Dit is nieuwsbrief 178 van 24 oktober 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 178 van 24 oktober 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Fijne allerheiligenvakantie!
►  Netwerkorganisatie in beeld: Sarah Vriens en Toon Hermans
►  Masterclass modernisering so tweede en derde graad
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving oktober 2019
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature beleidsmedewerker
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
Bestuur & organisatie
►  Programmatie van basisopties in buso OV4
►  Nieuwe Europese drempels wetgeving overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2020
►  Opvolging betwisting Reprobel-facturen
►  Infosessie over industrialisatie in schoolinfrastructuur
►  Beleid rond stress en burn-out in onderwijs
►  Regionale netwerkgroepen overheidsopdrachten
Personeel
►  Vaste benoeming in wervingsambten
►  Prikbord 2019-2020: tekort of overschot aan uren-leraar in het so
Lerenden
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt scholen in armoedebestrijding
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinning voor onderwijsmensen staat opnieuw paraat
►  Dertiende themadag leidinggeven: verandering en stabiliteit
►  Handen vol inspiratie - handen geven aan inspiratie
►  Boek 'Franciscus: zien, oordelen en handelen in een wereld die op hol slaat'
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Fijne allerheiligenvakantie!
 
allerheiligenvakantie   We wensen je een deugddoende allerheiligenvakantie! De eerstvolgende nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen verschijnt op 7 november 2019.
 
De diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel zijn gesloten op donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november 2019. Van maandag 28 tot en met woensdag 30 oktober zijn onze diensten bereikbaar, zij het in een beperktere bezetting.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerkorganisatie in beeld: Sarah Vriens en Toon Hermans
 
Sarah Vriens en Toon Hermans  
 
Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt hen daarbij.
 
We interviewen elke maand een lid van onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding. 
 
Deze maand laten we Sarah Vriens en Toon Hermans, beiden algemeen directeur van Technicum Noord-Antwerpen, aan het woord. Ze deden na een negatieve doorlichting drie jaar geleden intensief een beroep op de pedagogische begeleiding.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Masterclass modernisering so tweede en derde graad
 
Scholen en directeurs zijn op dit moment in gesprek over hun toekomstig studieaanbod tweede en derde graad en welke studierichtingen ze daartoe al dan niet willen programmeren. In de masterclass modernisering so voor (coördinerend) directeurs richten we ons daarom specifiek op de tweede en derde graad.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving oktober 2019
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van oktober 2019:
 
 
► 
 
Verslag directiecommissie secundair onderwijs – 8 oktober 2019 
 
► 
 
Verslag directiecommissie basisonderwijs - 9 oktober 2019
 
► 
 
Verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs - 10 oktober 2019
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 17 oktober 2019 beantwoord werden:
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die op  23 oktober 2019 door Ben Weyts, minister van Onderwijs, beantwoord werd:
 
► 
 
klimaatspijbelen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature beleidsmedewerker
 
Ondersteun je graag mee de werking van de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen? Beschouw je beleidsvoorbereidend werk en verslaggeving als een uitdaging? Communiceer je graag en heb je een vlotte pen? Beschik je over een goed synthetisch en analytisch vermogen? Werk je graag in team?
 
Dan is deze vacature iets voor jou. We zoeken een gedreven collega om in de Stafdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de slag te gaan als beleidsmedewerker (100%).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
De vzw V.K.O. Lochristi-Zaffelare zoekt een directeur basisonderwijs voor De Sprankel, met vestigingen in Beervelde, Kloosterstraat 33 (kleuter + lager onderwijs) en Lochristi–Hijfte, Hijfte-Center 33 (kleuterafdeling).
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Programmatie van basisopties in buso OV4
 
Scholen buitengewoon secundair onderwijs met de opleidingsvorm 4 zullen hun bestaande basisopties en beroepenvelden van het tweede leerjaar van de eerste graad vanaf het schooljaar 2020-2021 concorderen naar de nieuwe gemoderniseerde basisopties A-stroom en B-stroom. De concordantietabel vind je als bijlage 35 van de Omzendbrief so 60.
 
De scholen die bovenop hun geconcordeerd aanbod bijkomend willen programmeren, moeten hiervoor een aanvraag indienen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC ten laatste op 30 november 2019. Meer informatie over de planningsprocedure (aanvraagformulier, bestemmelingen …) vind je op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij de rubriek Onderwijsplanning.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe Europese drempels wetgeving overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2020
 
De Europese Commissie heeft de nieuwe Europese drempels bekendgemaakt voor 2020. Er is een daling van 3,5% vergeleken met de drempels die van toepassing zijn in 2018-2019.
 
De huidige Europese drempel van € 221 000 voor leveringen en diensten wordt 214 000 vanaf 1 januari 2020. De huidige Europese drempel van € 5 548 000 voor werken wordt 5 350 000 vanaf 1 januari 2020.
 
Wanneer het geraamde bedrag van je overheidsopdracht de drempelbedragen bereikt of overschrijdt, moet je de Europese bekendmakingsvoorschriften volgen. Alle offertes voor opdrachten boven de Europese drempel moeten elektronisch ingediend worden via e-tendering.
 
Raadpleeg alvast het vormingsaanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de wetgeving overheidsopdrachten.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opvolging betwisting Reprobel-facturen
 
In 2016 adviseerden wij onze scholen om de vergoeding die zij aan Reprobel moeten betalen voor het fotokopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken ter illustratie bij onderwijs gedeeltelijk te betwisten. Dat advies was gebaseerd op een arrest van het Europees Hof van Justitie dat de wettigheid van de Reprobel-inning op de helling zette. Vele scholen hebben dit advies in 2016 opgevolgd en hielden 25% van het aangerekende bedrag in. Korte tijd later werd de reglementering rond de aanrekening gewijzigd waardoor de wettigheid voor nieuwe aanrekeningen niet meer ter discussie staat. 
 
In het licht van recentere rechtspraak stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen vast dat de juridische onzekerheid over de wettigheid van de vergoeding aan Reprobel die in 2016 bestond, eveneens is weggevallen. Daarmee vervalt ook de reden voor de inhouding. Daarom adviseren wij onze besturen nu om het saldo van de betwiste facturen te betalen. Reprobel zal op die achterstallige bedragen geen verwijlintresten of andere toeslagen aanrekenen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infosessie over industrialisatie in schoolinfrastructuur
 
Schoolinfrastructuur  
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt mee aan een initiatief van bouwindustrialisatie.be. Daarom organiseren we op 28 november 2019 een gratis infosessie over industrialisatie in schoolinfrastructuur in Mechelen.
 
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Beleid rond stress en burn-out in onderwijs
 
Burn-out  
 
Er zijn nog een aantal plaatsen vrij voor de studiedag Beleid rond stress en burn-out in onderwijs op 11 december 2019 in DSKO Antwerpen.
 
Zoals aangekondigd in het nieuwsbericht van 10 september 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een studiedag voor bestuurders en leidinggevenden met als focus: scholen ondersteunen in hun beleid van preventie en remediëring van psychische belasting/burn-out binnen de schoolcontext.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Regionale netwerkgroepen overheidsopdrachten
 
Graag herinneren wij je aan de data van de bijeenkomsten van de regionale netwerkgroepen overheidsopdrachten.
Bijeenkomsten netwerkgroepen schooljaar 2019-2020:
 
 
► 
 
 
► 
 
 
► 
 
 
► 
 
 
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vaste benoeming in wervingsambten
 
1 januari is de ingangsdatum voor de vaste benoeming in betrekkingen in wervingsambten die vacant zijn verklaard volgens de toestand van 15 oktober.
 
De anciënniteitsvoorwaarde voor het bekomen van een vaste benoeming is gewijzigd. Een personeelslid kan vastbenoemd worden als het op 31 augustus van het voorgaande schooljaar (in plaats van 30 juni) ten minste 690 dagen dienstanciënniteit (in plaats van 720 dagen) heeft verworven waarvan 360 in het bedoelde ambt.
 
We hebben onze mededelingen aangepast aan de gewijzigde voorwaarden, en dat zowel voor het volwassenenonderwijs, voor het secundair onderwijs als voor het basisonderwijs. Voor benoeming in selectie- en bevorderingsambten bestaat een afzonderlijke mededeling.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prikbord 2019-2020: tekort of overschot aan uren-leraar in het so
 
Met de herfstvakantie in het vooruitzicht willen we een laatste oproep doen om scholen die nog uren-leraar nodig hebben uit de nood te helpen. Concreet gaat het op dit ogenblik nog over 22 scholen die op zoek zijn naar uren-leraar.
 
Het is duidelijk dat de tijd begint te dringen, want de meeste scholen zijn nu hun zending van aanwending middelen aan het voorbereiden. Uiterste datum van die zending is 8 november en dus rest er maar weinig tijd meer om tot actie over te gaan.  
 
We doen daarom nog een ultieme oproep om die 22 scholen te helpen. Voor bijkomende informatie of voor extra meldingen kun je contact nemen met Guy Debusschere.
 
Na de herfstvakantie sluiten we het prikbord voor dit schooljaar af. We willen nu al alle schoolbesturen en directies bedanken die uit solidariteit uren-leraar hebben overgedragen. We hopen dat nog een aantal andere schoolbesturen hun voorbeeld zal volgen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt scholen in armoedebestrijding
 
De studiekostenproblematiek duikt regelmatig in de actualiteit op. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt scholen om een kostenbeheersend beleid op het niveau van de leerling te kunnen voeren met twee concrete acties:
 
 
► 
 
info over samenaankoop schoolboeken so 
 
► 
 
nascholingssessies kostenbeheersing op niveau van de leerling voor schoolbesturen.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinning voor onderwijsmensen staat opnieuw paraat
 
Bezinning voor onderwijsmensen poster  
 
Heb je in de tweede helft van dit lange trimester ook de ervaring dat je rugzakje te vol geraakt en zwaar begint te wegen? Maak ruimte voor een adempauze en laat nieuwe inspiratie binnenstromen.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het bezinningscentrum van de Abdij van Averbode staan klaar met een nieuw programma Bezinning voor onderwijsmensen voor dit schooljaar.
 
Op vrijdagavond 22 en zaterdag 23 november 2019 dompelt Eric Haelvoet je onder in de Zorg voor de hele mens. Mail naar bezinningscentrum@abdijaverbode.be om je in te schrijven of via de website www.onthaal-abdijaverbode.be.
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dertiende themadag leidinggeven: verandering en stabiliteit
 
themadag leidinggeven  
 
Op vrijdag 29 november 2019 vindt de dertiende themadag leidinggeven Verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs plaats in de Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid in Antwerpen. Onderwijs wordt telkens opnieuw uitgedaagd door evoluties in de samenleving. Kunnen stabiliteit én verandering hand in hand gaan?
 
Het volledige programma vind je in de digitale flyer. Inschrijven kan via www.nascholing.be
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Handen vol inspiratie - handen geven aan inspiratie
 
Zien we elkaar terug op onze inspiratiedag op 11 december 2019? 
 
Samen delen en denken.
 
Over hoe alles op school rijker, warmer en sterker kan worden.
 
Empowerment.
 
Ook vanuit onze wortels en traditie.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Boek 'Franciscus: zien, oordelen en handelen in een wereld die op hol slaat'
 
Franciscus boek   In zijn nieuw boek Franciscus analyseert theoloog Jürgen Mettepenningen, bisschoppelijk afgevaardigde Onderwijs in regio Mechelen-Brussel, het ideeëngoed van paus Franciscus. Precies op de vijf terreinen waar het Westen vandaag in de knoop ligt met zichzelf zegt paus Franciscus dat het menselijker moet: ecologie, armoede, relaties, migratie en dialoog. Vijf domeinen waarop het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool zich alvast realiseert binnen onze scholen. De paus intrigeert omdat hij een pleidooi houdt op maat van mens en samenleving.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Wil je weten hoe schrijver/acteur Dimitri Leue en historica Maartje van der Laak pleiten voor verbeelding, lezen en kunst in het onderwijs? Kom je graag luisteren naar de gedichten van de leerlingen mechanica van het THHI Tessenderlo samen met Mustafa Kör? Heb je een idee voor de Jeugdboekenmaand KUNST, maar wil je meer inspiratie? Ken je het project Beste Boekenjuf/meester al? Kom je laten inspireren op de leerkrachtendagen basisonderwijs op woensdag 30 oktober of secundair onderwijs op donderdag 31 oktober 2019. CANON Cultuurcel organiseert boeiende sessies speciaal voor leraren. Wees er snel bij om je daarvoor in te schrijven en maak kans op een gratis toegangsticket.
 
► 
 
Op donderdag 14 november 2019 organiseert Thomas More een gratis onderwijscafé waarvoor ze Susan Saris uitnodigden om Scrum@school voor te stellen. Scrum@school is een innovatieve didactiek om leerlingen op een methodische manier planmatig en zelfstandig te laten samenwerken.
 
► 
 
Hoe wordt een school een inclusieve leeromgeving? Hoe kunnen schoolteams meer verbindend samenwerken? En wat kun je als leraar doen om de diversiteit in de klas meer te waarderen en te benutten? Na vier jaar samenwerking met Vlaamse scholen en lerarenopleidingen, kijkt het Potential-team ernaar uit om de onderzoeksresultaten en de tools aan het grote publiek voor te stellen. Ze nodigen je van harte uit op hun slotconferentie Power to teach all! op 28 november 2019 in Brussel.
 
► 
 
Op donderdag 6 februari 2020 is UC Leuven-Limburg gastheer voor het VELOV-congres op Campus Hertogstraat. Het centraal thema van de congresdag is In het spoor van de leraar: van student over starter tot die ene leraar op school. Ze nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze inspirerende dag of een congresbijdrage in te dienen.
 
► 
 
Ook dit jaar kun je een beroep doen op Damiaanactie om jouw leerlingen te informeren en sensibiliseren over solidariteit. Vanaf november 2019 is de nieuwe film Kamana & Smiriti. Twee meisjes in Nepal beschikbaar. De documentaire is er voor kinderen vanaf het derde leerjaar tot en met leerlingen van het tweede jaar secundair onderwijs. Je kunt een aanvraag voor een animator indienen.  Of ga je liever zelf aan de slag met het educatief materiaal van Damiaanactie? Het gratis educatief materiaal is beschikbaar vanaf eind november.
 
► 
 
Van 22 tot en met 22 november 2019 vindt de derde editie van de Global Sustainable Technology and Innovation Conference Series, georganiseerd door de Verenigde Naties plaats. De conferentie wijdt een deel van haar programma aan onderwijs met een focus op onder andere de lerarenopleiding, STEM, SDG 4 en onderwijs en gezondsheidszorg.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook