Dit is nieuwsbrief 162 van 23 mei 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 162 van 23 mei 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Inforonde basis- en secundair onderwijs
►  Onze netwerkorganisatie in beeld: interview met Thijs Craane
►  Herinnering: kandidaatstelling directiecommissie secundair onderwijs
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Programmatie en structuurwijzigingen 2020-2021
►  Sociale verkiezingen mei 2020
►  Nieuwe raamovereenkomst aankoop van personal computers A-merken
►  Laatste oproep: inschrijven voor nieuwe raamovereenkomsten aardgas en elektriciteit
►  Team wetgeving overheidsopdrachten DOKO
►  Waakzaamheidsperiode voor warme dagen
Personeel
►  Middelen aanvangsbegeleiding
►  OOM27 in 2019-2020
Lerenden
►  Aanvulling: overgangsregeling i.v.m. betaald educatief verlof naast het nieuwe Vlaams opleidingsverlof
Curriculum & vorming
►  Vanuit burgerschapscompetenties werken aan een open, inclusieve en duurzame samenleving
►  Junior College: de universiteit in je klas
►  Inspiratiedag ‘iPad als hefboom om een krachtige leeromgeving te faciliteren’
►  Vlor-studiedag ‘Redelijke aanpassingen tijdens werkplekleren'
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht juni 2019: duurzaamheid
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
►  We ontvingen deze vacatures van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Inforonde basis- en secundair onderwijs
 
Morgen starten de inforondes voor het basis- en secundair onderwijs. In het kader van duurzaamheid, stellen we de presentaties enkel digitaal ter beschikking. Je kunt ze later vandaag downloaden, maar dat lukt enkel als je ingeschreven bent. Schrijf je dus nog snel in!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onze netwerkorganisatie in beeld: interview met Thijs Craane
 
Thijs Craane   Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.
 
Deze maand laten we Thijs Craane aan het woord. Thijs is pedagogisch directeur van het Heilig Hartinstituut Kessel-Lo in Leuven, kersvers winnaar van De Strafste School.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Herinnering: kandidaatstelling directiecommissie secundair onderwijs
 
 
De directiecommissie secundair onderwijs werkt met regionale verkiezingen. Daarvoor hebben zich intussen de eerste kandidaten gemeld. Om de verkiezingen vlot te kunnen organiseren verwachten we de voordrachten van directeurs uiterlijk op 29 mei om 12 uur.
 
Let op: De deadline voor voordrachten van coördinerend directeurs is verschoven naar 14 juni om 12 uur.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vraag met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werd.
 
 
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 22 mei 2019 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
 
► 
 
Erkenningsaanvraag van islamschool in Genk
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024
 
Memorandum   Ouders, leerlingen, studenten en cursisten willen kwaliteitsvol onderwijs. Onderwijs dat past bij de dromen en ambities die ze koesteren voor hun kinderen en voor zichzelf. Vanuit het beste van hun eigen katholiek-pedagogische traditie willen onze onderwijsinstellingen daartoe bijdragen. Ze beogen excellentie bij elke leerling. 
 
We formuleren onze verwachtingen naar de volgende Vlaamse Regering om dat genereus ambitieus onderwijs te kunnen blijven realiseren. Ons eisenpakket bestaat uit tien prioriteiten, die we de afgelopen weken een voor een onder de aandacht brachten.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt een
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw College O.-L.-V.-ten-Doorn Eeklo zoekt een directeur secundair onderwijs.
 
► 
 
Vzw OZCS Keerbergen zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
De raad van bestuur van de scholengemeenschap De Brug in Moen zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw Scheppers-Wetteren zoekt een adjunct-directeur en een technisch adviseur coördinator.
 
► 
 
Het HTI Sint-Antonius in Gent zoekt een directeur secundair onderwijs en een pedagogisch coördinator.
 
► 
 
Schoolbestuur Sint-Paulus vzw in Tienen zoekt een pedagogisch directeur secundair onderwijs.
 
► 
 
Centrum Ganspoel vzw in Guldenberg zoekt een directeur buitengewoon basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw OZCS West-Brabant in Sint-Katherina-Lombeek zoekt een pedagogisch directeur basisonderwijs.
 
► 
 
De vzw Ignatius Scholen Brussel zoekt een directeur secundair onderwijs.
 
► 
 
Scholengemeenschap Dilbeek-Ternat zoekt een coördinerend directeur en beleidsmedewerker.
 
► 
 
Scholengemeenschap Samen voor Beter in Dilbeek zoekt een directeur-coördinatie voor basisonderwijs.
 
► 
 
KASO HASSELT KJ – SJ vzw zoekt een directeur secundair onderwijs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Programmatie en structuurwijzigingen 2020-2021
 
Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure vanaf 2020-2021. In onze planningsmededeling 'Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – schooljaar 2020-2021' lichten we de procedures toe.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Sociale verkiezingen mei 2020
 
sociale verkiezingen   In mei 2020 moeten opnieuw sociale verkiezingen worden georganiseerd. Dat lijkt nog heel ver weg, maar de verkiezingsprocedure strekt zich uit over een periode van maar liefst 150 kalenderdagen. Concreet betekent het dat de eerste stappen al gezet moeten worden in december 2019. En om die eerste stappen te kunnen zetten, is toch wel wat voorbereiding nodig. Het organiseren van de verkiezingen zelf brengt ook wat extra werk en organisatie met zich mee. Een goede voorbereiding is daarom aangewezen.
 
Om je bij de organisatie van de sociale verkiezingen te ondersteunen, werkten we een themapagina uit. 
 
Ook zijn wij in overleg met enkele externe ondersteunende dienstverleners die jou heel concreet kunnen helpen met de organisatie van de sociale verkiezingen. Heel binnenkort zullen wij je informeren over de inhoud van hun diensten, hun tarieven en de kortingen die zij zullen toekennen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe raamovereenkomst aankoop van personal computers A-merken
 
Raamovereenkomst pc   DOKO sloot een raamovereenkomst af met de firma Signpost voor de aankoop van personal computers A-merken. Alle inhoudelijke informatie kun je vinden op onze DOKO website onder de themafiche Personal computers.
 
Dit is een open raamovereenkomst met een looptijd van vier jaar. Elk katholiek schoolbestuur kan op ieder moment in de looptijd van de overeenkomst intekenen op het aanbod. Inschrijven doe je door het mandaatformulier ondertekend digitaal terug te bezorgen aan DOKO op info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Laatste oproep: inschrijven voor nieuwe raamovereenkomsten aardgas en elektriciteit
 
aardgas   De huidige raamovereenkomst over de levering van aardgas en elektriciteit met EDF/Luminus loopt tot en met 2021. Door de grote prijsvolatiliteit van energie kozen we bij de raamovereenkomst voor een aankoopstrategie, waarbij de aankopen van aardgas en elektriciteit worden gespreid over drie jaren.
 
De aankoopstrategie lukt enkel als we in staat blijven om drie jaar op voorhand aan te kopen. Dat betekent dat we binnenkort volumes moeten kunnen aankopen voor 2022 en verder. Daarvoor moeten we een nieuwe aanbesteding opstarten. Voor die nieuwe aanbesteding voor aardgas en elektriciteit hebben wij vooraf opnieuw je mandaat nodig om in naam en voor rekening van jouw bestuur naar de markt te gaan.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Team wetgeving overheidsopdrachten DOKO
 
Met de integratie van vzw IRO op 27 augustus en die van vzw ServiKO op 15 november werd in 2018 een belangrijke stap gezet in de richting van een geïntegreerde ondersteuning voor alle leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op het vlak van de wetgeving overheidsopdrachten (WOO). In die transitiefase hebben alle collega’s vanuit de betrokken vzw’s een belangrijke rol gespeeld en we zijn hen daar erg dankbaar voor.
 
Zoals we dat ook bij andere organisaties zien gebeuren, is het niet mogelijk gebleken het team te behouden zoals het bij de start van het verhaal gedroomd was.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Waakzaamheidsperiode voor warme dagen
 
zon   Sinds 2005 heeft België een nationaal ozon- en hitteplan. Dat plan beschrijft op welke manier de Belgische bevolking wordt gewaarschuwd wanneer er volksgezondheidsproblemen worden verwacht door periodes van zeer warm weer.
 
Het Agentschap Zorg en Gezondheid is voor Vlaanderen verantwoordelijk voor het uitsturen van de warmtewaarschuwingen en de sensibilisering van de bevolking, maar ook van de professionelen van organisaties die werken met kwetsbare groepen.
 
Ook kinderen en baby’s zijn kwetsbare groepen voor wie warme dagen hinderlijk en zelfs gevaarlijk kunnen zijn.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Middelen aanvangsbegeleiding
 
Vorige week kregen alle scholen (buitengewoon) basisonderwijs een dienstbrief via Mijn Onderwijs met de aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding, beleidsondersteuning en professionalisering. We vulden de nota ‘Aanvangsbegeleiding’, die we net voor de paasvakantie publiceerden, aan met de bijkomende informatie. Voor het secundair onderwijs vervolledigen we de nota van zodra de middelen voor aanvangsbegeleiding bekendgemaakt zijn.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
OOM27 in 2019-2020
 
Tijdens het schooljaar 2018-2019 werden er uren vacant verklaard van vastbenoemde personeelsleden met een specifiek verlofstelsel. Die uren zijn bij de oorspronkelijke titularissen gemarkeerd met code OOM27. We vroegen aan de overheid hoe we moeten omgaan met de code OOM27 met het oog op de verdeling van de betrekkingen voor het schooljaar 2019-2020. Op basis van een aantal concrete situaties vroegen we meer duidelijkheid over de administratieve verwerking van de opdrachtverdeling.
 
Als de overheid dat heeft uitgewerkt neemt ze de informatie op in een omzendbrief. Het thema is ook een hoofdstuk in onze mededeling “Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2019” die we in de eerste week van juli publiceren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aanvulling: overgangsregeling i.v.m. betaald educatief verlof naast het nieuwe Vlaams opleidingsverlof
 
Het Vlaams opleidingsverlof (VOV) vervangt het betaald educatief verlof (BEV) en dat voor opleidingen die starten vanaf 1 september 2019. Er is een overgangsmaatregel voorzien. Voor cursisten die hun opleiding begonnen vóór 1 september 2019, blijft het stelsel van BEV behouden tot en met het derde gevolgde jaar van de opleiding, met als uiterlijke datum 31 december 2021.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Vanuit burgerschapscompetenties werken aan een open, inclusieve en duurzame samenleving
 
Basis- en secundaire scholen die volgend schooljaar werken aan duurzame ontwikkeling (onder andere vanuit het project VALIES), aan de slag gaan met inspirerend burgerschap of inzetten op de verdiepende ontwikkeling van de Franse taal en cultuur, kunnen bij de Koning Boudewijnstichting financiële ondersteuning aanvragen.
 
De Koning Boudewijnstichting doet momenteel deze oproepen:
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Junior College: de universiteit in je klas
 
Wil je je leerlingen uitdagen door hen te laten proeven van academisch onderzoek en onderwijs? Dan is Junior College zeker de moeite waard. Junior College is een initiatief van de KU Leuven om de studiekeuzebekwaamheid bij leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs te bevorderen en de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs te begeleiden.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inspiratiedag ‘iPad als hefboom om een krachtige leeromgeving te faciliteren’
 
Basisschool Mozaïek uit Sint-Kruis bij Brugge organiseert op woensdag 27 november 2019 een inspiratiedag over de integratie van iPad-technologie ter ondersteuning van het leerproces in de klas- en schoolwerking.
 
Aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden brengen verschillende docenten hun verhaal. Ze delen met plezier hun concrete tips uit de onderwijspraktijk. Vanuit hun praktijkervaring met de iPad-technologie heeft basisschool Mozaïek, in samenwerking met het onafhankelijke inspiratieplatform eduloep.be, een boeiend programma samengesteld. Je hebt daarbij de keuze tussen een volledig dagprogramma of een AppyDay-namiddaggedeelte.
 
Je kunt het volledige programma raadplegen en je inschrijven via de website “Appy Day 2019”.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vlor-studiedag ‘Redelijke aanpassingen tijdens werkplekleren'
 
Door de toenemende nadruk op stages en duaal leren stijgt het aantal leerlingen dat een deel van zijn opleiding op de werkvloer krijgt. Tegelijkertijd blijkt het voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs moeilijker om geschikte stageplekken of leerwerkplekken te vinden.
 
Welke drempels ervaren leerlingen, scholen en bedrijven? Hoe kunnen we die wegnemen? Wat kunnen we van elkaar leren uit bestaande praktijken? Rond dat thema organiseert de Vlaamse onderwijsraad (Vlor) op woensdag 19 juni 2019 de studiedag ‘Redelijke aanpassingen tijdens werkplekleren’.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht juni 2019: duurzaamheid
 
Leeftocht   Voetje voor voetje, met volgehouden inzet, stapten we van september naar juni. Als wat we dit schooljaar leerden, duurzaam zal blijken, zullen we kunnen zeggen dat vorming gebeurde. Onze wandelschoenen lonken ondertussen naar de vakantie.
 
Download het juninummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
► 
 
Op 3 juni 2019 organiseert Universiteit Antwerpen een seminarie over 'Regulatory Frameworks for Catholic Schools Globally and Implications for the Quality of the Education Being Provided' (voertaal: Engels). Schrijf je in.
 
► 
 
Op 3 juni 2019 organiseert HIVSET de vorming 'Hoever staan we met onze pastorale eenheden?' in Turnhout.
 
► 
 
Heb je een innovatief idee voor een Europees project over hoe onderwijs vorm te geven in een wereld die steeds meer gekenmerkt wordt door digitalisering en technologische verandering? Of werk je rond het aanleren van digitale vaardigheden, Technology Enhanced Learning (TEL), levenslang leren of het verhogen van sociale inclusie? Dan kom je in aanmerking voor Europese subsidies via het Erasmus+-programma van VLEVA. Omdat die niet altijd even makkelijk te vinden zijn, organiseert VLEVA samen met enkele organisaties een workshop Projectdevelopment. Stuur ten laatste op 19 augustus je projectidee voor Erasmus+ (KA2, KA3 en Sport). De workshop vindt plaats op woensdag 27 en donderdag 28 november 2019.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures van externen
 
 
► 
 
Broederlijk Delen zoekt een
 
► 
 
diensthoofd Noord
 
► 
 
educatief medewerker vrijwilligerswerking regio Limburg (detachering mogelijk)
 
 
► 
 
Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad zoekt een projectcoördinator (80-100%, voor drie jaar) voor de organisatie van een samenwerkingsplatform rond innovatie en vitaliteit van katholieke geloofsgemeenschappen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook