onderwijs. Zoals bekend heeft de federale overheid de intentie om de zogenaamde diplomabonificatie af te bouwen. Daarover zou in juni een wetgevend initiatief genomen worden. We vernemen echter dat de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) een belangenconflict ingeroepen heeft. Daardoor wordt de bespreking van het wetsontwerp over het afkopen van de studiejaren nu voor minimaal 120 dagen opgeschort. Een beslissing daarover zal dus nog een aantal maanden op zich laten wachten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing: reaffectatie in het buitengewoon onderwijs
 
Nascholing   In juni bieden we een cursus aan over reaffectatie in het buitengewoon onderwijs (basis- en secundair). Daarin worden vooral de algemene principes toegelicht om de scholen en scholengemeenschappen een eerste oriëntatie in de materie te bieden.
 
De cursus wordt tweemaal gegeven, telkens in Brussel. De sessie van donderdagmorgen 15 juni is bijna volzet, maar voor woensdagmiddag 14 juni is er nog een aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je online in via nascholingen.be. Specifieke situaties kunnen via e-mail (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen) of telefonisch (tel. 02 507 07 01) voorgelegd worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Formaprim: nascholingsnamiddagen 'Spelenderwijs Frans leren!'
 
Formaprim   Zijn er in jouw schoolteam leraren die de nood voelen of gewoon zin hebben om te werken aan hun eigen niveau, expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal? Dan zijn ze van harte welkom bij Formaprim. We werken in het schooljaar 2017-2018 rond het thema 'Spelenderwijs Frans leren!'. Het ‘spel’ als didactische werkvorm is niet meer weg te denken uit het onderwijs Frans in het basisonderwijs. De vormingen zijn praktijkgericht en interactief en gaan uit van een communicatieve, creatieve en ludieke benadering van het lesgeven. Voor meer informatie en inschrijvingen verwijzen we je graag naar het nascholingsprogramma Frans voor onderwijzers Formaprim 2017-2018.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsbrief mei 2017 nieuwe opleidingsprofielen ICT
 
ict   Het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) informeert je op regelmatige tijdstippen over de stand van zaken in verband met het netoverschrijdende project voor de implementatie van de nieuwe ICT-opleidingen in de centra voor volwassenenonderwijs. We bezorgen je de nieuwsbrief in verband met de nieuwe opleidingsprofielen ICT van mei. Heb je vragen of wens je meer informatie, contacteer dan de projectmedewerkers Barbare Defreyne (barbara.defreyne@pov.be) of Peter Declerck (peter.declerck@pov.be).
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook