Dit is Nieuwsbrief 5 van 10 september 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 5 van 10 september 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Informatieronde basisonderwijs 2015-2016: documentatie
►  Nieuwe en gewijzigde mededelingen voor het secundair onderwijs (1 - 8 september 2015)
►  Schriftelijke vragen aan minister Crevits
►  Externe vacatures
Bestuur & organisatie
►  Opleidingen hygiëne in schoolkeukens
Personeel
►  Bevriezing van de GON-ondersteuning - Stand van zaken
►  Prikbord 2015-2016: nog veel uren-leraar gezocht
►  Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen vanaf 1 juli 2015
►  Geen 30 dagen wachttijd voor vervanging van ondersteunend personeel
Lerenden
►  Nascholing gebruik en implementatie van dyslexiesoftware
►  Drieluik radicalisering
►  Infosessie voor 'Actieve ouders in de Ouderwerking'
►  Universeel ontwerp: iedereen leert
Curriculum & vorming
►  Vacature pedagogisch begeleider project taalbegeleiding
►  Samenstelling Adviescommissie volwassenenonderwijs 2015-2019
►  Verplichte taalscreening voor basis- en secundair onderwijs
►  Schooljaar 2015-2016: talenbeleid in de doorlichtingen van het basis- en secundair onderwijs
►  Nationale studiedag Internaten op vrijdag 9 oktober 2015 “Diversiteit: het verschil maakt de som”
►  Nascholing schooljaar 2015-2016: basisonderwijs
►  Vlor-advies over de rationalisatie en optimalisatie van het Vlaamse hoger onderwijs
►  Nieuwe opleidingen
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode – Editie 2015-2016
►  Katholieke dialoogschool
 
 
 

   Algemeen

 
 
Informatieronde basisonderwijs 2015-2016: documentatie
 
Eind augustus 2015 vond de informatieronde basisonderwijs plaats. We bezorgen je hierbij de digitale versie van de brochure en de presentatie die directeur-generaal Lieven Boeve over de nieuwe organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaf. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe en gewijzigde mededelingen voor het secundair onderwijs (1 - 8 september 2015)
 
Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 1 en 8 september 2015 verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. Die mededelingen zijn ook terug te vinden op de webpagina's van de Dienst Lerenden en de Dienst Personeel:
 
 
► 
 
Enkele technische aandachtspunten in verband met de samenstelling en de werking van een delibererende klassenraad
2014-04-20 gewijzigd
 
► 
 
De toelatingsklassenraad
2011-08-31 gewijzigd
 
► 
 
Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs
2003-12-17 gewijzigd
Wijzigingen: verduidelijkingen in verband met de benoeming op 1 oktober (punt 3.1). Benoeming is opnieuw uitgesloten in overgenomen uren (punt 4). Beperking tijdens langdurige VVP/med (6.8). Benoeming van het ondersteunend personeel in een puntenwaarde die lager is dan het diploma (punt 7.4). De controlelijsten vaste benoeming (bijlage 1) en het modelcontract zijn aangepast in verband met de puntenwaarde van opvoeder en administratief medewerker. Ook de aanpassingen van juni 2015 zijn nog in de Mededeling aangeduid.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schriftelijke vragen aan minister Crevits
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Externe vacatures
 
 
► 
 
De VLHORA, Vlaamse Hogescholenraad, heeft een vacature (m/v) voor een voltijds beleidsmedewerker instaptoets(en) lerarenopleiding. Gemotiveerde sollicitatiebrieven met cv worden uiterlijk op 20 september 2015 verwacht bij VLHORA, Ravensteingalerij 27 bus 3, 1000 Brussel. Meer uitleg vind je op de website van de Vlaamse Hogescholenraad.
 
► 
 
University College Leuven-Limburg zoekt voor de regio Leuven een conciërge-campustechnicus. Meer informatie over de hogeschool vind je op www.ucll.be. Solliciteren kan enkel via CVWarehouse (met motivatiebrief en cv) en dat uiterlijk tot 27 september 2015. Voor meer informatie kun je terecht bij piet.delcourt@ucll.be, regioverantwoordelijke onderhoud en technieken Leuven.
 
► 
 
University College Leuven-Limburg is voor de regio Leuven op zoek naar een technisch medewerker (m/v). Lees daarover meer in dit vacaturebericht.
 
► 
 
Er is een vacature voor een hoofd opdrachtencentrale bij de vzw Interdiocesane Raamovereenkomsten Onderwijs.
 
Postinitieel onderwijs, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Opleidingen hygiëne in schoolkeukens
 
Net zoals in 2015 organiseert het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in samenspraak met het departement Onderwijs en Vorming in 2016 een reeks opleidingen voor scholen die soep en volledige maaltijden aan hun leerlingen aanbieden (al of niet zelf bereid). De opleidingssessies richten zich tot het personeel van schoolkeukens, hun verantwoordelijken en directieleden. De opleiding duurt een halve dag en is interactief. Cursisten krijgen na de opleiding een attest dat kan worden gebruikt in het kader van inspecties op voedselveiligheid, en het nodige didactisch materiaal.
 
Interesse? Schrijf dan in op deze pagina. Het aantal plaatsen is beperkt.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Bevriezing van de GON-ondersteuning - Stand van zaken
 
Omdat er eind vorig schooljaar signalen waren over een sterke vermindering van het aantal aanmeldingen van nieuwe GON-leerlingen voor het schooljaar 2015-2016, werd beslist de GON-ondersteuning te bevriezen. Door die bevriezing beschikken de dienstverlenende GON-scholen buitengewoon onderwijs op 1 september 2015 over een equipe van GON-begeleiders die in zekere mate niet in overeenstemming is met de effectieve aantallen GON-leerlingen op 1 september 2015. Dat kan aanleiding geven tot 'vrije' GON-lestijden/lesuren en uren. Inmiddels is gebleken dat er ook GON-scholen zullen zijn die hun aantal GON-leerlingen zien stijgen. Enkele suggesties voor een oplossing lees je in dit document.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prikbord 2015-2016: nog veel uren-leraar gezocht
 
In de eerste editie van onze nieuwsbrief brachten we in herinnering dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook voor het schooljaar 2015-2016 het prikbord uren-leraar voor het secundair onderwijs organiseert. Daarbij brengen wij secundaire scholen die een tekort aan uren-leraar hebben, in contact met scholen die bereid zijn om de ruimte die ze in hun urenpakket hebben, uit te lenen.
 
Ondertussen hebben heel wat secundaire scholen die nog op zoek zijn naar uren-leraar, een beroep gedaan op het prikbord. Mogen we vragen dat ook scholen die nog ruimte hebben in hun urenpakket, dat zo snel mogelijk meedelen? Zo help je andere scholen uit de nood.
 
Heb je een tekort aan uren-leraar voor dit schooljaar of ben je bereid om uren-leraar uit te lenen, neem dan contact op met Jan-Baptist De Smet (jan-baptist.desmet@katholiekonderwijs.vlaanderen), stafmedewerker Dienst Personeel (02 529 04 17).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen vanaf 1 juli 2015
 
Voor federale ambtenaren is de vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen sinds 1 juli lichtjes gedaald tot 0,3412 euro/km. Dat is een minieme vermindering in vergelijking met vorig jaar. Dat bedrag geldt ook voor het tijdelijk onderwijs aan huis. Ook voor andere verplaatsingen die een gesubsidieerd personeelslid van het onderwijs in opdracht van het schoolbestuur met de eigen wagen, moto of bromfiets maakt, is het bedrag van 0,3412 euro/km van toepassing, behalve als het schoolbestuur een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen afgesloten heeft. In dat geval mag het de terugbetaling beperken tot 90 procent of 0,3071 euro/km. Opgelet: een vergoeding die hoger ligt dan het bedrag voor de federale ambtenaren, wordt fiscaal belast.
 
Meer informatie vind je in de Mededeling "Verplaatsingsvergoedingen voor gesubsidieerde personeelsleden in het onderwijs", M-VVKSO-2015-023.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geen 30 dagen wachttijd voor vervanging van ondersteunend personeel
 
We vernemen dat sommige scholen en centra zich afvragen of er in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs pas na 30 dagen een vervanger in het ondersteunend personeel of in BPT-uren mag aangesteld worden. De overheid had initieel zo'n besparingsmaatregel ontworpen, maar heeft dat plan uiteindelijk ingetrokken en vervangen door een andere beperking.
 
De definitieve maatregel houdt in dat een vervanger pas kan bezoldigd worden als de afwezigheid van de titularis meer dan 14 dagen voor het begin van de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie start. Die beperking geldt niet voor het basisonderwijs noch voor de internaten; in het secundair- en volwassenenonderwijs geldt ze voor alle ambten behalve voor dat van directeur. Meer informatie vind je in punt 24 van de Mededeling "Wijzigingen in de reglementering vanaf 1 september 2015", M-VVKSO-2015-024.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nascholing gebruik en implementatie van dyslexiesoftware
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt nascholing aan over het gebruik van dyslexiesoftware als redelijke aanpassing. In de nascholing komt het instrumenteel gebruik van Kurzweil of Sprint aan bod in modules voor beginners en voor gevorderden. Er is ook een daarbij aansluitende module over het kwaliteitsvol adopteren en implementeren van dyslexiesoftware in het zorgbeleid.
 
De nascholing wordt individugericht en niveauoverstijgend aangeboden en staat open voor pedagogisch begeleiders, directies, leraren, zorgcoördinatoren, logopedisten, leerlingenbegeleiders en graadcoördinatoren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Drieluik radicalisering
 
De permanente vertegenwoordiging van de Duitse deelstaat Nedersaksen bij de Europese Unie organiseert een drieluik rond radicalisering met als titel Radikalisierung – RATlos. Katholiek Onderwijs Vlaanderen steunt dat initiatief. We moedigen je aan om deel te nemen.
 
De eerste themadag Radikalisierung – ein neues Phänomen? is op donderdag 24 september 2015. Je bent welkom op dit adres:
 
Vertretung des Landers Niedersachsen bei der Europäischen Union
Montoyerstraat 61, B-1000 Brussel.
 
De inleidende spreker op die eerste themadag is professor Rik Coolsaet. De voertalen zijn Engels en Duits. Meer info vind je in het gedetailleerde programma.
 
Inschrijven voor die activiteit kan tot en met 17 september 2015 door een e-mail te sturen naar chris.wyns@katholiekonderwijs.vlaanderen met jouw naam, functie en e-mailadres.
 
De volgende themadagen vinden plaats op 8 december 2015 en 13 januari 2016. De uitnodigingen daarvoor volgen op een later tijdstip. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infosessie voor 'Actieve ouders in de Ouderwerking'
 
Wat zijn de bevoegdheden van een ouderraad? Welke (inhoudelijke) thema's kunnen besproken worden en welke horen niet thuis in de ouderraad? Wat is het verschil tussen een ouderraad en een oudercomité? Hoe kun je de financiën regelen en de activiteiten correct verzekeren? Hoe breng je structuur in de ouderraad? Hoe kun je de vergaderingen boeiend en efficiënt laten verlopen? Wat met ledenwerving: hoe vind je 'doeners' en 'denkers'? ...
 
Naast inhoud en advies door de VCOV-medewerker, krijg je ook de kans om ervaringen uit te wisselen met nieuwe collega-bestuursleden van ouderraden.
 
Spreker: VCOV-medewerker
Datum: dinsdag 6 oktober 2015 om 20 uur
Locatie: Vrije basisschool Sint-Amandus, Bosstraat 32, 1761 Borchtlombeek
Meer info: Karin Lemmens (karin.lemmens@vcov.be), tel. 0477 99 47 57
 
Inschrijven kan op deze pagina.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Universeel ontwerp: iedereen leert
 
Elke leerling is uniek in hoe hij of zij leert. Hoe kun je daar nog beter op inspelen in de klas of op school? Hoe breng je het M-decreet in de praktijk? De Arteveldehogeschool onderzocht samen met leerlingen, leraren en leerlingbegeleiders de mogelijkheden van Universal Design for Learning (UDL). Het resultaat is een tweedelige leidraad: deel 1 voor wie zelf aan de slag wil met ‘universeel ontwerp’, deel 2 met antwoorden op veelgestelde vragen. 
 
Download de twee delen van de leidraad en nog meer materiaal via www.arteveldehogeschool.be/universeelontwerp. Je kunt er ook gedrukte versies bestellen.
Interesse in meer info of vorming? Contacteer mieke.meirsschaut@arteveldehs.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Vacature pedagogisch begeleider project taalbegeleiding
 
De vzw PBDKO werft voor de regio Antwerpen een voltijds pedagogisch begeleider (m/v) aan in uitvoering van de begeleiding van scholen op het vlak van taalvaardigheidsonderwijs, meertaligheid en taalbeleid.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Antwerpen
 
 
 
Samenstelling Adviescommissie volwassenenonderwijs 2015-2019
 
Vanaf 1 september 2015  heeft  de Adviescommissie volwassenenonderwijs een nieuwe samenstelling. De leden werden aangeduid vanuit de verschillende regio’s aangevuld met vertegenwoordigers van besturen, personeelsleden vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen en technische raadgevers.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verplichte taalscreening voor basis- en secundair onderwijs
 
Secundaire scholen moeten net als lagere scholen vanaf 1 september 2014 alle nieuwe leerlingen verplicht screenen om zicht te krijgen op hun taalvaardigheid. Schoolteams denken daarbij na over hun aanpak, zowel voor de ‘taalscreening’ zelf als voor wat er daarna op school moet gebeuren, en over welke acties ondernomen kunnen worden.
 
 
► 
 
Schoolteams van het basisonderwijs vinden inspirerende teksten via www.katholiekonderwijs.vlaanderen (> informatiepagina basisonderwijs > inloggen > pedagogisch-didactisch > leergebieden > Nederlands > modellen > taalscreening).
 
► 
 
Om schoolteams van het secundair onderwijs daarbij te ondersteunen is er een Mededeling over de taalscreening met bijlagen (M-VVKSO-2014-022). Daarmee kunnen de scholen concreet aan de slag tijdens het proces van het in kaart brengen van de taalvaardigheid tot de opvolging ervan.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schooljaar 2015-2016: talenbeleid in de doorlichtingen van het basis- en secundair onderwijs
 
Omdat het nodig blijft om het onderwijsveld te sensibiliseren voor het voeren van een talenbeleid, integreert de onderwijsinspectie vanaf dit schooljaar het onderzoek van (aspecten van) het talenbeleid in de huidige doorlichtingsaanpak. De nieuwe regelgeving over taalscreening is een welkome impuls voor de scholen om de talige noden van de leerlingen te detecteren.
 
We leggen de focus op het proces dat na de taalscreening op gang komt (kansen op taalontwikkeling in de klas, taalgericht vakkenonderwijs …). We onderzoeken hoofdzakelijk de samenhang met de ondersteuning van het leerproces voor het bereiken van de onderwijsdoelen. Zoals gebruikelijk baseren de inspectieteams zich daarvoor op de aangereikte werkdocumenten van de school, op de gevoerde gesprekken en op observaties.
 
Nog vragen? Contacteer coördinerend inspecteur els.vermeire@ond.vlaanderen.be
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nationale studiedag Internaten op vrijdag 9 oktober 2015 “Diversiteit: het verschil maakt de som”
 
De eerste vrijdag van oktober is traditioneel het moment waarop de opvoeders en de beheerders van de vrije internaten mekaar ontmoeten op de nationale studiedag. Die vindt dit jaar plaats in het Diocesaan Pastoraal Centrum in Mechelen. We gaan daar in op het thema van de dag: Diversiteit: het verschil maakt de som.
 
Gastspreker is Piet Van Avermaet, directeur van het Steunpunt Diversiteit en leren van de Universiteit Gent.
 
Of we het nu graag hebben of niet, onze samenleving wordt steeds diverser. Die diversiteit vertaalt zich ook meer en meer in de context van internaten. Onze internen vertonen om een of andere reden verschillen van elkaar, maar hebben ook – en dat vergeten we vaak – veel gelijkenissen. Omgaan met die diversiteit stelt je voor een hele reeks uitdagingen. Om die uitdagingen aan te gaan is het belangrijk dat we van elkaar weten wat diversiteit betekent. Hoe kijk ik als individu naar diversiteit? Hoe kijken we als internaat naar diversiteit? Wat is onze visie? Begrijpen we als team allemaal hetzelfde onder diversiteit? Wat betekent omgaan met diversiteit voor ons internaat? Voelen we ons voldoende competent om met diversiteit om te gaan? 
 
Tijdens het middaggedeelte wisselen we in de eerste werktijd via een screeningsinstrument met andere opvoeders uit over de sterke punten in het diversiteitsbeleid in onze internaten. In de tweede werktijd bekijken we de situatie in ons eigen internaat met ons eigen team.  We gaan dan actief aan de slag om tot een aanzet te komen van een diversiteitsbeleid op maat van onze internaten.
 
Inschrijven kun je als beheerder tot 30 september 2015 via de nascholingswebsite van team internaten.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing schooljaar 2015-2016: basisonderwijs
 
Bij de start van het nieuwe schooljaar wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen de nascholingsinitiatieven voor het basisonderwijs graag onder de aandacht brengen. Uitgebreide informatie over het nascholingsaanbod vind je op de nascholingswebsite van het basisonderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vlor-advies over de rationalisatie en optimalisatie van het Vlaamse hoger onderwijs
 
Op 2 juli 2015 bracht de Vlor een advies uit over de rationalisatieproblematiek in Vlaanderen. Het gaat om een actualisering van een eerder advies uit 2006 waarin rekening gehouden is met de ingrijpende veranderingen die het hogeronderwijslandschap ondertussen ondergaan heeft. In het advies reikt de Vlor ook mogelijkheden aan om verder te rationaliseren en te optimaliseren. Je kunt het volledige advies raadplegen op de Vlor-website.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe opleidingen
 
Opleiding op maat voor medisch laboratoriumtechnologen
 
Het Koninklijk Besluit dat het beroep van medisch laboratoriumtechnoloog beschermt, is recent in werking getreden: wie als medisch laboratoriumtechnoloog aan het werk is, moet ook effectief in het bezit zijn van het diploma in de medische laboratoriumtechnologie. De Karel de Grote-Hogeschool (KdG) biedt daarom een nieuw programma op maat aan, waarbij werken en studeren gecombineerd kunnen worden. Geïnteresseerden kunnen via ML@kdg.be meer informatie opvragen.
 
Nieuw postgraduaat Autismespectrum
 
Wie kinderen of jongeren met een diagnose binnen het autismespectrum begeleidt, kan nu het postgraduaat ‘Autismespectrum’ volgen aan de Karel de Grote-Hogeschool (KdG).
 
Bachelors of masters met een diploma uit de studiegebieden onderwijs, gezondheidszorg of sociaal-agogisch werk komen rechtstreeks in aanmerking voor de opleiding. De lessen starten in oktober 2015. Meer uitleg vind je op de website van de Karel de Grote-Hogeschool.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode – Editie 2015-2016
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode draait dit schooljaar rond het thema Samen werken aan het project van de katholieke dialoogschool. Het programma omvat twee midweekends met overnachting van vrijdagavond 19.00 uur tot zaterdagavond 19.00 uur en twee zaterdagbezinningen van 09.00 uur tot 20.30 uur.
 
Doelgroep: alle onderwijsbetrokkenen uit alle onderwijssectoren.
 
Maak dit initiatief bekend bij alle belangstellenden. De affiche en programmabrochure ontvangt elke abonnee van Forum als bijlage bij het septembernummer. Opgelet: de eerste afspraak in Averbode is al in oktober. Schrijf op tijd in!
 
Kort programmaoverzicht:
 
 
► 
 
23 - 24 oktober 2015: Ludwig Getteman, Diversiteit omarmen. Interlevensbeschouwelijke dialoog als spirituele zoektocht
 
► 
 
20 - 21 november 2015: Ilse Kerremans, “Geen enkele vrouw is immers alleen maar vrouw” (Edith Stein)
 
► 
 
30 januari 2016: Marcel Braekers, Geloofsoverdracht: een moeilijke opgave
 
► 
 
27 februari 2016: Johan Verstraeten, Leiderschap zonder angst, op zoek naar een nieuwe taal, beslissingskracht door stilte
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Katholieke dialoogschool
 
Thomas, de KU Leuven-website voor godsdienstonderwijs, lanceerde op 1 september 2015 de site www.dialoogschool.be. De gloednieuwe site levert een schat aan informatie over de katholieke dialoogschool. Ook krijgen scholen, leraren en directeurs instrumenten ter beschikking. Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de katholieke universiteit een belangrijke partner die ons in de volgende maanden en jaren zal helpen om na te gaan hoe we de katholieke dialoogschool in de praktijk kunnen implementeren. Ook begeleiding en nascholing zetten daar intensief op in. Meer informatie vind je in de nascholingsbrochure.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook