Dit is Nieuwsbrief 35 van 14 april 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 35 van 14 april 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Congres Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Eigentijds tegendraads
►  Dreigingsniveau 3 in heel België
►  Ondersteuningsaanbod bij vragen over relaties en seksualiteit
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving maart 2016
►  Aprilnummer Forum is verschenen
►  Aprilnummer School+visie verschenen
►  VONDeling
►  SamenScholen
►  Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
►  Vacature stafmedewerker (v/m) voor de Dienst Bestuur & organisatie
►  Vacature stafmedewerker (v/m) voor de Dienst Personeel
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Ronde van Vlaanderen over nieuwe tariferingsregels EDPBW
►  Ronde van Vlaanderen: wijzigingen voor infrastructuurprojecten in 2016
►  Extra investeringen in scholenbouw dankzij btw-verlaging
►  Slim delen van schoolgebouwen
Personeel
►  Wijzigingen in verlofstelsels: nog steeds geen duidelijkheid
►  Pensioendiensten samengevloeid
Lerenden
►  Inschrijving met een volmacht
►  Vlaamse bemiddelingscommissie toegang tot het buitengewoon onderwijs
►  Hoe zit dat nu met de klachtenregeling in het vrij katholiek onderwijs?
►  Stel je kandidaat voor de testafname van Columbus
►  Bezoek aan vzw De Tinten
Curriculum & vorming
►  Nascholing taalinitiatie Frans voor leraren
Identiteit & kwaliteit
►  Geloven in/en de katholieke dialoogschool
►  Verbindend leiderschap creëert een gezamenlijke ambitie voor onderwijs
►  Nascholingsinitiatieven Eekhoutcentrum
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
 
 

   Algemeen

 
 
Congres Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Eigentijds tegendraads
 
Op 2 juni 2016 houdt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn eerste congres. Dat vindt plaats in Leuven, onder de titel 'Eigentijds tegendraads'.
 
Met de slagzin vatten we het project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de komende jaren. De slogan klinkt een tikje rebels. Misschien stuit hij je zelfs wat tegen de borst. Je kunt hem ook lezen als een uitnodiging om aan al wie het horen wil, toe te lichten waarom katholiek onderwijs ‘eigentijds’, soms wat ‘tegendraads’, maar steevast ‘eigentijds-tegendraads’ is. Op het congres verneem je er alles over. We doen dat aan de hand van twee cruciale werven, waarmee we katholiek onderwijs op de kaart willen zetten: bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting, en de katholieke dialoogschool. Daarnaast biedt de 25ste verjaardag van de pedagogische begeleidingsdienst een uitgelezen kans om te laten zien hoe onder meer de begeleiding scholen en internaten bij die processen ondersteunt.
 
Het congres is een interactief gebeuren. We doorspekken het geheel met getuigenissen en filmpjes. We geven je handvatten en materiaal waarmee je in de praktijk aan de slag kunt. Bovenal is het congres een uitgelezen kans tot ontmoeting.
 
Medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaan er in dialoog met bestuurders en leidinggevenden van katholieke (hoge)scholen, centra, internaten en de universiteit. KU Leuven is die dag onze gastheer.
 
Voor meer informatie en om in te schrijven, ga je naar de inschrijvingsmodule.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dreigingsniveau 3 in heel België
 
Enkele dagen na de aanslagen van 22 maart 2016 heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist dat het dreigingsniveau in België opnieuw daalt naar niveau 3. Naar aanleiding van die situatie communiceerde Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Hilde Crevits voor de paasvakantie enkele aandachtspunten. We nemen die hieronder integraal over. Voorlopig plant de minister geen nieuwe richtlijnen. Met je vragen kun je altijd terecht bij Chris Wyns (02 507 07 42 of chris.wyns@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
AANDACHTSPUNTEN
 
Op de valreep voor de paasvakantie kan het reguliere schoolleven grotendeels hervatten. Geplande uitstappen, zwemlessen en dergelijke kunnen in principe ook doorgaan, maar waakzaamheid blijft geboden.
 
Verder neem je het best nog deze voorzorgsmaatregelen qua toezicht en toegang in acht:
 
 
1. 
 
Geef leerlingen de boodschap om niet aan de schoolpoort te blijven hangen.
 
2. 
 
Beperk het aantal personen dat sleutels bezit tot een strikt minimum. Zorg ervoor dat je te allen tijde weet wie welke sleutels in zijn bezit heeft en neem, als dat nodig is, maatregelen om dat aantal in te perken.
 
3. 
 
Wees alert voor personen die niet thuishoren op school. Laat op het schoolterrein enkel mensen binnen die er effectief moeten zijn.
 
4. 
 
Laat mensen die de leerlingen goed kennen als ‘sluiswachter’ optreden bij de in- en uitgangen van de school.
 
5. 
 
Beperk eventueel het aantal toegangen tot de school.
 
6. 
 
Hou de schoolpoort zo veel mogelijk gesloten. Zorg er wel voor dat de evacuatiewegen vrij zijn.
 
7. 
 
Als de speelplaats op een straat uitgeeft, organiseer dan extra toezicht tijdens de speeltijden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ondersteuningsaanbod bij vragen over relaties en seksualiteit
 
Scholen van alle niveaus worden in de praktijk geconfronteerd met allerlei vragen die te maken hebben met relaties en seksualiteit. Enkele voorbeelden:
 
 
► 
 
Wat als je een leerlijn Relationele en Seksuele Vorming wilt vormgeven? Wat kan je daarbij helpen?
 
► 
 
Wat als je op school een beleid rond seksuele en lichamelijke integriteit wilt uitwerken? Hoe begin je eraan en waar vind je relevante informatie?
 
► 
 
Wat als je wilt nadenken over privacy bij de verzorging van je leerlingen met een beperking?
 
► 
 
Wat als je op school geconfronteerd wordt met een incident van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen twee leerlingen? Hoe pak je dat het best aan? Wie betrek je bij de aanpak?
 
► 
 
Wat als je een strategie wilt uitwerken om ongeplande zwangerschappen zo veel mogelijk te voorkomen?
 
Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen we scholen ondersteuning bieden bij vragen en incidenten over dit thema. Je  kunt met je vragen terecht bij:
 
 
► 
 
Katrien Bressers, pedagogisch begeleider Dienst Lerenden, katrien.bressers@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 07 25
 
► 
 
Karen De Wilde, pedagogisch begeleider Dienst Curriculum & vorming, karen.dewilde@katholiekonderwijs.vlaanderen of 0490 11 36 05
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving maart 2016
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die altijd binnen een discussie gekaderd dienen te worden. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van maart 2016:
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Basisonderwijs – 17 maart 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Buitengewoon onderwijs – 15 maart 2016
 
Het verslag van de Directiecommissie Secundair onderwijs van 15 maart 2016 volgt in een latere nieuwsbrief.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aprilnummer Forum is verschenen
 
Het aprilnummer van Forum is verschenen. In het hoofdartikel heeft directeur-generaal Lieven Boeve het over vrijheid voor scholen en besturen en de nood aan een werkelijk terugtredende overheid.​
 
Via de Forumzoeker krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je artikels apart downloaden en opzoeken, waaronder deze:
 
 
► 
 
Onze basisscholen kijken uit naar Zin leren! Zin in leven! Nieuw leerplanconcept voor het katholiek basisonderwijs
 
► 
 
Vorming in de katholieke dialoogschool (I)
 
► 
 
Beginnen met OKAN.​ Eerste reacties na een hectische start
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aprilnummer School+visie verschenen
 
Het aprilnummer van School+visie is verschenen! Anne Verhoeven, teamverantwoordelijke basisonderwijs, stelt zich in het hoofdartikel de vraag waar de waaromvraag is in het eindtermendebat. 
 
Dit zijn de hoofdpunten:
 
 
► 
 
Zin in … leermotivatie ondersteunen en versterken
 
► 
 
Zin in leren! Zin in leven!: binnen of buiten het leerstofjaarklassensysteem?
 
► 
 
Wat betekent het nieuwe leerplan voor het katholiek buitengewoon basisonderwijs?
 
► 
 
Zin in een nieuwe leerlijn zwemmen?
 
► 
 
Samen sterker op de klasvloer via co-teaching
 
► 
 
Een digitaal maatje in de klas
 
School+visie heeft nog meer artikels voor je in petto. De inhoudsopgave geeft je een overzicht van alle thema's.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
VONDeling
 
Het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft 23 pagina’s informatie voor de lezer (bestuurder) in petto. 
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
SamenScholen
 
SamenScholen, de nieuwsbrief voor schoolbesturen Katholiek Onderwijs bisdom Hasselt, brengt de lezer deze keer op de hoogte van twee interessante vormingen over AGIOn-procedures en over financieel beleid.
 
Besturen, Regio Limburg
 
 
 
Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
 
De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de regio Oost-Vlaanderen voor de maand april zijn terug te vinden onder de naam van iedere begeleider.
 
Gewoon basisonderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Vacature stafmedewerker (v/m) voor de Dienst Bestuur & organisatie
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een voltijds stafmedewerker (v/m) aan te werven om het team van de Dienst Bestuur & organisatie te versterken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature stafmedewerker (v/m) voor de Dienst Personeel
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 september 2016 een voltijds stafmedewerker (v/m) aan te werven om het team van de Dienst Personeel te versterken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 13 april 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement beantwoord werden:
 
 
► 
 
Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
 
► 
 
Onderwijspensioenen en loopbaanpact
 
► 
 
Bekwaamheidsbewijzen van islamleraren
 
► 
 
Onderwijs en radicalisering
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 24 maart 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Vervanging afwezige leraren
 
► 
 
Deontologie bij informatieverstrekking
 
► 
 
Instapproef bacheloropleidingen leraar
 
► 
 
IMF en aantal leraren
 
► 
 
Stereotypen in handboeken en didactisch materiaal
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije weken door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
een lezing over overheidsopdrachten voor scholen door prof. dr. Steven Van Garsse op dinsdag 26 april 2016 in Onze-Lieve-Vrouw Presentatie Sint-Niklaas
 
► 
 
de studiedag (de)radicaliserende media door Mediawijs.be op dinsdag 3 mei 2016 in de Bozar in Brussel
 
► 
 
een infosessie over het vormingsaanbod rond (religieuze) identiteitsontwikkeling van moslimjongeren van het Centrum voor Islamitische Educatie De Toekomst (CIET) op woensdag 11 mei 2016 in Gent
 
► 
 
de negende internationale masterclass filosoferen door het Vlaams netwerk voor Eigentijds FilosofieOnderwijs VEFO vzw op vrijdag 13 mei 2016 in Gent
 
► 
 
de studiedag 'Ervaring werkt: ervaringswerkers in hoger onderwijs' door de UC Leuven-Limburg en de Karel de Grote Hogeschool op donderdag 19 mei 2016 in Heverlee
 
► 
 
de mediacoach opleiding 2016-2017 een initiatief van Mediawijs.be in samenwerking met Cultuurconnect, LINC vzw, Mediaraven, UC Leuven-Limburg, Departement Onderwijs en Evens Foundation
 
► 
 
praktische workshops in het kader van de Digitale Week (8 tot 16 oktober 2016) op verschillende locaties door Cultuurconnect, LINC vzw en Mediawijs.be
 
► 
 
BOUNCE, een preventief programma dat ontwikkeld werd om gewelddadige radicalisering in een vroeg stadium te voorkomen en de veerkracht van (kwetsbare) jongeren ten aanzien van radicale invloeden te versterken
 
We plaatsen deze vacatures onder de aandacht:
 
 
► 
 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft twee vactures voor vastbenoemde leraren masterniveau. Ze zoeken een halftijds coördinator Milieuzorg op School en een voltijdse coördinator secundair onderwijs Milieuzorg op School
 
► 
 
Arteveldehogeschool heeft vacatures voor een Diensthoofd algemeen secretariaat, voor een Lector tandheelkunde en een (Praktijk)lector mondhygiëne en mondzorg in de nieuwe opleiding bachelor in de mondzorg en voor een Diensthoofd integrale kwaliteitszorg. Solliciteren kan tot 17 april 2016 en voor de vacature van Diensthoofd integrale kwaliteitszorg tot 24 april 2016
 
► 
 
UC Leuven-Limburg zoekt een opleidingshoofd voor de opleiding Mondzorg binnen de groep Gezondheid en Welzijn. Solliciteren kan tot 4 mei 2016
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Ronde van Vlaanderen over nieuwe tariferingsregels EDPBW
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert over de nieuwe tariferingsregels voor de Externe Dienst Preventie en Bescherming op het werk (EDPBW) een Ronde van Vlaanderen. We zullen de verschillende tariefgroepen bespreken, het kostenplaatje voor de onderwijssector (met inbegrip van de wijze van berekening van het aantal werknemers) en de dienstverlening die scholen wettelijk gezien kunnen verwachten. Er komen tips die belangrijk kunnen zijn bij de samenwerking met EDPBW. Tot slot maken we een zijsprong naar de overheidsopdracht voor het aanstellen van een externe dienst.
 
Je kunt enkel inschrijven in deze regio’s en voor deze data:
 
 
► 
 
Gent: 20 april 2016, 's morgens
 
► 
 
Mechelen: 4 mei 2016, 's middags
 
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven: www.nascholing.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ronde van Vlaanderen: wijzigingen voor infrastructuurprojecten in 2016
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert in samenwerking met de regio’s een infosessie over de wijzigingen voor infrastructuurinvesteringen in 2016. AGIOn wil in opvolging van het Masterplan scholenbouw structureel ingrijpen in de mogelijke 'afwijkingen van de chronologie' voor het vrij gesubsidieerd onderwijs.
 
Het initiatief wordt in de vijf regio's op deze data aangeboden:
 
 
► 
 
Mechelen-Brussel: dinsdag 19 april 2016 van 19.30 u. tot 22.30 u.
 
► 
 
Hasselt: woensdag 20 april 2016 van 9.00 u. tot 12.00 u.
 
► 
 
Gent: maandag 25 april 2016 van 19.00 u. tot 22.30 u.
 
► 
 
Antwerpen: donderdag 28 april 2016 van 13.30 u. tot 15.30 u.
 
► 
 
Brugge: woensdag 27 april 2016 van 19.00 u. tot 22.30 u.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra investeringen in scholenbouw dankzij btw-verlaging
 
Dankzij de btw-verlaging op scholenbouw kan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vanaf dit jaar bijkomende middelen investeren in scholenbouw. Binnen het DBFM-investeringsprogramma Scholen van Morgen maakt de btw-verlaging ruimte voor 160 miljoen euro extra investeringen. Dat resulteert in de bouw van 17 extra schoolbouwprojecten. Voor de reguliere financiering komt er voor de Vlaamse regering 43 miljoen euro extra investeringsruimte vrij in 2016. Minister Crevits kent nog bijkomende capaciteitsmiddelen toe voor de volgende drie jaar voor capaciteitsprojecten van scholen in de stad Antwerpen.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Slim delen van schoolgebouwen
 
De Verenigde Verenigingen, een netwerk en spreekbuis van middenveldorganisaties in Vlaanderen, starten een project om het openstellen van schoolinfrastructuur ten behoeve van verenigingen concreet te faciliteren. Katholiek Onderwijs Vlaanderen verleent graag haar medewerking aan dat initiatief.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Wijzigingen in verlofstelsels: nog steeds geen duidelijkheid
 
In Nieuwsbrief nr. 31 van 3 maart 2016 meldden we dat er voor volgend schooljaar wijzigingen op stapel staan in de stelsels van loopbaanonderbreking. De bedoeling van de overheid is dat een gewone loopbaanonderbreking (ook de GLBO 50+/55+) voor de laatste keer kan ingaan op 1 september 2016. Ook de personeelsleden die nu al een GLBO 50+/55+ genieten en het volume ervan willen wijzigen, kunnen dat enkel nog op 1 september 2016. Het is niet uitgesloten dat ze zelfs nooit meer terug kunnen instappen in de GLBO 50+/55+ indien ze dat eindeloopbaanstelsel zouden opschorten voor een thematische loopbaanonderbreking.
 
Na 1 september 2016 zullen dan enkel nog de thematische loopbaanonderbrekingen genomen kunnen worden: ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorgen. Daarnaast wordt er vanaf 2 september 2016 een nieuw stelsel gefinancierd: het Vlaams zorgkrediet. Dit is bedoeld om een opleiding te volgen of om te zorgen voor een jong kind, een gehandicapt kind of een ziek familielid, of om palliatieve zorgen te verlenen. De maximumduur wordt niet gekoppeld aan de persoon die men bijstaat, maar aan het personeelslid zelf (d.w.z. berekend over zijn volledige loopbaan).
 
De overheid moet de meeste modaliteiten van deze wijzigingen nog vastleggen na onderhandelingen met de sociale partners. Maar zelfs vandaag 14 april 2016 is er nog steeds geen duidelijkheid. Daarom adviseren we de schoolbesturen om enige flexibiliteit aan de dag te leggen bij de komende verlofaanvragen, bv. door de uiterste aanvraagdatum uit te stellen tot er uitsluitsel is. Zodra we meer informatie hebben, brengen we je daarvan op de hoogte. In de andere verlofstelsels (AVP, VVP, TBSPA) verwachten we geen wijzigingen tegen het volgende schooljaar.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Pensioendiensten samengevloeid
 
Sinds begin april 2016 zijn de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS, ambtenarenpensioen) en de Rijksdienst Voor Pensioenen (werknemerspensioenen) samengevloeid tot de Federale Pensioendienst. Je kan die bereiken via de nieuwe website www.sfpd.fgov.be
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Inschrijving met een volmacht
 
Naar aanleiding van de inschrijvingsperiode rijst de vraag in hoeverre een school de inschrijving met een volmacht kan beperken of verbieden. Deze vraag werd acuter n.a.v. de situatie waarbij verscheidene ouders eenzelfde persoon volmacht hadden gegeven om hun zoon of dochter in te schrijven. Wij hebben hierover advies ingewonnen bij diverse juristen; deze adviezen zijn niet eensluidend.
 
Na afweging van de verschillende argumenten gaat Katholiek Onderwijs Vlaanderen ervan uit dat de inschrijving met een volmacht door een school wel degelijk beperkt kan worden. We vinden het zinvol om deze beperkingsmogelijkheid te gebruiken om te vermijden dat eenzelfde persoon de kinderen van verscheidene leefentiteiten bij volmacht zou inschrijven. Een dergelijke werkwijze is immers moeilijk verzoenbaar met de geest van het inschrijvingsdecreet, het principe van chronologie en een correcte inschatting van de kans op inschrijving door andere wachtende ouders of personen met volmacht.
 
Een geheel verbod op inschrijving bij volmacht is volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen niet zinvol. Ze zou immers te zeer ouders benadelen voor wie het niet mogelijk is om fysiek in de wachtrij te staan.
 
We adviseren daarom:
 
a)  sta de inschrijving d.m.v. volmacht voor één kind of meerdere kinderen van dezelfde leefentiteit toe.
b)  sta de inschrijving d.m.v. volmacht in andere gevallen dan beschreven in a) niet toe.
c)  communiceer deze regeling met de ouders van potentiële leerlingen volgens de geëigende kanalen, bv. op de schoolwebsite of aan de schoolpoort.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vlaamse bemiddelingscommissie toegang tot het buitengewoon onderwijs
 
Wanneer ouders, school en/of CLB het niet eens zijn over het (niet) afleveren of over de inhoud van het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, kan een van de betrokkenen een beroep doen op een Vlaamse Bemiddelingscommissie. De commissie bemiddelt om een consensus te bereiken tussen de partijen. Een bemiddelingsgesprek kan pas plaatsvinden als alle partijen ermee instemmen om informatie uit te wisselen en openlijk te bespreken. De commissie neemt geen beslissing en geeft ook geen advies. De oplossing van het probleem blijft in handen van de partijen. Meer informatie over de samenstelling en de werkwijze van de bemiddelingscommissie is terug te vinden op de website van Onderwijs Vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe zit dat nu met de klachtenregeling in het vrij katholiek onderwijs?
 
Eerder al kondigden we aan dat we binnen het katholieke onderwijsnet werk hebben gemaakt van een procedure om klachten van leerlingen en ouders ten aanzien van hun schoolbestuur te behandelen. Vanaf het schooljaar 2016-2017 zal die regeling voor alle school-, centrum- en internaatsbesturen in werking treden. De aftrap wordt momenteel voorbereid. Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal voor het school-, centrum- en internaatsreglement in een tekstvoorstel voorzien via haar respectieve modellen. We geven je alvast meer uitleg over het werk dat nog volgt. We houden je verder op de hoogte.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stel je kandidaat voor de testafname van Columbus
 
Om de studiekeuze van de laatstejaars secundair onderwijs naar het hoger onderwijs te versterken wordt het Vlaanderenbrede exploratie-instrument Columbus ontwikkeld. Vanaf 3 mei 2016 kan je school aan de eerste kwalitatieve testafname van dat instrument deelnemen. Columbus geeft de laatstejaars inzicht in de verschillende taken van het studiekeuzeproces, de studievaardigheden, een aantal affectieve factoren (interessedomeinen, motivatie, academisch zelfvertrouwen) en in een aantal cognitieve factoren (taal, wiskunde, redeneervermogen). Om als school deel te nemen, hoef je niet geselecteerd te zijn. Je kunt ook spontaan deelnemen. Meld je deelname op de website van Columbus. Meer informatie vind je in ons nieuwsbericht van 17 maart 2016.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bezoek aan vzw De Tinten
 
De Dienst Lerenden (pedagogische begeleiding diversiteit en GOK buo) organiseert in samenwerking met de pedagogische begeleiding van de regio Oost-Vlaanderen - buo een bezoek aan vzw De Tinten in Gent en dat op dinsdag 7 juni 2016 van 10 uur tot 12 uur. De Tinten biedt opvang en ondersteuning aan kansarmen, daklozen en vluchtelingen. Het bezoek kan scholen helpen in het uitbouwen van netwerken om leerlingen en hun gezin in armoede en migratie te kunnen ondersteunen. Een aanrader.
 
Buitengewoon onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nascholing taalinitiatie Frans voor leraren
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt de praktijkgerichte en interactieve nascholing 'Mmm … Frans. Taalinitiatie voor kleuters en leerlingen van het eerste en tweede leerjaar' aan om met taalinitiatie actief aan de slag te gaan. De nieuwsgierigheid, openheid en spontaneïteit van jonge kinderen zijn de leidraad tijdens de verkenningstocht van de Franse taal. We werken met eenvoudige en haalbare voorbeelden voor de klaspraktijk.
 
 
► 
 
Wanneer? Donderdag 28 april van 09.30 uur tot 12.30 uur.
 
► 
 
Waar? Guimardstraat 1, 1040 Brussel, seminarielokaal op de zevende verdieping.
 
► 
 
Prijs? 60 euro per deelnemer.
 
► 
 
Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal twintig.
 
► 
 
Je kunt je inschrijven via de nascholingswebsite.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Geloven in/en de katholieke dialoogschool
 
Op maandag 2 mei 2016 vindt in Leuven de LOGOS XI-studiedag plaats: 'Tussen Credo en Amen: Geloven als Opdracht en Overgave’. De inhoud van de christelijke geloofsbelijdenis is voor gelovigen vandaag niet meer vanzelfsprekend. Voor sommigen is het zelfs een struikelblok om te geloven. Anderen zoeken hun heil in een spiritualiteit van de ervaring en belijden liever door goed te leven dan door een eeuwenoude geloofsinhoud te bevestigen. Maar horen de geloofsdaad en de geloofsinhoud niet bij elkaar? Kan het een wel zonder het ander? Perspectieven vanuit de Bijbel, de catechese en de theologie komen 's ochtends aan bod. Na de middag verzorgt onder meer Lieven Boeve er een workshop over Geloven in dialoog: over de christelijke stem, waarbij hij expliciet ingaat op de plaats van geloven in de katholieke dialoogschool. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verbindend leiderschap creëert een gezamenlijke ambitie voor onderwijs
 
De Kerngroep Kwaliteitszorgcoördinatoren en leidinggevenden nodigen je uit om deel te nemen aan de tiende editie van de Themadag voor leidinggevenden. Momenteel circuleren twee voorstellen van data (vrijdag 9 en 16 december 2016) en drie mogelijke locaties. We hebben een thema dat samen met een synthese van de vorige edities, essentieel is voor de toekomst van ons onderwijs: Verbindend leiderschap creëert een gezamenlijke ambitie voor onderwijs.
 
Wil je alleen of samen met een of meer collega’s - een themasessie geven in de context van de tiende Themadag voor leidinggevenden vanuit de praktijk van en voor het onderwijs? Bezorg ons dan vóór 20 mei 2016 jouw voorstel. Stuur een e-mail naar Kris Vanspeybroeck (Kris.Vanspeybroeck@katholiekonderwijs.vlaanderen) met een voorstel van titel, eventueel subtitel, duur van de themasessie (1 of 2 uren), doelgroep (specifiek onderwijsniveau of niveauoverstijgend) en omschrijving van inhoud en methodiek. We kijken uit naar jouw bijdrage en we engageren ons als Kerngroep om alle voorstellen grondig te bespreken. Begin juni koppelen we terug naar de kandidaten.
 
Ben je geïnteresseerd in thema’s die fundamenteel zijn voor leidinggevenden in het katholiek onderwijs? Noteer dan nu de data. We bezorgen je binnenkort een nieuwe save the date met extra informatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhoutcentrum
 
Voor het basisonderwijs
 
 
► 
 
'Voor u gelezen' met Goedele Billen - Ella kan achtersteboven
 
► 
 
De directeur van nu ... en straks! - Module 1- De directeur als pedagoog
 
► 
 
Summerclasses - promotiefilmpje
 
Voor het secundair onderwijs
 
 
► 
 
Masterclass Disfunctioneel gedrag bij onderwijsmensen
 
► 
 
Dag van de voeding
 
► 
 
Inspiratiedag 'M'
 
Niveauoverstijgend
 
 
► 
 
Een AED-toestel: een aankoop die levens kan redden?
 
► 
 
Lezing David Mitchell: Diversities in education - we must do better
 
► 
 
Impulsdag Graag leren
 
Een overzicht van de nascholingsinitiatieven van het Eekhoutcentrum en een overzicht van hun internationale cursussen vind je online.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
Voor het basisonderwijs
 
 
► 
 
Muzo - Beeldopvoeding: voorstelling van materialen en actief oefenen van creatieve technieken
 
► 
 
Muzo - Beeldopvoeding: voorstelling van materialen en creatieve technieken
 
► 
 
Zorgzaam spreken: een slechtnieuwsgesprek voeren
 
Voor het secundair onderwijs
 
 
► 
 
Evaluatie in het vak chemie in de derde graad
 
► 
 
Fysica voor niet-fysici - leerstof tweede leerjaar van de tweede graad
 
► 
 
Is Frans leuk? JA!
 
Niveauoverstijgend
 
 
► 
 
Snoezelen en het ervaren van zintuigen in gewoon en buitengewoon onderwijs
 
Een overzicht van de nascholingsinitiatieven van PEDIC vind je online.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook