In deze extra nieuwsbrief berichten we onder andere over risico-analyses, materialen en psychosociaal welzijn.
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief berichten we onder andere over risico-analyses, materialen en psychosociaal welzijn.
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Algemeen

 
 
Belang van psychosociaal welzijn bij heropstart en uitbreiding opvang
 
De voorbije weken zijn voor leraren, leerlingen en ouders, opvoeders, ondersteuners, coaches… uitdagend en soms heel spannend geweest. Terecht maakten we ons allen zorgen over leerlingen die we moeilijk konden bereiken, over leerlingen of collega’s die geconfronteerd werden met een verlies of… Iedereen heeft dus andere ervaringen, gevoelens en indrukken om te delen.
 
Daarom is het belangrijk dat directies en personeel voldoende tijd uittrekken bij de heropstart of bij het uitbreiden van de opvang om verder in te zetten op verbinding of terug te verbinden met elkaar, ouders, leerlingen, klasgroepen en andere betrokkenen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona: veelgestelde vragen
 
Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelen we de veelgestelde vragen in een aparte themapagina
 
Zit je met een prangende vraag? Consulteer dan eerst onze themapagina. Is je vraag onbeantwoord gebleven? Bekijk onze contactpagina of bel vanaf maandag naar het nummer 02 507 06 81 (contactpersoon Carla Matthijs).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Aangepaste risico-analyses en uitnodiging zoomsessie
 
Zoals we eerder lieten weten, zal jouw beslissing om te heropenen afhangen van de resultaten van de risico-analyse die je samen met je interne preventieadviseur zult opstellen. Om jullie te helpen met de risico-analyse bezorgden we jullie eerder deze week drie voorbeelden van risico-analyses.
 
Je vindt hier alvast de aangepaste versies van voorbeeld 1 en voorbeeld 3, gebaseerd op de wijzigingen aan het draaiboek thema ‘preventie'. De wijzigingen t.o.v. de eerste versies zijn in kleur aangegeven. De aanpassingen van voorbeeld 2 mag je in de loop van volgende week verwachten.
 
Je hebt misschien vragen bij het aan de slag gaan met de risico-analyses. Daarom nodigen we je uit voor een zoomsessie waarbij de verschillende voorbeelden kort zullen worden toegelicht door de makers zelf. Zowel bestuurders, directieleden als preventie-adviseurs zijn uiteraard welkom. Na de toelichting voorzien we ook de nodige ruimte om je vragen gekoppeld aan het thema ‘preventie’ bij de heropstart van je school, te stellen aan een panel van experten.
 
De sessies zullen plaatsvinden op dinsdag 5 mei om 10.45 tot 12.30 uur en op woensdag 6 mei om 9.00 uur tot 10.45. Om deel te nemen, klik je gewoon de link aan van de datum die jou past.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Materialen in het kader van corona
 
Binnenkort starten de scholen terug gedeeltelijk en gefaseerd op. Die heropstart leidt tot een grote vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen en ander noodzakelijk materiaal om de heropstart veilig te laten verlopen. Omdat we de heropstart ook doenbaar willen laten verlopen hebben we met DOKO, aankoopcentrale van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, geprobeerd om een voorlopig aanbod te selecteren van leveranciers.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Heropstart stages mogelijk vanaf 15 mei
 
Vanaf 15 mei kunnen de stages in het voltijds onderwijs (zowel gewoon als buitengewoon secundair onderwijs) terug opstarten van zodra de betrokken bedrijven terug opstarten. Mogelijk kan niet elke onderneming terug starten met de stage, of acht niet elke school het opportuun dat de stage terug opstart.
 
Voor meer info kan je terecht op de website van het departement Onderwijs en Vorming. Over de heropstart van stages verscheen er vorige week al een uitgebreid bericht in onze nieuwsbrief
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hervatting werkcomponent in alternerende opleidingen vanaf 4 mei
 
De hervatting van de werkcomponent voor leerlingen met een arbeidsovereenkomst in duale opleidingen en in leren en werken (een overeenkomst alternerende opleiding of OAO) is mogelijk vanaf 4 mei. Hiermee wordt de fasering van de heropstart van de economie gevolgd. Daaraan zijn wel een aantal voorwaarden gekoppeld. Op de website van Syntra Vlaanderen vind je alle info.
 
We benadrukken het belang van een zorgvuldig overleg tussen de school of het centrum en de onderneming over veiligheid van de leerling en een kwaliteitsvolle begeleiding op de leerwerkplek.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Heropstart aanloopfase werk vanaf 4 mei
 
Leerlingen die binnen de aanloopfase naar een reële werkplek gaan, kunnen vanaf 4 mei herstarten onder dezelfde veiligheidsvoorwaarden als leerlingen met een OAO. Trajecten aanloopfase zonder reële werkplek, blijven geschorst. De leerlingen kunnen voor het volledige traject beroep doen op de opvang georganiseerd door de school en preteaching
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook