Dit is Nieuwsbrief 63 van 8 december 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 63 van 8 december 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  PISA-resultaten: tendensen zetten zich door
►  Katholieke dialoogschool op kruispunt van onderwijs, Kerk en samenleving
►  Kerstversiering bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen dankzij leerlingen
►  Vacature projectleider ProfS (v/m)
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
►  Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel december 2016
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
Personeel
►  Half jaar uitstel voor opvolger PWA-statuut
►  Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
►  Initiatie personeelsreglementering gewoon secundair onderwijs
►  Hoe wordt de eindejaarstoelage berekend?
Lerenden
►  Update mededeling over inschrijvingen in het secundair onderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Advent weekbezinning 3
 
 
 

   Algemeen

 
 
PISA-resultaten: tendensen zetten zich door
 
Pisa resultaten   Op 6 december 2016 werden de PISA-resultaten voor 2015 prijsgegeven. PISA wordt georganiseerd door de OECD (OESO) in 72 landen en in de Vlaamse gemeenschap in 175 scholen bij 5675 leerlingen die in 1999 geboren zijn en dus 15 jaar waren bij afname van de toets. Ons onderwijs is goed, behoort tot de top in Europa, maar de algemene trend is toch licht dalend.
 
De resulaten zetten Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan om te blijven inzetten op indicatoren die een verschil maken. Het is een aansporing te blijven investeren in taalbegeleiding, in competentiebegeleiding (in de zorg voor gelijke kansen, voor de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte …).
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Katholieke dialoogschool op kruispunt van onderwijs, Kerk en samenleving
 
IPB overleg   Op zaterdag 3 december 2016 vergaderde het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) over het thema ‘katholieke dialoogschool’. Prof. dr. Lieven Boeve bracht er een boeiende en gesmaakte inleiding op het thema. Na uitwisseling en gesprek door de leden van het forum, volgden enkele getuigenissen.
 
Tony De Jans (zingevingscoördinator Beweging.net), Leo Van Garsse (stafmedewerker vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen) en Carine D’hondt (pedagogisch begeleider) namen het woord. Mgr. Bonny, bisschop van Antwerpen en referent voor het onderwijs, rondde het gesprek af. Hij wees op het stevige theoretische kader van de katholieke dialoogschool en de realisatie daarvan in de scholen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kerstversiering bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen dankzij leerlingen
 
kerstversiering  
 
Woensdag 7 december 2016 werden de creaties van de leerlingen van het deeltijds kunstonderwijs van de Sint-Lukasacademie in Schaarbeek geplaatst op verschillende verdiepingen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De leerlingen zijn tussen 6 en 8 jaar oud en maakten vanuit schoendozen een heuse kerstboom. De leerlingen pasten verftechnieken van verschillende kunstenaars toe in hun kunstwerken.
 
Bedankt aan de school voor hun mooie creaties!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature projectleider ProfS (v/m)
 
collega gezocht   De Dienst Identiteit en kwaliteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met directe ingang een projectleider ProfS aan te werven voor een voltijdse opdracht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement op 7 december 2016 beantwoordde:
 
 
► 
 
Toename van het aantal laagpresteerders - PISA 2015
 
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen die deze week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel december 2016
 
Mechelen-Brussel De decembereditie van de Maandberichten voor het katholiek secundair onderwijs is beschikbaar op de website van de regio Mechelen-Brussel.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
Pedic  
 
Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst een aantal vormingen in de kijker voor het basisonderwijs, secundair onderwijs en niveauoverstijgend.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Vormingscentrum Guislain  
 
Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst de vormingen 'Een dag als jonge moslim' op 14 december 2016 en 'Verschillen in interpretatie tussen moslims' op 21 december 2016 in de kijker.
 
Voor iedereen, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 

   Personeel

 
 
Half jaar uitstel voor opvolger PWA-statuut
 
Via de pers vernamen we dat de plannen om PWA om te vormen tot wijkwerken uitgesteld worden tot januari 2018. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is opgelucht dat de termijn verschoven werd. De conceptnota sprak immers van een omvorming van de PWA’s op 1 januari 2017 en een ingang van het nieuwe systeem vanaf 1 juli 2017.
 
Fundamenteel blijft de kritiek op het nieuwe wijkwerken wel overeind: een termijn van 6 maanden is praktisch onwerkbaar en bovendien pedagogisch onwenselijk voor de kinderopvang. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt op dit moment een nota uit die mogelijke alternatieven voor de organisatie van kinderopvang voorstelt. Elk van deze alternatieven zal hoe dan ook een meerkost met zich meebrengen aangezien we niet op kwaliteit willen inboeten. Voor andere taken binnen de school kan wijkwerken wel nuttig zijn.
 
Ten slotte maakt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich ook zorgen over de meldingen dat een aantal van onze PWA-medewerkers nu al door de VDAB voor een activeringstraject benaderd werd. Uit hun verhaal blijkt dat ze niet in het PWA-traject mogen blijven en moeten overschakelen naar een activeringstraject. We blijven dat van uit onze netwerkorganisatie opvolgen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
 
leerkracht   Katholiek Onderwijs Vlaanderen herinnert aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid start binnen de periode van 14 kalenderdagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie. De vermelde beperking geldt niet voor het ambt van directeur en voor geen enkel ambt in het basisonderwijs of in de internaten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatie personeelsreglementering gewoon secundair onderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een initiatiecursus aan voor medewerkers die zich voor het eerst inwerken in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon secundair onderwijs. Daarbij worden begrippen zoals ambt, betrekking, prestatiestelsel, bekwaamheidsbewijzen, aanstelling en benoeming verduidelijkt. De vorming vindt plaats op woensdag 18 januari 2017 van 9.30 tot 13 uur. Schrijf je gratis in.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe wordt de eindejaarstoelage berekend?
 
Eindejaarspremie  
Binnenkort ontvangen de gesubsidieerde personeelsleden hun eindejaarstoelage. In onze mededeling zetten we uiteen hoe die toelage berekend wordt, en waarom sommige personeelsleden tegelijk ook de laatste schijf van hun vakantiegeld ontvangen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Update mededeling over inschrijvingen in het secundair onderwijs
 
We hebben de mededeling over het thema 'Inschrijvingen in het secundair onderwijs' geüpdatet. Voor overstappen van het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 1, 2 of 3 naar het gewoon voltijds secundair onderwijs is er sinds dit schooljaar een en ander aan de procedurele aspecten van een inschrijving onder ontbindende voorwaarde gewijzigd. Ook hebben we stroomschema’s toegevoegd die je door de procedures loodsen bij inschrijvingsvragen van leerlingen met een verslag en bij leerlingen van wie de nood aan aanpassingen wijzigt (tijdens een gemeenschappelijk curriculum of een individueel aangepast curriculum). Je vindt de mededeling op onze website bij het thema Inschrijvingen (secundair onderwijs).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Advent weekbezinning 3
 
Kerstmis God verandert (n)iets  
 
'Advent: akkoord?' Dat is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou ook voor de derde week van de advent een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij die sterke tijd.
 
Ook op de blog van jezuïet Nikolaas Sintobin staan goede bezinningsteksten en -filmpjes.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook